0

بهترین طریقه ی ایستادن ، راه رفتن و نشستن

 
ehsanrostami
ehsanrostami
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1394 
تعداد پست ها : 13263
محل سکونت : کرمانشاه

بهترین طریقه ی ایستادن ، راه رفتن و نشستن

درست نشستن،ایستادن و راه رفتن از مهمترین عواملی است که هرگاه صحبت از سلامتی به میان می آید همه ی ما به آن فکر می کنیم،زیرا در این حالت است که کمترین فشار بر روی ستون فقرات و کمر ما قرار دارد و ما با استرس و خستگی کمتری به انجام فعالیت های روزانه ی خود می پردازیم.
 
 
 

هنگاميـکه وضعـيت بدن شما در حالت مناسب ميباشد:

 
 
_   هنگام نشستن، ايستادن و خوابيدن کمترين فشار و استرس روي عضلات پشتيبان و رباطهاي بدن شما اعمال ميگردد.
_  وضعيت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثي ميباشد.
_  اعضاء حياتي بدن در مکان صحيح قرار دارند.
_  عملکرد طبيعي دستگاه عصبي شما بهتر صورت ميپذيرد.
_  در دراز مـدت بر روي دستگاه گوارش-تنفس-عضلات -رباطها و استخوانهاي بدن تاثير ميگزارد.
_  استخوانها و مـفاصـل در وضـعـيت صـحيـح خـود قـرار دارنـد و کـارايـي عضـلات حداکثر ميباشد.
_  تحليل و سـايش نـابـهنـجار مـفاصل کاهش يـافته و از التهاب مفاصل جلوگيري بعمل مي آيد.
_  از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعيت غير طبيعي جلوگيري ميکند.
_  از مشکلات کمردرد و دردهاي عضلاني جلوگيري ميکند.
_  از خستگي جلوگيري ميکند زيرا استـفـاده بهينه از عضلات بدن انرژي مصرفي بدن را کاهش مي دهد.
_  در بهبود ظاهر شما موثر است.
 
 
 
 

وضعيت نادرست بدن بر اثر موارد زير ايجاد ميگردند:

 
 
 
_  سوانح و مصدوميتها.
_  اضافه وزن و چاقي.
_   تکيه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب.
_  مشکلات بينايي.
_  کفش نامناسب و پاشنه بلند.
_  عـادات نشـستن، ايـستـادن و خـوابـيـدن بي دقت.
_  اعتماد بنفس پايين.
_  عضلات ضعيف و انعطاف ناپذير.
_  طراحي نامناسب محل کار.
 
 
 
مـهمتـرين قسـمت بـدن که نقش بسزايي در داشتن وضعيت صحيح بدن ايفا مي کـنـد، ستون فقرات مي باشد. ستون فقرات شما داراي قوسهاي طبيعي است که بايد آنها را در وضعيت طبيعي خودشان همواره حفظ کرد. سـتون فـقـرات از  32-34  مـهـره تـشکـيـل يافته:
 
 
7 مهره گردني، 12  مهره پشتي، 5  مهره خارجي و  3  الي  5  مهره دنبالچه اي.
 
 
 
 
ميـان مـهره هاي کمر در ديسک کمـر واقع است که در واقع نقش ضربه گير را ايفا ميکند. هنـگــامي که شما فشار بيش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال مي کنـيـد، بـه ديسک کمر فشار مي آيد و آن را از مکان خود جابجا کــرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ايجاد درد مي کند.
 
 
 
 

 

شرايط لازم براي داشتن وضعيت صحيح

 
 
 
_ عضلات قوي و انعطاف پذير.
_  حرکات طبيعي مفاصل.
_  توازن قدرت عضلاني در دو سوي ستون فقرات.
_   آگاهي از وضعيت بدن در حالات مختلف.
 
 
 

 

تست وضعيت صحيح بدن

 
 
 

شـما بـا اين  2  تست قادر خواهيد بود از وضعيت صحيـح و طبيعي بدن خود آگاه گرديد:

 

 
 

 - 1    تست ديوار

 
از طـرف پشت به ديوار تکيه داده در حاليـکه پشـت سـر و باسن شما با ديوار تماس داشته و پاشنه پا  15  سانتيمتر از ديـوار فاصله داشته باشد. اکنون فاصله بين گودي گردن و کمر خود را اندازه بگيريد. اگر ايــن فاصله در نــاحيه گـردن 5 سانتيمتر و در کمر بين  2.5  تا  5  سـانـت بــاشــد وضعيتبدن شما ايده آل است و گرنه بـايـد بـه يک پزشک متخصصمراجعه کنيد.
 
 
 
 

 - 2    تست آينه

 

 
 

-      نماي روبرو:

 
روبـروي يـک آيـنه تمام قد بايستيد و موارد زير را چک کنيد:
 
  1. شانهاي شما بايد همسطح و تراز باشند.
  2. سر شما بايد مستقيم وصاف باشد.
  3. دو سوي باسن شما همسطح و تراز و کشـکـک هــاي                    دوپا بايد مستقيم رو به جلو باشند.
  4. فاصله ميان بازوها و دو طرف بدن يکسان ميباشد.
  5. قوزک هاي دو پاي شما بايد مستقيم و صاف باشد.
 
 

        -نماي پهلو:

 
    با گرفتن عکس و يا کمک از يک دوست ميسر ميباشد:
 
 
  1. سر بايد قائم و افراشته باشد و به جلو و يا عقب خميده و افتاده نباشد.
  2. چانه بايد موازي با سطح کف اتاق باشد و به سمت پايين و يا بالا کج نشده باشد.
  3. شکم بايد هموار و مسطح باشد.
  4. زانوها بايد صاف و مستقيم باشند
شنبه 9 مرداد 1395  10:13 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها