0

حرف اضافه on

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

حرف اضافه on

حرف اضافه on هنگامیکه در مورد مکان بکار میرود در اکثر مواقع معنی ( روی) دارد که همه با آن آشنا هستید.

The key is on the table.
کلید روی میز است.

Write your name on the board.
اسمت را روی تخته بنویس.

اگر تاریخ، مطرح نباشد و فقط اسامی ماهها به تنهایی بیایند از in استفاده‌میشود.
In september
In july

و اما at از لحاظ مکانی برای مجالس و مکانهای عمومی کاربرد دارد
At the party

At the meeting

از لحاظ زمانی ، قبل از ساعتها at میاید.
At 5 oclock.

At 6

و برای اجزایی از روز که کوتاهتر هستند نیز at بکار میبریم.
At noon در ظهر

At night در شب

At midnight در نیمه شب

شنبه 19 تیر 1395  1:23 PM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:حرف اضافه on

 امروز در مورد کاربردهای مهم حروف اضافه on و at صحبت میکنم.

حرف اضافه on هنگامیکه در مورد مکان بکار میرود در اکثر مواقع معنی ( روی) دارد که همه با آن آشنا هستید.

The key is on the table.
کلید روی میز است.

Write your name on the board.
اسمت را روی تخته بنویس.

اگر تاریخ، مطرح نباشد و فقط اسامی ماهها به تنهایی بیایند از in استفاده‌میشود.
In september
In july

و اما at از لحاظ مکانی برای مجالس و مکانهای عمومی کاربرد دارد
At the party

At the meeting

از لحاظ زمانی ، قبل از ساعتها at میاید.
At 5 oclock.

At 6

و برای اجزایی از روز که کوتاهتر هستند نیز at بکار میبریم.
At noon در ظهر

At night در شب

At midnight در نیمه شب

 

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

شنبه 19 تیر 1395  1:23 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها