0

قیامت در نهج البلاغه

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

قیامت در نهج البلاغه

1. حال طالب دنيا و آخرت

من طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، و من طلب الاخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى رزقه منها.
هر كه به دنبال دنيا رود، مرگ به دنبالش باشد تا او را از دنيا بيرون برد و هر كه دنبال آخرت رود، دنيا به دنبالش باشد تا همه روزى او را به وى بپردازد.1

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:13 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

2. جويايى پاداش آخرت

عزم الله لنا على الذب عن حوزته، و الرمى من وراء حرمته... مؤمننا يبغى بذلك الاجر، و كافرنا يحامى عن الاصل.
خداوند خواست تا ما پاسدار شريعتش باشيم و نگهدار حرمتش. مؤمن ما از اين كار در پى پاداش بود و كافر ما از تبار خويش حمايت مى كرد.2

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:13 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

3. مشتاق آخرت

طوبى للزاهدين فى الدنيا، الراغبين فى الاخرة.
خوشا به حال پرهيزگاران در دنيا و مشتاقان در آخرت.3

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:13 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

4. عظمت آخرت

ما المغرور الذى ظفر من الدنيا بأعلى همته كالاخر الذى ظفر من الاخرة بأدنى سهمته.
فريفته اى كه از دنيا به بالاترين مقصود خود رسيده چونان كسى نيست كه از آخرت به كم ترين نصيب دست بافته باشد.4

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:13 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

5. هراس از صراط

اعملوا! أن مجازكم على الصراط و مزالق دحضه، و أهاويل زَلَلِه‏ِ، و تارات أهواله.
بدانيد كه گذر شما از صراط است و گام هايتان بر آن لرزان است و دچار ترس ‍و هراس خواهيد شد.5

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

6. عظمت دنياى ديگر

كل شىء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه. و كل شىء من الاخره عيانه أعظم من سماعه. فليَكفِكم من العيان السماع، و من الغيب الخبر.
هر چيز دنيا، شنيدن آن بزرگ تر از ديدن آن است، و هر چيز آخرت، ديدن آن بزرگ تر از شنيدن آن است. پس به جاى ديدن آخرت و مشاهده آنچه كه از ديدگان شما پنهان و در پس پرده غيب است، به همان شنيدن و خبر يافتن (توسط پيامبران) اكتفا كنيد.6

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

7. آه از كمى توشه !

آه مِن قلّة الزاد، و طول الطريق، و بُعد السفر، و عظيم المَورد.
آه و افسوس از كمى توشه و درازى راه و دورى سفر و عظمت محل ورود (يعنى قيامت و حساب).7

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

8. کمک به فقرا برای فردا !

اذا وجدتَ من أهل الفاقة من يحمل لك زادك الى يوم القيامة، فيوافيك به غداً حيث تحتاج اليه فاغتنمه و حَمّلهُ إيّاه.
امام على عليه السلام در ضمن وصايايش به امام حسن عليه السلام فرمودند: هر گاه از نيازمندان كسى را يافتى كه با خود توشه تو را به روز قيامت برد و فردا كه به آن توشه نيازدارى آن را به تو رساند، وجود او را غنيمت شمار و آن بار توشه را بر دوش او نه.8

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

9. آخرت و تلاش

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممّن يَرجو الاخرة بغير العمل.
امام عليه السلام در پاسخ كسى كه تقاضاى موعظه كرد فرمود: از آنانى مباش ‍ كه بدون كار و تلاش، اميد آخرت نيك دارند.9

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

10. مغتنم شمار!

اغتنم من استقرضك فى حال غناك ليجعل قضاءه لك فى يوم عُسرتك.
وجود كسى را كه در روزگار توانگرى ات از تو وام خواهد، غنيمت شمار تا در روز سختى و تنگدستى ات (روز قيامت) آن وام را به تو پس دهد.10

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

11. شادمانى و اندوه براى آخرت

فان المرء قد يسُره درك ما لم يكن ليفوته، و يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فليكن سرورك بما نلتَ من آخرتك، و ليكن أسفك على ما فاتك منها.
گاه انسان از دست يافتن به چيزى كه بايد به دستش برسد، شاد مى شود و ناراحتش مى سازد از دست دادن چيزى كه نبايد به آن دست يابد، پس بايد شادمانى تو از چيزى باشد كه در راه آخرتت است كه آن را به دست آورده اى و تأسف و اندوهت بر چيزى باشد كه مربوط به آخرتت هست و از دست داده اى.11

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

12. شادمانى و تأسف براى...

ليكن سرورك بما قدّمت، و أسف على ما خلّفت، و همّك فيما بعد الموت.
شادمانى تو بايد براى چيزى باشد كه پيش از مرگ فرستاده اى، و تأسف تو براى چيزى كه به جاى مى گذارى و همتت براى آنچه كه بعد از مرگت مى گذارى.12

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

13. بر شما باد توشه بردن

عليكم بالجد و الاجتهاد، و التأهب و الاستعداد، و التزوّد فى منزل الزاد.
ملتزم شويد به كوشش و تلاش و آمادگى و مهيا شدن و توشه گيرى در منزل توشه و ذخيره سازى.13

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

14. مأموريت انسان در دنيا

فتزوّدوا فى أيام الفناء لايام البقاء. قد دُللتم على الزاد، و أمرتم بالظعن.
در اين روزگاران كه رو به زوال مى رود، براى روزهاى ابديت توشه بگيريد، شما انسان ها به ذخيره سازى توشه و به كوچ از اين ديار فانى مأمور هستيد.14

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158652
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به: قیامت در نهج البلاغه

15. كشت دنيا و آخرت

أن المال و البنين حرث الدنيا، و العمل الصالح حرث الاخرة.
ثروت و فرزندان، كشته هاى اين جهان اند، و عمل صالح، كشت آخرت است.15

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:14 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها