0

حقايقي در مورد ماهيت جن

 
mashhadizadeh
mashhadizadeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1388 
تعداد پست ها : 25019
محل سکونت : بوشهر

حقايقي در مورد ماهيت جن

((*و اذ قلنا للملئكه اسجدوا لادم فسجد وا الا ابليس كان من جن ففسق ان امر ربه افتتخذونه و ذريته اولياء من دوني و هم لكم عدو بئس للظلمين بدلا *
و هنگامي كه گفتيم به فرشتگان سجده كنيد براي آدم ، سجده كردند جز ابليس {كه} از جن بود ، پس سرپيچيد از فرمان پروردگار خويش ، آيا او نژادش را {بجاي من} به دوستي خود بر ميگزينيد ، در حالي كه آنان براي شما خطرناكند . چه زشت است ستمگران را بدلي )) >> سوره كهف آيه 50<<
اين مطلب صرفا جنبه توجيهي در مورد ماهيت اجنه و شيوه زندگي آنان بنا به روايات ائمه دارد و اين حقير قصد جسارت به فرد و افرادي كه ادعاي ديدار از بناهاي باشكوه اجنه و يا دنياي ديگر را دارند و حضور اجنه به صورت مادي را مدعي ميشوند ندارم .
1-جن چيست ؟
2-ماهيت جن و نحوه زندگي اجنه ؟
3-محل زندگي جن چگونه بايد باشد؟
4-آيا اجنه قدرت تفكر ، خلاقيت ، نو آوري دارند ؟
5-نتيجه گيري.

جن چيست ؟
تعاريف گوناگوني از جن كه تا بحال شنيده ايد را فراموش كنيد . ( حد اقل تا پايان مطالعه اين مطلب ) .
جن موجودي است نامرئي ، بدون زيست بوم ، با قدرت تفكر ، خوب و بد . اصولا تمام جانداراني كه قدرت تفكر دارند به 2 دسته خوب و بد قابل تقسيم هستند كه اين موضوع در مورد جن نيز صادق است .
چرا جن نامرئي است ؟ اگر اجنه نامرئي هستند چگونه ميتوان آنها را ديد ؟
سعي كنيد موجودات را آنگونه كه هستند بپنداريد نه آنگونه كه دوست داريد ، چرا كه ممكن است ذهن شما قدرت درك حقايق در برهه اي از زمان را نداشته باشد . طبيعت آفرينش جن به صورتي است كه ميتواند خود را پراكنده سازد ، در لحظه اي مسافت بيش از چنديدن كيلومتر را طي كند و در يك غالب كوچك جاي بگيرد .
مثال: هوا را در نظر بگيريد ، هوا وجود دارد ، اما قابل ديدن نيست حال آنكه همه ما ميتوانيم هوا را درك كنيم ، اگر بخواهيم هوا را ببينيم كافي است در يك روز ابري به آسمان نگاه كنيم ، هوا را به صورت ابر مشاهده ميكنيم ، مه ، گرد و غبار و… همه باعث ميشوند كه مابتوانيم هوا را به صورت نا چيز ببينيم . جن هم براي مشاهده شدن نياز به در آميخته شدن با اجسام خارجي دارد!!! . هر وقت فردي ادعا كرد كه موجودي به رنگ خاكستري و شبيه به دود را مشاهده كرده ، بدانيد كه واقعا جن ديده است .
يك داستان از قرآن :
زماني كه سليمان از لشكريان خود خواست تا تخت ملكه ي صبا را برايش بياورند ، يك نفر از سپاه اجنه تخت را در چشم بر هم زدني حاظر كرد . از اين داستان به خوبي ميتوان فهميد كه جن فاقد جسم است ، چراكه اگر موجودي جسم داشته باشد هرگز قادر نخواهد بود تا با چنين سرعتي حركت كند !!!
دليل اينكه اجنه ميتوانند با سرعت بسيار زيادي حركت كنند اين است كه به سرعت در هوا پخش شده و در جاي ديگري دوباره متمركز ميشوند .

نحوه زندگي اجنه ؟
جن ها به صورت كاملا ابتدايي زندگي ميكنند ، بدون حتي كوچكترين وسيله جنگي ، دفاعي ، خوراكپزي و…
موجودي كه ذات نامرئي دارد ، نيازي به وسيله جنگ ندارد ، از طرفي تركيب ظاهري آنان به گونه اي است كه در يك لحظه مي توانند در همه جا باشند ، به اين لحاظ نيازي به مسكن و سر پناه احساس نمي كنند .
خوراك ، پوشاك و وسايل آنها چگونه تامين ميشود ؟
شايد اين سوال را صدها بار از خود پرسيده باشيد ، جواب آن بسيار ساده است . اجنه مواد و خوراك خود را از ما انسانها تا مين مي كنند .!!
يك حديث از حضرت علي (ع) :
در غذاي شما سهمي براي اجنه است ، استخوان هاي غذا را كاملا تميز نكنيد چرا كه در آن سهمي براي اجنه وجود دارد . اگر چنين كنيد آنان غذاي بهتري از شما مي برند . ،، كتاب گنج هاي معنوي . تاليف : رضا جاهد ،،

مكان زندگي اجنه :
هرگز تصور نكنيد اجنه در جايي بهتر از ما زندگي مي كنند ، بسيار احمقانه است اگر تصور كنيم آنها در زير آب يا در آسمان قصر و برج دارند!!!! هرگز چنين نيست ، اجنه معمولا در جايي زندگي مي كنند كه به غذا دسترسي آسان داشته باشند ، دره هاي متروك ، غارهاي نزديك به جنگل هاي ميوه دار ، باغ هاي متروك و مكان هايي شبيه به اين . اجنه معمولا از انسان فرار مي كنند ، هر جايي كه انسان شروع به ساختمان سازي كند اجنه تا حد زيادي از آن محل دور ميشوند .
دليل فرار اجنه از انسان اينست كه ذات الهي انسان براي جن مانند يك اسطوره و قديسه است ، انسان اشرف مخلوقات است و جن كه موجودي متفكر است اين مطلب را به خوبي درك ميكند.
يك نمونه از محل زندگي اجنه :
در استان چهار محال و بختياري نزديك به شهركرد ، درهاي مملو از درختان سيب وجود دارد كه به دره جني معروف است ، مردم روزانه از ميوه هاي اين درختان استفاده ميكنند اما شب هنگام هيچكس حق قدم گذاشتن به اين دره را ندارد . طبق داستانهاي قديمي كه در بين مردم منطقه سينه به سينه گشته است اين دره شب هنگام تحت اختيار اجنه براي تامين غذا قرار ميگيرد و اين پيماني است كه از چند صد سال پيش بين اجنه و انسانها بسته شده و تا به امروز پا برجا مانده است.
جن ها معمولا براي مراسمات خود از لباس هاي انسان ها استفاده ميكنند ، از آنجايي كه جن موجودي است متفكر ، نياز ذاتي او به زيبايي و تنوع انكار ناپذير است اما از آنجايي كه اين موجود غالب و تركيب خاصي ندارد ، لذا تنوع را هرچند براي مدتي كوتاه مي پسندد.
يك حديث :
هنگامي كه لباس خود را از تن بيرون ميكنيد ، بسم الله بگوييد تا اجنه در شب هنگام آنرا نپوشند . ،، كتاب گنج هاي معنوي . تاليف : رضا جاهد ،،
آيا اجنه قدرت تفكر ، خلاقيت ، نو آوري دارند ؟
جن موجودي است متفكر اما بدون قدرت خلاقيت ، البته ممكن است عدم تشكيل حكومت و سپاه توسط اجنه به قدرت خلاقيت آنها بستگي نداشته باشد بلكه دليل اينكه اجنه اختراع نمي كنند ، تحقيق نمي كنند و… اين باشد كه نيازي به دفاع از خود ندارند ، گرما ، سرما ، آتش و يخبندان بر روي آنان تاثيري ندارد .
نتيجه گيري :
در پايان ميتوانيم به يك نتيجه گيري كلي برسيم . اجنه موجوداتي ماوراء تصور ما هستند ، اما هرگز تصور نكنيد آنان از ما برترند ، انسان اشرف مخلوقات است ، طي چنيدن هزار سال توانسته علم خود را افزايش دهد ، آسمان ها و زمين را جستجو كند ، از خودش و موجودات ديگر شبيه سازي نمايد ، اتم مواد را شكاف دهد و…
اما ديگر موجودات در طي اين هزاران سال حتي ذره اي جهش هوشي از خود بروز نداده اند . انسان موجودي است با روح و تفكر آزاد ، ميتواند قسم هاي خود را ناديده بگيرد ، دربند اخلاق نباشد و… اما اجنه در بند نام هايي هستند كه برايشان حالت تقدس دارد و اگر شخصي اين اوراد را بداند به راحتي اقدام به تسخير آنها ميكند و اين درحالي است كه يك انسان در هيچ شرايطي تسخير نمي شود .
هرگز تصور نكنيد اجنه در دنياي ديگر زيست ميكنند ، اجنه در مكان هاي پرت و به دور از انسان ها تجمع مي كنند ، آنها در زير آب يا زير زمين و يا در بلنداي آسمان كاخ و برج و بارو ندارند ، هرگز زندگي رويايي اجنه را باور نكنيد.
اجنه و ساير ملت ها :
در اروپا موجوداتي افسانه اي به نام وروجك وجود دارند ، وروجك ها ميتوانند غيب شوند ، تغيير شكل دهند و… اما مشخصه بارز آنها دزد بودنشان است . وروجك ها مايحتاج خود را ميدزدند و مكان خاصي براي زندگي ندارند.
در ميان سرخپوستان رايج بوده كه هر هفته هدايايي را به نشان احترام براي ارواح پدران خود پيش كش ميكردند ، اما هر انسان عاقلي ميتئاند بفهمد كه روح به تغذيه نياز ندارد و نيز نميتواند البسه و غذاهاي اهدايي را مورد استفاده قرار دهد . اما ارواح (اجنه) به سرخپوستان اوراد و اذكار مقدسي را آموخته بودند كه در هنگام بيماري و جنگ تاثير عجيبي داشت.
افريقايي ها اجنه را با نام روح شيطان خطاب ميكردند .
آسياي شمالي و امريكاي مركزي اجنه را با نام شبح و كوتوله مورد خطاب قرار مي دادند .
اما نكته جالب اينست كه در تمام نقاط جهان اجنه را به عنوان بازيچه و وسيله سرگرمي مورد خطاب قرار داده اند ، در حالي كه در كشورهاي عربي و ايران از اجنه به عنوان يك موجود هراسناك و لعين ياد ميشود .
اگر قصد داريد با اجنه بيشتر آشنا شويد و به دنبال يك مرجع غني هستيد ، اين حقير مجموعه تاليفات محقق اريك فون دانيكن را معرفي ميكنم .
دو اثر از اريك فون دانيكن ((ارابه خدايان)) و ((طلاي خدايان)) ، اين دو كتاب مصور با دلايل و مدارك مستند سعي در اثبات وجود موجودات فضايي دارند .
((گذشته ما چيزي غير معمول و ناشناخته است ، اين گذشته به هزاران ميليون سال ابهام ميرسد.))

    حمید.bmp

 

 

دوشنبه 13 دی 1389  11:34 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها