0

اصول_مدیریت_خانه_و_خانواده

 
ahmadfarm
ahmadfarm
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1390 
تعداد پست ها : 7792
محل سکونت : خراسان رضوی

اصول_مدیریت_خانه_و_خانواده

#اصول_مدیریت_خانه_و_خانواده

ازانجایی که یکی از حساسترین ،پیچییده ترین ومهم ترین نهادهای اجتمایی به ظاهر کوچک، خانه وخانواده است .اداره آن نیازبه مدیریتی با کفایت وعالمانه دارد .چنانکه مدیریت اصولی خانواده سبب شکوفایی غنچه های عدالت، امنیت ،صدا قت،صفا ومحبت درگلستان وجود مرد وزن خانه می شود .ازاین رو آموزش و بکارگیری گام به گام اصول مدیریت علاوه برآثار فردی، درعرصه حفظ وارتقاء فرهنگ یک جامع نیز موثر است که دراینجا به صورت مختصر به موارد آن اشاره خواهد شد :
1-اصل محبت ورزی( گنج زندگی)
امام علی (ع) (پرسود ترین گنج ها بدست آوردن محبت دلهاست )
ازجمله عوامل محبت ساز:
1-حسن خلق وگشاده رویی
2-احسان ونیکی
3-تواضع وفروتنی
4-سخاوت وگشاده رویی
5-رفق ومدارا
6-هدیه دادن درمناسبتهای مختلف
ازجمله عوامل محبت سوز:
1.جدال وگفتگوهای تند وتوهین آمیز
2.بخل
3.عدم ابراز محبت
4.حساسیت نا به جا
5.قدر نشناسی
نقش محبت درزندگی خانوادگی
یکی ازاحتیاجات روانی هرانسان «محبّت» است. دل انسان به محبّت زنده است وکانون خانوادگی بیش ازهرچیز احتیاج به محبت دارد .باید توجّه داشت که برای اینکه بنیان زناشویی استوار ومحیط خانه به چراغ محبّت همیشه روشن باشد باید محبّت دو طرفه باشد زیرا دلها به هم راه دارند و«محبت »،محبّت می آورد و نیز باید توجّه داشت که آثار محبّت میان زن وشوهر باید دررفتار وگفتار آنها نمایان باشد وحرفها وحرکات آنها نسبت به هم محبّت انگیز باشد و سعی کنند که هرگز حرفی وحرکتی که بنیان محبّت را سُست و جلوۀ دوستی را کم رنگ می کند از هیچ یک از آنها صادر نشود و اگر احیاناً صادر شد سعی کنند که عذر بخواهند وجبران نماید .تعریف وتمجید ازیکدیگر مخصوصاً درحضور بستگان و آشنایان واهدای هدایا و امثال این موضوع واظهار محبّت وجلب محبّت بسیار مؤثراست .
2-اصل عدالت محوری:
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:(لحظه ای عدالت برتراریک سال عبادت است .)عدالت یعنی حق شناسی وادای حقوق وحق، به معنای طلبی است که دیگران ازما دارند ولزوماً به معنای پرداخت طلب دیگران است. طلب های دینی، مالی،عاطفی ،عقلی...درخانواده نیزهر یک ازاعضاءخانواده به نوبۀ خود حقی دارند که، محترم شمردن آن بردیگران لازم است. و ما درفصلی جدا به حقوق مرد برزن وزن برمرد پرداخته ایم.
3-اصل لذت جویی وتمتّع :
رابطه سالم جنسی بین زن ومرد، تبادل خالصانه احساسات و محبتها وارضاء عواطف ونیازهای عاطفی درخانه ونظام خانواده مورد سفارش اسلام است.
4-اصل تقسیم کار:
ازجمله فوائدتقسیم کار :
1-ایجاد حس مسئولیت بین افراد
2-افرد خانه، خود را دراداره منزل سهیم می دانند .
3-ضایعات مالی وزمانی کاهش می یابد .
4-محیط خانه با نشاط وشاداب خواهد شد.
5-عبادت بزرگی است .

5-اصل عفو و صفح:
عفو یعنی بخشیدن خلاف وصفح ومرتبه ای بالاترازعفوو نادیده گرفتن خلاف است. عفو و صفح یعنی رهایی ذهن ازرنجشها.
6-اصل تدبیر وبرنامه ریزی:

امام علی (ع)میفرمایند:(تدبیروبرنامه ریزی سبب اصلاح امورزندگی است.)
ازآثار مهم برنامه ریزی می توان به آرامش روانی، سهولت جریان زندگی، رسیدگی به همه کارها ،الگو شدن برای دیگران، تقلیل درگیری های اشاره کرد .
7-اصل سازگاری وانعطا ف:

امام علی (ع) می فرمایند:( نرمی ،کلید کامیابی است) وسازگاری به معنای درک متقابل ازیکدیگروتطبیق دادن خود با شرایط و روحیات طرف مقابل است .
8-اصل مادرمحوری
 
9-اصل قناعت وکنترل تقاضاها

امام علی (ع ) میفرمایند :(زیبایی زندگی و رفاه به قناعت است )
10-اصل توسعه اخلاق :
 

حضرت علی (ع) میفرمایند: ( اخلاق نیکو روزی را زیاد می کند ومیان دوستان انس والفت پدید می آید.)
11-اصل تغا فل ونادیده انگاری:

حضرت علی (ع) میفرمایند:( هرکس بربسیاری ازامور چشم پوشی نکند .زندگیش ناگوارشود .)
12-اصل هنر استراحت:

استراحت شرطی لازم برای رسیدن به اهداف بزرگ است وپشتوانه موفقیت وا فزایش کارایی وکیفیت فعالیت ها می باشد .
13-اصل میهمان پذیری:

پیامبر اکرم( ص) میفرمایند:(زکات خانه مهمان است ومیهمان راهنمای بهشت است. )
14-اصل سخاوتمندی:
 
امام رضا (ع) میفرمایند:( مرد راسزاواراست که برعیالش توسعه بدهد؛ تا آرزوی مرگ او را نکنند.)
15-اصل معنویت گرایی :
ازسعادتمندیهای مردان وزنان بزرگ این است که یک مسکن خاکی راتبدیل به مسجد نورانی برای مناجات وارتباط با عا لم معنوی کنند.
16-اصل پاکی
17-اصل تشکر وقدردانی
18-اصل شناخت روانشناسی زن ومرد
یکی ازمحوری ترین وبلکه اساسی ترین ارکان نظام خانواده وجود ارتباط سالم فراگیروپویا بین زن وشوهر است وازیک منظر ارتباطات به دو قسم کلامی وغیرکلامی تقسیم می شوند :
الف) ارتباط کلامی مانند :
1-اصل گفتگو برای تبادل اطلا عات
2-استفاده ازلحن مناسب
3-جلوگیری اززخم زبان ویا سکوت های آزاردهنده
4-ارتباط کلامی وعاطفی ومحبت آفرین
ب) ارتباطات غیر کلامی مانند:
1- نگاه درنگاه
2- گوش
دا
دن به سخن
3- نوازش
4- خنده درچهره طرف مقابل
5- سرتکان دادن به نشانه تأیید
6- به استقبال شخص رفتن

 

شنبه 25 اردیبهشت 1395  6:50 PM
تشکرات از این پست
borkhar
دسترسی سریع به انجمن ها