0

پیام مقام معظم رهبری، به دوازدهمین اجلاس سراسری نماز

 
a433b6090c
a433b6090c
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1394 
تعداد پست ها : 14591
محل سکونت : خراسان جنوبی

پیام مقام معظم رهبری، به دوازدهمین اجلاس سراسری نماز

پیام مقام معظم رهبری، به دوازدهمین اجلاس سراسری نماز

http://file.tebyan.net/a433b6090c/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C/2.jpg

بسم الله الرحمن الرحیم

این گردهمائی را كه همه ساله با حضور بلند پایگان علمی و سیاسی كشور تشكیل می گردد، باید یكی از مهم ترین گردهمایی ها شمرد ؛ زیرا موضوع آن نماز است كه برترین فریضه دینی است و مخاطب آنهمه آحاد ملت اند و از این رو لازم است كه دست اندركاران اجراییذیربط نكاتی را كه در آغاز این گردهمایی خطاب به آنان تذكر داده می شود صرفا یك توصیه تشریفاتی نینگارند . در پیام سال گذشته اینجانب به حاضران این گردهمایی و دیگران چنین آمده است :(( انسان كه از سویی گاه مظهر برترین و زیباترین حقایق هستی است، از سویی دیگر ، گاه محل بروز زشتی ها و پستی های بی همانند نیز می گردد. اگر در جایی و زمانی او را مظهر آگاهی و محبت و فداكاری یا خردمندی و آفرینندگی وپیشرفت در عرصه های تعالی ، یا آیت شوق و شور وامید می بینیم ، درجایی و زمانی دیگر او را دچار غفلت و كینه و خودخواهی ، یا جهل و عادت و ركود ،یا سستی و نومیدی و بدبینی مشاهده می كنیم .این عنصر با استعداد ، می تواند برترین موجود گیتی تا پست ترین پدیده ی هستی گردد. او مجهز به همه ابزارها و زمینه های تعالی و تكامل معنوی و مادی ،آفریده شده است . سرشت او ، نیك و راه نیكی به روی او باز است . خرد و قدرت بر تصمیم گیری وانتخاب ، دو بال توانای اویند... و رسولان الهی راهنمایان و امید دهندگان و كمك كنندگان به او . اما او با این حال می تواند تسلیم ضعف ها و هوسها و خودخواهی ها یا جهل ها و غفلت ها و عادتهای خود شود و خود را از همه آن بشارت ها و امیدها و معراج ها محروم سازد. این همان است كه آنرا باید (( فساد پذیری انسان )) نامید و همان است كه در عمر دراز بشریت و نیز در عمر هر یك از آحاد بشر، بزرگ ترین مصیبت او و خطرناك ترین تهدید او به شمار رفته است و می رود. برای پیشـگیری و نیز درمـان این آفـت بزرگ دین، خدا (( ذكر )) را به انسان آموخته است . ذكر یعنی حقیقت را به یاد آوردن، خود را در برابر خدا یافتن ، به او گوش سپردن و به او دل دادن . یعنی از دلمشغولی هایی كه آدمی را اسیر وسوسه هوس ها می كند ، یا میل به برتری جویی و كینه ورزی و آزمندی او را ارضا می سازد ، خود را رها ساختن ، یعنی او را از جهنمی كه برای خود فراهم كرده است، به بهشت صفا و انس و بهجت وامن بردن .و نماز با تركیب هماهنگ دل و زبان و حركت نابترین و كامل ترین نمونه ووسیله ی ذكر است. انسان در زندگی شخصی اش ، گاه بر اثر محنت ها و شدت ها و مصیبت ها ، و درزندگی جمعی اش ، گاه با حوادث تحول آفرین مانند حركت عمومی به سوی جهاد یا انفاق یا كمك به نیازمندان ، به عامل ذكر نزدیك می شود و گاه با سرگرمی های هوس آلود و غرق شدن در سر خوشی و اشرافی گری و عیش بارگی ، از آن دور می افتد. عنصری كه می تواند در همه این احوال او را به بهشت (( ذكر)) نزدیك یا نزدیك تر كند ، نماز است . نماز درحالات آمادگی روحی ، به آدمی عروج و حال و حضور بیشتر می بخشد و در حالات غفلت و نا آمادگی ، در گوش او زنگ آماده باش می نوازد واو را به آن وادی نورانی نزدیك می سازد. لذا نماز در هیچ حالی نباید ترك شود ، در عین شدت و محنت ، در بحبو حه ی میدان جهاد ، درهنگام فراغ و آسایش ، و حتی درمیان محیط لجن آلودی كه انسان با هوس ها و كینه ها و شهوت ها و خودخواهی ها،پیرامون خود پدید آورده است .نماز یك شربت مقوی و شفابخش است ، باید آن را با دل و جان خود نوشید و از هر نقطه كه در آن واقع شده ایم ، یك گام یا یك میدان به بهشت رضوان نزدیك شد. از این روست كه نه حی علی الجهاد و نه حی علی الصوم و نه حی علی الانفاق ، نگفته اند . ولی در هر روز بارها سروده اند : حی علی الصلاه . در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، نمازما را در حركتمان مصمّم ترو نیرومندتر می كرد،و امروز كه خطر غفلت و عیش بارگی، و آرزوهای حقیر وتنگ نظرانه و عادت ها و روزمرگی ها ما را تهدید می كند، نماز به ما مصونیت می بخشد و بن بست های پنداری را می شكند و راه مارا روشن و افق را درخشان می سازد.این تنها برگی از كتاب مناقب نماز است ، و همین برای به راه انداختن حركتی جدی تر از گذشته ، می تواند انگیزه ای ژرف و كار آمد پدید آورد. همه باید در این حركت بزرگ كه شایسته است جهاد نامیده شود ، خودرا ملتزم و متعهد بدانند . علمای دین،روشنفكران،هنرمندان،جوانان ،پدران و مادران و همسران،دارندگان منبرها و رسانه ها ، نویسندگان و بیش از همه مسئولان بخش های حكومتی مانند:وزارت های آموزش و پرورش ، علوم و فن آوری ، ارشاد ،صدا و سیما ،سازمان های تبلیغاتی ،مراكز تولید سینمایی،پژوهشگاهها ،مدیرانی كه نیروی انسانی كلانی در قبضه ی امر و نهی آنهایند ، مانند:نیروهای مسلح ، وزارتخانه ها ،كارگاه ها ، دانشگاهها و مدارس ،وسایل حمل و نقل و غیره و غیره ... اینان هر یك به گونه ای می توانند و می باید در این حركت همگانی سهیم گردند و نقش ویژه خود را بگزارند . این كار با سهل انگاری و كم همتی به سرانجام خود نمی رسد. از برترین شیوه ها و فنی ترین و هنری ترین ابزارها باید بهره گرفته شود . نمایش نماز جماعت مهجوری ، با جمع معدودی آن هم از فرسودگان بی نشاط ، ترویج نماز جماعت نیست. همچنانكه پخش صدای اذان از رسانه های صوت و تصویر ، كافی نیست . جوان های ما هزاران صف جماعت پرشور و حال در سراسر كشور تشكیل می دهند، مردم زیادی از آنان كه فیلم های سینمایی در گزارش واقعیت های زندگی آنان ساخته می شود ،اهل نماز و نیاز و تهجّدند، حنجره های بسیاری از روی ایمان و تعبّد درهنگام اذان ، صدا به این سرود معنوی بلند می كنند، گروه های انبوهی در هنگام نماز از كار روزانه دست كشیده ، به مسجد رو می آورند، این ها می تواند در ساخت های هنری ، چهره ی زیبا و ترغیب كننده ی این فریضه ی نجات بخش را به همه نشان دهد.در دانشگاه ها و دیگر مراكز انسانی انبوه ، مسجد می تواند جایگاه امن و صفا باشد ، و امام جماعت ، غمگساری و راهنمایی و همدلی را دركنار اقامه ی نماز ، در آن مهبط رحمت و هدایت الهی به نمازگزاران هدیه كند. مجامع دانشجویی ودانش آموزی درآن صورت،جذابترین مركز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا ، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد . به مدیران آموزش و پرورش و علوم یاد آوری می كنم كه سهم مسجد سازی و مسجد پردازی باید در اعتبارات فعالییتهای فوق برنامه ، در ردیف اول و بیش از سهم دیگر بخشهای این سر فصل باشد. هجرت هفتگی روحانیون مستقر درمراكز نظامی و غیره ، به روستاهای همسایه ی این مراكز از توصیه های پیشین من است كه بر آن تاكید می ورزم . همچنین فراهم ساختن فضای مادی و معنوی برای اقامه نماز در بوستانها و گردشگاهها و نمایشگاهها و امثال آن . امامان محترم جماعت ، اگر خود بر اثر كهولت و غیره نمی توانند وظیفه ی رابطه و انس و راهنمایی رابرای نماز گزاران ، بویژه جوانان فراهم كنند. در كنار خود فضلای جوان و پر نشاط را به كار گیرند و آنان را در كار با خود شریك سازند . نمازهای جمعه باید پایگاه جذب و نصیحت و تعلیم باشد. امامان محترم جمعه با كمك برگزاركنندگان مراسم نماز،همه ی سعی خود را در این جهت مبذول دارند. خدارا سپاس كه محیط عمومی كشور ، محیط ذكر و نماز و معنویت است، و خدارا سپاس كه خیل عظیمی از مردم ما بویژه جوانان با نماز و نیاز ، پیوندی روحی و عاطفی و عقلانی دارند. لیكن این همه باید گامهای نهائی شمرده نشود و بیش از گذشته تلاش عالمانه و مدیرانه و نازك اندیشانه در این رویكرد به كار رود.)) اكنون این سئوال بسیار جّدی و مهم برای اینجانب مطرح است ، كه مسئولان اجرائی مخاطب این مطالبات با چه حد به وظیفه خود عمل كرده اند. صداو سیما ، آموزش و پرورش ، وزارت علوم و سایر مراكز دانشگاهی ،وزارت ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، مراكز تولید سینمایی، نیروهای مسلح ، مدیریت حمل و نقل و مدیریت های شهری و دیگران ، چه اندازه وظیفه ای را كه دراین پیام از آنان ، خواسته شده است به انجام رسانده اند. از ریاست محترم جمهوری و دیگر مسئولان عالیرتبه به جّد انتظار می رود كه دست اندر كاران را با این سئوال اساسی مواجه سازند و پاسخ فعال آنانرا مطالبه كنند. توفیق همه ی حضرات را از خداوند متعال مسئلت می‌كنم.
والسلام علیكم و رحمه الله
سید علی خامنه ای
16/6/1381

ستاد اقامه نماز

یک شنبه 20 تیر 1395  11:46 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها