0

ترامپ:کمیته ای رابرای جلوگیری ازورود مسلمانان به آمریکا تشکیل خواهم داد

 
دسترسی سریع به انجمن ها