0

ترجمه اشعار و آهنگها

 
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

ترجمه اشعار و آهنگها

Someone like you


 

 I heard that you're settled down
شنیدم به آرامش رسیدی
That you found a girl and you're married now
با یه دختر آشنا شدی و ازدواج کردی
I heard that your dreams came true
شنیدم رویاهات به حقیقت پیوستن
Guess she gave you things I didn’t give to you
فکر کنم اون چیزایی بت داد که من نداده بودم
?Old friend, why are you so shy
دوست قدیمی چرا اینقد خجالتی هستی؟
It ain’t like you to hold back or hide from the light

بت نمیاد عقب بکشی یاخودتو پنهون کنی
I hate to turn up out of the blue uninvited
متنفرم از اینکه دعوت نشده جایی ظاهر بشم
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
اما نمیتونستم کنار بکشم نمیتونستم باش بجنگم
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded
امیدوار بودم چهرمو دیده باشی و اینو یاد آوری کرده باشه که
That for me, it isn’t over
برای من هنوز تموم نشده
Never mind, I’ll find someone like you
اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too

 هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام
:Don’t forget me, I beg, I remember you said
فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی
”Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead“
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
.Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
.You’d know how the time flies
تو که خودت میدونی زمان چقدر سریع میگذره
.Only yesterday was the time of our lives
انگار همین دیروز بود که زندگیمون شروع شد

 .We were born and raised in a summery haze
به این دنیا اومدیم ودر یه غبار تابستونی بزرگ شدیم
.Bound by the surprise of our glory days
که با شکوه و حیرت روزهای زندگیمون آمیخته شده بود
I hate to turn up out of the blue uninvited
متنفرم از اینکه دعوت نشده جایی ظاهر بشم
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
اما نمیتونستم کنار بکشم نمیتونستم باش بجنگم
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded
امیدوار بودم چهرمو دیده باشی و اینو یاد آوری کرده باشه که
That for me, it isn’t over
برای من هنوز تموم نشده

 Never mind, I’ll find someone like you
اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی
”Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead“
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
.Nothing compares, no worries or cares
نه چیز قابل مقایسه ای نه چیز نگران کننده ای نه چیزی که بخای مراقبش باشی وجود نداره
.Regrets and mistakes they’re memories made

 پشیمونی و اشتباه هر دو ساخته ی ذهنن
Who would have known how bittersweet this would taste؟
کی میدونست این عشق چقد تلخ و شیرین میتونه باشه
Never mind, I’ll find someone like you
اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی
”Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead“
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
Never mind, I’ll find someone like you

 اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی
”Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead“
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead yeah
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو میچزونه. آره.

 

 

پنج شنبه 13 آبان 1395  9:21 AM
تشکرات از این پست
noorbaranam
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Love in the Dark


 

 

Take your eyes off me so I can leave

نگاهت را از من بردار تا بتوانم ترکت کنم

I'm far too ashamed to do it with you watching me

خجالت می کشم که وقتی به من نگاه میکنی این کارو کنم

This is never ending, we have been here before

ما قبلا هم اینجا بوده ایم و این داستان هیچوقت تمام نمی شود

But I can't stay this time cause I don't love you anymore

اما اینبار نمیتوانم بمانم چرا که دیگر تورا دوست ندارم

Please stay where you are

Don't come any closer

همانجایی که هستی بایست و نزدیکتر نیا

Don't try to change my mind

I'm being cruel to be kind

سعی نکن تصمیم مرا عوض کنی

نامهربانی هایم برای این است که مهربان باشم.

I can't love you in the dark

It feels like we're oceans apart

There is so much space between us

Maybe we're already defeated

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me

نمیتوانم تو را در تاریکی دوست داشته باشم. حس میکنم که بسیار از هم دوریم. فاصله ی بین ما بسیار بسیار زیاد است و ظاهرا به پایان راه رسیده ایم. آه. بله همه چیز مرا تغییر داد.

You have given me something that I can't live without

تو به من چیزی دادی که بدون آن نمیتوانم زندگی کنم

You mustn't underestimate that when you are in doubt

نباید شک هایت را دست کم بگیری

But I don't want to carry on like everything is fine

ولی نمیتوانم طوری وانمود کنم که همه چیز خوب است

The longer we ignore it all the more that we will fight

اگر توجهی به آن نکنیم بین ما کشمکش خواهد شد

Please don't fall apart

لطفا از هم نپاش

I can't face your breaking heart

نمی توانم قلب شکسته ی تورا ببینم.

I'm trying to be brave

میخواهم شجاع باشم

Stop asking me to stay

از من نخواه که بمانم

I can't love you in the dark

It feels like we're oceans apart

There is so much space between us

Maybe we're already defeated

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me

We're not the only ones

فقط ما نیستیم که اینگونه ایم

I don't regret a thing

از هیچ چیز پشیمان نیستم

Every word I've said

هر حرفی که با تو گفتم

You know I'll always mean

میدانستی که منظورم چیست

It is the world to me

That you are in my life

بودن تو در زندگی من یک دنیا ارزش دارد

But I want to live

And not just survive

اما نمیخواهم تنها زنده بمانم. بلکه میخواهم زندگی کنم.

That's why I can't love you in the dark

به خاطر این است که نمیتوانم تو را در تاریکی دوست داشته باشم

It feels like we're oceans apart

گویی ما اقیانوس ها فاصله داریم

There is so much space between us

و فاصله ی بسیاری بین ماست.

Maybe we're already defeated

شاید قبلا شکست خورده ایم

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me

And I-I-I-I-I don't think you can save me

آری من تغییر کرده ام و فکر نمیکنم که تو بتوانی مرا نجات دهی

آفتاب آمد دلیل آفتاب     گر دلیلت باید از وی رخ متاب

پنج شنبه 13 آبان 1395  9:22 AM
تشکرات از این پست
noorbaranam
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

 

 

Hello, it’s me
سلام ، منم
I was wondering if after all these years
You’d like to meet, to go over
Everything
میخواستم بدونم بعد از این همه سال هنوزم میخوای منو ببینی و همه چیزیو به یاد بیاری؟
They say that time’s supposed to heal ya
میگن زمان مارو خوب میکنه
But I ain’t done much healing
ولی من هنوز هم خوب نشدم
?Hello, can you hear me
سلام صدای منو میشنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم
when we were younger and free
وقتی ما جوون و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت

 


There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست
And a million miles
بیش از یک میلیون مایل

 


Hello from the other side
سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
چقدر تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
 متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره واضحه که تو دیگه اهمیت نمیدی

 

? Hello, how are you
سلام حالت چطوره?
It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
I’m sorry, I hope that you’re well
من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه
Did you ever make it out of that town
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی
? Where nothing ever happened
جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد

it’s no secret
این یک راز نیست
that the both of us are running out of time
چون زمان هر دومون داره تموم میشه

 

So Hello from the other side
سلامی دوباره
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلام
At least I can say that I’ve tried to tell you
چقدر تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
 متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضحه که تو دیگه اهمیت نمیدی

 

Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Anymore
آه دیگر نه

 

Hello from the other side
سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی دوباره
At least I can say that I’ve tried to tell you
چقدر تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضحه که تو دیگه اهمیتی نمیدی

شنبه 15 آبان 1395  2:27 PM
تشکرات از این پست
noorbaranam
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Best For Last


 

 ?Wait, do you see my heart on my sleeve
صبر کن،تو قلب من رو روی آستینم میبینی؟
It’s been there for days on end and
روزهاست که اونجا بوده و
It’s been waiting for you to open up
منتظر تو بوده که حرف دلت رو بهش بزنی
Yours too baby, come on now
مال توهم همینطور عزیزم )قلب تو(،پس بجنب عزیزم
I’m trying to tell you just how
دارم سعی میکنم بهت بگم که چه جوری
I’d like to hear the words roll out of your mouth finally
دوست دارم کلمات بالاخره از دهانت خارج بشن
Say that it’s always been me
بگی که همیشه من بودم
that’s made you feel a way you’ve never felt before
که باعث میشدم احساسی بهت دست بده که]فقط اعضاء سایت قادر به مشاهده لینکها و عکسها می باشند
برای عضویت در سایت کلیک کنید[
And I’m all you need and that you never want more
و اینکه من تمام چیزی هستم که نیاز داری و تو هیچ وقت بیشتر نمیخوای
Then you’d say all of the right things without a clue
بعد تو همه ی کلمات درست رو به کار میبری،بدون اینکه بدونی
But you’d save the best for last
ولی تو بهترین ها رو برای آخر نگه میداری
Like I’m the one for you
مثل اینکه من تنها شخص برای تو هستم

 You should know that you’re just a temporary fix
تو باید بدونی که فقط موقتی هستی
This isn’t a routine with you, it don’t mean that much to me
فقط یه کار روزمره و روتین نیست،معنیه خاصی برای من نداره
You’re just a filler in the space that happened to be free
تو فقط جای خالی رو پر میکنی که آزادیه
How dare you think you’d get away with trying to play me
چه جوری جرئت میکنی که فکر کنی میتونی با من بازی کنی و بعد از قضیه فرار کنی؟
Why is it every time I think I’ve tried my hardest
چرا هروقت من فکر میکنم که خیلی سخت تلاش کردم
It turns out it ain’t enough cause you’re still not mentioning love
معلوم میشه که هنوزم کافی نیست چون تو هنوز اشاره ای به عشق نکردی
?What am I supposed to do to make you want me properly
من چیکار باید بکنم تا تو منو بخوای؟
I’m taking these chances and getting away
من دارم این شانس ها رو امتحان میکنم و از کنارش رد میشم
And though I’m trying my hardest you go back to her
و هرچند من تمام تلاشم رو میکنم،تو بازم پیش اون برمیگردی
And I think that I know things may never change
و فکر کنم که میدونم قرار نیست چیزی عوض شه
I’m still hoping one day I might hear you say
هنوزم دارم آرزو میکنم که یه روز بشنوم که داری بهم میگی


I make you feel a way you’ve never felt before
من باعث میشم احساسی بهت دست بده که تا حالا نداشتی
And I’m all you need and you never want more
و من تمام چیزیم که نیاز داری و چیز بیشتری نمیخوای
Then you’d say all of the right things without a clue
بعد تو همه ی کلمات درست رو به کار میبری،بدون اینکه بدونی
But you’d save the best for last
ولی تو بهترین ها رو برای آخر نگه میداری
Like I’m the one for you
مثل اینکه من تنها شخص برای تو هستم
You should know that you’re just a temporary fix
تو باید بدونی که فقط موقتی هستی
This isn’t a routine with you, it don’t mean that much to me
فقط یه کار روزمره و روتین نیست،معنیه خاصی برای من نداره
You’re just a filler in the space that happened to be free
تو فقط جای خالی رو پر میکنی که آزادیه
How dare you think you’d get away with trying to play me
چه جوری جرئت میکنی که فکر کنی میتونی با من بازی کنی و بعد از قضیه فرار کنی؟
But, despite the truth I know
ولی با وجود حقیقتی که من میدونم
I find it hard to let go and give up on you
هنوزم برام سخته که بزارم بری و تسلیم شم

 Seems I love the things you do
به نظر میاد که من کارهایی رو که میکنی دوست دارم
Like the meaner you treat me the more eager I am
انگار هر چقدر بدتر با من رفتار میکنی،من بیشتر ازت خوشم میاد
To persist with this heartbreak and running around
برای این که این شکستگی قلبم باقی بمونه…؟؟؟
And I will until I find myself with you and
و من اینکارو میکنم تا با تو باشم و
I make you feel a way you’ve never felt before
من باعث میشم احساسی بهت دست بده که تا حالا نداشتی
And I’m all you need and that you never want more
و من تمام چیزیم که نیاز داری و چیز بیشتری نمیخوای
And we’ll say all of the right things without a clue
بعد ما همه ی کلمات درست رو به کار میبریم،بدون اینکه بدونیم
And you’ll be the one for me and me the one for you
و تو تنها شخص برای من میشی و من تنها شخص برای تو

شنبه 15 آبان 1395  2:29 PM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Chasing Pavements


 

 I’ve Made Up My Mind
من ذهنم رو اماده کردم
Don’t Need To Think Its Over
نیازی نیست ک فکر کنم این اخرشه
If I’m Wrong I Am Right
چه اشتباه ا من باشه یا حق با من باشه
Don’t Need To Look No Further
نیازی نیست به دور دست ها نگاه کنی
,This Ain’t Lust
این شهوت نیست
,I Know This Is Love But
میدونم این عشق واقعیه هست اما
,If I Tell The World
اگه به تموم دنیا هم بگم

 ,I’ll Never Say Enough
کار زیادی نکردم
,Cause It Was Not Said To You
چون به گوش تو نرسیده
,And Thats Exactly What I Need To Do
و دقیقا این کاری هست که من باید انجام بدم
,If I’m In Love With You
اگه که عاشق تو بشم
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟

 Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
?Or Would It Be A Waste
یا من فقط وقتمو تلف کنم
?Even If I Knew My Place Should I Leave It There
حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere

 حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
,I’d Build Myself Up
من خودم رو سر پا کردم
,And Fly Around In Circles
و دور خودم چرخیدم
,Wait Then As My Heart Drops
صبر کردم تا قلبم شروع به ریپ زدن کرد ..
And My Back Begins To Tingle
و پشتم شروع به سورش کرد
Finally Could This Be It
بلاخره این اتفاق افتاد
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
?Or Would It Be A Waste
یا من فقط وقتمو تلف کنم
?Even If I Knew My Place Should I Leave It There
حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
?Or Would It Be A Waste
یا من فقط وقتمو تلف کنم

 ?Even If I Knew My Place Should I Leave It There
حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه

آفتاب آمد دلیل آفتاب     گر دلیلت باید از وی رخ متاب

سه شنبه 18 آبان 1395  10:08 AM
تشکرات از این پست
noorbaranam
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Cold Shoulder


 

 You say it’s all in my head
تو میگی اینا همه تو سر منه
And the things I think just don’t make sense

 و چیزهایی که من فکر میکنم مفهوم خاصی نداره
So where you been then? Don’t go all coy
خوب پس تو کجا بودی؟ خجالت نکش
Don’t turn it round on me like it’s my fault
طوری رفتار نکن که انگار تقصیر منه
See I can see that look in your eyes
میبینی. من اون نگاهو تو چشمات میبینم
The one that shoots me each and every time
اون نگاهی که هردفعه من رو میخکوب میکنه
You grace me with your cold shoulder
تو به من فیض میبخشی با شونه های سردت
Whenever you look at me I wish I was her
هر وقت تو به من نگاه میکنی ارزو میکنم ای کاش که اون )دختر( بودم
You shower me with words made of knives
تو منو رگبار میکنی با کلمههایی که از چاقو ساخته شده
Whenever you look at me I wish I was her
هر وقت تو به من نگاه میکنی ارزو میکنم ای کاش که اون )دختر( بودم
These days, when I see you
این روزها وقتی میبینمت
You make it look like I’m see-through
تو طوری رفتار میکنی، انگار من نامرئی هستم
Do tell me why you waste our time
بهم بگو چرا وقت مارو تلف کردی
When your heart ain’t admitting you’re not satisfied

 وقتی قلبت اعتراف نمیکنه
You know I know just how you feel
تو میدونی که من میدونم )تو( چه احساسی داری
I’m starting to find myself feeling that way too
من هم کم کم دارم همین احساس رو پیدا میکنم
When you grace me with your cold shoulder
تو به من فیض میبخشی با شونه های سردت
Whenever you look at me I wish I was her
هر وقت تو به من نگاه میکنی ارزو میکنم ای کاش اون )دختر( بودم
You shower me with words made of knives
تو منو رگبار میکنی با کلمههایی که از چاقو ساخته شده
Whenever you look at me I wish I was her

 هر وقت تو به من نگاه میکنی ارزو میکنم ای کاش اون )دختر( بودم
Time and time again I’ll play the role of fools (just for you)
بارها و بارها دوباره من نقش یه احمق رو بازی خواهم کرد )فقط بخاطر تو(
Even in the daylight when you’re dreaming (I’m close to you)
حتی در روشنایی روز، وقتی تو خوابی )من بهت نزدیک میشم(
Try to look for things I hear but our eyes never find
سعی میکنم چیزهایی رو که میشنوم پیدا کنم، ولی هرگز با چشمها پیدا نمیشه
Even though I do know how you play
درحالی که من میدونم تو چه جوری بازی میکنی
You grace me with your cold shoulder
تو به من فیض میبخشی با شونه های سردت
Whenever you look at me I wish I was her

 هر وقت تو به من نگاه میکنی ارزو میکنم ای کاش اون )دختر( بودم
You shower me with words made of knives
تو منو رگبار میکنی با کلمههایی که از چاقو ساخته شده
Whenever you look at me I wish I was her
هر وقت تو به من نگاه میکنی ارزو میکنم ای کاش اون )دختر( بودم
You grace me with your cold shoulder
تو به من فیض میبخشی با اون شونه های سردت
Whenever you look at me I wish I was her
هر وقت تو به من نگاه میکنی ارزو میکنم ای کاش اون )دختر( بودم
You shower me with words made of knives
تو منو رگبار میکنی با کلمههایی که از چاقو ساخته شده
Whenever you look at me I wish I was her

 هر وقت تو به من نگاه میکنی ارزو میکنم ای کاش اون )دختر( بودم

سه شنبه 18 آبان 1395  10:09 AM
تشکرات از این پست
noorbaranam
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Crazy for Yo


 

 Found myself today singing out your name
امروز خودمو در حال خوندن اسمت پیدا کردم
You said I’m crazy
تو گفتی من دیوونه م
If I am I’m crazy for you
اگر من دیوونه م، دیوونه توام
Sometimes sitting in the dark wishing you were here
گاهی اوقات نشستن توی تاریکی و آرزوی اینجا بودن تو رو کردن
Turns me crazy
منو دیوونه میکنه
But it’s you who makes me lose my head
ولی این تویی که باعث میشی من عقلم رو از دست بدم
And every time I’m meant to be acting sensible
و هر وقت که قصد دارم عاقلانه رفتار کنم
You drift into my head
تو وارد مغزم میشی
And turn me into a crumbling fool
و منو به یک احمق در حال فروپاشی تبدیل میکنی
Tell me to run and I’ll race
بهم بگو تا فرار کنم و من مسابقه خواهم داد
If you want me to stop I’ll freeze
اگر میخوای بایستم، در جام خشک میشم

 And if you are me gonna leave, just hold me closer baby
و اگر تو میخوای، فقط منو به خودت نزدیک تر کن عزیزم
And make me crazy for you
و منو دیوونه خودت کن
Crazy for you
دیوونه تو
Lately with this state I’m in I can’t help myself but spin
اخیرا با این شرایطی که دارم کاری نمیتونم بکنم جز چرخیدن )سرگیجه(
I wish you’d come over
آرزو میکنم که میومدی
Send me spinning closer to you
با چرخیدن منو به خودت نزدیک تر کن

 My oh my, how my blood boils, it’s sweet taste for you
چطور خون من به جوش میاد، این طعم برای تو شیرینه
Strips me down bare
منو عریان میکنه
And gets me into my favorite mood
و من رو در حالت مورد علاقتم قرار میده
I keep on trying, fighting these feelings away
من به تلاش کردن، جنگیدن با این احساسات ادامه میدم
But the more I do
ولی بشتر که اینکارو میکنم
The crazier I turn into
بیشتر دیوونه ت میشم

 Pacing floors and opening doors
و درهای باز
Hoping you’ll walk through
امیدوارن که تو بیای
And save me boy
و نجاتم بدی
Because I’m too
چون من خیلی
crazy for you
دیوونه تم
crazy for you
دیوونه تم

شنبه 22 آبان 1395  11:10 AM
تشکرات از این پست
noorbaranam
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Day Dreamer


 

 Sitting on the sea
روی دریا بشین
Soaking up the sun
خورشید وخیس کن
He is a real lover
اون واقعاعاشقه
Of making up the past
ازساخته های)اتفاقات( گذشته
And feeling up his girl
ودخترش را حس میکنه
Like he’s never felt her figure before

 مثل اینکه قبل ازاین اون هیچوقت این شکلی سرسخت ونمد مانند نبوده
A jaw dropper
کسی که خیلی حرف میزده
Looks good when he walks
اون وقتی راه میره خوب به نظر میاد
Is the subject of their talk
این موضوع صحبت اونها است
He would be hard to chase
اون سخت دنبال میکنه
But good to catch
اما برای گرفتن خوبه
And he could change the world
واون می تونه دنیا روتغییربده
With his hands behind his back
بادستاش که اونا روپشتش نگه داشته
You can find him
تو میتونی پیداش کنی
Sitting on your doorstep
درآستانه راه باش
Waiting for the surprise
منتظریک اتفاق جدید)سوپرایز(
And he will feel like
واون حس میکنه که
He’s been there for hours

 ساعت ها اینجا بوده
And you can tell that he’ll be there for life
وتومیتونی بهش بگی اون اینجاست تازندگی کنه
Daydreamer
خیال باف
With eyes that make you melt
باچشم هایی که تورو ذوب می کنه
He lends his coat for shelter
اون آشنایی که کتش سرپناهشه
Plus he’s there for you
بعلاوه ی اینکه اون اینجاست برای تو
When he shouldn’t be

 وقتی اون نبایدباشه
But he stays all the same
ولی اون درهرلحظه ای
Waits for you
منتظرتومی مونه
Then see’s you through
وسپس ازطریق اون تورو می بینه
There’s no way I could describe him
هیچ راهی نیست که من بتونم اونو توصیف کنم
What I’ve said is just what I’m hoping for
من چی میگم؟ من برای چی امیدوارم؟
But I will find him

 اما من اونو پیدامیکنم
Sitting on my doorstep
درآستانه راه می ایستم
Waiting for a surprise
منتظریک اتفاق جدید
And he will feel like
واون حس میکنه که
He’s been there for hours
ساعت ها این جا بوده
And I can tell he’ll be there for life
ومن میتونم بهش بگم اون اینجاست تا زندگی کنه
And I can tell he’ll be there for life

 ومن میتونم بهش بگم اون اینجاست تا زندگی کنه

شنبه 22 آبان 1395  11:10 AM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Don’t You Remember


 

 When will I see you again
کی دوباره می بینمت؟
You left with no goodbye, not a single word was said
بدون خداحافظی گذاشتی رفتی، حتی یه کلمه هم نگفتی
No final kiss to seal anything
بدون آخرین بوسه که همه چیز رو تموم کنه
I had no idea of the state we were in
اصلا نمیدونم توی چه وضعیتی بودیم
I know I have a fickle heart and bitterness
میدونم که قلب احساساتی و تلخ و شیرینی دارم
And a wandering eye, and a heaviness in my head
و چشمان متعجب و یک سنگینی توی سرم
But don’t you remember, don’t you remember

 ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟
The reason you loved me before
علت اینکه قبلا عاشقم بودی
Baby please remember me once more
عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد
When was the last time you thought of me
آخرین باری که بهم فکر کردی کی بوده؟
Or have you completely erased me from your memories
یا کلا منو از توی خاطراتت پاک کردی؟
I often think about where I went wrong
همیشه به این فکر میکنم که کجا اشتباه کردم
The more I do, the less I know
کارهای زیادی انجام دادم ولی کمتر چیزی یادم میاد
I know I have a fickle heart and bitterness
میدونم که قلب احساساتی و تلخ و شیرینی دارم
And a wandering eye, and a heaviness in my head

 و چشمان متعجب و یک سنگینی توی سرم
But don’t you remember, don’t you remember
ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟
The reason you loved me before
علت اینکه قبلا عاشقم بودی
Baby please remember me once more
عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد
Ohhhh
اوووه
I gave you the space so you could breathe
بهت فضا دادم تا بتونی نفس بکشی
I kept my distance so you would be free
ازت فاصله گرفتم تا بتونی آزاد باشی
And hope that you find the missing piece
و امیدوارم قطعه ی گمشده ات رو پیدا کنی
To bring you back to me

 تا دوباره پیش من بیای
But don’t you remember, don’t you remember
ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟
The reason you loved me before
علت اینکه قبلا عاشقم بودی
Baby please remember me once more
عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد
When will I see you again
کی دوباره می بینمت؟

دوشنبه 24 آبان 1395  4:53 PM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

First Love


 

 So little to say, but so much time
حرفهای کمی برای گفتن هست، ولی زمان زیادی مونده
Despite my empty mouth, the words are in my mind
با اینکه دهانم خالی از کلمه هست، ذهنم پر از کلماته
Please wear the face, the one where you smile
خواهش میکنم اون چهره ای رو بپوش که لبخند میزنه
Because you lighten up my heart when I start to cry
چون تو قلبم رو شاد میکنی وقتی شروع به گریه میکنم
Forgive me, first love, but I’m tired
من رو ببخش عشق اول
I need to get away to feel again
من باید )از تو( دور بشم تا بتونم دوباره )چیزی( حس کنم
,Try to understand why
بفهم که چرا )دارم این کارو میکنم(
don’t get so close to change my mind
زیاد )به من( نزدیک نشو تا نظرم رو عوض کنم
,Please wipe that look out of your eyes
خواهش میکنم اون نگاه رو از چشمات پاک کن
it’s bribing me to doubt myself
داره باعث میشه که به خودم شک کنم
Simply, it’s tiring
خیلی ساده، خسته کنندس
This love has dried up and stayed behind
این عشق خشک شده و پشت سر مونده
And if I stay, I’ll be alive
و اگه من بمونم، زنده میمونم
Then choke on words I’d always hide
بعد، موقع حرف زدن احساس خفگی میکنم و برای همیشه پنهان میشم
Excuse me, first love, but we’re through
ببخشید عشق اول، ولی ما دیگه رابطمون تموم شده
I need to taste the kiss from someone new
من باید طعم بوسه رو از یک نفر دیگه بچشم
Forgive me, first love, but I’m too tired
ببخشید عشق اول، ولی من خیلی خستم
I’m bored to say the least and I, I lack desire
من از گفتن کمترین چیزها حوصلم سر میره و من، من علاقه ای ندارم
Forgive me, first love
من رو ببخش عشق اول
Forgive me, first love
من رو ببخش عشق اول
Forgive me, first love
من رو ببخش عشق اول
Forgive me, first love
من رو ببخش عشق اول
Forgive me, forgive me, first love
من رو ببخش، ببخش، عشق اول
Forgive me, first love
من رو ببخش عشق اول
 

آفتاب آمد دلیل آفتاب     گر دلیلت باید از وی رخ متاب

دوشنبه 24 آبان 1395  4:54 PM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

He Won’t Go


 

 ,Some say I’ll be better without you

 بعضیا میگن بهتره بدون تو زندگی کنم
,But they don’t know you like I do
اما اونا اونطور که من تو رو میشناسم تو رو نمیشناسن
,Or at least the sides I thought I knew
یا حداقل چیزایی که من در مورد تو میدونم نمیدونن
,I can’t bear this time
دیگه نمیتونم تحمل کنم
,It drags on as I lose my mind
این افکار منو به سمت خودشون میکشن و منو دیوونه میکنن
,Reminded by things I find
با چیزایی که فهمیدم همش به من یاد اوری میشن
,Like notes and clothes you’ve left behind

 مثل نوشته ها و لباسهایی که جا گذاشتی
,Wake me up, wake me up when all is done
هر وقت همه چی تموم شد منو بیدار کن
,I won’t rise until this battle’s won
من تا وقتی که این جنگ تموم شه بیدا نمیشم
,My dignity’s become undone
وقار من از بین رفته
,But I won’t go
اما من نمیرم
,I can’t do it on my own
من نمیتونم تنهایی تمومش کنم
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه؟
,I’m willing to take the risk
دلم میخواد ریسک کنم
,I won’t go
من نمیرم
,I can’t do it on my own
نمیتونم به تنهایی انجامش بدم
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه
,I’m willing to take the risk
من میخوام ریسک کنم

 ,So petrified, I’m so scared to step into this ride
ماتم برده از قدم گذاشتن تو این راه واهمه دارم
,What if I lose my heart and fail, declined
اگه قلبم شکست بخوره و رد بشم چی؟
,I won’t forgive me if I give up trying
اما اگه تمام تلاشمو نکنم خودمو نمیبخشم
,I heard his voice today
امروز این صدا رو شنیدم
,I didn’t know a single word he said
حتی یکی از حرفایی که گفت رو هم نفهمیدم
,Not one resemblance to the man I met

 هیچ شباهتی با مردی که باهاش اشنا شدم نداره
,Just a vacant broken boy instead
به جاش یه پسر تو خالی و دل شکسته اس
,But I won’t go
اما من نمیرم
,I can’t do it on my own
من نمیتونم تنهایی انجامش بدم
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه؟
,I’m willing to take the risk
من میخوام ریسک کنم
,I won’t go

 من نمیرم
,I can’t do it on my own
من نمیتونم خودم تمومش کنم
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه؟
,I am willing to take the risk
من میخوام ریسک کنم
,There will be times, we’ll try and give it up
زمانهایی هستن که ما تلاش میکنیم و بعدش تسلیم میشیم
,Bursting at the seams, no doubt
بدون هیچ شکی توی شکاف ها متلاشی میشیم.

 ,We’ll almost fall apart, then burn to pieces
ما تقریبا از پا می افتیم و میسوزیم
,So watch them turn to dust
و خودمون خاکستر شدنمون رو نگاه میکنیم
,But nothing will ever taint us
اما هیچ چیز هیچوقت بهمون صدمه نمیزنه
,I won’t go
من نمیرم
,I can’t do it on my own
من نمیتونم تنهایی تمومش کنم
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نسیت پس چیه؟

 ,I’m willing to take the risk
میخوام ریسک کنم
,I won’t go
من نمیرم
,I can’t do it on my own
نمیتونم تنهایی انجامش بدم
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه؟
,I am willing to take the risk
من میخوام ریسک کنم
?Will he, will he still remember me

 اون هنوز منو به یاد میاره؟
?Will he still love me even when he’s free
حتی وقتی تعهدی به هم نداریم هم منو دوست داره؟
?Or will he go back to the place where he will choose the poison over me
یا به همون جای قبلی بر میگرده و زهر رو به جای من انتخاب میکنه
,When we spoke yesterday
وقتی دیروز با هم حرف میزدیم
,He said to hold my breath and sit and wait
بهم گفت نفسم رو تو سینه حبس کنم و بشینم و منتظر بمونم
,I’ll be home so soon, I won’t be late
گفت خیلی زود به خونه برمیگردم قول میدم دیر نکنم
,He won’t go

 اون نمیره
,He can’t do it on his own
اون نمیتونه تنهایی زندگی کنه
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه؟
,He’s willing to take the risk
اون میخواد ریسک کنه
,So I won’t go
پس منم نمیرم
,He can’t do it on his own
اون نمیتونه تنهایی تمومش کنه

 If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه؟
,I’m willing to take the risk
من میخوام ریسک کنم
,Cause he won’t go‘
چون من نمیرم
,He can’t do it on his own
اون نمیتونه تنهایی زندگی کنه
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه؟
,We’re willing to take the risk
ما میخوایم ریسک کنیم

 ,I won’t go
من نمیرم
,I can’t do it on my own
من نمیتونم تنهایی زندگی کنم
?If this ain’t love, then what is
اگه این عشق نیست پس چیه؟
.I’m willing to take the risk
میخوام ریسک کنم

پنج شنبه 27 آبان 1395  9:45 AM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Hiding My Heart


 

 This is how the story went
ماجرا اینطوری شروع شد که
I met someone by accident

 من اتفاقی یک نفر رو دیدم..
who blew me away
کسی که قلب من رو منفجر کرد
blew me away
وجود من رو منفجر کرد
And It was in the darkest of my days
و اون جزوه تاریکترین روز های من بود
When you took my sorrow and you took my pain
تو غم و درد من رو با خودت بردی
And buried them away, you buried them away
و اون ها رو به خاک سپردی
I wish I could lay down beside you

 کاش میتونستم کنارت بخوابم
When the day is done
وقتیکه شب میشه
And wake up to your face against the morning sun
و صورتم در مقابل صورتت باشه وقتی صبح میشه
But like everything I’ve ever known
اما مثل هر چیزی که تاحالا فهمیدم
you’ll disappear one day
تو یک روز میری
So I’ll spend my whole life hiding my heart away
پس من در طول زندگیم قلبم رو ب دور از تو پنهان میکنم
Dropped you off at the train station

 تورو در ایستگاه قطار پیاده کردم
Put a kiss on top of your head
بوسهای بر سرت زدم
And watched you wave
و دست تکان دادن تورو نگاه کردم
And watched you wave
Then I went on home to my skyscrapers
من به خونم درون آسمون خراش برگشتم
Neon lights and waiting papers
چراغهای نعون و کاغذهای انتظار
That I call home
که من زنگ زدمبه خونه

 I call that home
که من زنگ زدمبه خونه
*تکراری*
I wish I could lay down beside you
When the day is done
And wake up to your face against the morning sun
But like everything I’ve ever known
You’ll disappear one day
So I’ll spend my whole life hiding my heart away
Away, yeah
Woke up feeling heavy hearted
وقتی از خواب بیدار شدم احساس کردم شدیدا ضربه دیدم

 I’m going back to where I started
دارم به سمت جایی میرم که از اول شروع کرده بودم
The morning rain
بارون صبح گاهی
The morning rain
بارون صبح گاهی
And though I wish that you were here
و دارم فکر میکنم که کاش تو اینجا بودی
on that same old road that brought me here
روی همون راه قدیمی که من رو به اینجا کشونده
It’s calling me home
این فراخوانی من به خونست…

 It’s calling me home
این فراخوانی من به خونست…
*تکراری*
I wish I could lay down beside you
When the day is done
And wake up to your face against the morning sun
But like everything I’ve ever known
You’ll disappear one day
So I’ll spend my whole life hiding my heart away
I can’t spend my whole life hiding my heart away
من نمیتونم کل زندگیم قلبم رو از تو دور کنم

آفتاب آمد دلیل آفتاب     گر دلیلت باید از وی رخ متاب

پنج شنبه 27 آبان 1395  9:49 AM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Hometown Glory


 

 I’ve been walking in the same way as I did
توی مسیری دارم گام دارم که قبلا هم آنجا بودم
Missing all the cracks in the pavement
دلم برای همه شکستگیهای کف پیاده رو تنگ شده
And tutting my heel and strutting my feet
”?Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I could call“
میتونم برات کاری انجام بدم عزیزم؟ آیا کسی هست که بتونم باهاش تماس بگیرم؟
”.No and thank you, please madame, I ain’t lost, just wandering“
متشکرم خانم اما نه. فکر میکنم گم شدم … فقط دارم پرسه میزنم
Round my hometown
پرسه میزنم دور زادگاه خودم

 Memories are fresh
خاطراتم زنده شده
Round my hometown
پرسه میزنم دور محله قدیمی خودم
Ooh the people I’ve met
مردمی که باهاشون آشنا شدم
Are the wonders of my world
عجایب دنیای من هستن
Are the wonders of my world
عجایب دنیای من هستن
Are the wonders of this world
عجایب دنیای من هستن

 Are the wonders now
عجایب دنیای من هستن
I like it in the city when the air is so thick and opaque
دوست دارم شهر رو در هوای مه آلود و تیره وتار ببینم
I love to see everybody in short skirts, shorts and shades
دوست دارم همه رو در دامنهای کوتاه، شلوارک های کوتاه و عینکهای آفتابی ببینم )استایل قدیم
لندنیها(
I like it in the city when two worlds collide
من زمانی رو دوست دارم که توی شهر 2 کلمه با هم پیوند بخورن
You get the people and the government
تو هم مردم رو داری هم دولتت رو
Everybody taking different sides

 هرکسی از یه جبهه حرف میزنه
Shows that we ain’t gonna stand shit
ماجراهایی که بر ملا میکنه که چقدر پوچ ایستادیم
Shows that we are united
ماجراهایی که بر ملا میکنه که چقدر یکی هستیم
Shows that we ain’t gonna take it
ماجراهایی که بر ملا میکنه که چی فکر میکنیم
Shows that we ain’t gonna stand shit
ماجراهایی که بر ملا میکنه که چقدر پوچ ایستادیم
Shows that we are united
ماجراهایی که بر ملا میکنه که چقدر یکی هستیم
Round my hometown

 پرسه میزنم دور زادگاه خودم
Memories are fresh
خاطراتم زنده شده
Round my hometown
پرسه میزنم دور محله قدیمی خودم
Ooh the people I’ve met
مردمی که باهاشون آشنا شدم
Are the wonders of my world
عجایب دنیای من هستن
Are the wonders of my world
عجایب دنیای من هستن
Are the wonders of this world

 عجایب دنیای من هستن
Are the wonders of my world
عجایب دنیای من هستن
Of my world, yeah
آه بله، دنیای من
Of my world
دنیای من
Of my world, yeah
آه بله، دنیای من

شنبه 29 آبان 1395  10:35 AM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

I’ll Be Waiting


 

 ,Hold me closer one more time
یک بار دیگه به من نزدیک شو.)منو در اغوش بگیر(

 ,Say that you love me in your last goodbye
با آخرین خداحافظیت بگو که دوستم داری.
,Please forgive me for my sins
من رو بخاطر گناهانم ببخش
,Yes, I swam dirty waters
بله..من در آبهای گل آلود شنا میکنم..
,But you pushed me in
اما تو منو توی این آبها هل دادی
,I’ve seen your face under every sky
من چهرهی تورو زیر همهی آهسمونها دیدم
,Over every border and on every line

 توی همهی دوره و زیر همهی خطها
,You know my heart more than I do
تو قلب منو بیشتر از من میشناسی
,We were the greatest, me and you
ما بهترین بودیم. من با تو
,But we had time against us
اما زمان دشمن ما بود…
,And miles between us
و مایلها فاصله بین ما
,The heavens cried
و گریه و اه های زیاد
,I know I left you speechless

 من میدونم که تورو بدون هیچ حرفی ترک کردم
,But now the sky has cleared and it’s blue
اما میدونم که آسمون شفاف )صاف( و آبیه
,And I see my future in you
و من آیندهی خودم رو درون تو میبینم
,I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again
من منتظر تو خواهم بود تا تو آماده بشی که دوباره به من عشق بورزی
,I put my hands up
من دستام رو میبرم بالا
,I’ll do everything different
کارهای متفاوتی انجام خواهم داد
,I’ll be better to you

 برای تو آدم بهتری خواهم بود
تکراری
,I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again
,I put my hands up
,I’ll be somebody different
من یک ادم دیکه ای خواهم بود.
,I’ll be better to you
,Let me stay here for just one more night
بزار فقط یک شب دیکه اینجا )پیشه تو( بمونم
,Build your world around me
دنیای خودت رو اطراف من بساز
,And pull me to the light
و منو از نور بیار بیرون

 ,So I can tell you that I was wrong
که من بتونم بهت بگم که اشتباه کردم
,I was a child then, but now I’m willing to learn
من اون موقع بچه بودم.. اما الان دارم یاد میگیرم
,But we had time against us
,And miles between us
,The heavens cried, I know I left you speechless
,But now the sky has cleared and it’s blue
And I see my future in you
,I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again
,I put my hands up
,I’ll do everything different
,I’ll be better to you
,I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again
,I put my hands up
,I’ll be somebody different
I’ll be better to you
,Time against us

 ,Miles between us
,Heavens cried
,I know I left you speechless
,Time against us
Miles between us
,Heavens cried
,I know I left you speechless
,I know I left you speechless
,I’ll be waiting
,I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again
,I put my hands up
,I’ll do everything different
,I’ll be better to you
,I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again
,I put my hands up
,I’ll be somebody different
I’ll be better to you

شنبه 29 آبان 1395  10:36 AM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ترجمه اشعار و آهنگها

Make You Feel My Love


 

 when the rain
وقتی بارون
Is blowing your face
داره صورتتو نوازش میکنه

 And the whole world
و وقتی همه ی دنیا
Is on your case
موضوع حرفاشون تویی
I could offer you
من میتونم تقدیم کنم بهت
A warm embrace
یه آغوش گرم
To make you feel my love
تا بهت عشقم رو ثابت کنم
when the evening shadows
وقتی هوا تاریک شد
And the stars appear
وستاره ها نمایان شدند
And there is no one there
وهیشکی اونجا نیست
To Dry your tears
تا اشکات رو خشک کنه
I can hold you
من میتونم پیشت باشم
for million years
به مدت میلیون ها سال
to make you feel my love
تا عشقمو بهت ثابت کنم

 And the whole world
و وقتی همه ی دنیا
Is on your case
موضوع حرفاشون تویی
I could offer you
من میتونم تقدیم کنم بهت
A warm embrace
یه آغوش گرم
To make you feel my love
تا بهت عشقم رو ثابت کنم
when the evening shadows
وقتی هوا تاریک شد
And the stars appear
وستاره ها نمایان شدند
And there is no one there
وهیشکی اونجا نیست
To Dry your tears
تا اشکات رو خشک کنه
I can hold you
من میتونم پیشت باشم
for million years
به مدت میلیون ها سال
to make you feel my love
تا عشقمو بهت ثابت کنم

 I know you
من میدونم
Haven’t made
که تو هنوز
Your mind up yet
تصمیمت رو نگرفتی
But I would never
ولی من هیچوقت
Do you wrong
کاری نمیکنم که اشتباه کنی
I’ve known it
من میدونستم
From the moment
از اون لحظه ای که
That we met
ما همدیگرو دیدیم
No doubt in my mind
هیچ شکی در ذهنم نداشتم
Where you belong
که تو به کجا تعلق داشتی
I’d go hungry
من گرسنه موندم
I’d go black and blue
من برگشتم و خلق گرفتم

 I’d go crawling
من سینه خیز رفتم
Down the avenue
تمام راه رو توی جاده
Know there’s nothing
میدونستم که هیچی نیست
That I wouldn’t do
که نتونم انجامش بدم
To make you feel my love
تا تو احساس کنی که دوست دارم
The storms are raging
طوفان در داره
On the rolling sea
روی امواج دریا
And on the highway of regret
همچنین در بزرگراه پشیمانی
The winds of change
باد های تغییر
Are blowing wild and free
وحشیانه و آزاد دارن میوزند
You ain’t seen nothing
تو چیزی نمیبینی
Like me yet
منو دوسم داشته باش

 I could make you happy
من میتونم خوشحالت کنم
Make your dreams come true
میتونم رویاهات رو به حقیقت تبدیل کنم
Nothing that I wouldn’t do
چیزی نیست که نتونم انجام بدم
Go to the ends
تا آخرش پیش میرم
Of the Earth for you
تا اخر دنیا بخاطرتو
To make you feel my love, To make you feel my love
تا عشقم رو بهت بفهمونم….تا ثابت کنم عشقمو بهت….

چهارشنبه 3 آذر 1395  11:15 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها