0

مراقب زبانت باش

 
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

مراقب زبانت باش

 


:sparkles:مراقب زبانت باش :sparkles:

:thought_balloon:امام سجاد عليہ السلام فرمود:

زبان آدميزاد، هر روز بہ اعضاے او نزديڪ مےشود و مےگويد: چگونہ ايد؟

:hotsprings:آنها مےگويند: اگر تو ما را بہ خودمان واگذارے، خوب هستيم!

و مےگويند: از خدا بترس و ڪارے بہ ما نداشتہ باش.

و او را سوگند مےدهند و مےگويند: ما فقط بہ واسطہ تو پاداش مےيابيم و بہ واسطہ تو، مجازاٺ مےشويم.

:books:خصال

 

دوشنبه 15 آذر 1395  10:15 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها