0

چند تا از معروف ترین عبارات انگلیسی رایج :

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

چند تا از معروف ترین عبارات انگلیسی رایج :

چند تا از معروف ترین عبارات انگلیسی رایج :

👻 Rolly polly

🙉 تپل مپلی ،گرد و قلقلی

👻 Humpty dumpty

 🙉 کوتوله موتوله

👻 Higgldy piggldy

🙉 شلوغ پلوغ

👻 Hotch potch

🙉 قاطی پاطی

👻 Willy nilly

🙉 خواه ناخواه

👻 Shilly shally

🙉 مشکوک

👻 Wishy washy

🙉  , شلکی

👻 Rosy posy

🙉 گل منگلی

👻 Lovey dovey

🙉 عشقی مشقی

👻 Flip flap

🙉 شیر یاخط انداختن

 

شنبه 19 تیر 1395  1:11 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها