0

منظور از اینکه خداوند سیر تکاملی انسان را در هفت روز یا مرحله خلق کرد چیست؟

 
taha_h
taha_h
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1394 
تعداد پست ها : 5282
محل سکونت : تهران

منظور از اینکه خداوند سیر تکاملی انسان را در هفت روز یا مرحله خلق کرد چیست؟

قرآن در مورد خلقت انسان و مبدأ پیدایش آن تعبیرات گوناگونی دارد که نشان می دهد آفرینش انسان دارای مراحل متعددی بوده است.

 

الف. دسته ای از آیات قرآن، ماده نخستین انسان را "گل" معرفی می کند . [1]

 

ب. دسته ای دیگر می فرماید: انسان را از "آب" خلق کردیم . [2]

 

ج آیات دیگر منشأ آفرینش آدمی را تنها "نطفه" می دانند . [3]

 

د. در تعدادی از آیات "خاک و نطفه" مشترکاً ماده نخستین پیدایش انسان معرفی شده اند . [4]

 

در مورد معنای این آیات، دو وجه به نظر می رسد :

 

1.در این آیات مراحل آفرینش هر فرد به طور جداگانه مورد نظر است: یعنی آفریده شدن انسان از خاک، به این معناست که خاک به مواد غذایی و مواد غذایی به نطفه تبدیل می شود، پس خاک مبدأ نطفه و نطفه مبدأ انسان است. یعنی خاک مبدأ دور (بعید) و نطفه مبدأ نزدیک انسان است.

 

2. چون خلقت حضرت آدم از خاک است و آفرینش همه انسانها به حضرت آدم منتهی می شود. پس مبدأ آفرینش آدم، مبدأ آفرینش دیگران نیز خواهد بود.

 

بنابراین، گر چه ظاهر آیات قرآن در باره آفرینش انسان ، از جهاتی اختلاف دارد ، اما با اندک توجه و عنایتی روشن می شود که آیات قرآن در این زمینه با هم اختلافی ندارند، زیرا برخی از آیات در مورد آفرینش نخستین انسان (آدم) است. بدیهی است که هنگامی که مبدأ نخستین انسان، مشخص شود مبدأ وجود همه انسانهای دیگر نیز از جهت تاریخی روشن می شود؛ یعنی اگر بگوییم آدم از گل آفریده شده است، صحیح است که بگوییم همه انسان ها از خاک آفریده شده اند، این به یک اعتبار است.

 

اما به اعتبار دیگر تک تک انسان ها جداگانه لحاظ می شوند. البته این اعتبار ،اعتبار اول را نفی نمی کند؛ یعنی اگر بگوییم هر انسانی از نطفه آفریده شده و نطفه از مواد غذایی و مواد از گوشت حیوانات و میوه ها و درختان و مواد معدنی و اینها همه به زمین باز می گردند، پس مبدأ آفرینش هر انسانی را صرف نظر از این که می توان به اعتبار انسان نخستین، از خاک دانست، می توان به اعتبار تک تک آنها نیز از خاک دانست. از این جهت برخی از آیات قرآن تنها در مورد شخص حضرت آدم است. [5] و برخی دیگر ممکن است کلیت داشته باشد و در مورد همه انسان ها به کار رود.

 

خداوند در آیه ای می فرماید:" من بشر را از گل آفریده ، و در آن از روح خود دمیدم..." [6] همین طور در آیه دیگری می فرماید:" می خواهم بشری از گل خشک، از لجن بدبو بیافرینم، چون آفرینش(او را) را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم ..." [7] بدیهی است که در این آیات، خداوند داستان خلقت حضرت آدم و سجده نکردن ابلیس را مطرح می کند و نمی توان در این آیات، آدم را به معنای انسان ها گرفت؛ زیرا در ذیل همین داستان، خداوند سخن شیطان را نقل می فرماید که: "لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَه‏..."( همه فرزندانش را، جز عده کمى، گمراه و ریشه‏کن خواهم ساخت) [8] و اگر همه انسان ها منظور بودند، دیگر شیطان "ذریته"(ذریه آدم) نمی گفت.

 

برخی از آیات که جنبه کلی دارد و خلقت همه انسان ها در آنها لحاظ شده است عبارتند از: "اوست که آدمی را از آب بیافرید...." [9] و "پس آدمی بنگرد که از چه چیز آفریده شده است، از آبی جهنده آفریده شده است." [10]

 

این آیات و نظایر این ها می گوید انسان از آب یا نطفه و ... خلق شده است، در این گونه آیات خلق انسان ها به طور کلی لحاظ شده است.

 

به هر حال آنچه را که از آیات مختلف قرآن و تعبیرات گوناگونی که در باره آفرینش انسان آمده به خوبی استفاده می شود که انسان در آغاز خاک بوده [11] سپس با آب آمیخته شده و به صورت گل [12] و بعد به صورت گل بدبو درآمده [13] پس از آن حالت چسبندگی پیدا کرده [14] و بعد به صورت گل خشکیده درآمد و حالت صلصال کالفخار (گل خشکیده) به خود گرفته است. [15]

 

در این که، هر یک از این مراحل از نظر بعد زمانی چه اندازه طول کشیده و این حالت های انتقالی تحت چه عواملی به وجود آمده از مسائلی است که دانش ما به آنها نمی رسد و تنها خدای متعال به آنها آگاه است.

 

لازم به ذکر است که قرآن کریم خلقت انسان را تقریباً به صورت سربسته و اجمالی مطرح کرده است؛ چرا که منظور اصلی قرآن، بیان مسائل تربیتی بوده و قرآن کتاب علوم طبیعی نیست، بلکه کتاب انسان سازی است و نباید انتظار داشت که جزئیات این علوم از قبیل مسائل مربوط به تکامل، تشریح، جنین شناسی و ... در آن مطرح شود، ولی این مانع از آن نخواهد بود که به تناسب بحث های تربیتی اشاره ی کوتاهی به قسمت هایی از این علوم بشود. [16]

 

پس مراد از سیر تکاملی انسان در خلقت، گذران این مراحل است.

 

البته مقصود شما از سیر تکاملی انسان در هفت مرحله معلوم نیست زیرا در قرآن سیر تکاملی خلق آسمان و زمین شش روز [17] و مراحل خلق انسان در رحم مادر پنج مرحله [18] بیان شده است و در بعضی روایات نیز بیان شده است که هنگام شکل گیری طینت انسان هفت شب و روز آب بر زمینی جاری شد و بعد از آن گل انسان سرشته شد [19] و غیر از این مطالب چیزی در باره هفت روز در خلقت انسان مطرح نیست.

 

اما درباره مراحل ششگانه خلقت باید گفت که :

 

قرآن مجید ، خلقت آسمان و زمین را در شش روز ذکر کرده اند [20] اما اینکه منظور از یوم (روز)در قرآن مجید که می فرماید: "ما زمین و آسمان را در شش روز خلق کردیم" [21] چیست؟ آیا مراد یک شبانه روز (24ساعت)است؟ یا...، باید گفت:

 

مسلم است که در زمان آغاز خلقت، روز و شب معنای واقعی خود را که از گردش زمین به دور خود و در برابر نور خورشید حاصل می شود، پیدا نکرده بودند، زیرا هنوز زمین و خورشید خلق نشده بودند. بنابراین نمی توان گفت منظور از «روز» دقیقاً همان زمان گردش کره زمین به دور خود باشد. هر چند که می تواند معادل آن (یعنی 24 ساعت) را برای آن در نظر گرفت. اما از آنجا که یافته های علمی دانشمندان حاکی از آن است که میلیاردها سال طول کشیده تا زمین و آسمان به وضع کنونی خود در آمده اند لزومی ندارد که ما روز (یا معادل آن در زبان های دیگر مانند «یوم» در زبان عربی) را برابر 24 ساعت بدانیم. مخصوصاً با توجه به اینکه واژه روز یا یوم مفهوم وسیعی دارد، و در بسیاری موارد به معنای یک «دوران» و برهه ای از زمان به کار رفته است و می رود. خواه آن زمان کوتاه باشد یا طولانی و به اندازه هزاران و یا حتی میلیاردها سال. [22]

 
 
 
 
 
 

[1]   - انعام،1 ؛سجده، 7؛ صافات،18.

[2]   - فرقان،54 ؛ طارق،6.

[3]   - نحل،4 ؛ یس،77 ؛ دهر، 2؛ عبس، 19 و ...

[4] - حج،5؛ غافر، 67 ؛ فاطر،11؛ کهف،37.

[5] - صاد،72؛ حجر،29 .

[6] - صاد،72 .

[7] - حجر،29 .

[8] - اسراء،62.

[9] - فرقان، 54 .

[10] - طارق،5 و 6 .

[11] - حج، 5 .

[12]  - انََََعََام،2 .

[13]  - حجر، 28 .

[14]  - صافات، 11 .

[15] - الرحمن، 14.

[16]   - برگرفته شده از نمایه: قرآن و خلقت انسان ، سؤال 911.

[17]   - اعراف 54 ، یونس 3 ، هود 7 و ...

[18]   - تفسیر نمونه ذیل آیه 12 سوره مومنون

- [19] بحار الانوار ج 5 ص 230: (از چیز هایی که خداوند خلق کرد زمین پاکی بود که سپس آب گوارایی از آن جوشاند و ولایت ما (اهل بیت) را بر آن عرضه کرد و آب آن را پذیرفت سپس آن را بر زمین پاک به مدت هفت شبانه روز جاری کرد تا سرتاسر آن را گرفت ، سپس در آن فرو رفت و خداوند از بهترین گل آن زمین ائمه را و از ته مانده اش شیعیان ما را خلق کرد...)

[20]    ـ این مطلب در 7 آیه قرآن آمده است: اعراف: 54، یونس: 3، هود: 7، فرقان: 59، سجده: 4، ق: 38، حدید : 4.

[21]    ق ،38: "وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما فی‏ سِتَّةِ أَیَّامٍ".

[22]   برگرفته شده از سؤال: 562.

 

 

 

 

 

منبع: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1289

پنج شنبه 18 آذر 1395  4:49 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها