0

آموزش زبان ژاپنی

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

先生 みなさん、これを覚えてください。
試験によく出ます。
همه خواهش می کنم این را حفظ کنید. این، در بیشتر امتحان ها می آید.
 
استاد MINASAN, KORE O OBOETE KUDASAI.
SHIKEN NI YOKU DEMASU.
学生 えっ。 اِ
 
دانشجویان E'.
アンナ 先生、もう一度お願いします。 استاد، یک بار دیگر خواهش می کنم.
 
آنا SENSEI, MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

شنبه 3 مهر 1395  8:12 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

先生 明日、健康診断があります。 فردا شما را معاینه پزشکی خواهند کرد.
 
استاد ASHITA, KENKÔSHINDAN GA ARIMASU.
アンナ 何時からですか。 از چه ساعتی؟
 
آنا NANJI KARA DESU KA.
先生 午前9時から11時までです。
ここに8時半に集まって下さい。
از ساعت 9 تا 11 صبح. خواهش می کنم ساعت 8:30 اینجا جمع شوید.
 
استاد GOZEN KUJI KARA JÛICHIJI MADE DESU. KOKO NI HACHIJI HAN NI ATSUMATTE KUDASAI.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 4 مهر 1395  5:54 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

先生 はじめに身長と体重をはかります。
全員いますか。
ابتدا، قد و وزن شما را اندازه گیری می کنیم. آیا همه اینجا هستند؟
 
استاد HAJIMENI SHINCHÔ TO TAIJÛ O HAKARIMASU.
ZEN-IN IMASU KA.
ロドリゴ アンナさんがいません。 آنا اینجا نیست.
 
رودریگو ANNA-SAN GA IMASEN.
アンナ すみません。遅れました。 متاسفم. دیر کردم.
 
آنا SUMIMASEN. OKUREMASHITA.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 4 مهر 1395  5:55 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

アンナ 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。
さくらさん、ぜひ来てください。
روز شنبه این هفته، در خوابگاه یک مهمانی داریم.
خانم ساکورا، خواهش می کنم به هر شکل ممکن در این مهمانی شرکت کنید.
 
آنا KONSHÛ NO DOYÔBI NI RYÔ DE PÂTÎ O HIRAKIMASU.
SAKURA-SAN, ZEHI KITE KUDASAI.
さくら わあ、行く行く。
今度の土曜日ね。
آه، می آیم، می آیم. این شنبه، درسته؟
 
ساکورا WÂ, IKU IKU.
KONDO NO DOYÔBI NE.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 4 مهر 1395  5:56 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

さくら ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか。 رودریگو، چه وقت به ژاپن آمدی؟
 
ساکورا RODORIGO-SAN WA ITSU NIHON NI KIMASHITA KA.
ロドリゴ 3月に来ました。 ماه مارس به ژاپن آمدم.
 
رودریگو SANGATSU NI KIMASHITA.
さくら もう日本の生活に慣れた? به زندگی در ژاپن عادت کرده ای؟
 
ساکورا MÔ NIHON NO SEIKATSU NI NARETA?
ロドリゴ ええ、まあ。 هوم، تا اندازه ای.
 
رودریگو Ê, MÂ.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 4 مهر 1395  5:57 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

さくら ロドリゴさんの趣味は何ですか。 آقای رودریگو، سرگرمی شما چیست؟
ساکورا RODORIGO-SAN NO SHUMI WA NAN DESU KA.
ロドリゴ 読書です。特に歴史小説が好きです。 کتاب خواندن است. من به رمان های تاریخی علاقه ی ویژه ای دارم.
رودریگو DOKUSHO DESU. TOKUNI REKISHI SHÔSETSU GA SUKI DESU.
さくら へえ。新宿に新しい本屋が出来ましたよ。
みんなで行きませんか。
آهان! یک کتاب فروشی تازه در شینجوکو افتتاح شده است. نمی آیید همگی با هم برویم؟
ساکورا HÊ. SHINJUKU NI ATARASHII HON-YA GA DEKIMASHITA YO.
MINNA DE IKIMASEN KA.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 5 مهر 1395  7:24 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

アンナ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか。 مامان، می توانم اینجا آشغال دور بیاندازم؟
آنا OKÂSAN, KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA.
寮母 そうねえ。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 خوب. خواهش می کنم قوطی های کنسرو را داخل یک کیسه ی دیگر بینداز. چون آنها منابع هستند.
مسوول خوابگاه SÔNÊ. KAN WA BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. SHIGEN DESU KARA.
アンナ はい、分かりました。 بله، متوجه شدم.
آنا HAI, WAKARIMASHITA.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 5 مهر 1395  7:25 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

さくら 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 ایستگاه بعدی شینجوکو است. اکنون، بیا پیاده شویم.
ساکورا TSUGI WA SHINJUKU EKI DESU. SÂ, ORIMASHÔ.
ロドリゴ あれ。あの人たち、寝ています。 ببین. آن مردم خواب هستند.
رودریگو ARE. ANO HITO TACHI, NETE IMASU.
アンナ 大丈夫かな。 نمی دانم آیا حال آنها خوب است.
آنا DAIJÔBU KANA.
さくら 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 حال آنها خوب است. نگاه کن! از خواب بیدار شده اند.
ساکورا DAIJÔBU, DAIJÔBU. HORA, OKITA.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 5 مهر 1395  7:27 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

店員 いらっしゃいませ。 خوش آمدید.
فروشنده IRASSHAIMASE.
アンナ あのう、マンガ売り場はどこですか。 ببخشید، اما بخش مانگا کجاست؟
آنا ANÔ, MANGA URIBA WA DOKO DESU KA.
店員 2階です。階段を上がって、右に行ってください。 در طبقه ی دوم. خواهش می کنم از پله ها بالا و به راست بروید.
فروشنده NIKAI DESU. KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 7 مهر 1395  6:11 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 آه! این کتاب خوبی است. آن یکی هم به نظر جالب می آید.
آنا A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 خانم ساکورا، چه (کتابی) توصیه می کنید؟
آنا SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
さくら これはどう? این چطور است؟
ساکورا KORE WA DÔ?
アンナ ホラーはちょっと…。 داستان های ترسناک، کمی ...
آنا HORÂ WA CHOTTO....

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 7 مهر 1395  6:12 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

アンナ もしもし、さくらさん。助けてください。
道に迷ってしまいました。
سلام، خانم ساکورا. خواهش می کنم به من کمک کنید. من راه را گم کرده ام.
آنا MOSHIMOSHI, SAKURA-SAN. TASUKETE KUDASAI.
MICHI NI MAYOTTE SHIMAIMASHITA.
さくら 今、どこ? اکنون کجا هستی؟
ساکورا IMA, DOKO?
アンナ 目の前に郵便局があります。 یک دفتر پستی درست رو به روی من است.
آنا ME NO MAE NI YÛBINKYOKU GA ARIMASU.
さくら 分かった。そこにいて。 متوجه شدم. همان جا بمان.
ساکورا WAKATTA. SOKO NI ITE.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 7 مهر 1395  6:13 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

ロドリゴ おーい、アンナさん。 سلام، خانم آنا.
رودریگو ÔI, ANNA-SAN.
アンナ みんな。 همه (سلام به همه)
آنا MINNA.
ロドリゴ よかった。心配したよ。 خوب بود. ما نگران تو بودیم.
رودریگو YOKATTA. SHINPAI SHITA YO.
アンナ ごめんなさい。
カメラが安かったので、つい見てしまいました。
متاسفم. چون دوربین های عکاسی ارزان بودند، من داشتم آنها را تماشا می کردم.
آنا GOMENNASAI.
KAMERA GA YASUKATTA NODE, TSUI MITE SHIMAIMASHITA.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 7 مهر 1395  6:15 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

ロドリゴ アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか。 خانم آنا، آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟
رودریگو ANNA-SAN WA NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA.
アンナ はい、あります。 بله، خوانده ام.
آنا HAI, ARIMASU.
さくら どんな曲が得意? چه نوع آوازی را خوب می خوانی؟
ساکورا DONNA KYOKU GA TOKUI?
アンナ アニメの曲です。 ترانه های فیلم های انیمیشن.
آنا ANIME NO KYOKU DESU.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 7 مهر 1395  6:16 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

さくら アンナ、上手だね。 آنا، شما خوب آواز می خوانید.
ساکورا ANNA, JÔZU DA NE.
アンナ いいえ、それほどでも。 نه، نه چندان.
آنا IIE, SOREHODODEMO.
ロドリゴ あっ、もうこんな時間です。 آه! دیگر دیر شده است.
رودریگو A', MÔ KONNA JIKAN DESU.
アンナ 大変。門限に間に合わない。 باور کردنی نیست. من نمی توانم پیش از ساعت منع رفت و آمد (خوابگاه) برگردم.
آنا TAIHEN. MONGEN NI MANIAWANAI.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 8 مهر 1395  6:29 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان ژاپنی

アンナ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 مادر، ببخشید. دیر کردم.
آنا OKÂSAN, GOMENNASAI. OSOKU NARIMASHITA.
寮母 アンナさん、10分も遅刻です。
約束を破ってはいけません。
آنا، تو به اندازه ی 10 دقیقه دیر کردی.
قولت را زیر پا نگذار.
مسوول خوابگاه ANNA-SAN, JIPPUN MO CHIKOKU DESU.
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.
アンナ すみません。気をつけます。 معذرت می خواهم. مراقب خواهم بود.
آنا SUMIMASEN. KI O TSUKEMASU.

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 8 مهر 1395  6:31 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها