0

گوگوریو

 
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

گوگوریو

گوگوریو

گوگوریو یا کوگوریو یک امپراطوری بزرگ در تاریخ کشور کره است. در میان باکجه و شیلا، گوگوریو اولین امپراطوری از سه امپراتوری بود.

مؤسس این سلسلهٔ امپراتور جومونگ یا چومو است.

ژنرال جومونگ فرزند هه موسو و یوهوا می‌باشد. هرچند که به عقیدهٔ برخی جومونگ فرزند یوهوا و امپراتور گیوم وا امپراتور بویو می‌باشد؛ که این عقیده اشتباه است.

 

گوگوریو

 
گوگوریو در بیش‌ترین وسعت خود (۴۷۶ میلادی)
 

جومونگ در دانگ بویو متولد شد و در آن جا بزرگ شد تا سرانجام امپراتوری گوگوریو را در جولبون وبعد از تصرف هیون تو گون تأسیس کرد.

قلمرو پادشاهی گوگوریو، سرانجام توسعه پیدا کرد و به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شد. گوگوریو به مدت ۹۰۰ سال باقی‌ماند و در این مدت ۲۸ پادشاه از خانواده سلطنتی گو بر آن حکمرانی کردند تا اینکه توسط نیروهای تانگ و شیلا، مورد هجوم قرار گرفت و نابود شد. کتابی به نام ملت پرنده سه پا با محوریت داستان گوگوریو دربارهٔ امپراتوری کره توسط فرزاد عابدی به زبان فارسی نوشته شده است.

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395  1:12 PM
تشکرات از این پست
farnaz_s
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

پادشاهان گوگوریو

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ جومونگ ۵۸ ق م - ۱۹ ق م مؤسس سلسله گوگوریو ۳۷ ق م - ۱۹ ق م جولبون
۲ یوری ؟ - ۱۸ م پسر جومونگ ۱۹ ق م - ۱۸ م جولبون
از سال ۳ م گونگناسئونگ
۳ موهیول ۴–۴۴ پسر یوری ۱۸–۴۴ گونگناسئونگ
۴ مینجانگ ؟ - ۴۸ پسر یوری ۴۴–۴۸ گونگناسئونگ
۵ موبون ۳۰–۵۳ پسر موهیول ۴۸–۵۳ گونگناسئونگ
۶ تائجو ۴۷–۱۶۵ نوه یوری ۵۳–۱۴۶ گونگناسئونگ
۷ چادائه ۷۱–۱۶۵ برادر تائجو ۱۴۶–۱۶۵ گونگناسئونگ
۸ سیندائه ۸۹–۱۷۹ برادر تائجو و چادائه ۱۶۵–۱۷۹ گونگناسئونگ
۹ گگوکچئون ؟ - ۱۹۷ پسر سیندائه ۱۷۹–۱۹۷ گونگناسئونگ
۱۰ سانسانگ ؟ - ۲۲۷ پسر سیندائه ۱۹۷–۲۲۷ گونگناسئونگ
۱۱ دانگچئون ۲۰۹–۲۴۸ پسر سانسانگ ۲۲۷–۲۴۸ گونگناسئونگ
۱۲ جونگچئون ۲۲۴–۲۷۰ پسر دانگچئون ۲۴۸–۲۷۰ گونگناسئونگ
۱۳ سوچئون ؟ - ۲۹۲ پسر جونگچئون ۲۷۰–۲۹۲ گونگناسئونگ
۱۴ بنگسانگ ؟ - ۳۰۰ پسر سوچئون ۲۹۲–۳۰۰ گونگناسئونگ
۱۵ میچئون ؟ - ۳۳۱ نوه سوچئون ۳۰۰–۳۳۱ گونگناسئونگ
۱۶ گگوگوون ؟ - ۳۷۱ پسر میچئون ۳۳۱–۳۷۱ گونگناسئونگ
۱۷ سوسوریم ؟ - ۳۸۴ پسر گگوگوون ۳۷۱–۳۸۴ گونگناسئونگ
۱۸ گگوگ یانگ ؟ - ۳۹۱ پسر گگوگوون ۳۸۴–۳۹۱ گونگناسئونگ
۱۹ گوآنگ گائتو بزرگ ۳۷۴–۴۱۳ پسر گگوگ یانگ ۳۹۱–۴۱۳ گونگناسئونگ
۲۰ یانگسو ۳۹۴–۴۹۱ پسر گوآنگ گائتو بزرگ ۴۱۳–۴۹۱ گونگناسئونگ
از سال ۴۲۷ م پیونگ‌یانگ
۲۱ مونجا میونگ ؟ - ۵۱۹ نوه یانگسو ۴۹۱–۵۱۹ پیونگ‌یانگ
۲۲ آنجانگ ؟ - ۵۳۱ پسر مونجا میونگ ۵۱۹–۵۳۱ پیونگ‌یانگ
۲۳ آن وون ؟ - ۵۴۵ پسر مونجا میونگ ۵۳۱–۵۴۵ پیونگ‌یانگ
۲۴ یانگ وون ؟ - ۵۵۹ پسر آن وون ۵۴۵–۵۵۹ پیونگ‌یانگ
۲۵ پیونگ وون ؟ - ۵۹۰ پسر یانگ وون ۵۵۹–۵۹۰ پیونگ‌یانگ
۲۶ یئونگ یانگ ؟ - ۶۱۸ پسر پیونگ وون ۵۹۰–۶۱۸ پیونگ‌یانگ
۲۷ یئونگ نیو ؟ - ۶۴۲ پسر پیونگ وون ۶۱۸–۶۴۲ پیونگ‌یانگ
۲۸ بوجانگ ؟ - ۶۸۲ برادرزاده یئونگ نیو ۶۴۲–۶۶۸ پیونگ‌یانگ

 

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395  1:17 PM
تشکرات از این پست
farnaz_s
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

جومونگ (مؤسس سلسه گوگوریو)

جومونگ (مؤسس سلسه گوگوریو)

 

Tomb of King Tongmyong, Pyongyang, North Korea.jpg

مجسمه پادشاه جومونگ در آرامگاه وی در پیونگ‌یانگ پایتخت کره شمالی

دوران

۳۷ تا ۱۹ پیش از میلاد

زادروز

۵۸ پیش از میلاد

مرگ

۱۹ پیش از میلاد (۳۹ سال)

پیش از

یوری

همسران

بانو یه سویا
سوسانو

دودمان

گوگوریو

پدر

ژنرال هه موسو

مادر

بانو یوها

فرزندان

یوری

 

تولد

افسانه تأسیس گوگوریو برگرفته از متون کهن کره از جمله لوح سنگی گوانگائتو می‌باشد. معروفترین متن شناخته شده با اندکی تغییرات از کتاب‌های سامگوک یوسا، سامگوک ساگی و دانگمیونگ سئونگ وانگ پیئون از دانگ گوک ایسانگ گوکجیپ بدست آمده‌است.

بحث‌های مختلفی بر سر آنکه پدر واقعی او چه کسی بوده به وجود آمده‌است، در بعضی از متون کره، جومونگ را پسر هه موسو و یوها توصیف کرده‌اند.

 

ترک دانگ بویو

جومونگ برای مهارت استثنایی که در تیراندازی داشت، معروف بود. سرانجام به خاطر حسادت پسران گوموا، جومونگ مجبور به ترک دانگ بویو شد. برطبق افسانه‌ای در هنگام فرار با اسبش به رودخانه‌ای خروشان رسید، لاک پشت‌ها و جانوران آبزی بر سطح آب آمدند و یک پل ایجاد کردند.[۳] هنگامیکه او به سرزمینی که در جنوب رودخانه قرار داشت وارد شد، مورد استقبال گو موسئو دانگون فرمانروای جولبون (که همان باک بویو بود) قرار گرفت. گو موسئو می‌دانست که جومونگ یک مرد معمولی نیست و دخترش سوسانو را به عقد او درآورد. بعد از مرگ گو موسئو در ۳۷ قبل از میلاد، جومونگ هفتمین دانگون در باک بویو گردید. او تمام ۵ قبیله جولبون را با یکدیگر متحد کرد و یک کشور پادشاهی متمرکز به وجود آورد.

 

اولین پادشاه گوگوریو

جومونگ در سال ۳۷ قبل از میلاد کشور گوگوریو را تأسیس نمود و اولین پادشاه گوگوریو شد. در همان سال، پادشاه قبیله بیرو که سونگ‌ینگ نام داشت پس از دریافت کمک جهت شکست قبیله مالگال که مورد هجوم آنها قرار گرفته بود، تسلیم جومونگ شد. در سال ۳۴ قبل از میلاد، جولبون سئونگ اولین شهر پایتخت گوگوریو همراه با قصر امپراتوری تکمیل شد. ۴ سال بعد و در سال ۲۸ قبل از میلاد، جومونگ ژنرال بو ویئوم را جهت تسخیر پادشاهی اوکجه فرستاد. در طی همان سال مادر جومونگ، یوها، در قصر دانگ بویو درگذشت و برای او یک مراسم خاکسپاری در حد یک ملکه گرفتند در حالیکه او فقط یک صیغه سلطنتی بود. جومونگ یک فرستاده و هدایای فراوانی جهت قدردانی از سخاوت پادشاه گوموا، برای او ارسال نمود. در سال ۱۹ قبل از میلاد، همسر اول جومونگ، یی سویا همراه پسرش، یوری، دانگ بویو را ترک کردند و وارد گوگوریو شد.[۴] یی سویا، ملکه شد و سوسانو همسر دوم جومونگ به علت فشارهای وارده و همچنین ترس از موقعیت پسرانش در آینده گوگوریو تصمیم به ترک آنجا گرفت. سوسانو، گوگوریو را همراه دو پسرش و تعدادی از مردم ترک کرد و آنها را به سمت جنوب شبه جزیره کره، مکانی که در حال حاضر کره جنوبی در آن قرار دارد، رهبری کرد. جومونگ اولین پسرش یوری را به عنوان ولیعهد معرفی نمود و او را وارث تاج و تخت کرد.

 

مرگ و جانشین

جومونگ در سال ۱۹ قبل از میلاد، در سن ۴۰ سالگی درگذشت.[۵] شاهزاده یوری که ولیعهد نیز بود، پدرش را در یک قبر هرمی شکلی دفن نمود و پس از مرگ به او نام چومو سئونگ وانگ را اهدا نمود.

فرضیات زیادی در مورد علت مرگ او مطرح است که از مهمترین آن می‌توان به عفونت دست چپ او اشاره نمود که در اثر جراحت شمشیر زهرآگین در جنگ ایجاد شده بود.

 

میراث

قلمرو پادشاهی گوگوریوی جومونگ، سرانجام توسعه پیدا کرد و به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شد. گوگوریو به مدت ۹۰۰ سال باقی‌ماند و در این مدت ۲۸ پادشاه از خانواده سلطنتی گو بر آن حکمرانی کردند تا اینکه توسط نیروهای متحد تانگ-شیلا مورد هجوم قرار گرفت. امروزه فرزندان جومونگ از لقب گو در نام خانوادگی خود استفاده می‌کنند. در سال ۲۰۰۷–۲۰۰۶، شبکه تلویزیونی ام‌بی‌سی کره جنوبی، درام تاریخی و پرطرفدار ۸۱ قسمتی افسانه جومونگ را تولید و پخش نمود.

 

خانواده

 • پدر: ژنرال هه موسو

 • مادر: یوها

 • پدرخوانده: گوموا، پادشاه بویو

همسر و فرزندان:

 • یه سویا

  • پادشاه یوری

 • سوسانو

  • بیریو

  • پادشاه اونجو

 

پانویس

 1. آموزش دیجیتال کره http://www.koreandb.net/KPeople/KPShow.asp?ID=0003672&Type=L
 2. Retrieved on March 6th of 2008. http://www.koreandb.net/KPeople/KPShow.asp?ID=0003672&Type=L
 3. http://www.seelotus.com/gojeon/gojeon/seol-hwa/dong-myeong-wang.htm (Kor)
 4. 十九年 夏四月 王子類利自扶餘與其母逃歸 王喜之 立爲太子, 《Samguksagi》 concerning Goguryeo volume 13th
 5. 秋九月 王升遐 時年四十歲 葬龍山 號東明聖王, 《Samguksagi》 Goguryeo, volume 13th

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395  1:27 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

یوری (دومین پادشاه گوگوریو)

یوری (دومین پادشاه گوگوریو)

دوران

۱۹ ق. م. - ۱۸ میلادی

دودمان

گوگوریو

 

یوری (۱۹ قبل از میلاد - ۱۸ میلادی) دومین فرمانروای گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره و بزرگترین پسر پادشاه جومونگ، مؤسس گوگوریو بود. برخلاف بسیاری از فرمانروایان کهن کره، سرگذشت زندگی او که در کتاب سامگوک ساگی ثبت شده است، بسیار مشهور می‌باشد.

 

سابقه

یوری پسر پادشاه جومونگ، مؤسس امپراطوری گوگوریو بود. او همانند پدرش در جایی که او بزرگ شده بود در کنار مادرش بزرگ شد. یوری همراه مادرش، بانویه سویا، در سال ۱۹ قبل از میلاد، برای دیدن پدرش به گوگوریو رفت.

پادشاه جومونگ، یوری را به عنوان ولیعهد گوگوریو معرفی کرد. اونجو و بیریو (پسران سوسونو)، در معرض خطر قرارگرفتند. سوسانو همراه پسرانش گوگوریو را ترک کرد و به سمت جنوب رفت و کشور باکجه را تأسیس نمود، او مدتی بعد در "Michuhol" درگذشت. یوری بعد از مرگ پادشاه جومونگ، پادشاه گوگوریو شد.

 

سلطنت

یوری پادشاهی بی‌لیاقت بود که قسمت‌های شمالی گوگوریو را تسلیم دانگ بویو کرد اما بعد از ان دائموسین آخرین پسر ان مناطق از دست رفته را پس گرفت. در همان سال دودمان هان از چین توسط ژین منقرض گردید.

یوری پنج پسر و یک دختر به نام سریو داشت. بزرگترین پسر یوری دوجول نام داشت که در یکی از نبردهای گوگوریو با شورشیان مغول جان خود را از دست داد. پس از ان یوری هامیونگ را به عنوان جانشین خود پذیرفت. هامیونگ نیز توسط دائه سو پادشاه دانگ بویو به قتل رسید. در ان زمان که قلمرو گوگوریو کاهش یافته بود دانگ بویو با پیشروی به مرزهای گوگوریو نزدیک تر می‌شد. دائموسین جانشین یوری شد. دائموسین یا موهیول گوگوریو را توسعه داد و شورشیان داخلی جولبون را سرکوب کرد. سرانجام در سال ۲۳ میلادی دائموسین با حمله‌ای عظیم دانگ بویو را ضمیمه خاک خود کرد و تسو و دانگ بویو برای همیشه از صحنه روزگار محو شدند. بعد از مرگ یوری در سن 63 سالگی موهیول یا دائموسین پادشاه گوگوریو شد. هودونگ پسر دائموسین و نوه یوری جانشین موهیول گردید.

 

جانشین

پادشاه یوری در سال ۱۸ میلادی، بعد از ۳۷ سال حکمرانی، درگذشت و موهیول (دائموسین) فرمانروای گوگوریو، گردید.

 

به قدرت رسیدن شاه یوری

فرضیهٔ اول: پسرجومونگ

نظریه رایج این است که یوری به عنوان پسر پادشاه جومونگ و بانو یه سویا جانشین او گردید. یک توضیح متداول برای تفاوت عنوان پدر و پسر در این است که، عنوان اصلی جومونگ، "Hae" بوده، اما او پس از تأسیس امپراطوری گوگوریو آن را به Go" تغییر داده بود. در کتابهای سامگوک ساگی و سامگوک یوسا به این تغییر عنوان اشاره شده‌است.

فرضیهٔ دوم: غصب تاج و تخت

در مطالعات تازه صورت گرفته، بعضی از تاریخ نویسان، یک سری نظرات، در ارتباط با تأسیس گوگوریو ارائه کردند. آنها فکر می‌کنند که این احتمال وجود دارد که یوری، پسر جومونگ نباشد و فقط یک غاصب تاج و تخت باشد.

نظراتی که منجر به این نتیجه‌گیری توسط این گروه از تاریخ نویسان شد شامل، مرگ زودهنگام جومونگ، تفاوت عنوان‌ها، رفتار تند یوری نسبت به بعضی از افراد قابل اعتماد جومونگ و تفاوت در روش‌های حکومتی آنها بود.

پادشاه جومونگ، در سن ۴۰ سالگی درگذشت. همچنین تفاوت عنوان‌ها ممکن است به معنی تغییر سلسله از خانواده Go به خانواده Hae باشد. البته این فرضیه هم وجود دارد که go لقب امپراتور گوموا باشد و hae لقب هائه موسو. مادر جومونگ بانو یوهوا برای آنکه کسی متوجه نشود که جومونگ پسر هائه موسو است لقب اورا از hae به go تغییر داد که یوری پسر جومونگ لقب واقعی اورا به ارث برد یعنی hae.

نکته قابل تأمل دیگر، این حقیقت می‌باشد که اغلب افراد مورد اعتماد و نزدیک به جومونگ تبعید و یا مجبور به استعفاء شدند. به طور مثال می‌توان از هیوبو نام برد، که در زمره اولین سه پیرو پادشاه جومونگ، برطبق اولین جلد گوگوریو از تاریخچه سه امپراطوری (سامگوک ساگی)، بود. هیوبو، به طور پیوسته با روش پادشاه یوری که پی در پی جهت شکار قصر را ترک می‌کرد، مخالفت می‌ورزید. او با اصرار زیاد از پادشاه در خواست می‌کرد که با دقت بیشتری به مسائل مهم کشوری بپردازد.

اگرچه، خشم یوری افزایش پیدا کرد و هیوبو را مجبور به استعفاء نمود، اما این ادعا شاید خنثی شود با اثبات این حقیقت که همه افراد پادشاه جومونگ حذف نشدند. ژنرال بو بان نو و اویی، در بیشتر دوران حکومت پادشاه یوری به گوگوریو خدمت کردند و نقش‌های فعالی را در امپراطوری ایفاد کردند. گوگوریو در زمان حکومت یوری آن سیاست قاطع و گسترده‌ای که در زمان حکومت جومونگ وجود داشت را نتوانست نشان دهد.

نظریهٔ سوم: شمشیر شکسته

آخرین نظریه، به یک شمشر شکسته که در افسانه آمده‌است، اشاره می‌کند. بعضی از مورخین این طور استباط کرده‌اند که، یوری یک قطعه از شمشیر شکسته جومونگ را پیدا کرده و از او جهت فروپاشی حکومت جومونگ و به قدرت رسیدن خود استفاده کرده‌است. روی هم رفته، این حقیقت که جومونگ ۵ ماه پس از رسیدن یوری فوت کرده، دلیل سؤ ظن این گروه ار مورخین است.

 

پانویس

 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «King Yuri of Goguryeo»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۳ اسفند ۱۳۸۷).

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395  1:36 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

دائموسین (سومین پادشاه گوگوریو)

دائموسین (سومین پادشاه گوگوریو)

دوران

۱۸-۴۴

زادروز

۴ (میلادی)

محل مرگ

۴۴ (میلادی)

دودمان

گوگوریو


دائموسین (۴۴-۱۸ میلادی)، سومین امپراطور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره، بود. موهیول، به زودی گوگوریو را به سمت یک دوره توسعه ارضی بزرگ، تسخیر چندین کشور کوچک و امپراطوری قدرتمند بویو(دانگ بویو)، سوق داد.

پرنس موهیول، سومین پسر پادشاه یوری و نوه پادشاه جومونگ بود. او در سن ۲۰ سالگی، در سال ۱۴ بعد از میلاد ولیعهد گوگوریو شد و مدتی بعد، پس از مرگ پدرش، به سلطنت رسید. او در "Daesuchonwon" دفن شده است .

موهیول، حکومت مرکزی گوگوریو را قوی کرد و قلمرو گوگوریو را گسترش داد. او در سال ۲۳ میلادی، بویو (دانگ بویو) را ضمیمه کشور گوگوریو کرد و پادشاه آن "Daeso"یا تسو، را کشت. موهیول، در سال ۲۶ میلادی «Gaema-guk» و پس از آن «Guda-guk» را تصرف کرد.

پس از دفع حمله چینیها در سال ۲۸ میلادی، او پسرش، پرنس هودونگ، را جهت حمله به مقر فرماندهی "NangnangL"، در سال ۳۲ میلادی فرستاد پادشاه نانگ ناگ دو دختر به نام لاهی و جامیونگ داشت که یکی باعث نابودی کشور می شد. پادشاه نانگ نانگ لاهی را که باعث نابودی می شد را به عنوان جانشین خود تعیین کرد و جامیونگ را به جایی دور افتاده به همراه پسر خدمتکار ملکه با قایق فرستاد و پس از مدتها جامیونگ قدرت پیشگویی را توسط هودونگ به دست می اورد و به قصر پدرش بر می گردد پادشاه موهیول هودونگ را به نانگ ناگ برای ازدواج با (لاهی) و برای گرفتن قصر می فرستد پرنس هودونگ با دختر پادشاه نانگ نانگ (لاهی) ازدواج می کند و در اخر هودونگ با اجیر کردن همسر خود (لاهی) برای پاره کردن طبل مقدس (جامیونگ گو) به نانگ نانگ می فرستد و پس از رسیدن به مقبره با کشتن نگهبانان وارد معبد می شود و پس از جنگ با جامیونگ لاهی طبل را پاره و توسط پرنده پیغام را به هودونگ می فرستد و ارتش گوگوریو وارد نانگ نانگ شده انجا را تسخیر می کنند و هنوز جامیونگ زنده مونده بود و پس از مدتها موهیول هودونگ را برای کشتن جامیونگ می فرستد. و طی جنگ با شورشی ها او را دستگیر کرده و شب را کنار دریا می مانند و جامیونگ هودونگ را گول زده. خنجری را در قلبش فرو می کند و هودونگ زنده می ماند. و هودونگ با دیدن سربازان گوگوریو جامیونگ رابغل کرده و شمشیر را وسط کمر خود و جامیونگ فرو میکند و هر دو میمیرند و پادشاه دائموسین موهیول،» Nangnang" را در سال ۳۷ میلادی فتح نمود.

پادشاه هودوگ پسر بانو یئون یا یون وایونگ بودند که دختر وزیر اعظم بویو (دانگ بویو) بود که دانگوانگ بر اثر ضربه شمشیر کشته شد همسر اول وی پادشاه موهیول و دومین همسر او سردار دوجین بود که خود رادر سن ۲۵ سالگی از کوه پرت کردو مرد با مرگ وی که قبل از تسخیر بویو بود تسو او را به عنوان ولیعهد قرار داده بود . ابتدا دانگ بویو شرقی سپس تمامی بویو نابود شد .

 

تصویر جدید

امروزه، از دائموسین به عنوان یک الگو، برای "مانهوا" مشهور و بازی ویدیویی «Nexon: امپراطوری بادهاً، استفاده می‌شود. درام تاریخی »امپراطوری بادهاً نمایش آن در سپتامبر ۲۰۰۸ آغاز شد. این درام درباره "Manhwa"، همانطور که در بالا ذکر شد و شرح زندگی موهیول، پرنس گوگوریو، است که با یک پیشگویی بدنیا آمد. این پیشگویی بیان می‌کرد که موهیول باعث نابودی گوگوریو می‌شود. یوری پدرش به علت فشارهای مردم و سران حکومت مجبور می‌شود او را بکشد ولی حس پدری اش نمی‌گذارد و ظاهراً او را می‌کشد ولی حس پدری این اجازه را نمی‌دهد او را مخفیانه به میان مردم می‌فرستد و تا ۲۰ سالگی موهیول نمی‌دانست که شاهزاده‌است و سختی‌های زیادی کشید و....

 

منابع

 • ویکی‌پدیای انگلیسی

^ New History of Korea. Written by Lee Hyun Hee، Park Sung Soo، Yoon Nae Hyung، published by Jimundang، Published year ۲۰۰۵

^ 김부식편찬، 삼국사기

^ Yong-ho Ch'oe، Reinterpreting Traditional History in North Korea. The Journal of Asian Studies، ۴۰، ۵۰۳-۵۲۳

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395  11:56 AM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

مینجانگ (چهارمین پادشاه گوگوریو)

مینجانگ (چهارمین پادشاه گوگوریو)

 

دوران ۴۴-۴۸
دودمان

گوگوریو

 

گرچه، دوران فرمانروایی مینجانگ، طولانی نبود، اما او توانست از نبردهای نظامی اجتناب کند و آرامش را در بیشتر امپراطوری حفظ کند.

دوران حکومت او با چندین حادثه بد طبیعی مشخص شده‌است. در دومین سال حکومت مینجانگ، سیلی در استانهای شرقی رخ داد که موجب شد تا تعدادی از مردم خانه‌های خود را از دست بدهند و دچار قحطی شوند. با دیدن این وضعیت، مینجانگ، دستور داد تا در انبارهای غذا را باز کنند و مواد غذایی را به طور مساوی در میان مردم توزیع کنند

در چهارمین سال حکومت او، مینجانگ یک غار سنگی، در ناحیه‌ای در غرب امپراطوری، ساخت و گفته شده‌است که او در آن بعد از یک شکار طولانی استراحت می‌کرده‌است.

در سال ۴۸ میلادی، بعد از ۵ سال حکومت، مینجانگ، مریض شد و درگذشت. در بستر مرگ، او درخواست کرد تا او را در مکانی که در آن استراحت می‌کرده‌است، دفن کنند و افراد او خواسته او را برآورده کردند. او در غار سنگی در "Minjung-won"، دفن گردید، بدین گونه از او پس از مرگ با نام مینجانگ، یاد می‌شود.

 

پانویس

 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «King Minjung of Goguryeo»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۹ اسفند ۱۳۸۷).

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395  12:02 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

موبون (پنجمین پادشاه گوگوریو)

موبون (پنجمین پادشاه گوگوریو)

دوران

۴۸–۵۳

زادروز

۳۰ (میلادی)

مرگ

۵۳ (میلادی)

دودمان

گوگوریو

پدر

موهیول

موبون (۵۳–۴۸ میلادی)، پنجمین امپراتور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره، بود.

بر طبق کتاب سامگوک ساگی، تاریخچه سه امپراطوری کره در قرن ۱۲، موبون بزرگترین پسر سومین پادشاه گوگوریو، پادشاه دائموسین بود. گرچه، موبون در هنگام مرگ دائموسین ولیعهد بود، به علت جوان بودن، برادر کوچکتر دائموسین به سلطنت رسید. موبون بعد از مرگ مینجانگ، پادشاه شد.

هرچند، در کتاب سامگوک یوسا، از موبون به عنوان برادر بزرگتر مینجانگ نام برده شده است. برطبق نوشته‌های کتاب سامگوک ساگی، موبون دارای شخصیتی خشن و خودسر بود. او خشم مردم معمولی را برانگیخت. در سال ۴۹ میلادی، او به کشور هان چندین بار حمله کرد، اما بعد از آن با هان یک معاهده امضاء کرد.

پادشاه موبون توسط یکی از صاحب منصان دربار به نام "Duro" کشته شد. او در "موبون ون" دفن شده است.

پادشاه موبون، پسرش "Ik" را به عنوان ولیعهد معرفی کرده بود. اما پس از مرگ او، منازعاتی برای رسیدن به قدرت و تاج وتخت ایحاد شد. بعضی از محققان معتقد هستند که موبون، آخرین نفر از نسل “Hae” بود که توسط دومین امپراتور گوگوریو، یوری بنا نهاده شده بود و ششمین پادشاه، تائجو سلسله "Go" را ایجاد کرد. با عطف به گذشته، دودمان "Go" را با مؤسس گوگوریو، پادشاه جومونگ مرتبط دانسته‌اند.

 

پانویس

 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «King Mobon of Goguryeo»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۹ اسفند ۱۳۸۷).

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395  12:13 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

تائجو (ششمین پادشاه گوگوریو)

تائجو (ششمین پادشاه گوگوریو)

 

دوران

۵۳-۱۴۶

 

تائجو (۱۴۶-۵۳ میلادی)، ششمین امپراطور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره، بود. در بعضی از مواقع از او با نام پادشاه تائجو بزرگ نام برده شده است. او پس از قتل پادشاه موبون به سلطنت رسید. در دوران حکومت پادشاه تائجو، بر قلمرو گوگوریو افزوده شد و او یک حکومت مرکزی در امپراطوری ایجاد کرد. دوران حکومت ۹۳ ساله او به نظر می‌رسد، دومین حکومت طولانی (از نظر مدت فرمانروایی) در میان پادشاهان جهان است.

 

سابقه

تائجو، نوه دومین فرمانروای گوگوریو، پادشاه یوری، بود. او پسر "Jaesa"، رئیس خاندان “Go” از دودمان “Kyeru”، یکی از ۵ خانواده قدرتمند در دربار سلطنتی، و مادر او اهل بویو بود.

گرچه، موبان منفور، پسرش را بعنوان ولیعهد معرفی کرده بود، بعد از مرگ او در سال ۵۳ میلادی، دربار گوگوریو "Jaesa" را بعنوان پادشاه بعدی کاندید کردن. گفته شده به خاطر سن بالا، "Jaesa" پیشنهاد آنها را رد کرد، و پسر هفت ساله او "Gung"، پادشاه شد. ملکه بیوه به عنوان نایب السلطنه شاه جوان فعالیت نمود.

توسعه و تمرکز

پادشاه تائجو درطی اولین سال حکومتش، امپراطوری را با تبدیل کردن ۵ قبیله به ۵ ایالت که توسط یک حکمران، که از میان یکی از قبایل انتخاب می‌شد و تحت نظارت مستقیم پادشاه بود و بر آنها حکومت می‌کرد، متمرکز کرد. بدین وسیله او اساس کنترل و نظارت خانواده سلطنتی بر کلیه امور نظامی، اقتصادی و سیاسی را بنا نهاد.

پادشاه تائجو در سال ۵۶ میلادی ایالتهای شرقی اوکجی، ۶۸ میلادی "Galsa" و ۷۲ میلادی "Jona" و ۷۴ میلادی “Juna” را تصرف کرد. او جهت انجام امور حکومتی در مرکز، افرادی را از تمام کشور جذب نمود و برای قدرتمند کردن نظارت خانواده سلطنتی در سرتاسر کشور مسافرت کرد.

او چندین بار با سلسله هان چین جنگید و تجارت بین لی لانگ و هان را قطع نمود. در سال ۵۵ میلادی، او دستور ساخت یک قلعه نظامی را در ناحیه "Liaodong" را صادر کرد. پادشاه تائجو در سالهای ۱۰۵، ۱۱۱ و ۱۱۸ میلادی به مناطق مرزی چین حمله کرد. در سال ۱۲۲ میلادی، او با اتحادیه ماهان، در مرکز کره، و قبیله همسایه، Yemaek، جهت حمله به "Liaodong" پیمان بست. پادشاه تائجو با مهارت کشور گوگوریو را توسعه داد، او در سال ۱۴۶ میلادی اقدام به یک حمله بزرگ دیگر کرد.

 

مرگ

در ۹۴امین سال حکومت پادشاه تائجو، برادر جوانتر تائجو،"Suseong"، به سلطنت رسید و پادشاه چادائه گردید. گرچه مطالب بیشتری در سامگوک ساگی یافت نشده، اما بر اساس سامگوک یوسا، طولی نکشید که توسط چادائه، ۲ پسر تائجو کشته شد.فرمانروای بعدی، پادشاه سیندائه، برادر جوانتر و ناتنی تائجو و چادائه، در سال ۱۶۵ میلادی ۲ برادرش را به قتل رساند.

بر طبق سامگوک ساگی و سامگوک یوسا، تائجو در سن ۱۱۹ سالگی فوت کرد. بعد از ۹۳ سال فرمانروایی، از او به عنوان پادشاهی که طولانی‌ترین طول عمر و حکومت را در تاریخ کره کرده، یاد می‌شود.

 

پانویس

 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «King Taejo of Goguryeo»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۹ اسفند ۱۳۸۷).

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395  12:25 PM
تشکرات از این پست
ali1560
ali1560
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 458

پاسخ به:گوگوریو

ممنون از پست قشنگتان ...

شنبه 25 اردیبهشت 1395  11:00 AM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

پاسخ به:گوگوریو


نقل قول ali1560

ممنون از پست قشنگتان ...


خواهش می کنم پاسخ به:گوگوریو

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:20 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

چادائه (هفتمین پادشاه گوگوریو)

چادائه (هفتمین پادشاه گوگوریو)

دوران                

۱۴۶-۱۶۵

 

چادائه (۱۶۵-۱۴۶ میلادی)، هفتمین امپراتور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره، بود.

 

سابقه و بدست آوردن تخت پادشاهی

بر اساس کتاب سامگوک ساگی، او جوانترین برادر پادشاه سابق، تائجو بزرگ بود. گفته شده، او شجاع و ظالم بوده است.

در طول حکومت برادرش، چادائه به طور موفقیت آمیزی حمله سلسله هان چین را دفع کرد و در دربار گوگوریو، صاحب قدرت شد. او سرانجام پس از حذف مخالفان خود، شامل "U BO" و "Go Bok-jang"، تاج وتخت را از تائجو، که احتمالاً" مجبور به کناره گیری شده بود، دریافت کرد.

 

حکومت

چادائه، حتی پس از رسیدن به حکومت به تثبیت قدرت خود ادامه داد. در سومین سال حکومتش، به دستور او دو پسر تائجو کشته شدند. او یکی از برادرانش را مجبور به خودکشی کرد و جوانترین برادرش، Baekgo(پادشاه سیندائه)، را اذیت و آزار می‌کرد .

بر اساس کتاب سامگوک ساگی، پیروی چندین حادثه طبیعی و ناآرامی عمومی، او توسط وزیرش "Myeongnim Dap-bu" کشته شد. مطابق سامگوک یوسا، فرمانروای بعدی، پادشاه سیندائه، تائجو و چادائه را به قتل رساند.

 

پانویس

 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «King Chadae of Goguryeo»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۱۶ اسفند ۱۳۸۷).

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:25 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

سیندائه (هشتمین پادشاه گوگوریو)

سیندائه (هشتمین پادشاه گوگوریو)

 

دوران

۱۶۵-۱۷۹

دودمان

گوگوریو

 

پادشاه سیندائه (۱۷۹-۱۶۵ میلادی)، هشتمین امپراطور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره، بود. بر طبق نوشته‌های سامگوک ساگی، سیندائه برادر ناتنی ششمین فرمانروا، پادشاه تائجو، و هفتمین فرمانروا، پادشاه چادائه، بود. سایر نوشته‌ها، او را پسر تائجو یا چادائه معرفی کرده‌اند.

او در دوران خشن چادائه، گوشه انزوا در کوهستان را اختیار کرد و آرام ماند. بعد از قتل چادائه بدست "Myeongnim Dap-bu"، صاحب منصبان دربار از سیندائه دعوت کردند تا بر تخت سلطنت بنشیند. در آن هنگام او ۷۷ ساله بود. سامگوک یوسا بیان می‌کند که او شخصاً تائجو و چادائه را به قتل رساند تا پادشاه شد. او سعی کرد با وارد کردن پسر چادائه و سایر مخالفانش به حکومت، دربار را تثبیت کند. او برای قدرتمند کردن خانواده سلطنتی، پست وزیر اعظم را ایجاد کرد و "Myeongnim Dap-bu" را به این مقام، منصوب کرد.

در سال ۱۶۹ و ۱۷۲ میلادی، گوگوریو مورد حمله چینیها قرار گرفت، اما به صورت موفقیت آمیزی در برابر آنها مقاومت کردند. گوگوریو به "Xianbei«پیوست و به نواحی»Yuju«و»Byeongju«از سلسله هان چین، حمله کرد، اما اتحاد آنها پیروزی بزرگی را به ارمغان نیاورد. هان در ۱۱ امین ماه از سال ۱۷۲ میلادی به گوگوریو حمله کرد، اما توسط ارتش»Myeongnim Dap-bu«در»Jwa-Won" شکست خورد.

در سال ۱۷۶ میلادی، او دومین پسرش(پادشاه گگوکچئون)را به عنوان ولیعهد معرفی کرد. سیندائه در دوازدهمین ماه از سال ۱۷۹ میلادی در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

 

پانویس

 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «King Sindae of Goguryeo»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۱۶ اسفند ۱۳۸۷).

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:35 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

گگوکچئون (نهمین پادشاه گوگوریو)

گگوکچئون (نهمین پادشاه گوگوریو)

دوران

۱۷۹-۱۹۷

دودمان

گوگوریو

 

گگوکچئون (197-179 میلادی)، نهمین امپراطور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره، بود.

 

سابقه و حکومت

گگوکچئون، دومین پسر هشتمین پادشاه گوگوریو، سیندائه بود. با وجود اینکه برادر بزرگتر او، "(Go Balgi(고발기"، ولیعهد اصلی بود، صاحب منصبان دربار از گگوکچئون حمایت کردند، اودر سال 176 میلادی ولیعهد شد.

در سال 180 میلادی، گگوکچئون با بانو "U"، دختر "U So" از "Jena-bu"، جهت نیرومندتر کردن قدرت مرکزی، ازدواج کرد. بانو "U" بعد از مرگ همسرش، با برادر گگوکچئون، پادشاه سانسانگ، ازدواج کرد و ملکه باقی‌ماند.در مدت سلطنت او، پنج قبیله قدرتمند منطقه که "بو" نامیده می‌شدند، به بخشهایی از امپراطوری مرکزی تبدیل شدند و یاغیان نیز توسط حکومت اشرافی سرکوب گردیدند.

در سال 182 میلادی، گگوکچئون، پرنس “Gye-Su” را برای مقابله با نیروهای مهاجم چینی سلسله هان، که از طرف فرماندار “Liaodong” اعزام شده بودند، فرستاد. با وجود اینکه پرنس “Gye-Su” توانسته بود، جلوی ارتش دشمن را بگیرد، پادشاه گگوکچئون در سال 184 میلادی، رهبری ارتش را مستقیماً" برای مقابله با تهاجم نیروهای هان بر عهده گرفت. در سال 191 میلادی، پادشاه گگوکچئون سیستم “meritocratic” را برای انتخاب صاحب منصبان دولت، پیاده کرد. در نتیجه این تصمیم او، تعداد زیادی از افراد با استعداد در سرتاسر گوگوریو کشف شدند، که مشهورترین آنها "Eul Pa-So " بود. او توانست به مقام وزیر اعظم دست پیدا کند.

بر اساس متون کهن سامگوک ساگی گفته شده است که، روزی در سال 194 میلادی، گگوکچئون به شکار رفت و با یک روستای قحطی زده روبرو شد. او مقداری از لباسها و غذایش را به یکی از روستاییان داد، و احساس کرد که او مسئول درد و محنت آن مردم می‌باشد. گگوکچئون، برای اصلاح و بهیود زندگی کشاورزان و روستائیان در امپراطوری، اقدام کرد.

 

Jindaebup

Jindaebup، یک سیسنم قرض کردن حبوبات می‌باشد که توسط گگوکچئون، در سال 194 میلادی وضع گردید. بر اساس این سیتم مردم می‌توانستند که از ماه مارچ تا ژوئیه، حبوبات قرض بگیرند و در ماه اکتبر قرض خود را پرداخت کنند.این سیستم در طول سلسله جوسون “Hwangok” ادامه پیدا کرد.

 

مرگ و جانشین

هرچند مخالفتها با تغییر جانشینی از پدر_فرزند به برادر به خاطر ارشدیت افزایش پیدا کرد. اما او بواسطه برادرش سانسانگ موفق به انجام این کار شد. محل دفن او گگوکچئون وون می‌باشد.

 

 

پانویس

 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «King Gogukcheon of Goguryeo»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۱۷ اسفند ۱۳۸۷).

 

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  1:57 PM
تشکرات از این پست
amirhossein1392
amirhossein1392
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1392 
تعداد پست ها : 16034
محل سکونت : -

دانگچئون (دهمین پادشاه گوگوریو)

دانگچئون (دهمین پادشاه گوگوریو)

 

دوران

۲۲۷-۲۴۸

زادروز

۲۰۹

مرگ

۲۴۸ (۳۹ سال)

 

دانگچئون (248-227 میلادی)، یازدهمین امپراطور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره، بود.

 

سابقه

او نوه هشتمین فرمانروای گوگوریو، پادشاه سیندائه، و پسر دهمین فرمانروای گوگوریو، پادشاه سانسانگ، بود. مادر او ملکه دوم امپراطور سانسانگ بود. او در سال 213 میلادی ولیعهد شد، و پس از مرگ سانسانگ به سلطنت رسید.

 

حکومت

دانگچئون، در میان رقابت قدرتهای بزرگ چین،سلسله گانگ سون یوآن (چین) و سلسله وو شرقی(چین) و سلسله کائو وی (چین)، بازی را آغاز کرد. در سال 234 میلادی، دانگچئون، یک نماینده به حکومت وی (چین) برای برقراری صلح فرستاد. در سال 236 میلادی، یک سفیر به نام هائو وی، از سلسله وو (چین) برای در خواست صلح به گوگوریو رسید. دانگچئون، آن سفیر را برای ماهها نگهداشت و عاقبت سر او را برای حکومت وی (چین)، فرستاد.

در سال 238 میلادی، دانگچئون توانست با حکومت وی (چین)، برای نابودی خانواده گانگ سون و از بین بردن نفوذ آنها بر شبه جزیره لیون دانگ و سایر نواحی مرزی گوگوریو هم پیمان شود. دانگچئون در سال 242 میلادی، یک ارتش برای حمله به قلعه یودانگ فرستاد و خاک گوگوریو را با موفقیت گسترش داد.

جنگ علیه سلسله گانگ سون (چین) با موفقیت همراه بود، اما متحد گوگوریو، سلسله وی (چین)، سرانجام به یک تهدید جدید تبدیل شد، و دانگچئون دستور حمله به سلسله وی (چین) را صادر کرد. حکومت وی (چین) یک نیروی 10,000 نفری را برای حمله به گوگوریو فرستاد و پایتخت آن، هوان دو، را تصرف کرد، و دانگچئون مجبور شد تا پایتخت را به صورت موقت در سال 247 میلادی به پیونگ یانگ منتقل کند. از پیونگ یانگ، دانگچئون به مقابله با نیروهای سلسله وی (چین) پرداخت و توانست سرزمینهای اشغال شده را پس بگیرد.

درآن هنگام، یک ژنرال گوگوریو، به نام یویو، به اردوگاه حکومت وی (چین) رفت و فرمانده نادان سلسله وی(چین) تصور کرد که گوگوریو تصمیم به تسلیم شدن گرفته است.ژنرال یویو از فرصت بدست آمده استفاده کرد و فرمانده را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد، که سبب اختلاف و آشفتگی بزرگی در میان ارتش حکومت وی (چین) شد. وقتی که خبر مرگ ژنرال یویو به پادشاه دانگچئون رسید، او دستور داد که یک بنای یادبود برای ژنرال یویو بسازند. سپس او ارتش را رهبری کرد و به نیروهای حکومت وی (چین)، حمله کرد و به آنها فشار آورد تا از خاک گوگوریو خارج شوند. ژنرال میل یو و یو اوکگو، نیروهای سلسله وی (چین) را مجبور به عقب نشینی کردند. نیروهای گوگوریو در این جنگ پیروز شدند و توانستند تمام سرزمینهایی اشغالی را باز پس بگیرند.

در سال 247 میلادی، پادشاه دانگچئون، پسرش یئون بول را به عنوان ولیعهد و جانشین خود معرفی کرد. او در سال 245 میلادی به شیلا، یکی دیگر از سه امپراطوری کره در جنوب، حمله کرد، اما در سال 248 میلادی با شیلا صلح کرد.

 

مرگ و جانشین

دانگچئون در سال 248 میلادی، پس از 22 سال حکومت در اثر بیماری در گذشت. گفته شده که قبر او در جنوب استان پیون گان، نزدیک پیونگ یانگ، واقع در کره شمالی می‌باشد. آمده است که دانگچئون بسیار محبوب بوده، بطوریکه تعداد زیادی از مردم در مراسم تدفین او شرکت کردند. ولیعهد یئون بول، بلافاصله پس از مرگ پدرش به سلطنت رسید و پادشاه جونگچئون، گردید.

 

پانویس

 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «King Dongcheon of Goguryeo»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷).

 

اگر کسی را یافتی که در لبخندت غمت را دید، در سکوتت حرف هایت را شنید و در خشمت محبتت را فهمید؛ بدان او بهترین دارایی توست :)

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  2:07 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها