0

تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا

 
SABOORI
SABOORI
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1393 
تعداد پست ها : 4222
محل سکونت : خراسان رضوی

تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا

 

 

 

تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا

یکی از مهم ترین میوه هایی که خوردن آن به خانم های باردار توصیه شده خرماست. البته خرما به چند شکل از جمله رطب و خرمای سیاه در بازار موجود است که هرکدام خواصی دارند. در کتاب«بحارالانوار» از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که آن حضرت فرموده اند: «زنان آبستن در آخرین ماه های بارداری خود خرما بخورند تا فرزندانشان خوش اخلاق و بردبار شوند.»

 

خدا در آیات 25 و 26 سوره مریم خطاب به آن حضرت می فرماید: «شاخه درخت نخل را تکان بده تا برای تو رطب تازه فرو بریزد. از آن خرما بخور و آب بنوش تا چشمت به جمال فرزندت روشن شود».

 

 خدا در این آیات رطب را به عنوان بهترین و کامل ترین غذا برای زن باردار و زائو معرفی می کند. البته باید توجه داشت که رطب میوه درخت نخل است و قبل از اینکه به طور کامل به خرما تبدیل شود، به آن رطب گفته می شود. در تفسیر برهان به نقل از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده: «نخستین چیزی که زن زائو باید تناول می کند رطب است». مردم به حضرت عرض کردند یا رسول الله! اگر زمان رطب نباشد چه کنیم؟

 

 آن حضرت در پاسخ فرمودند: «هفت عدد خرمای مدینه به زائو بدهید و اگر نباشد، هفت عدد خرما از خرمای شهرهای خود؛ به این دلیل که خداوند متعال فرموده به عزت و جلال و عظمت و رفعت خود قسم، زائویی که در روز تولد فرزندش رطب میل کند اگر پسری آورد، آن فرزند حلیم (بردبار) شود و اگر دختر باشد او نیز حلیمه خواهد بود.»

 

در کتاب «خصال» شیخ صدوق از امام علی علیه السلام روایت است که فرموده اند: «بهترین غذای زن باردار خرمای تازه است و هیچ دارویی برای او بهتر از خرما نیست».

بنابراین ما مقاله ای از علم امروزی آوردیم که گویا کننده بهتری از قرآن و عترت باشد.

 

تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا

معصومه کردی1 ؛ فاطمه آقایی میبدی  2 ؛ فاطمه تارا3 ؛ محسن نعمتی4 ؛ محمدتقی شاکری5
1مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
2دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
3دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
4دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
5استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

 

چکیده مقاله:

مقدمه: بارداری طولانی، یکی از مشکلات مامایی و شایع ترین علت القاء زایمان محسوب می‏شود که علاوه بر عوارض مادری و جنینی، میزان سزارین را افزایش می‏دهد. بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف خرما در شروع و پیشرفت زایمان نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا انجام شد. 
روش­ کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 210 زن نخست زای 35-18 ساله مراجعه کننده به بیمارستان ام‏ البنین (س) شهر مشهد انجام شد. افراد به روش تصادفی به دو گروه 105 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله از هفته‏ 37 بارداری تا شروع دردهای زایمانی، روزانه 75-‏70 گرم خرما مصرف کردند و در گروه کنترل، مراقبت معمول انجام می‏شد و طی مطالعه مصرف خرما نداشتند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم‏ های پرسشنامه، معاینه، مشاهده و شمارش حرکات جنین و چک لیست مصرف خرما بود. داده‏ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 14) و آزمون‏های آماری کای اسکوئر و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. 
یافته ­ها: بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر شروع زایمان اختلاف معنی‏داری وجود داشت و درصد القاء زایمان در گروه کنترل، بالاتر از مداخله بود (001/0p<). میانگین اتساع دهانه رحم در زمان پذیرش نیز در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0p<). اما نوع زایمان بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (2/0p<). 
نتیجه ­گیری: مصرف خرما در اواخر بارداری باعث افزایش شروع خودبخودی زایمان شده و با توجه به اینکه خرما در بارداری منع مصرف ندارد، استفاده از آن به زنان باردار در اواخر بارداری توصیه می‏شود. 

تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا

 

منبع: سایت sid

یک شنبه 21 آذر 1395  6:29 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها