0

بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بعد از اعمال جراحی شکم

 
SABOORI
SABOORI
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1393 
تعداد پست ها : 4222
محل سکونت : خراسان رضوی

بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بعد از اعمال جراحی شکم

بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بعد از اعمال جراحی شکم

بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بعد از اعمال جراحی شکم

این پژوهش ، پژوهشی است نیمه تجربی که هدف آن تعیین میزان تاثیر آواری دلنشین قرآن کریم در کاهش درد بعد از اعمال جراحی شکم می‌باشد. در این پژوهش 908 بیمار که در بخشهای جراحی 1، 2، 3، 4 و 5 بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران عمل جراحی شکم قرار گرفته بودند و دارای شرایطی منطبق با ویژگیهای مورد نظر جهت انتخاب بوده‌اند، برگزیده شدند و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، در یک گروه 6 ساعت اول بعد از عمل (پس از هوشیاری کامل) و در گروه دیگر در 6 ساعت دوم بعد از عمل هر دو ساعت یکبار دردشان با مقیاس خطی درد به همراه بررسی علائم فیزیولوژیک و علائم رفتاری آن اندازه‌گیری شد و برای هر کدام 20 دقیقه آوای قرآن کریم (سوره یوسف ، آیه 7 تا 22) و با صدای استاد شحات محمد انور پخش گردید و بعد از انجام یافتن مداخله مجددا درد بیمار اندازه‌گیری و ثبت گردید.

از طرف دیگر گروه شاهد هم در 6 ساعت اول یا دوم بعد از عمل هر 2 ساعت یکبار و در دو نوبت دردشان اندازه‌گیری و ثبت می‌گردید و هر دو گروه مجاز بودند که از خدمات تسکینی معمول بخش یا داروهای مسکن تجویز شده استفاده نمایند، ولی تمام این موارد جهت مقایسه، دقیقا ثبت می‌گردید. نتایج این تحقیق نشان داد گروهی که به آواری قرآن کریم گوش فراداده بودند از نظر کاهش میزان شدت درد در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معناداری داشتند و به علاوه در گروههای آزمون، شدت علائم حرکتی و صوتی (علائم رفتاری) ناشی از درد به طور قابل ملاحظه‌ای خود را کمتر نشان داده بود. علائم فیزیوفوژیک که در گروه آزمون تعدیل یافته و میزان کاهش شدت درد با زمان اجرای مداخله ارتباط معناداری نداشت .

کلیه متغیرهای تاثیرگذار شامل سن، جنس ، سابقه بستری شدن، سابقه جراحی، سابقه مصرف مسکن، سابقه استماع به آیات قرآنی، نوع عمل، طول برش جراحی و غیره بررسی گردید که هیچ کدام ارتباط معناداری با میزان کاهش درد در دو گروه آزمون و شاهد نداشتند. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که آوای قرآن کریم باعث کاهش شدت درد در بیماران بعد از اعمال جراحی شکم می‌شود. 

منبع: راسخون

چهارشنبه 17 آذر 1395  8:52 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها