0

تحقق اقتصاد مقاومتی به دست زنان

 
shirdel2
shirdel2
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1393 
تعداد پست ها : 5535
محل سکونت : یزد

تحقق اقتصاد مقاومتی به دست زنان

اقتصاد مقاومتی و زنان

بنام خدا

تحقق اقتصاد مقاومتی به دست زنان

از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی دشمنان سعی بر این داشته اند تا جلوی آرمان ها و اهداف کشور را بگیرند تا ما همواره به سایر کشورها از ابعاد مختلف اقتصادی وابسته و نیازمند باشیم که این مهم در بیانات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر به کرات مشاهده شده است و بنا به اهمیت خاص این مسئله ایشان سال جدید را سال اقتصاد مقاومتی  اقدام و عمل نامگذاری کرده اند.از این رو بر آن شدیم تا به بررسی اصطلاح  اقتصاد مقاومتی بپردازیم.

از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی دشمنان سعی بر این داشته اند تا جلوی آرمان ها و اهداف کشور را بگیرند تا ما همواره به سایر کشورها از ابعاد مختلف اقتصادی وابسته و نیازمند باشیم.در واقع در این برهه از زمان آنان  به طرق مختلف فشارهای زیادی را برما اعمال نمودند که مهمترین آن ها تحریم های اقتصادی می باشد که این مهم در بیانات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر به کرات مشاهده شده است و بنا به اهمیت خاص این مسئله ایشان سال جدید را سال اقتصاد مقاومتی  اقدام و عمل نامگذاری کرده اند.از این رو بر آن شدیم تا به بررسی اصطلاح  اقتصاد مقاومتی بپردازیم.

مفهوم اقتصاد مقاومتی(Resistive economy)

در واقع اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشور می باشد.در اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت ها و قابلیت های داخلی در جهت کاهش وابستگی ها  شرایط را برای خوداتکایی  و رشد و توسعه اقتصادی فراهم می سازد. اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود.در واقع یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی استفاده از تولیدات داخلی و کمک به چرخه اقتصادی می باشد که در آن از ورود کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن با کیفیت برابر در داخل موجود است استفاده شود. با توجه به مجموعه سخنان و نوشته های مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته، اقتصاد مقاومتی را می توان به این صورت تعریف کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی شرایطی که در آن کشور به درجه¬ای از توانمندی علمی، نهادی، سازمانی، تخصصی و اعتماد به نفس رسیده باشد که قادر باشد (تأکید می کنم قادر باشد) با توجه به منابع انسانی و طبیعی خود همه کالاهای قابل تولید را تولید کند.
 به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی وقتی حاصل خواهد شد که کشور قادر به، فعل درآوردن همه امکانات انسانی و طبیعی بالقوه¬ی خود باشد.

مفهوم اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف شامل مصرف بهینه کالا و انرژی و پرهیز از تجمل گرایی و استفاده از فرصت های بیشتر برای تولیدات داخلی و افزایش صادرات و کاهش واردات می باشد.

نقش زنان در فرهنگ سازی الگوی مصرف

با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص به موقع نقاط فشار و اقدام سریع جهت کنترل و بی اثر کردن تحریم ها و تبدیل فشارهای پیش آمده به فرصت می باشد ، که لزوماً عبور از این شرایط، مشارکت همه مردم را می طلبد و از آنجاییکه زنان نیمی از جامعه هستند و از طریق تربیت و پرورش نسل آینده می توانند بر نیم دیگر جامعه تاثیر گذار باشند.. نسل آینده  می تواند نقش به سزایی درتغییر فرهنگ مصرف و به کارگیری تمامی ظرفیت های داخلی در جهت رشد و توسعه اقتصادی  کشوررا داشته باشد.
از این رو زنان در نقش همسر و مادر نقش مهمی را در اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و صرفه جویی(بهینه مصرف کردن)  را دارند و همین طور زنان با استفاده از جایگاه ویژه ای که از لحاظ احساسات و عواطف در خانواده دارند می توانند روی الگوی مصرف تاثیر مستقیم بگذارند وگام بزرگی در راه اقتصاد مقاومتی بر دارند .بنابراین بایستی با بالا بردن سطح علمی زنان .. آگاهی و بینش آنان در اداره و سازماندهی امور به این امر کمک نمود .
آنان می توانند با مدیریت درآمد ها و کنترل هزینه ها باعث اصلاح الگوی مصرف در اعضای خانواده شوند.در واقع  امروزه تجمل گرایی در خانواده ها در حال شکل گیری بیشتر است و باعث به وجود آمدن نیاز کاذب در مصرف کننده و حتی باعث تبدیل میهمانی های ساده به میهمانی های مجلل و پر هزینه شده است  .. تا جائیکه حتی با هزینه نمودن برای خرید مواد غذایی خارجی و آراسته نمودن سفره ها به این دست از کالاها باعث گسترش چشم هم چشمی بیشتر در میهمانی ها می شوند و از آنجاییکه برخی  از کالاها در سطح بازار وارداتی هستند و نیاز مبرمی به استفاده از آن نیست باعث دامن زدن به این فرهنگ غلط شده است .که در واقع  زنان با اداره امور داخلی  با توجه به محدودیت درآمد  و انتخاب بایستی با اولویت بندی نیازهای اعضای خانواده و انتخاب مهم ترین نیازها باعث کاهش استفاده از کا لاهای لوکس مصرفی که ضروری نیستند وهزینه نمودن آن در جای دیگری و یا در صورت لزوم جایگزینی با مشابه داخلی  می توانند به اقتصاد داخلی کمک نمایند .از این رو زنان با مدیریت مصارف خانواده جلوگیری از اسراف ومدیریت مصرف انرژی و  کاهش هزینه ها باعث اصلاح روانی تفکر مصرف در خانواده و باطبع آن در سطح کلان می شوند که این خود باعث رشد و توسعه اقتصادی در می شود.

نقش زنان در اقتصاد خانواده

در واقع زنان نقش مهمی را در کار آفرینی می توانند داشته باشند که هم باعث تولیدات داخلی و هم منجر به این می شود که باری از دوش اقتصاد برداشته شود و زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی شود.آنان با انتخاب کالای داخلی که  از لحاظ کیفیت مشابه کالاهای خارجی می باشد می توانند  باعث حمایت از تولیدات داخلی شوند چه در مورد لوازم خانگی و چه درانتخاب و مصرف مواد غذایی  که این امر منجر به تغییر ذائقه اعضای خانواده و اصلاح الگوی مصرفی در خانواده و حمایت از تولیدات داخلی و کنترل هزینه ها می شود. در واقع آنان با نقش آفرینی در تولید می توانند  به اقتصاد خانواده نیز کمک کرده و باعث پرورش این روحیه در دیگراعضای خانواده شوند.

نتیجه

با توجه به مجموعه سخنان و نوشته های مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته، اقتصاد مقاومتی را می توان به این صورت تعریف کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی شرایطی که در آن کشور به درجه ای از توانمندی در ابعاد مختلف  و اعتماد به نفس رسیده باشد که قادر باشد با توجه به منابع انسانی و طبیعی خود همه کالاهای قابل تولید را تولید کند و از آنجاییکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل داده اند می توانند در جایگاه همسری و مادری بر نیم دیگری از جامعه تاثیر گذار باشند و از طریق تربیت و پرورش نسل آینده و اصلاح الگوی مصرف و بهینه مصرف نمودن گام بزرگی را در راه خود اتکایی و رشد و توسعه اقتصادی بر دارند.

منبع : بخش اقتصاد تبیان ، نگار داریوش

جمعه 24 اردیبهشت 1395  10:40 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
دسترسی سریع به انجمن ها