0

چرا مردها بی احساس می شوند؟

 
zinatrastad
zinatrastad
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 447
محل سکونت : کرمانشاه

چرا مردها بی احساس می شوند؟

چرا مردها بی احساس می شوند؟

اغلب مردهایی که در معرض استرس شدید[کمبودویتامین ب وکمبودکلسیم] قرار دارند در خود فرو‌می‌روند، سکوت می‌کنند و بی‌احساس می‌شوند ‌تا مسئله خود را به شکلی حل کنند. از آن جایی که طبیعت اصلی مرد ، مردانه و مذکر است، برای مبارزه با ‌استرس به این نیاز دارد که خود را از معرکه عقب بکشد و مدتی را به تنهایی بگذراند. ‌این رفتار قدرت مردانه او را تشدید و تقویت می‌کند. بنابراین ‌زمان مناسبی برای رسیدگی به واکنش‌های عاطفی و احساسی نیست. اغلب مردها در برخورد با استرس ابتدا با ‌احساسات خود قطع رابطه می‌کنند تا بتوانند به طور عینی و منطقی با مسئله پیش آمده برخورد کنند. ‌زن‌‌ها از این رفتار مردها به هراس می‌افتند زیرا اگر قرار باشد زنی با احساسات خود قطع ارتباط کند باید به ‌قدری ناراحت باشد که بخواهد کسی را رد کند، اما این موضوع در مورد مردها صدق نمی‌کند در حالی‌که مردها ‌خود به خود در واکنش به استرس با احساسات خود قطع رابطه می‌کنند. ‌مرد توانایی آن را دارد که در لحظه‌ای در خود فرو برود و سکوت اختیار کند به همین شکل می‌تواند در لحظه‌ای ‌از این حال خارج شود. وقتی مردها متعادل‌تر می‌شوند برای آنها صحبت درباره اینکه از چه موضوعی ‌ناراحت بـودنـد، سـاده‌تر می‌شود. ‌وقتی مرد از دنیای سکوت و تنهایی بازمی‌گردد ممکن است حرفی برای گفتن نداشته باشد زیرا ممکن است به این ‌نتیجه رسیده باشد که دلیل و موضوعی برای ناراحت شدن وجود ندارد.در اغلب موارد وقتی مرد از سکوت و‌انزوا خارج می‌شود و می‌گوید که همه چیز خوب و عالی است، بهتر است همسرش به این گفته او اطمینان کند و در ‌شرایط آرام قرار بگیرد.

زن‌ها را درک کنید

وقتی مرد، زمان کافی برای درک کردن احساسات و نیازهای همسرش[نیازبه حرف زدن،رفع کمخونی و…] صرف نمی‌کند ، زن به سادگی سردرگم ‌می‌شود و امکان اینکه واکنشی شدید و بی‌تناسب نشان دهد ، افزایش مـی‌یـابد.وقتی زنی احساسات خود را با ‌شوهرش در میان می‌گذارد اگر شوهر به حالت انـــفـــعـــــالـــــی بـــــه صـــحـــبـــــت‌هـــــای او گــــوش فــــرا دهــــد و امــیــــدوار بــــاقــــی بــمــــانــــد کــــه به ‌زودی حرف‌های همسرش تمام خواهد شد ، روی او اثر می ‌گذارد و بر ابهامات یا ناراحتی‌هایش می‌افزاید.‌وقتی زن‌ها تصمیم می‌گیرند مانند مردها رفتار کنند و به منطق بیش از احساسات خود بها بدهند ، گیج و سردرگم ‌مـی‌شـونـد، بـه خـصـوص اگـر قـرار بـاشـد زیـر فـشاری بـرای تـصـمـیم‌گیری باشند.معمولا وقتی زنی سردرگم است، ‌می‌خواهد تصمیمی بگیرد، در این زمان او بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد و باید آرام بگیرد و احساساتش را ‌مرور کند. در این زمان است که می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد. وقتی مردی برای درک کردن همسرش به ‌حرف‌های او گوش می‌دهد خود به خود متعادل‌تر مـی‌شـود و زن زمـانی متعادل‌تر می‌شود که بتواند حرف‌ها و ‌احساساتش را بازگوید و این تنها زمانی میسر است که مردها بتوانند زبان تکلم زن‌ها را بیاموزند و زن‌ها هم به ‌طریقی سخن بگویند که مردها میل به شنیدن داشته باشند

جمعه 11 تیر 1395  10:40 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها