0

تربيت مذهبي كودك

 
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

تربيت مذهبي كودك

 

 
    تربيت مذهبي كودك
موضوع: روان شناسي - خانواده - كودكان
نويسنده: سيد مجتبي موسوي زنجانرودي
ناشر: ميثم تمار
نوبت چاپ: هشتم
تعداد صفحات: 80 صفحه
تيراژ: 3000 نسخه
قطع: جيبي
قيمت: 15000 ريال
تخفيف: 10 %
قابل پرداخت: 13500 ريال

 معرفي کتاب:
درباره تربيت، بهويژه تربيت كودك و جوان و نوجوان كتابهاي متنوعي نوشته شده است. علما و دانشمندان زحمات فراواني متحمل شدهاند، تحقيق و تفحص در حد تخصص و در حيطه و حوزه كاري مربيان بيشمار انجام گرفته است. تا انسان هست، نظريه و تئوري مباحث تربيتي نيز پيوسته خواهد بود.
جزء جداناپذير حيات علمي انسان است كه به اين امر توجه كند.
آيندهي بشريت به تربيت نسلهاي جديد وابسته است، هر ملتي كوشش دارد كه قوام و پايداري جوامع خويش را با پرورش نسل خود استحكام بخشيده و آينده را به آنها بسپارند به نحوي كه نهتنها زحمات گذشتگان نابود و ناديده گرفته نشود، بلكه به محصول زحمات آنها رونق و تكامل بيشتر ببخشند.
عصر حاضر با كمال تأسف با اهمالكاريها و بيتوجهيها به تربيت زيربنايي و آغازين كودك مواجه است. قسمتي از دنيا تلاش دارد با تربيت مسموم خود نسل جديد را نابود كند و تربيت آنها را از شعاع وحي دور كرده و به قالب خُرد سودپرست مادي تهي كند. ابزاري از آنها بسازد كه تنها در رشد و تكامل مادي به كار گرفته شود.
اين كار خيانتبارترين و خوفناكترين خدمتي است كه به نسل معاصر انجام ميگيرد و اثبات اين مدعا در اين چند سطر نميگنجد. ولي اطلاعات موجود در جريدهها و كتابها اين را ثابت ميكند كه وراي نيازهاي مادي، نسل جديد خواستههاي ديگري نيز دارد و آن تقويت بنيه معنوي و روحي است، و اين حقّ مسلم و خواست فطري و ذاتي آنهاست ولي دنياي جديد تلاش ميكند تا آنان را از رسيدن به اين حق باز دارد.
اين مقدار كه از عمر دنيا سپري شده، تا آنجا كه اطلاعات، يعني تاريخ، مكتوبات و ... نشان ميدهد، بشر با اتكاي به انديشه و توانايي صرف خود نتوانسته است در ساختن و پرورش اوليه نسل نوين و شكوفايي فرهنگ بشري و انساني موفق باشد.
آنگاه انسانها موفق بودهاند كه دستي از غيب بيرون آمده و به ياري بشر شتافته است. از كتاب آسماني قرآن كه بگذريم ـ كه سالهاست از تحريف و خيانت سالم و مصون مانده است ـ به همين انجيل و تورات تحريفشده توجه كنيم، طرفداران و معتقدان به آنها ـ انجيل و تورات ـ با همان وضع تحريف شده آياتش، با مراجعه به آنها يك آرامش دروني در خود احساس ميكنند، غرب پيشرفته نتوانسته با آن همه تبليغات و جنجال و هياهو اين احساس را از آنها كاملاً دور كند.
بايد تأسف خورد و از اينكه پيروان اسلام بخواهند همان كارها و فعاليتهاي اروپاييها را تجربه كنند، در آن ينگه دنيا دختر رئيس بزرگ ملتي در پي مطالعات و تحقيقات اسلامي ميباشد؛ و در اين طرف دنيا فرزندان اسلام ميخواهند به گهوارهي آلوده تمدن غرب بغلتند.
بيشك بايد اذعان داشت، اسلام در تمام ابعاد خود در ميان ساير مكاتب، كاملترين و سالمترين و بافرهنگترين و غنيترين مكتب است و براي نسل خود و پيروان خود و فرزندان نوين خويش انديشه كرده است و متضمن است كه اگر پيروانش از همان آغاز طفوليت و پيش از آن با راهنماييهاي مكتب پيش بروند، بهترين و سالمترين نسل و انسانها را تحويل جامعه خواهند داد. بزرگترين همت اسلام در عين بهرهگيري از مواهب طبيعت و دنيا تكامل بخشيدن به بعد روحي و معنوي اوست.
لازم به يادآوري است نوشتار حاضر در مقوله تربيت فقط تا هفت سالگي كودك را در بر ميگيرد و سعي شده از منابع اصلي يعني آيات و روايات، كه از زبان مستقيم وحي و پيشوايان معصوم عليهمالسلام است، مطالب بيان شود و كمتر به تفسير و تبيين شخصي پرداخته شود.
نوشتاري كه پيش روست ابتدا به صورت سلسله مقالاتي در «مجله راه زندگي» ارائه و به چاپ رسيد، سپس به پيشنهاد مدير محترم انتشارات ميثم تمار قرار شد اين مجموعه به همان شيوه به صورت كتاب تدوين گردد تا مورد استفاده علاقهمندان قرار گيرد. شايسته است از كليه دوستاني كه زمينه چاپ و نشر اين كتاب را فراهم نمودند و زحماتي را متحمل شدهاند، تقدير و تشكر نمايم.فهرست:
مقدمه
فصل اول
پيش از تولد
دوران انعقاد نطفه
ريشه در ريشه
انتخاب زن
فصل دوم
دستورهاي مقدماتي انعقاد نسل
تغذيه از طريق پاك و حلال
يك مدرك قابل توجه
فصل سوم
پس از تولد
فصل چهارم
نامگذاري
فصل پنجم
بازي با كودك
محبت و ابزار دوستي
فصل ششم
تربيت خوب
فصل هفتم
حُسن معاشرت
فصل هشتم
تأثير رفتار والدين
فصل نهم
آموزش حيا و عفت
فصل دهم
تأديب و تشويق
فصل يازدهم
خودداري از اعمال خشونت
فصل دوازدهم
ادبآموزي
فصل سيزدهم
آموختن سخنان حكيمانه
پند و اندرز
پرهيز از ملامت
فصل چهاردهم
علمآموزي
درس خداپرستي
نتيجهگيري
كتابنامه

 

دوشنبه 20 اردیبهشت 1395  4:40 PM
تشکرات از این پست
zahra_53
دسترسی سریع به انجمن ها