0

قسمتی از دعای جوشن کبیر

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

قسمتی از دعای جوشن کبیر

قسمتی از دعای جوشن کبیر

🌹Allah, verily I beseech Thee in Thy name: 🌹
خدایا از تو میخواهم به حق نامت

🌹O Allah, O Most Merciful, O Most Compassionate, O Most Generous,🌹  
ای خدا  ای بخشاینده ای مهربان ای بزرگوار

🌹O Self-Subsisting, O Greatest , O Eternal, O All-Knowing🌹
ای ب پا دارنده ای بزرگ ای قدیم ای دانا

🌹O Forbearing, O Wise🌹
ای بردبار  ای فرزانه

🌹Praise be to Thee, there is no god but Thee, The Granter of all Succour, Protect us from the Fire, O Lord🌹
منزهی تو ای ک معبودی جز تو نیست فریاد فریاد برهان ما رو از اتش دوزخ ای پروردگار من

 

شنبه 19 تیر 1395  6:40 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها