0

کاغذ الکترونیکی

 
amirpetrucci0261
amirpetrucci0261
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 27726
محل سکونت : http://zoomstar.ir/

کاغذ الکترونیکی

اين ابداع ممكن است به زودي ماهيت كامپيوترهاي دستي (handheld) را دچارتحول كرده و به يك نسل جديد از دستگاه هاي الكترونيكي منتهي شود. به علاوه، كاغذ ديجيتالي بايد يك ريزپردازنده، يك منبع انرژي و قابليت اتصال به دنياي خارج با استفاده از فناوري بي سيم مانند 802.11 يا Bluetooth را داشته باشد.
كاغذهاي ديجيتالي با ظاهر و احساس كاغذهاي معمولي، اكنون ديگر پديده اي نيست كه فقط درداستان هاي علمي ـ تخيلي ديده شود. اگر چه كاغذ ديجيتالي كامل با تمام خصوصيات كاغذهاي معمولي هنوز وجود ندارد، اما تعدادي از شركت ها هم اكنون محصول تجاري اوليه از اين فناوري را كه ممكن است روزي در تابلوهاي بزرگ پيام هاي بازرگاني (بيل بورد) يا صفحات نمايش كامپيوتر و يا در كتاب هايي با قابليت چاپ مجدد ظاهر شوند، عرضه مي كنند.
چالش تكنولوژيكي براي كاغذديجيتالي اين است كه نه تنها بايد نازك، انعطاف پذير و قابل استفاده مجدد باشد، بلكه بايد از مقدار نسبتاً كمي برق نيز استفاده كند. براي مثال، تصاوير بايد با استفاده از نور انعكاسي (مانند كاغذ واقعي) به نمايش درآيند. نه ساطع كردن نور (مانند صفحه نمايش كامپيوتر كيفي ياتلويزيون). اين ابداع ممكن است به زودي ماهيت كامپيوترهاي دستي (handheld) را دچارتحول كرده و به يك نسل جديد از دستگاه هاي الكترونيكي منتهي شود. به علاوه، كاغذ ديجيتالي بايد يك ريزپردازنده، يك منبع انرژي و قابليت اتصال به دنياي خارج با استفاده از فناوري بي سيم مانند 802.11 يا Bluetooth را داشته باشد.
اما آنچه به اين كاغذ جلوه جادويي مي دهد، جوهر ديجيتالي آن است.اگرچه براي توليد اين محصول چندفناوري بايكديگربه رقابت پرداخته اند. اما تمام آن ها ازيك عنصرتصويري مينياتوري كه مي توانديك نقطه واحدسياه ياسفيد، روي صفحه ايجادكند، استفاده مي كنند. دريكي ازاين روش ها، عنصرتصويري يك توپ كوچك است كه يك سوي آن سفيدوسوي ديگرش سياه است.توپ مي تواندباچرخيدن، قسمت سياه ياسفيدرانمايان كند. درفناوري ديگر، هرعنصريك كپسول كوچك است كه درون آن ذرات ميكروسكوپي جوهركمرنگ بابارمثبت وجوهرتيرهبابارمنفي قراردارد.
يك صفحه مدارچاپي قابل انعطاف حاوي يك شبكه سيمي ظريف، درامتدادپشت كاغذقرارمي گيردكه درپشت هرعنصرتصويري يك نقطه تقاطع دارد. اگر ولتاژ كمي به يك سيم افقي ويك سيم عمودي داده شود، يك حوزه مغناطيسي كوچك درنقطه تقاطع اين سيم به وجودمي آيد. يك ريزپردازنده ولتاژ ورودي به شبكه رابراي توليد تصوير كنترل مي كند.هر بار كه ريزپردازنده شبكه رافعال مي كند، يك تصوير جديد روي صفحه نمايش ظاهرمي شود.
سيم كشي كاغذديجيتالي حدود تراكم مدارهاي مدرن راگسترش داده است. يك كاغذ ديجيتالي 11×8.5 اينچي بادرجه وضوح 300 نقطه دراينچ رادرنظربگيريد (مانندخروجي يك چاپگرمدل قديمي)؛ اين كاغذفقط براي به نمايش درآوردن يك تصويرسياه و سفيد به 8.4 ميليون ازاين كپسول ها نياز خواهد داشت!

پنج شنبه 9 دی 1389  10:51 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها