0

کدام خانه‌ها در خردادماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

 
computer95
computer95
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 180
محل سکونت : کرمانشاه

کدام خانه‌ها در خردادماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

آماری از تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا، قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی، سطح زیربنای هر واحد مسکونی و ارزش هر واحد مسکونی توسط روابط عمومی بانک مرکزی ارائه شده است.

بر اساس آمارها، در خردادماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.5 هزار واحد مسکونی رسید.

تعداد معاملات انجام شده به تفکیک عمر بنای واحد مسکونی
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 51.8 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

کدام خانه‌ها در خردادماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار


تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در خردادماه سال 1395 نشان می‌دهد که در شهر تهران واحدهای آپارتمانی با محدوده قیمت هر متر مربع 25 تا 30 میلیون ریال با سهم 13.7درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و واحدهایی با محدوده قیمتی هر متر مربع 30 تا 35 و 20 تا 25 میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.5 و 11.6 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

کدام خانه‌ها در خردادماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار


تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه سال 1395 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 16 درصد اختصاص داشته است؛ واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم 14.4 و 13.8درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 54.3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

کدام خانه‌ها در خردادماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار


تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در خردادماه سال 1395 تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت کل هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با سهم 9 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش 160 تا 190 و 100 تا 130 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 8.8 و 8.5درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در خردادماه سال 1395 حدود 51.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 280 میلیون تومان اختصاص داشته است.

کدام خانه‌ها در خردادماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار
سه شنبه 8 تیر 1395  9:15 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها