0

من هرگز كفش اندازه پاهام پيدا نميكنم

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

من هرگز كفش اندازه پاهام پيدا نميكنم

I can never find shoes for my feet"""
One of Harry's feet was bigger than the other. 'I can never find boots and shoes for my feet,' he
said to his friend Dick.
'Why don't you go to a sho~maker?' Dick said. 'A good one can make you the right shoes.'
'I've never been to a shoemaker,' Harry said. 'Aren't they very expensive?'
'No,' Dick said, 'some of them aren't. There's a good one in our village, and he's quite cheap.
Here's his address.'He wrote something on a piece of paper and gave it to Harry.
Harry went to the shoemaker in Dick's village a few days later, and the shoemaker made him
some shoes.
Harry went to the shop again a week later and looked at the shoes. Then he said to the shoemaker
angrily, 'You're a silly man! I said, "Make one shoe bigger than the other," but you've made one
smaller than the other!'

من هرگز كفش اندازه پاهام پيدا نميكنم

يكي از پاهاي هري از ديگري بزرگتر بود.او به دوستش ديك گفت: من هرگز نميتوانم كفش اندازه پام پيدا كنم.

ديك گفت: چرا پيش كفاش نميروي؟؟ يك كفاش خوب ميتواند برات كفش مناسب بسازد.هري گفت: من تا حالا پيش كفاش نرفتم....انها گران نيستند!

ديك گفت: بعضي از انها نيستند. يك كفاش خوب در روستاي ما وجود دارد و كاملا ارزان است.اين ادرسش است و روي يك تكه كاغذ نوشت و به هري داد.

چند روز بعد هري به كفاشي روستاي ديك رفت و كفاش براي او كفشي درست كرد.

هري يك هفته بعد براي ديدن كفشش دوباره به كفاشي رفت. و با عصبانيت به كفاش گفت: شما مرد ناداني هستيد! من گفتم يكي از كفشها را از ديگري بزرگتر درست كن.

اما شما يكي را كوچكتر از ديگري درست كرديد!!!!!!

 

سه شنبه 23 شهریور 1395  1:09 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها