روستای گشت یکی از روستاهای سراوان در استان سیستان و بلوچستان است. این روستا بیشتر با حوزه علمیه خود شناخته می‌شود که اولین حوزه علمی در منطقه است.