0

كمك هاي اوليه _ زخمهاي شکم

 
mashhadizadeh
mashhadizadeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1388 
تعداد پست ها : 25019
محل سکونت : بوشهر

كمك هاي اوليه _ زخمهاي شکم

اجسام تيز و برنده نظير چاقو يا سقوط بر روي جسم نيز مي تواند باعث ايجاد زخم شکم گردند . گلوله تفنگ ياتکههاي گلوله توپ , نارنجک , ترکش خمپاره و غيره نيز در صورت اصابت به شکم ايجاد زخم مي کنند . زخم شکم ممکن است سطحي باشد , يعني تمام لايه هاي جدار شکم را پاره نکند ودر اين صورت مانند يک زخم معمولي با آن رفتار مي شود .
در ساير موارد زخم تمام لايه ها جدار شکم را فرا گرفته و به محوطه داخلي شکم رسيده و به اعضا داخلي شکم صدمه مي زند و ممکنست باعث سوراخ کردن اعضا تو خالي نظير روده ها بشود که ايجاد عفونت صفاق مي کند و يا اينکه اعضا تو پر نظير کبد,طحال و کليه را سوراخ کند که ايجاد خونريزي داخلي مي کند و با آن مثل آنچه که در خونريزي داخلي گفته شده رفتار مي کنيم .

ممکنست زخم بزرگ باشد بطوريکه بعضي از اعضا داخل شکم مانند روده ها از آن بيرون بيايند در اين حالت شوک ايجاد مي شود . در چنين مواقعي يک گاز استريل را باگرفتن روي بخار آب مرطوب کرده و به آرامي روي قسمتهائي که از داخل شکم بيرون آمده است گذاشته و با بانداژ نواري گاز را محکم کنيد. هيچگاه سعي نکنيد اعضا خارج شده را بداخل شکم وارد کنيد . بيمار را با پتو بپوشانيد. هيچ چيز از راه دهان نداده و بيمار را سريعا به بيمارستان منتقل کنيد .

در پاره اي موارد بعلت اينکه گلوله يا جسم از ناحيه سرين و يا نشيمن وارد شده , قسمتي از اعضا داخل شکم نظير روده بزرگ و غيره آسيب مي بينند بدون آنکه زخمي در جدار شکم ديده شود. گاهي اوقات ضربه هاي شديد شکم بدون ايجاد زخم باعث پارگي رودهها ويا پارگي طحال و کبد گشته و ايجاد خونريزي داخلي مي نمايد.

بطور کلي هنگاميکه هيچ يک از اعضا داخل شکم از زخم خارج نشده باشند بيمار را به پشت بخوابانيد بطوريکه زانوها خم باشد ويک پتو لوله شده ويا بالش زير زانوها قرار دهيد و سپس با قرار دادن چند بالش يا پتوي تا شده در پشت بيمار , اورا بوضع نيمه نشسته قرار دهيد .زخم را مثل يک زخم معمولي پانسمان کنيد سپس آنرا با بانداژ محکم کرده و بيمار را با پتو بپوشانيد و سپس اورا به پزشک برسانيد.

    حمید.bmp

 

 

جمعه 10 دی 1389  9:02 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها