0

گرانترين و ارزانترين استانهاي كشور از سوي ديگر استان سيستان

 
AR_jalal313
AR_jalal313
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1210
محل سکونت : فارس

گرانترين و ارزانترين استانهاي كشور از سوي ديگر استان سيستان

 

گرانترين و ارزانترين استانهاي كشور

از سوي ديگر استان سيستان و بلوچستان با 57 ميليون و736 هزار 645 ريال در سال كمترين هزينه را براي يك خانوار شهري در آن سال داشته است و پس از آن استان‌هاي خراسان جنوبي با 63 ميليون ريال و يزد با 65 ميليون ريال، در رده‌هاي دوم و سوم استان‌هاي كم هزينه قرار دارند.
بر اساس نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار در سال 1388، استان تهران با متوسط هزينه118ميليون و903 هزار و 809 ريال براي يك خانوار شهري در سال، گران ترين استان كشور بوده است.

به گزارش ايسنا، اين در حالي است كه استان فارس با هزينه حدود 115 ميليون ريال و استان خوزستان با 112 ميليون ريال در سال براي يك خانوار شهري، در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

از سوي ديگر استان سيستان و بلوچستان با 57 ميليون و736 هزار 645 ريال در سال كمترين هزينه را براي يك خانوار شهري در آن سال داشته است و پس از آن استان‌هاي خراسان جنوبي با 63 ميليون ريال و يزد با 65 ميليون ريال، در رده‌هاي دوم و سوم استان‌هاي كم هزينه قرار دارند.

هزينه زندگي در استان تهران در سال 88 نسبت به سال قبل آن 2.19 درصد كاهش و در سيستان و بلوچستان 2.33 درصد افزايش داشته است.

به طور كلي هزينه كل يك خانوار شهري در سال 88 نسبت به سال قبل آن 5.28 درصد رشد داشته است.

بيشترين افزايش هزينه در اين سال نسبت به سال 87 مربوط به استان مركزي با 29.5 درصد و بيشترين كاهش هزينه مربوط به استان قزوين با 12.99 درصد بوده است.


دوشنبه 13 دی 1389  12:46 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها