0

چگونه به فرزندان خود عزت نفس دهیم؟!

 
mty1378
mty1378
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1394 
تعداد پست ها : 7386
محل سکونت : اصفهان

چگونه به فرزندان خود عزت نفس دهیم؟!

چگونه به فرزندان خود عزت نفس دهیم؟!

✳️ به كودك كمك كنيد به خود اعتماد كند. او را به طور مستقيم تصحيح نكنيد. اشتباهاتش را با تنبيه و داد زدن جواب ندهيد. بگذاريد بداند همه اشتباه ميكنند.

✳️  وقتی فرزندتان به سراغ شما می آيد، كارتان را قطع كنيد (صحبت با تلفن، حرف زدن با يك دوست، تماشای تلويزيون) و به چشمانش نگاه كنيد. اگر لازم بود به  او بگوييد صبر كند تا كار شما تمام شود.


✳️  با او قهر نكنيد.

✳️  نام فرزندتان را با آهنگی خوش بيان كنيد.

✳️  پدر و مادر بايد در مقابل فرزندشان عضوی واحد باشند. اگر اختلاف برای انتخاب روش تربيتی داريد اجازه ندهيد فرزندتان از آن آگاه شود.

✳️  از شش سالگی برای فرزندتان مربی ورزشی بگيريد تا در رشته یی خاص موفق شود. بهترين ورزشها مخصوصا برای دختران فوتبال و بسكتبال است.


✳️  احساسات فرزندتان را تاييد كنيد. "ميدونم می ترسی" به جای، اينكه ترس نداره. "ميدونم خسته یی" به جای، بسه غر نزن.... گاهی با سليقه او برای خود خريد كنيد و وقتی با او هستيد از آن وسيله استفاده كنيد.


✳️  گاهی از او معذرت بخواهيد تا بداند ما همه اشتباه ميكنيم.

✳️  گاهی در جواب سوالش بگوييد نميدانم تا بداند ندانستن بد نيست.

✳️ به او مسئوليتهایی در حد توانش بدهيد.

✳️  حرمت نفس خود را افزايش دهيد. كودكان از ما الگو ميگيرند.

✳️  بر نقاط قوت فرزندتان تاكيد كنيد.

✳️  اجازه دهيد فرزندتان ريسكهای بی خطر بكند. بگذاريد اشتباهات بی خطر انجام دهد.

✳️  بگذاريد در مورد غذا، لباس، بازی و مسايل خصوصی زندگيش خودش تصميم بگيرد و در صورت نياز به كمك شما، به آنها احساس گناه ندهيد.

✳️  هرگز فرزندتان را مخصوصا در مقابل ديگران مسخره نكنيد. در جمع به او نخنديد مگر زمانی كه او چنين انتظاری از شما دارد.

✳️ فرزندان بايد بدانند پدر و مادرشان آنها را بی قيد و شرط و در هر شرايطی دوست دارند.

✳️ به همسرتان مقابل فرزندتان بی احترامی نكنيد.

✳️ اگر به كسی آسيب زدند يا به حقوق كسی تجاوز كردند متوقفشان كنيد، و به ديگران هم اجازه ندهيد به حريم فرزندتان تجاوز كنند. شما هم حريم و مالكيت فرزندتان را محترم بدانيد.

✳️  برد و باختشان برايتان بی اهميت باشد. وقتی تلاششان را كردند حتی اگر برنده نبودند برايشان جشن بگيريد.

✳️ وقتی با شما حرف ميزنند تمام حواستان را به آنها بدهيد.

✳️  فرزندان را وارد اختلافات خانوادگی نكنيد.

✳️  هرگز بر او برچسب بد، بی ادب، بی تربيت، چلفتی، ترسو... نزنيد.

✳️  بر سر فرزندتان فرياد نزنيد.

✳️  برای كارهایی كه برايشان ميكنيد بر سرشان منت نگذاريد.

✳️  با هيچ كس مقايسه نكنيد.

✳️هرگز بدی كسی را جلو فرزندتان يا به فرزندتان نگوييد.

✳️هرگز با كودك درد دل نكنيد.

✳️ زمانی كه فرزندتان اشتباهاتش را با شما در ميان می گذارد، او را مقصر خطاب  نكنيد.

✳️ او را جلوی ديگران حتی خواهر و برادرش تنبيه نكنيد.

✳️  اجازه ندهيد شاهد دعوای شما با همسرتان يا باشد

 

شنبه 29 آبان 1395  7:54 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها