0

تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته

 
mhzahraee
mhzahraee
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 2617
محل سکونت : اصفهان

تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته

تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است :

1_جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
2_ بوته جنگلي: رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعا در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد.
3_ بوته كويري: كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان مي رويد بوته كويري ناميده مي شود.
4_كُنده: آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي شود.
5_نهال: درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمتر باشد.

منبع: کانال تلگرام جنگلانه https://telegram.me/jangalaneh

چهارشنبه 11 فروردین 1395  9:27 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها