0

سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

آنكه خوشي خود را در رنج ديگران ببيند، هرگز روي خوشي را نمي بيند.((بودا)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:34 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

اگر يك روانپزشك ادعا كند كه بيشتر اختلافات زناشويي بوجود آورنده ناكامي هاي جنسي نيست، خيلي نادان است. به طور كلي، اگر زن و مرد در زندگي جنسي از يكديگر خشنود شوند، ساير اختلافات و ناراحتي هاي زندگي را ناديده خواهند گرفت.((دكتر هاميلتون)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد را قابل تحمل مي كند.((مارس آشار)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.((افلاطون)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

به سختي مي توان در بين مغز هاي انديشمند جهان، كسي را يافت كه داراي يك نوع احساس مذهبي مخصوص به خود نباشد؛ اين مذهب با مذهب يك شخص عادي تفاوت دارد.((آلبرت انيشتين)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

چنانچه در زندگي، قوانين ناسازگار بسياري داريد، درد و رنج زيادي را به جان خواهيد خريد و نااميد و سرخورده خواهيد شد.((آنتوني رابينز)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

احساس شادماني و خوشبختي راستين در زندگي، آن است كه گاهي درد و رنج‌هايي كوتاه و گذرا را به جان بخريد، چرا كه شادماني برتر و نهايي، همان منش و ماهيتي است كه براي خود رقم مي‌زنيد.((آنتوني رابينز)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

زندگي بايد بي‌اندازه سرشار از زمان‌هاي اشتياق باشد كه بدان اعتبار مي‌بخشد و آن را داراي ارزش زيستن مي‌كند، وگرنه، آرزوي مرگ براي كساني كه مي‌خواهند با دردي پايان‌ناپذير يا بيزاري زنده بمانند، چَم پيدا مي‌كند.((كولين ويلسون)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد.((آندره موروا)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

چيزي كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزي فراموش مي شود.((آندره موروا)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

طوفان، درد و تباهي را آشكار ساخته، اما او به هيچ وجه آفريننده ي تباهي و درد نبوده است.((آندره موروا)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:35 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

نويسنده اي كه مي كوشد بر ترجمه ي رمانهايش نظارت كند، همچون چوپاني كه در پي گله اي از گوسفندان ناآرام است، به دنبال كلمه هاي بي شماري مي گردد؛ حالت اين نويسنده براي خودش غم انگيز است و براي ديگران خنده آور.((ميلان كوندرا)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:36 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

هدف مورد نظر يا روش ما نه شادي است و نه اندوه؛ كار كردن است و بس، بدان گونه كه هر روز از روز گذشته گامي پيش تر باشيم.((هنري وادزورث لانگ‌فلو)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:36 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

اگر آدمي به درستي بداند كه چه مي‌كند، حتي اگر بچه گريه كند، درد داشته باشد يا ناله كند نيز با نيرو و توان به كنش مي‌پردازد.((آبراهام مازلو)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:36 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:سخنان بزرگان در مورد اندوه و غم

اگر دانسته مي‌خواهيد كمتر از آنچه هستيد باشيد، پس بدانيد كه باقي زندگي‌تان را در اندوه ژرفي به سر خواهيد برد و استعدادها و توانمندي‌هاي خود را ناديده خواهيد گرفت.((آبراهام مازلو)) 

 
 
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  12:36 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها