0

کاربرد when , since , as , whether

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

کاربرد when , since , as , whether

 کاربرد when , since , as , whether 👇

 

🌀 when :

👈 دو کاربرد عمده داره :

✔️1 . وقتی دو عمل به صورت همزمان در حال انجام بوده باشند.......یعنی وقتی یکی از اون ها به صورت استمراری انجام میشده، عمل دیگر رخ داده باشه

✏️when she was cooking , she burns her finger

✔️2 . وقتی دو عمل به صورت متعاقب ( پس از هم) انجام شوند

✏️he left his room, when he had finished his work


🌀since:

👈این کلمه هم دو کاربرد عمده داره

✔️1. به معنی "از" و "از وقتی که" است

✏️she has watching TV, since she came home

✔️2. به معنای "زیرا" و "از آن جایی که " است

✏️since he was hungry, he went to the restaurant


🌀as :

👈4 کاربرد عمده داره:

✔️1. به معنای "وقتی که" است و برای بیان دو عملی که به صورت همزمان انجام میشوند

✏️as she was driving to home, she had an accident

✔️2. به معنای "زیرا" و " از آنجایی که "

✏️as it is raining, we can't go out

✔️3. به معنای "همان طور" و برای بیان دو عملی که به صورت هماهنگ و متناسب انجام میشوند

✏️as I continued reading the book, I enjoyed more and more

✔️4. برای ساختن صفات تساوی یا قید های حالت تساوی

✏️he types as carefully as you do


🌀whether .....or

👈به معنای "چه...چه...." یا " خواه.......خواه......."

✏️I will go to visit them, whether you come or not

 

شنبه 19 تیر 1395  1:24 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها