0

پیوستگی واژه استقامت با مفاهیم قرآنی

 
13691367
13691367
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1394 
تعداد پست ها : 2603

پیوستگی واژه استقامت با مفاهیم قرآنی

ویژگی های معنایی استقامت به همراه مفهوم قرآنی آن که از زمینه طرح استقامت درآیات شکل می گیرد، پیوستگی این مفهوم را با مجموعه ای گسترده از آیات و مفاهیم قرآن نشان می دهد، زیرا تحقق استقامت در هر زمینه ای، افزون بر همراهی با اعتدال و صبر و ثبات، پرهیز از هر گونه زیغ، ضلل، عوج، الحاد، فسق و فساد را می طلبد، از این رو مفسران " عدل " و " حنف " را به استقامت معنا کرده اند و برخی صبر و ثبات را در آیات، مرادف استقامت دانسته اند و زیغ، فساد، فسق، عوج و الحاد را به خروج  از استقامت تعریف کرده اند.

سه شنبه 25 آبان 1395  5:17 PM
تشکرات از این پست
13691367
13691367
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1394 
تعداد پست ها : 2603

پاسخ به:پیوستگی واژه استقامت با مفاهیم قرآنی

 

مفهوم قرآنی استقامت نیز بدان سبب که همه ی آیات (جز یک آیه) در یک نگاه کلی استقامت را در زمینه توحید و باور به ربوبیت خداوند وسیر به سوی او بر اساس این باور، مطرح کرده و می توان از آن به استقامت در دین تعبیر کرد، با مفاهیمی چون صراط مستقیم، هدایت، عبودیت، ایمان، عمل صالح، تقوا و هر آن چه لازمه ی دینداری است، پیوند دارد، زیرا استقامت در این مفهوم پس از پذیرش دین مطرح می شود: " ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقموا فاستقم کما امرت " و استقامت به کمال رساندن  مؤلفه های لازم دین داری چون هدایت، ایمان، عبودیت، تقوا و عمل صالح است.

سه شنبه 25 آبان 1395  5:17 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها