0

درون مایه های اسلامی برای سبک زندگی

 
mohsenezadi
mohsenezadi
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 397
محل سکونت : اصفهان

درون مایه های اسلامی برای سبک زندگی

درون مایه های اسلامی برای سبک زندگی

سبک زندگی از فرهنگی زاده می شود که می بایست در پرتو سه نظام درهم تنیده ی بینش، گرایش و کنشِ برخاسته از همان فرهنگ رشد کند. در مقابل، سبک زندگی در توسعه و نفوذ فرهنگ در بخش های گوناگون جامعه اثرگذار خواهد بود؛ اما روشن است که فرهنگ نیز متأثر از عوامل متعددی است که دین و آموزه های وحیانی مهم ترین عامل آن است.

بدین ترتیب، اگر بخواهیم وجوه گوناگون سبک زندگی را مطالعه و بررسی و وضعیت هنجاری و شایستگی آن را از آموزه های اسلامی استنتاج کنیم باید به بررسی ابعاد متعدد و متنوع سبک زندگی، در سه دسته ی کلی بینش، گرایش و کنش بپردازیم. بر این اساس، بینش، مجموعه ای نظام مند از باورهاست که هویت انسان براساس آن تعریف و ترسیم می شود و نمودهای عینی و رفتاری سبک زندگی انسان مسلمان و جامعه ی اسلامی با تکیه بر همین هویت ظهور و بروز می یابد. گرایش نیز عبارت است از ارزش ها و هنجارهایی که سلیقه و توانایی ترجیح گروه های اجتماعی را جهت دهی می کند و در کنش به شیوه های رفتاری برگرفته از آموزه های اسلامی اشاره دارد. مجموعه ی این موارد در بخش های سه گانه می تواند نمایی کلی از سبک زندگی اسلامی ارائه دهد.

لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان

جمعه 13 فروردین 1395  5:52 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها