0

الو، بفرمائيد.

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

الو، بفرمائيد.

الو، بفرمائيد.

Hello, who is speaking?

من بهرام هستم، آيا محمد آنجاست؟

(This is) Bahram speaking. Is  Mohammad there?

بله گوشي را لطفاً نگه داريد. بهرام شما را پاي تلفن مي خواهند.

Yes, hold the line please. It’s for you Bahram.

ببخشيد صدايتان واضح نيست.

Sorry, can’t hear.

ببخشيد شماره را اشتباهي گرفته ايد.

Sorry, Wrong number.

لطفاً اين شماره را بگيريد220027 شماره داخلي12.

Will you please dial this number? 220027 extension 12.

متأسفانه اين شماره اشغال است.

I’m afraid, this number is engaged (the line is busy)

بهتر است به دفترچه راهنماي تلفن مراجعه كنيد.

You’d better look up the telephone directory.

لطفاً اطلاعات را بگيريد.

Dial information please.

لطفاً گوشي را بگذاريد.

Please hang up the receiver.

چطور مي توانم با شما تلفني تماس بگيرم.

Where can I reach you by phone?

متأسفانه تلفن قطع شد.

I’m  afraid. We are disconnected.

خواهش مي كنم مزاحم نشويد.

Please, don’t bother me.

تلفن خراب است.

The telephone is out of order.

ببخشيد باجه تلفن كجاست؟

Excuse me, where is the telephone booth?

آنجا دست راست.

Over there, on the right.

لطفاً با من تلفني تماس بگيريد.

Give me a ring, please.

دوباره تلفن كنيد.

Ring up again.

مي خواهم تلفن كنم.

I want to make a telephone call.

 

شنبه 19 تیر 1395  6:10 PM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:الو، بفرمائيد.

الو، بفرمائيد.

Hello, who is speaking?

من بهرام هستم، آيا محمد آنجاست؟

(This is) Bahram speaking. Is  Mohammad there?

بله گوشي را لطفاً نگه داريد. بهرام شما را پاي تلفن مي خواهند.

Yes, hold the line please. It’s for you Bahram.

ببخشيد صدايتان واضح نيست.

Sorry, can’t hear.

ببخشيد شماره را اشتباهي گرفته ايد.

Sorry, Wrong number.

لطفاً اين شماره را بگيريد220027 شماره داخلي12.

Will you please dial this number? 220027 extension 12.

متأسفانه اين شماره اشغال است.

I’m afraid, this number is engaged (the line is busy)

بهتر است به دفترچه راهنماي تلفن مراجعه كنيد.

You’d better look up the telephone directory.

لطفاً اطلاعات را بگيريد.

Dial information please.

لطفاً گوشي را بگذاريد.

Please hang up the receiver.

چطور مي توانم با شما تلفني تماس بگيرم.

Where can I reach you by phone?

متأسفانه تلفن قطع شد.

I’m  afraid. We are disconnected.

خواهش مي كنم مزاحم نشويد.

Please, don’t bother me.

تلفن خراب است.

The telephone is out of order.

ببخشيد باجه تلفن كجاست؟

Excuse me, where is the telephone booth?

آنجا دست راست.

Over there, on the right.

لطفاً با من تلفني تماس بگيريد.

Give me a ring, please.

دوباره تلفن كنيد.

Ring up again.

مي خواهم تلفن كنم.

I want to make a telephone call.

 

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

شنبه 19 تیر 1395  6:10 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها