0

عبارات متداول - گذشته

 
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

عبارات متداول - گذشته

 


 

"I went to the airport yesterday." عبارات متداول - گذشته

دیروز به فرودگاه رفتم.

"I met Bob last week." عبارات متداول - گذشته

هفته پیش باب رو دیدم.

"I was an hour late for my meeting." عبارات متداول - گذشته

سر قرارم 1ساعت دیر رسیدم.

"I went to the bus stop, but I was 30 seconds late. A person on the street told me the bus just went by." عبارات متداول - گذشته

به ایستگاه اتوبوس رفتم ولی 30 ثانیه دیر رسیدم.یک نفر در خیابان بمن گفت که اتوبوس همین الان رفت.

"I was being polite so I opened the door for him." عبارات متداول - گذشته

چون مودب بودم در را برایش باز کردم.

"I stapled the papers together to keep them organized." عبارات متداول - گذشته

برای اینکه کاغذها مرتب باشن بهم منگنشون کردم.

"I switched the presents around because I found out Jane doesn't like red lipstick." عبارات متداول - گذشته

هدیه جین رو عوض کردم چون فهمیدم رژ قرمز دوست نداره.

"I was very interested in the topic so I paid close attention." عبارات متداول - گذشته

چون از موضوع خیلی خوشم امده بود همه حواسم به ان بود.
 

"I rode my bike to school." عبارات متداول - گذشته

با دوچرخه ام به مدرسه رفتم.

"I built the house from scratch." عبارات متداول - گذشته

با هیچ امکاناتی خونه ساختم.

 


"I sat on the chair next to the emergency exit." عبارات متداول - گذشته

روی صندلی کنار خروجی اضطراری نشستم.

 

شنبه 14 فروردین 1395  5:32 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها