0

آیا اعتقاد به معاد جسمانی از ضروریات مذهب شیعه است؟!

 
taha_h
taha_h
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1394 
تعداد پست ها : 5282
محل سکونت : تهران

آیا اعتقاد به معاد جسمانی از ضروریات مذهب شیعه است؟!

آنچه اعتقاد بدان ضرورت دارد اصول عقاید است که یکی از آنها اصل معاد است. در مورد معاد، اعتقاد به کلیت آن ضرورت دارد، اما اعتقاد به جزئیات معاد که مثلاً کیفیت بازسازی اجسام چگونه است، از ضروریات دین و مذهب نیست.

توضیح این‌که معاد جسمانی دست کم به دو فرض قابل تصور است:

1. عین همان مواد تشکیل دهنده انسان هنگام مرگ، در قیامت مجدداً بازسازی شوند.

2. روح انسان در قالبی مادی، اما نه لزوماً در همان موادی که قبل از مرگ با آن بوده بازسازی شوند.

اعتقاد به هر کدام از دو مورد فوق، انکار ضروری دین نخواهد بود. اما با توجه به ظاهر آیاتی؛ مانند آیات 78 و 79 سوره یس[1]؛ آیات 49 و 98 و 99 سوره اسراء و ... به نظر می‌رسد انکار کامل معاد جسمانی انکار ضروری خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
 

[1]. «و براى ما مثلى (جاهلانه) زد و آفرینش خود را فراموش کرد، گفت: این استخوان‌هاى پوسیده را باز چه کسی زنده می‌کند؟ بگو: آن خدایى زنده می‌کند که اوّل بار آنها را ایجاد کرد و او به هر آفریده‌اى دانا است».

 

 

 

 

 

منبع: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa60496

دوشنبه 22 آذر 1395  9:01 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها