0

جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

 
maman1589332
maman1589332
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 60
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

تاريخچه واليبال در جهان 

واليــبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي ، يعني 111 سال قبل توسط ويليام . ج . مورگـان مدير Y.M.C.A در هوليوك ايالت ماسا چوست آمريكا ابداع شد. در ابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود و دليل انتخاب اين نام براي همگان نامعلوم بود. تحت تاثير محبوبيت بسكتبـال در بين عامه ، مورگان تصميم گرفت براي دانشجويان خود ، ورزشي را بوجود آورد كه بازي از روي تور انجام گيرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تور تنيس روي چمن كه به دو طرف ديوار سالن ورزش بسته مي شد و با استفاده از توئي توپ بسكتبال كه بدليل سبكي وزن به دستها آسيب نمي رساند ، بازي را شروع كرد. با وجود اينكه بطور آهسته و كند از Y.M.C.A آغاز شد ولي طولي نكشيد كه در كليه شهرهاي ماساچوست و نيوانگلاند عموميت يافت.

در اسپرينگ فيلد ، دكتر ت ـ آ هالستيد با مــشاهده بازي ، مينتونت را به واليبال تغيير نام داد ، زيرا قصد اساسي از بازي كردن ، فرستادن و برگـشت دادن ( رد و بدل كردن ) توپ از روي تور است كه كلمه واليبال در معنا اين نيت را مشخص مي سازد. با اينكه واليبال در آغاز ورزش سالني بود و در محل هاي سرپوشيده بازي آن انجام مي شــد ، و اســاسا” براي فعاليت هاي سرگرم كننده پيشه وران و تجار اختصاص يافته بود ، ولي كم كم به زمين هــاي روبـــاز كشـيده شد و بعنوان يكي از فعاليت هاي جالب توجه تابستاني در آمد و به شدت تعقيب مي شد.

 

در آغاز براي بازي واليبال قوانين خاصي تدوين نشده بود ، هر فرد و در هر كشــوري بميل خود و به طريق مختلف با توپ بازي مي كردند. رفته رفته واليبال در مناطق و نواحي مـختلف جــــــهـان گسترش مي يافت. همچنانكه هر ابداع يا اختراعي در آغاز با نواقصي همراه بوده و به مـرور زمـان تكـــــميل و رفع نواقص مي شود ، واليبال نيز از اين قاعده مستثني نبود و كم كم قوانين براي اين بازي وضع شد و روشها و حركات تكنيكي جايگزين حركات قبلي گرديد.

 

اولين كشور خارجي كه واليبال را پذيرفت ، كشور كانادا و بـه ســـال 1900 بــود. اساساً نهضت Y.M.C.A ( سازمان جوانان مسيحي ) در معرفي اين ورزش به ديگر كشورهاي جهان و تعميم آن سهم فراواني دارد. بازي واليبال در پايان سال 1900 به هندوستان و در سال 1905 به كوبا ، 1909 به پورتوريـــكـــو ، 1910 به فيليپين ، 1912 به اوروگوئه ، 1913 به چين و 1917 به ژاپن و به تدريج از سال 1914 به بعد توسط سربازان قواي آمريكا و مستشاران و اشخاص ديگر ، به كشورهاي اروپائي از قـــبـــيل فرانسه ، چكسلواكي ، لهستان ، شوروي و بلغارستان و ساير كشورهاي اروپائي معرفي شد و تعميم يافت. ولي بسبب بيگانه بودن اين ورزش براي اروپائيان ، در ابتدا امر قبول آن به كندي صـــورت مي پذيرفت. فرانسه ، چكسلواكي و لهستان سه كشوري بودند كه قبل از ديگران اقدام به تشــكيل فدراسيون ملي واليبال در كشور خود نمودند.

بطور كلي تغييرات و پيشرفت واليبال را مي توان به سه دوره تقسيم نمود. دور اول از سال آغاز تا 1918 ، دوره دوم از سـال 1919 تا سال 1946 و دوره سوم از سال 1947 به بعد كه تــغــيــيرات و پيشرفت اساسي واليبال در دوره سوم صورت پذيرفته است. پــس از جــنـگ بــين المللي دوم ، فعاليت هاي فراوان براي حركت جديد به واليبال مجدداً آغاز شـــد و اولـــــين مــسـابـقه يين المللي در قاره اروپا بين دو كشور فرانسه و چكسلواكي و در شهر پـــاريس برگزار گرديــد. پـيـگـري براي تاسيس فدراسيون بين المللي واليبال ادامه يافت. مذاكرات بين سه كشور فرانسه ، چك و لهستان منتج به موافقت در جهت تشكيل گــنـگره ويــژه بــراي تــاسـيـس اتحاديه بين المللي واليبال گرديد. ســرانـجـام در تـاريـخ آوريل 1947 كنگره با شركت نمايندگان چهارده كشور از سراسر جهان در پاريس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي واليبال (F.I.V.B) تـاسـيـس گـردد كه اين فدراسيون در پاريس تشكيل شد و آقاي پل ليبود از كشــور فرانسه بعنوان اولين رئيس فدراسيون بين المللي واليبال انتخاب شد.

در سال 1949 اولين دوره مسابقات جهاني واليبال بــراي مــردان در پراگ و در سال 1952 دومين دوره مسابقات جهاني مردان و اولين دوره مسابقات جهاني زنان در مسكو برگزار شد. بــرنامه مسابقات واليبال بطور منظم هرچهار سال يكبار تاكنون در كشورهاي مختلف انجام شده است . در ســال 2006 دوره شــانـزدهم مسابقات واليبال جهاني مردان با شركت 24 تيم و دوره پانزدهم مسابقات جــهاني زنان با شركت 24 تيم در كشور ژاپن انجام يافت. تيم ملي واليبال بزرگسالان مردان ايران در اين مسابقات شركت نمود . به سبب اهميتي كه واليبال در بين ورزشها بدست آورد ، در سال 1964 مسابقات واليبال مردان و زنان به برنامه بازيهاي الــمـپـيــك توكيو اضافه شد.

در تاریخچه والیبال جهان باید ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها ، تاکتیک ها و آمــادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود. تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جــهــانـــی تا کنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آورند عبارتند از : کشورهای شوروی ، ایتالیا ، ژاپن ، چکسلواکی ، آمریکا ، لهستان ، بلغارستان ، رومانی ، مجارستان ، آلمان شرقــــــی ، کوبا ، برزیل ، آرژانتین ، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، كره شمالی ، هلند ، سوئد و کانــــادا.

 

تاريخچه واليبال در ايران

ورزش واليبال حدود سال 1299 شمسي يعني 80 سال قبل، (در سال 1379) توسط جناب آقاي ميرمهدي ورزنده استاد بزرگ ورزش، به ايران آورده شد و از دارالمعلمين ورزش آغاز به تعليم گرديد. بازي واليبال در ايران در ابتداي امر داراي قواعد خاصي نبود و به شكل‌هاي مختلف آن را بازي مي‌كردند. فنون و تاكتيك‌هاي واليبال نيز مانند قوانين آن پايه و اساس اصولي نداشت و هر بازيكن به ابتكار شخصي و اختصاصي خود كه اكثر با مشت يا سمبه زدن همراه بود با توپ بازي مي‌كرد. ليكن در سال 1302 شمسي با استفاده از ترجمه مجلات خارجي قوانيني كه در آنزمان در كشورهاي ديگر اجرا مي‌شد، در ايران نيز تا حدودي از آن پيروي مي‌گرديد. در سال 1314 يك دوره مسابقه باشگاهي در تهران برگزار گرديد كه تيم واليبال باشگاه دربند برنده جام قهرماني گرديد. در همين سال نيز چند مسابقه دوستانه و تشويقي بين تيمهاي بانوان تهران انجام شد. در سال 1318 اولين دوره مسابقات واليبال قهرماني ايران همزمان با مسابقات ساير رشته‌هاي ورزشي برگزار شد. در ابتداي تاسيس فدراسيونهاي ورزشي (سال 1324)، واليبال و بسكتبال داراي فدراسيون مشترك بود و تا سال 1336 به همين نحو ادامه داشت و همه ساله مسابقاتي تحت عنوان قهرماني باشگاهها، دستجات آزاد، انتخابي، قهرماني مدارس و دانشكده‌هاي هر شهرستان و نهايتاً قهرماني كشور انجام مي‌گرفت.

سه شنبه 13 بهمن 1394  11:12 PM
تشکرات از این پست
maman1589332
maman1589332
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 60
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

واليبال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران

در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، به علت تعويض پي در پي رئيس فدراسيون و تغييرات وسيع در كادر هيئت رئيسه، برنامه‌هاي واليبال شكل پايداري نداشت و مسابقات بين المللي چه در داخل و چه در خارج از كشور متوقف گرديد و فقط كوشش مي‌شد در زمينه ورزش عمومي گسترش وسيع تري بوجود آيد و مسابقات قهرماني كشور نيز همه ساله انجام گردد. اعزام داوران به كلاسهاي داوري بين‌المللي تقريباً شكل منظم داشت، اما اعزام مربيان به كلاسهاي بين‌المللي قطع گرديد. واليبال و هندبال بانوان سال 1386 اولين حضور بين المللي خود را بعد از انقلاب تجربه كردند چرا كه پيش از اين ( بعد از انقلاب در ايران) پوشش آنها مورد تاييد مسوولان ورزش ايران و مقامات آسيايي قرار نگرفته بود. به هرحال با رفع اين مشكل هندبال تيرماه طلسم را شكست و آنها اولين تجربه شان را ارديبهشت 86 در يك دوره بازي هاي دوستانه قطر به دست آوردند.البته در اين مورد گفته مي شد مشكل هندباليست ها حتي پيش از بازي هاي آسيايي دوحه حل شده بود و تنها به دليل نوپا بودن اين تيم و عدم شناخت از حريفان از اعزام تيم جلوگيري شد. اما عليرضا رحيمي بعد از بازي هاي دوحه از اين تصميم ابراز پشيماني كرد و گفت اگر تيم دختران اعزام مي شد، حداقل عنوان چهارم را به دست مي آورد. انتظار 32 ساله واليباليست ها هم شهريورماه سال 86 سرآمد و آنها بعد از تاييد لباس هايشان توسط كنفدراسيون واليبال آسيا 14 تا 22 شهريور در مسابقات قهرماني آسيا حاضر شدند. واليبال زنان ايران كه بهترين نتيجه را با كسب عنوان سومي در رقابت هاي 1966 بانكوك به دست آورده، طبيعي بود كه بعد از سال ها دوري عملكرد چشمگيري نخواهد داشت و با ايستادن روي پله دوازدهم بين 13 تيم شركت كننده، اولين حضورش بعد از پيروزي انقلاب را به پايان رساند. البته آنها پيش از اين تجربه يك مسابقه دوستانه در ابوظبي را هم داشتند اما با اين حال شركت در مسابقات رسمي تايلند سروصداي زيادي به پا كرد و با مخالفت و اعتراض برخي مراجع، حالاشنيده مي شود با وجود تاييد پوشش لباس واليباليست ها از سوي مسوولان ايران و آسيا، تيم ملي اين رشته فعلاً ديگر اعزامي پيش رو نخواهد داشت. به همين دليل هم دعوت كشورهاي نيوزلند، سريلانكا و تايلند از تيم دختران ايران براي حضور در تورنمنت هاي اين كشورها بي پاسخ گذاشته شد تا حضور اولين تيم مسلمان در مسابقات واليبال به همان يك دوره بازي هاي تايلند محدود شود.(2)

سه شنبه 13 بهمن 1394  11:13 PM
تشکرات از این پست
maman1589332
maman1589332
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 60
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

   ورزشهاي رزمي

   

    از ابتداي شروع بحث اعزام تيم هاي ورزشي دختران به مسابقات برون مرزي اين طور به نظر مي رسيد كه ورزش هاي رزمي از اقبال بلندتري برخوردارند و با لباس هاي پوشيده يي كه دارند مشكل دختران ايراني با يك مقنعه حل مي شود اما مساله به اين سادگي نبود و به غير از تكواندو كه از ابتدا توانستند موافقت مسوولان تكواندو آسيا و جهان را براي حضور دختران تكواندوكار با حجاب اسلامي كسب كنند، باقي رشته ها چندان خوش شانس نبودند تا جايي كه ووشو با رايزني هاي مختلف و سعي و تلاش فراوان توانست اين مانع را از پيش رو بردارد و كاراته هم همچنان ناكام مانده و مجبور است به رقابت هاي غيررسمي بين المللي دل خوش كند.

    در اين بين ووشو هم خوش اقبال بوده چرا كه با تلاش هاي سال هاي گذشته آنها هم اجازه آن را دارند كه با پوشش و حجاب اسلامي در ميادين رسمي حاضر شوند.اولين تجربه آنها سه سال پيش و در جريان مسابقات قهرماني آسيا در ميانمار به دست آمد و در طول اين مدت آنها حتي بازي هاي آسيايي دوحه را هم تجربه كردند اما اوج درخشش ووشوكاران كه اتفاقاً در سان شو موفق تر از تالو ظاهر شده اند، مسابقات جهاني چين است كه منجر به كسب چهار مدال براي دختران ايران شد. اين مسابقات كه مردادماه امسال برگزار شد، دو مدال برنز و دو نقره براي دختران ايران به همراه داشت و به احتمال زياد تيمي از دختران ايراني در مسابقاتي كه به صورت نمادين در رقابت هايي كه همزمان با المپيك پكن برگزار مي شود، شركت مي كنند. اما كاراته كاران كه از نظر اعزام هاي برون مرزي ركورددار هستند، هنوز شانس حضور در رقابت هاي رسمي را به دست نياورده اند. مقنعه يي كه دختران ايران به عنوان حجاب اسلامي به لباس فرم كاراته اضافه مي كنند، مورد تاييد فدراسيون بين المللي كاراته و كنفدراسيون آسيايي قرار نگرفته و فدراسيون ايران تنها به اين اميد دل بسته است كه با اجباري شدن استفاده از كلاه براي كاراته كاران، مشكل دختران ايران هم حل شود. به هر حال اولين اعزام آنها مربوط به سال 77 است كه عازم مجارستان شدند اما با گذشت 9 سال به دليل عدم حضورشان در مسابقات رسمي هنوز عنوان درخشاني در كارنامه آنها ثبت نشده است.(5)

سه شنبه 13 بهمن 1394  11:13 PM
تشکرات از این پست
maman1589332
maman1589332
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 60
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

مقایسه پیشرفت‌ بسکتبالیست‌ها در قبل و بعد از انقلاب

 

تاریخچه پیدایش بسکتبال در جهان

اما قبل از ابداع بسکتبال نیز رشته هایی وجود داشتند که شباهت بسیاری به آن داشتند. در قرن دهم قبل از میلاد نوعی بازی با نام “پوک تا پوک” در قبایل “اولمک” مکزیک رواج داشت که در آن از حلقه و توپی شبیه به بازی بسکتبال امروزی استفاده می شد، این ورزش در میان قبایل “اولمک” مکزیک یک نوع جشن مذهبی شناخته می شده است.

در واقع رشته بسکتبال در سال 1891 میلادی شناخته شد. در آن زمان یک آموزگار به نام جیمز نیسمیت از “ایالت ماساچوست” آمریکا برای نخستین بار این رشته را در استادیوم “اسپرینگ فیلد” به نمایش در آورد.
او به دلیل اینکه بتواند بازیکنان بیس بال و فوتبال را در فصول سرد سال نیز آماده نگه دارد یک ورزش سالنی را ابداع کرد که بتواند با کمترین امکانات و خطر، بدن آنها را در فرم دلخواه نگه دارد.

در سال ۱۹۳۲ فدراسیون آماتوری بسکتبال (FIBA) در ژنو با نمایندگی چند کشور تشکیل شد. از آن پس بسکتبال به رشته های ورزشی المپیک پیوست. اولین دوره مسابقات در سال ۱۹۳۶ در المپیک برلین ، با شرکت ۲۱ تیم برگزار شد.

بسکتبال از سال 1314 وارد ایران شد

اما این ورزش در ایران در سال ۱۳۱۴ شمسی، توسط فریدون شریف زاده که در آن زمان در کشور ترکیه دانشجو بود به ایران شناسانده شد و ابتدا در کالج البرز رواج یافت. بالاخره ده سال بعد، یعنی در سال ۱۹۴۸ تیم بسکتبال کشورمان در المپیک لندن شرکت نمود.

فاطمه کرم زاده، نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال از تاریخ حضور بانوان ایرانی در این رشته ورزشی به خبرنگار سایت ورزش بانوان گفت: بانوان ایرانی پس از انقلاب یعنی حدود 40 سال پیش به صورت دائم و حرفه ای در لیگ های متفاوت حضور داشتند.

تفاوت بسکتبال بانوان در قبل و بعد از انقلاب

وی در پاسخ به این پرسش که فعالیت بانوان ایرانی قبل از انقلاب در این رشته ورزشی اظهار داشت: قبل از انقلاب تیم های باشگاهی ایران در بخش دختران با بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست چرا که شاید پیش از انقلاب جمهوری اسلامی، پنج و یا شش تیم باشگاهی در این بخش فعالیت می کردند اما الان در حال حاضر بیش از 60 تیم باشگاهی از سراسر کشور در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور حضور پیدا می کنند.

حضور بانوان در لیگ های باشگاهی

نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال در خصوص مسابقاتی که در سطح کشور برگزار می شود، توضیح داد: الان در حال برگزاری مسابقات سوپر لیگ A  هستیم و بانوان در رقابت های لیگ سوپر B، لیگ دسته یک و لیگ دسته دو فعالیت دارند. علاوه بر آن برای بانوان مسابقات قهرمانی کشور را برگزار می کنیم.

وی ادامه داد: این مسابقات در رده های سنی مینی، نونهالان، نوجوان، جوانان و امید برگزار می شود.

کرم زاده در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی برای مربیان و داوران اظهار داشت: هر استانی که درخواست برگزاری کلاس را کند اساتید به آن استان اعزام می شوند و برای مربیان و داوران آنها کلاس های تقویتی برگزار می شود.

نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال در ادامه یاد آور شد: در بهمن ماه سال جاری یک مدرس خارجی به ایران می آید تا بحث آموزش را برای مربیان لیگ کشور در بخش بانوان داشته باشد.

 

سه شنبه 13 بهمن 1394  11:15 PM
تشکرات از این پست
maman1589332
maman1589332
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 60
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

نگاهي به ورزش قهرماني در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه ورزش نیز مانند دیگر زمینه ها شاهد رشد و شکوفایی در ابعاد کمی و کیفی بوده ایم هر چند این رشد و پیشرفت متناسب با نیاز جامعه بویژه جوانان نبوده اما چشم انداز امیدوار کننده ای را ترسیم کرده است
 
کشتی از دیرباز ورزش ایران بوده و کشتی گیران ما بارها مدالهای رنگارنگ المپیک و جهان را به گردن انداخته اند در سالهای نخستین بعد از انقلاب به خاطر شرایط خاص اجتماعی حاکم بر جامعه ، تا مدتی در کشتی مانند دیگر ورزشها حضور موفقی در عرصه جهانی نداشته ایم اما بتدریج شرایط رو به شکوفایی گذارد و در المپیک و جهان دوباره مطرح شدیم دو مدال نقره عسکری محمدیان در المپیک ، روزنه امید را گشود و سپس در المپیک آتلانتا، رسول خادم طلایی گرفت تا به موحد و زنده یاد تختی بپیوندد در المپیک 2000 سیدنی هم علیرضا دبیر طلا گرفت و از حیثیت کشتی ایران دفاع کرد جدا از این موفقیت ها، در مسابقات جهانی تهران با3 مدال طلای دبیر، حیدری و جدیدی ، قهرمان جهان شدیم تیم کشتی جوانان ایران نیز بر سکوی اول جهان ایستاد اما در کشتی فرنگی هم موفقیت هایی کسب کردیم که برجسته ترین آن ، کسب مدال طلای رقابت های جهانی سال 2001 توسط حسن رنگرز بود به این ترتیب او در کنار فیروز علیزاده قرار گرفت که بیش از3 دهه قبل طلای جهانی در رشته فرنگی را کسب کرده بود.وزنه برداری اولین رشته ای است که ما را در المپیک صاحب مدال کرد مرحوم جعفر سلماسی در المپیک 1948 لندن یک برنز المپیک را کسب کرد و نامش به عنوان اولین مدال آور المپیکی ایران در تاریخ ورزش کشور ثبت شد. بعد از آن وزنه برداران کشورمان مدالهای فراوانی از رقابت های جهانی و المپیک کسب کردند. در المپیک 1968 مکزیک ، محمد نصیری مدال طلا را به گردن آویخت پس از آن 32 سال صبر کردیم تا بار دیگر برق طلای المپیک در وزنه برداری ایران درخشید. در نخستین دهه بعد از انقلاب ، وزنه برداری ما وضع مناسبی نداشت و تا مدتها چشم انداز آینده تار بود اما فدراسیون وزنه برداری با سرمایه گذاری روی جوانان و فراخواندن مربیان آگاه ، پایه های موفقیت را محکم کرد طلای کورش باقری در مسابقات جوانان جهان ، خبر از شکوفایی دوباره وزنه برداری ایران داد در مسابقات جهانی سال 1999 در یونان ، شاهین نصیری نیا طلا گرفت و رضازاده جوان به برنز دست یافت بعد از آن نوبت به المپیک سیدنی رسید تا وزنه برداری ایران بزرگترین موفقیت تاریخ خود را جشن بگیرد توکلی در100 کیلو و رضازاده در به اضافه 100 کیلو، فاتح طلای المپیک شدند و برای اولینبار در یک رشته ورزشی، در یک دوره از المپیک2 مدال طلا کسب کردیم.در ورزشهای تیمی ، از زمانهای دور تاکنون ، فوتبال بیشترین طرفدار را در کشورمان داشته و همواره موردتوجه جوانان بوده است پیش از انقلاب ، تیم ملی ایران 3 بار قهرمان جام ملتهای آسیا و یک بار برنده مدال طلای بازیهای آسیایی شده بود و یک بار هم در جام جهانی 1978 حضور داشت دو شکست مقابل هلند و پرو و یک تساوی مقابل اسکاتلند؛ ره آورد اولین حضور ایران در جام جهانی بود در رده جوانان هم4 بار قهرمان آسیا شده بودیم در سالهای بعد از انقلاب ، اولین توفیق بزرگ فوتبال ایران در بازیهای آسیایی 1990 حاصل آمد که تیم ایران با مربیگری علی پروین برنده مدال طلا شد از آن زمان بود که فوتبال ایران دوبار در سطح اول قاره کهن مطرح شد اما عدم توفیق تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1994 ، باز هم تردیدهایی را در مورد تیم ملی ایجاد کرد؛ ولی پیروزی خاطره انگیز مقابل استرالیا و صعود به جام جهانی نودوهشت ، سطح بالای فنی فوتبال ایران را به جهانیان نشان داد تیم ملی در این دوره از جام جهانی 3 بازی انجام داد که مهمترین آن مقابل امریکا بود در این مسابقه با غلبه 1-2 مقابل این تیم ، به اولین و تنها پیروزی خود در جام جهانی رسیدیم در مقابل تیمهای یوگسلاوی و آلمان نیز هر چند شکست خوردیم، اما بازیهای خوب و مقتدرانه ای را نشان دادیم تیم ملی بعد از این توفیق ، در بازیهای آسیایی 1998 بانکوک مدال طلا کسب کرد تا موفقیت آن در این بازیها، درخشان تر از دوران قبل از انقلاب شود.از دیگر موفقیت های فوتبال ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب ، دومین قهرمانی تیم استقلال در جام باشگاه های آسیا و کسب جام حذفی باشگاه های آسیا توسط تیم پیروزی در اولین دوره این پیکارها بود آخرین موفقیت جهان فوتبال ایران ، راهیابی تیم نوجوانان ایران به مسابقات جهانی نوجوانان بود.یکی از رشته هایی که در سالهای بعد از انقلاب بویژه در چند سال اخیر بسیار موفق تر از قبل بوده ، والیبال است با برنامه ریزی و پشتکار فدراسیون والیبال ، برای نخستین بار قهرمان جوانان آسیا شدیم و در مسابقات جهانی تایلند به مقام هشتم رسیدیم بعد از آن نوبت به نوجوانان رسید تا بر سکوی اول قاره کهن بایستند اما بزرگترین توفیق تاریخ ورزش والیبال و ورزشهای تیمی را همین تیم نوجوانان کسب کرد که با شایستگی به مقام نایب قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2002 در شهر قاهره رسید در واقع کوشش فدراسیون برای استعدادیابی و بهره گیری از مربیان کارآزموده بخوبی نتیجه داد این نوجوانان پشتوانه های بسیار خوبی برای جوانان و بزرگسالان خواهند بود.یکی از موفقیت های برجسته ورزش در سالهای بعد از انقلاب ، توفیق جهانی در رشته های غیر از کشتی و وزنه برداری بوده است برای نخستین بار در رشته تکواندو به طلاهای جهانی دست یافتیم و در مسابقات قهرمانی جهان ، نایب قهرمان شدیم سپس در المپیک سیدنی ، هادی ساعی اولین مدال غیرکشتی و وزنه برداری ایران را کسب کرد و تکواندوی کشور به یک برنز المپیک رسید. در جودو نیز موفقیت های بزرگ آسیایی و جهانی کسب کردیم و همان گونه که پیش از این آمد، نقره جهانی والیبال نوجوانان را هم به دست آوردیم.یکی از مشکلات اساسی ورزش ما از دیرباز حرکت آرام و ناموفق ورزشهای مادر بوده است با وجود تاکید همیشگی بر توجه به ژیمناستیک ، دوومیدانی و شنا، هرگز موفقیت پیوسته و چشمگیری در این ورزشها نداشته ایم در سالهای بعد از انقلاب تاکنون ، به رغم کوششهای مسوولان این ورزشها، هنوز از سطح اول قاره آسیا بسیار عقب هستیم در دوومیدانی تک مدال هایی را در بازیهای آسیایی کسب کرده ایم ، اما در شنا و ژیمناستیک حتی در حسرت یک مدال برنز بازیهای آسیایی مانده ایم تنها نقطه روشن شنا، مدال طلای واترپولو و بازیهای آسیایی 1353 تهران است که در شرایط میزبانی و اوضاعی خاص به آن رسیدیم امیدواریم به موضوع مهم گسترش ورزشهای مادر، به طور بنیادی توجه شود و شاهد حرکت و تحولی در این ورزشها باشیم.

 

سه شنبه 13 بهمن 1394  11:16 PM
تشکرات از این پست
maman1589332
maman1589332
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 60
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

چالش‌ها و دستاورد‌های ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی

ورزش ایران در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره دارای فراز و فرود‌هایی بوده است هم در زمینه قهرمانی و هم در بعد همگانی. البته افزایش اماکن و تاسیسات ورزشی در طی این سال‌ها همواره رو به رشد بوده اما برخی چالش‌ها در طی این سال‌ها مانع دست‌یابی به افتخارات بیشتری در ورزش ایران شده است.

انقلاب اسلامی ایران در حالی به وقوع پیوست که جامعه جهانی گذار به عصر مدرنیته را تجربه می کرد. با پیچیده شدن نظام صنعتی و پویایی فناوری های نوین؛ عصر الکترونیک و عصر ارتباطات در ادبیات جامعه شناختی انسان معاصر شکل گرفت و به دگرگونی و پیچیده تر شدن پدیده های اجتماعی از جمله "ورزش" ختم شد.

ورزش به عنوان دومین پدیده فراگیر اجتماعی بعد از مذهب در جهان، نسبت مشخصی با شرایط اجتماعی، جغرافیایی، زیستی، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف دارد. چونان که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ورزش ایران نیز وارد عصر جدیدی شد.

نگاهی آماری به عملکرد نظام ورزش ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی می تواند، تصویر روشنی از چالش ها و دستاوردهای این حوزه پدید آورد. بر کسی پوشیده نیست که تفکرات و شخصیت‌های اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) در این انقلاب حضور برجسته‌ای داشتند. چونان که این انقلاب، با نام انقلاب خمینی شناخته می‌شود. پس نگاهی به اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌تواند روشنگر رویکرد انقلاب به پدیده های مختلف از جمله ورزش باشد.

 

ورزش در کلام بنیانگذار انقلاب

در آثار امام خمینی (ره) 95 بار واژه ورزش بکار رفته که مشهورترین آن این جمله است: "من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم". امام خمینی (س) در هر دیداری که با ورزشکاران رشته‌های مختلف داشتند، نکاتی را یادآور می‌شدند که برای ورود به بحث اصلی این گزارش ذکر هفت نمونه از آنها خالی از لطف نیست:

 

1- شما اگر دقت کنید در حال جامعه ها و طبقات جامعه می بینید که آنهایی که در عیش و عشرت می‌گذرانند، حقیقتاً عیش و عشرت نیست؛ بدن‌ها افسرده، روح‌ها پژمرده و کسالت سرتا پای آنها را گرفته است. اگر دو ساعت عشرت می کنند، بیست و دو ساعت در ناراحتی او هستند و آنهایی که اهل خدا هستند، توجه به خدا دارند، ورزش جسمی می‌کنند و ورزش روحی؛ آنها در تمام مدت، اشخاصی هستند که پژمردگی در آنها نیست و افسردگی در آنها نیست، و این یک نعمتی است از خدای تبارک و تعالی، که خداوند نصیب همه بکند، ان شاءالله (صحیفه امام، ج16، ص80-81)

 

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب
دیدار ورزشکاران با امام (ره)

 

2- ورزشکارها همیشه این‌طور بودند که یک روح سالمی داشتند، از باب اینکه توجه به شهوات نداشتند، توجه به لذات نداشتند، توجه به یک فعالیت جسمی داشتند که عقل سالم در بدن سالم است. (صحیفه امام، ج16، ص80)

 

3- از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما جوان‌ها را که ذخیره این کشور هستید و مایه امید ملت و اسلام هستید هرچه بیشتر موفق کند که در همه ابعاد انسانی ورزش کنید. یک بعدش این بعدی است که شما متخصص در آن هستید و امید است که بعدهای دیگری هم که انسان دارد و انسانیت دارد در شما رشد کند. (صحیفه امام،ج16،ص80)

 

 

4- شما نمونه باشید در کشورهای دیگر، که شماها از جمهوری اسلامی هستید. ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا تقویت کنیم و در هر جا پیاده کنیم و از مملکت خودمان اسلام را به جاهای دیگر به آن معنایی که در مملکت الآن حاصل شده است صادر کنیم و یکی از وجه صدورش همین شما جوان‌ها هستید که در سایر کشورها می‌روید و جمعیت‌های زیادی به تماشای شما می آیند به تماشای قدرت‌های شما می‌آیند. باید طوری بکنید که این جمعیت‌های زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی با شما به جاهای دیگر هم ان شاءالله برود. (صحیفه امام،ج16،ص81)

 

5- مملکت ما همان طوری که به علما و دانشمندان احتیاج دارد، به این قدرت شما هم احتیاج دارد این قدرت وقتی با ایمان باشد وقتی که زورخانه با قرآن باشد، با ایمان باشد، پشتوانه یک ملت است. وقتی قهرمان‌ها، قهرمانهای اسلامی باشند، پشتوانه یک ملت هستند، بازوی یک ملت هستند. (صحیفه امام، ج8، ص34)

 

6- حضرت علی - علیه السلام- که در هر جا می‌رویم اسم او هست، پیش فقها وقتی می‌رویم فقه علی، پیش زاهدها وقتی که می رویم زهد علی، پیش صوفی‌ها وقتی که می رویم آنها هم می‌گویند تصوف علی، پیش ورزشکاران هم که می رویم آنها هم می‌گویند که علی و با اسم علی شروع می‌کنند... و من امیدوارم که شما ورزشکارها همان طوری که قدرت بدنی برای خودتان تحصیل می‌کنید، و ماشاءالله با بازوهای ستبر اینجا الآن نشسته‌اید و من هم خیلی خوشم می آید، همان طور به علی-علیه السلام- اقتدا کنید در آن مطالبی که او داشته؛ در آن زهدی که او داشته در آن تقوایی که او داشته است. (صحیفه امام،ج7،ص263-264)

 

ورزش در قانون اساسی انقلاب

حدود چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) اعلام عمومی شد. همه پرسی قانون اساسی در ۱۱ آذر برگزار شد و با رای اکثریت ملت به تصویب نهایی رسید.

بر اساس بند سوم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، همه امکانات خود را به کار برد.

 

 

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب
ورزش همگانی در پارک

** ورزش همگانی بعد از انقلاب

در جهان امروز ورزش پدیده‌ای است که می‌تواند پویایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور را به همراه داشته باشد تا جایی که بسیاری از کشورها محور برنامه توسعه خود را به ورزش متمرکز کرده‌اند. توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی در کشور می‌تواند زمینه پویایی و نشاط اجتماعی را به همراه بیاورد و سرمایه‌گذاری در حوزه درمان و بهداشت را کم کند و به کاهش مصرف دارو منجر شود. با وجود اینکه هرم سنی جامعه ایران جوان است، طبیعتا پویایی در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی انتظار غیرمعقولی نیست.

ورزش با کارکردهای های مختلف می‌تواند به جامعه پذیری افراد بر اساس ارزش های مسلط جامعه کمک بسیار زیادی کند. از این رو کشورهای توسعه یافته نقش محوری را برای ورزش در توسعه کلان کشور در نظر می‌گیرند. نگاهی به آمار منتشر شده شده بر اساس شاخص‌های کلان و اهداف کمی ورزش همگانی می‌تواند چشم انداز مناسبی را در اختیار ما قرار دهد. اگر چه این آمار به صورت مستند برای سال های گذشته وجود ندارد و یا به سبب تخمین های نادرست غیر منطقی به نظر می رسد اما تکیه بر اصول آماری پنج سال گذشته می تواند تاحدی وضعیت ورزش همگانی را در کشور روشن کند.

 

عملکرد شاخص‌های کلان و اهداف کمی ورزش همگانی

 

 

ردیف شاخص کلان اهداف کمی واحد متعارف سال پایه 1389 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 متوسط نرخ رشد کل دوره
1 میزان مشارکت کل افزایش مشارکت واحد متعارف 14790000 15627430 16842502 17226930 18126307 5.22
2 میزان مشارکت مردان در برنامه‌های ورزش همگانی افزایش مشارکت واحد متعارف 985000 10373998 10992777 11052205 11462257 3.86
3 میزان مشارکت زنان در برنامه‌های ورزشی همگانی افزایش مشارکت واحد متعارف 4940000 5253432 5849725 6174725 6664050 7.77

 

آمار تفکیکی ورزشکاران سازمان یافته و نیافته سال 1392 کل کشور

 

 

ردیف نام استان سازمان یافته مرد سازمان یافته زن سازمان نیافته
1 آذربایجان شرقی 49069 40129 1021700
2 آذربایجان غربی 6008 8979 289500
3 اردبیل 9009 9668 252702
4 اصفهان 10189 16929 696156
5 البرز 8148 12236 851200
6 ایلام 6416 9332 102354
7 بوشهر 6750 9998 611520
8 تهران 96233 106614 4119500
9 چهارمحال و بختیاری 4829 7209 99900
10 خراسان شمالی 4548 6988 120322
11 خراسان رضوی 40932 22588 3263200
12 خراسان جنوبی 4397 7264 69500
13 خوزستان 36312 27296 106754
14 زنجان 7548 7888 442821
15 سمنان 33188 36148 207430
16 سیستان و بلوچستان 7033 8975 280450

 

 

ردیف نام استان سازمان یافته مرد سازمان یافته زن سازمان نیافته
17 فارس 17008 25628 286700
18 قزوین 4164 10094 520458
19 قم 6168 10814 149688
20 کردستان 5863 6311 94100
21 کرمان 8128 15808 114700
22 کرمانشاه 6339 9926 310000
23 کهگیلویه و بویراحمد 8748 11564 69000
24 گلستان 5327 7109 86800
25 گیلان 5657 25120 201100
26 لرستان 6572 6303 408780
27 مازندران 5860 13588 392200
28 مرکزی 11998 15978 412400
29 هرمزگان 4448 8588 100400
30 همدان 7245 20769 34700
31 یزد 7508 11228 83400

 

جمع کل سازمان یافته مرد: 441647 نفر

جمع کل سازمان یافته زن: 537069 نفر

جمع کل سازمان یافته: 978716 نفر

جمع کل سازمان نیافته: 16099435 نفر

جمع کل سازمان یافته و نیافته: 17087151 نفر

جمعیت کل کشور بر اساس سرشماری سال 1392، 77176930 نفر

تعداد ورزشکاران سازمان یافته و سازمان نیافته به درصد نسبت به کل جمعیت کشور: 22.1 درصد

میزان تغییر نسبت به سال گذشته: 1.83 درصد رشد

 

نقاط قوت:

 

1- وجود تشکیلات تربیت بدنی در بعضی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی

2- وجود کمیسیون ورزش همگانی در کمیته ملی المپیک

3- وجود هیات‌های ورزش همگانی و ورزش‌های روستایی عشایری در روستاهای مختلف

4- تبلیغات گسترده در رسانه‌های مختلف بویژه صداوسیما

5- تمایل ساکنان مناطق شهری و روستایی در اجرای فعالیت‌های ورزش همگانی

 

نقاط ضعف:

1- ناکافی بودن امکانات و تجهیزات ورزش عمومی

2- پایین بودن بودجه اختصاصی به حوزه ورزش‌های همگانی

3- فقدان ارتباط بین‌المللی مناسب جهت توسعه ورزش همگانی

4- فقدان نظام جامع آماری و اطلاعات بروز و پویا در زمینه مشارکت مردم و سازمان‌های درگیر

5- فقدان یک مکانیزم همکاری و هماهنگی بین بخش‌های سازمانی

6- کمبود منابع نیروی انسانی متخصص در زمینه مدیریت استراتژیک ورزش

7- توزیع نامتقارن امکانات ورزشی در سطح کشور

8- مشارکت اندک و حداقلی زنان بویژه در مناطق روستایی به علت عوامل فرهنگی

 

فرصت‌ها:

1- ساختار جمعیتی جوان کشور

2- تاکید آموزه‌های دینی و فرهنگی در توسعه ورزش

3- قانون اساسی و تاکید بر تربیت بدنی رایگان

4- تاکید مسئولان بلندپایه کشور بویژه مقام معظم رهبری بر توسعه ورزش همگانی

5- فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌های مکتوب، مجازی و تصویری در جهت توسعه این ورزش

6- آب و هوای مناسب و وجود فضای طبیعی مثل رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دشت‌ها و پارک‌های جنگلی برای توسعه‌ ورزش‌هایی نظیر شنا، کوهنوردی، پیاده‌روی، ماهی‌گیری و...

7- افزایش نرخ مشارکت مردم در ورزش‌های همگانی و تفریحی در سال‌های اخیر

 

تهدید‌ها:

1- تغییر در سبک زندگی مردم و استفاده بیش از حد ماشین‌ها و فناوری‌ها در انجام کارها‌ی روزانه

2- چالش‌های فرهنگی فراروی مشارکت بیشتر بانوان در ورزش

3- پایین بودن سرانه فضای سبز در کشور

4- مشکلات اقتصادی و گران بودن هزینه‌های ورزش در سبد هزینه‌های خانوار

5- رواج فرهنگ فردگرایی و توجه به نیازهای فردی

6- تنوع نژادها، قومی و زبانی و نیازها متفاوت و نگرش‌های متفاوت به ورزش در سطح کشور

7- نگرش مردسالارانه به فعالیت‌های بدنی و ورزش

8- توجه بیش از حد و غیر متعارف به ورزش قهرمانی و حرفه‌ای

9- وجود هوای آلوده در شهرهای بزرگ و عدم امکان توسعه ورزش همگانی

 

 

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب
ورزش همگانی

 

سهم ورزش همگانی در صرفه‌جویی اقتصادی و سبد خانوار

در صورت رواج ورزش همگانی در کشوری مثل استرالیا به ازای هر نفر 125 دلار صرفه‌جویی اقتصادی می‌شود. این رقم در کشوری مثل آمریکا 1900 دلار است. یعنی اگر ملت آمریکا در سال قدم بزنند، 7.3 میلیارد دلار صرفه‌جویی اقتصادی می‌شود. این گزارش سازمان بهداشت جهانی است که هزینه درمان چاقی در کشورهای مختلف از جمله ایران بین 2 تا 7 درصد هزینه‌های درمان ملی را شامل می‌شود. در اروپا با وجود 800 هزار باشگاه حرفه‌ای کمتر از 10 درصد هزینه‌های مردم این قاره به ورزش باشگاهی اختصاص یافته است. سهم مخارج ورزش در کشورهای کانادا و نیوزیلند تقریبا یک درصد از تولید ناخالص داخلی است و در کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا، نیوزلند، انگلیس و آمریکا بین 100 تا 300 دلار است. در حالی که کل هزینه مصرف شده توسط خانوارهای ایران برای ورزش، تفریحات سالم و سرگرمی معادل 328 میلیون دلار تخمین زده شده است.

 

در دولت تدبیر و امید در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهوری مبنی بر لزوم توسعه ورزش همگانی و با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی در این زمینه، تدوین برنامه‌های بلندمدت متناسب با سند چشم‌انداز 20 ساله در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است. وزارت ورزش با تنظیم، نظارت و برنامه‌ریزی عملیاتی در حوزه ورزش همگانی فدراسیون‌ها، تشکیل معاونت توسعه ورزش همگانی و ایجاد ردیف بودجه مستقل جهت توسعه و تعمیم ورزش همگانی در فدراسیون‌های مختلف و اداره کل استان‌ها اقدامات موثری را در این حوزه انجام داده است. بر اساس برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی چشم‌انداز این حوزه به ارتقای سلامت تن و روان و ترویج نشاط در جامعه با دو هدف کیفی و کمی خلاصه می‌شود. نهادینه شدن ورزش و فعالیت‌های بدنی در بین آحاد و اقشار جامعه هدف کیفی، و افزایش میزان مشارکت آحاد مردم در ورزش همگانی هدف کمی در این راستا عنوان شده است.

 

برنامه عملیاتی وزارت ورزش برای توسعه ورزش همگانی

1- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان بر توسعه ورزش همگانی

2- توسعه محیط حقوقی

3- حمایت از توسعه ورزش‌های همگانی و ورزش‌های روستایی و بازی‌های برون محلی

4- ارتقای فرهنگ عمومی ورزش در جامعه

5- گسترش زیرساخت‌های عمومی

6- مشارکت در اجرای برنامه‌های ورزشی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

 

سهم مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش همگانی

1- وزارت آموزش و پرورش، 13 تکلیف

2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 17 تکلیف

3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 17 تکلیف

4- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 34 تکلیف

5- شهرداری‌ها، 14 تکلیف

6- سازمان بسیج کشور، 15 تکلیف

7- نیروهای مسلح، 18 تکلیف

8- سازمان صداوسیما، 18 تکلیف

 

**ورزش قهرمانی بعد از انقلاب

 

ورزش قهرمانی نسبت مشخصی از فضای ورزش همگانی در جوامع مختلف را تشکیل می‌دهد. توسعه هدفمند، پویا ورزش قهرمانی می‌تواند دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بسیار زیادی را داشته باشد. نرخ گردش مالی بازار ورزش قهرمانی در جهان امروز بیش از حجم مبادلات پولی در حوزه صنعت خودروسازی و یا ساخت جنگ‌افزارهای نظامی است. توسعه صنعت توریسم، توسعه زیرساخت‌های ملی نظیر ورزشگاه‌ها، صنایع حمل و نقل و... در کنار صرفه‌جویی ارزی و اقتصادی از جمله مهم‌ترین دستاوردهای توسعه ورزش قهرمانی در کشورهای مختلف است چونانکه بسیاری از جوامع، محور برنامه توسعه اقتصادی خود را بر گسترش ورزش قهرمانی متمرکز کرده‌اند. در حوزه اجتماعی نیز معمولا قهرمانان ورزشی به عنوان الگوهای اجتماعی می‌توانند نقش موثری در تحولات ایفا کنند. همان طور که جهان پهلوان تختی نقش چشمگیری در مبارزه با استبداد حکومت پهلوی و شکل‌گیری جریان‌های انقلابی ایفا کرد.

 

 

 

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب
المپیک نانجینگ

 

نگاهی به تاریخ ورزش‌های قهرمانی در ایران نشان می‌دهد اگرچه استعدادهای زیادی در این مرز و بوم طلوع کردند اما همچنان ساختار ورزش ایران از وجود یک نظام هدفمند و توسعه همه جانبه در این حوزه رنج می‌برد به طوری که احساس می‌شود نگاه مسئولان به ورزش قهرمانی بیشتر معطوف به بازی و سرگرمی است تا یک صنعت نظام‌مند برای پویایی کشور. اگر شرکت شمشیرباز ایرانی در المپیک 1900 پاریس را در کتب رسمی بازی‌های المپیک و دائره‌المعارف شرکت کنندگان بازی‌های المپیک نقطه آغاز فعالیت‌های ورزش قهرمانی ایران در نظر بگیریم، سابقه حضور نمایندگان ایران در مسابقه‌های قهرمانی (البته با نام پرشیا) به 115 سال می‌رسد.

 

 

از آنجایی که به دلیل مخاطب محور بودن رویکرد مسئولان ورزش کشور در سال‌های گذشته بیشتر بودجه حوزه ورزش قهرمانی و همچنین سایر اعتبارات نهادهای سرمایه‌گذار در ورزش به فوتبال اختصاص یافت، دستاوردهای ورزش قهرمانی ایران را در دو حوزه فوتبال و غیر فوتبال بررسی می‌کنیم.

 

فوتبال ایران بعد از انقلاب

سه دوره حضور در جام جهانی، سال های ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴

چهار عنوان سومی در جام ملت‌های آسیا: ۱۹۸۰، ۱۹۸۸، ۱۹۹۶، ۲۰۰۴

سه دوره قهرمانی در رقابت های فوتبال بازی های آسیایی 1990، 1998 و 2002

 

ورزش پس از انقلاب در بازی‌های آسیایی

دو قهرمانی سال‌های ۱۹۹۰، ۱۹۹۸

جدول مقایسه آماری 9 دوره بازی‌های آسیایی (1389 - 1361 خورشیدی) برابر با (2014 -1982 میلادی)

 

 

ردیف سال و مکان برگزاری نهاد برگزار کننده تعداد کشورهای شرکت کننده کشورهای مدال‌آور تعداد کل ورزشکاران رشته‌های تیمی رشته‌های انفرادی مجموع رشته‌ها طلای توزیع شده نقره توزیع شده برنز توزیع شده مجموع مدال‌ها تعداد رشته‌های ایران ورزشکاران مرد ایران ورزشکاران زن ایران مجموع ورزشکاران ایران تعداد طلای ایران تعداد نقره ایران تعداد برنز ایران مجموع مدال ایران رتبه
1 182 دهلی نو OCA 33 19 4565 7 16 21 199 200 215 614 4 43 - 43 4 4 4 12 7
2 1986 سئول OCA 27 21 4839 6 20 25 270 268 310 848 9 94 - 94 4 5 6 15 4
3 1990 پکن OCA 36 22 6122 9 18 27 310 309 357 976 13 127 - 127 4 6 8 18 5
4 1994 هیروشیما OCA 42 29 6828 9 25 34 339 337 403 1079 15 158 4 169 9 9 8 26 6
5 1998 بانکوک OCA 41 29 6554 12 25 36 378 380 467 1225 24 186 13 199 10 11 13 34 7
6 2002 بوسان OCA 44 36 7711 12 27 38 427 421 502 1350 15 113 13 126 8 14 14 36 10
7 2006 دوحه OCA 45 36 9520 12 27 39 428 423 542 1393 25 219 26 239 11 15 22 48 6
8 2010 گوانگ‌جو OCA 45 35 9704 14 13 27 477 479 621 1577 27 - 89 361 20 15 24 59 4
9 2014 اینچئون OCA 45 37 9501 10 26 36 439 439 576 1547 24 219 57 276 21 18 18 57 5

 

ورزش پس از انقلاب در بازی‌های المپیک

 

 

رنکینگ المپیک تعداد کشورها تعداد ورزشکاران تعداد رشته‌ها توزیع مدال تعداد ورزشکاران ایرانی تعداد رشته‌های ایران نام رشته‌های ایران طلای ایران نقره ایران برنز ایران مجموع مدال‌های ایران اسامی قهرمانان
- 1980 مسکو 80 5179 21 631 - - ایران حضور نیافت - - - - -
- 1984 لس آنجلس 140 6797 23 688 - - ایران حضور نیافت - - - - -
36 1988 سئول 160 8391 27 739 27 4 کشتی (آزاد، فرنگی) - تکواندو - دوچرخه‌سواری - دوومیدانی - 1 - 1 کشتی آزاد (محمدیان - نقره)
44 1992 بارسلون 169 9356 32 815 40 7 کشتی (آزاد، فرنگی) - وزنه‌برداری - دوچرخه‌سواری - تنیس روی میز - دوومیدانی - تکواندو - بوکس - 1 2 3 کشتی آزاد (محمدیان، نقره - امیررضا خادم، برنز - رسول خادم،‌برنز)
43 1996 آتلانتای 197 10320 26 842 18 6 کشتی (آزاد، فرنگی) - دوومیدانی - شنا - بوکس - تیراندازی - جودو 1 1 1 3 کشتی آزاد (رسول خادم، طلا - عباس جدیدی، نقره - امیررضا خادم، برنز)
27 2000 سیدنی 199 10651 28 925 35 12 کشتی (آزاد، فرنگی) - وزنه‌برداری - تکواندو - دوومیدانی - دوچرخه‌سواری - بوکس - تیراندازی - تنیس روی میز - شنا - سوارکاری - جودو - کانو - کایاک 3 - 1 4 کشتی آزاد (دبیر، طلا) - وزنه‌برداری (رضازاده، طلا - توکلی، طلا) - تکواندو (ساعی، برنز)
29 2004 آتن 201 10625 28 929 38 10 کشتی (آزاد، فرنگی) - تنیس روی میز - وزنه‌برداری - شنا - تیراندازی - دوومیدانی - بوکس - جودو - دوچرخه‌سواری - تکواندو 2 2 2 6 کشتی آزاد (جوکار، نقره - رضایی، نقره - حیدری، برنز) - وزنه برداری (رضازاده،‌طلا) - تکواندو (‌ساعی، طلا - کرمی، برنز)
51 2008 پکن 204 11028 28 958 55 13 کشتی (آزاد، فرنگی) - بسکتبال - شنا - وزنه‌برداری - قایقرانی - دوومیدانی - تکواندو - بوکس - تیراندازی با کمان - جودو - بدمینتون - دوچرخه‌سواری - تنیس روی میز 1 - 1 2 تکواندو (هادی ساعی، طلا) - کشتی آزاد (مراد محمدی، برنز)
17 2012 لندن 204 10820 26 962 54 14 بوکس - دوچرخه‌سواری - دوومیدانی - تیراندازی - تیراندازی با کمان - شنا - شمشیربازی - کانوئینگ - کشتی (آزاد، فرنگی) - تکواندو - روئینگ - جودو - تنیس روی میز - وزنه‌برداری 4 5 3 12 دوومیدانی - پرتاب دیسک (احسان حدادی، نقره) - کشتی (فرنگی) (حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی، طلا) - کشتی آزاد (صادق گودرزی، نقره - احسان لشگری و کمیل قاسمی، برنز) - تکواندو (محمد باقری معتمد، نقره) - وزنه‌برداری (بهداد سلیمی، طلا - سجاد انوشیروانی و نواب نصیرشلال، نقره - کیانوش رستمی، برنز)

 

 

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب
مراسم افتتاحیه المپیک لندن

** حوزه عمرانی ورزش در پس از انقلاب

 

از بدو تاسیس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ایران تاکنون حدود 300 پروژه ورزشی در سطح کشور افتتاح شده است. پروژه‌ها فضایی بالغ بر 532338 متر مربع فضای سرپوشیده و 1295337 مترمربع فضای ورزشی روباز به سرانه قبلی اضافه کرده و جمعا 243 سانتی‌متر مربع سرانه ورزشی ایران را افزایش داده است. در این میان ساخت 18 استادیوم 15 هزار نفری و همچنین 8 سالن مسابقاتی 6 هزار نفری به عنوان شاخص‌های بهره‌برداری از فضای ورزشی با قابلیت بهره‌برداری تخصصی حائز توجه است. ضمن اینکه تعداد 4 پیست دوچرخه‌سواری، 2 استخر قهرمانی، 3 سالن تخصصی دوومیدانی، 4 استادیوم با ظرفیت 5 هزار نفر نیز در لیست این پروژه‌های ورزشی تخصصی دیده می‌شود. شرکت توسعه اماکن ورزشی هم‌اکنون در حال اجرای 295 پروژه ورزشی است. این پروژه‌های نیمه تمام شامل 12 استادیوم 15 هزار نفری و بزرگتر، 11 سالن 6 هزار نفری، 9 پیست تخصصی دوچرخه‌سواری، 12 سالن تخصصی دوومیدانی و 40 استادیوم 5 هزار نفری است. این مجموعه به همراه 211 پروژه باقی مانده دیگر جمعا 4292220 متر مربع فضای ورزشی تخصصی در سطح استان‌های منتخب ایجاد کرده و در صورت اجرای نهایی، سرانه ورزشی کشور را 572 سانتی‌متر مربع افزایش می‌دهد.

 

ورزش ایران در پس از انقلاب 1357 دستاوردهای زیادی را در حوزه های مختلف به ارمغان آورد و بارها با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران موجب افتخار و غرور ملی شد. با این حال به نظر می رسد مرز پرگهر ایران توانایی فتح قله های رفیع تر در حوزه ورزش را دارد. قله هایی که قطعا با همدلی وحدت می تواند برای ایران به ارمغان بیاید. توسعه ورزش می تواند سلامت نسل های آتی ایران را تضمین کند، به صرفه جویی ارزی و توسعه اقتصادی کمک و زیرساخت های عمرانی را در سطح کشور افزایش دهد. اهدافی که قطعا با روحیه انقلابی مردم و مسئولان این آب و خاک دور از دسترس نیست.

 

با وجود موفقیت ها و دستاوردهایی که ورزش ایران در حافظه تاریخی ملت به یادگار گذاشته است، متاسفانه ضعف در حوزه مستندسازی فعالیت های جامعه ورزش ایران کاملا مشهود است. چونان که ما برای دستیابی به همه اطلاعات و ارقام برای تدوین این گزارش با بی مهری برخی مسئولان و محدودیت های زیاد روبرو شدیم. امید است که با توجه به تغییر ساختار سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش، برنامه مستند سازی هزینه ها و چالش ها و دستاوردهای مجموعه بزرگ ورزش کشور نیز در دستور کار قرار بگیرد.

سه شنبه 13 بهمن 1394  11:18 PM
تشکرات از این پست
maman1589332
maman1589332
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 60
محل سکونت : خراسان رضوی
سه شنبه 13 بهمن 1394  11:27 PM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

تاريخچه ورزش در ایران

اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایران باید گفت: در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشتری اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند. هرودوت ، مورخ مشهور یونانی می نویسد: ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند: سواری ، تیر و کمان ، راستگویی. جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند، و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود.

به خصوص در باره دوران پارت ها یا اشکانیان و پیدایش کلمه پهلوان باید گفت: شرح فتوحات این قوم آریایی و حکومت پانصد ساله آن ها پر از دلاوری ها و کوشش های این مردم است. کلمه پهلوان و پهلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و پهلو دانسته اند. اینان مردمی جنگجو و شکارچی بودند. هنستین ، مورخ یونانی می نویسد: "پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند." ورزشهای ایران یا پرشیای باستان مانند هنر نظامی ایرانیان درزمان زرتشتیان ارتباط نزدیکی با مهارتهای دفاعی ورزمی جنگی داشت. درمیان ورزشهای دیگری که در پرشیا رواج داشت چوگان و شمشیربازی سوار بر اسب بود.

 

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

چهارشنبه 14 بهمن 1394  10:07 AM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

 

زن و ورزش

ورزش زنان شامل رقابتهای حرفه‌ای و آماتور در تمام رشته‌های ورزشی می‌شود. مشارکت زنان در ورزش به تدریج از قرن بیستم میلادی، به ویژه اواخر قرن افزایش یافت. این افزایش تحت تأثیر تغییرات جامعه بود که روی برابری جنسیتی تاکید داشت.البته میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور تفاوت دارد: ورزش زنان در بعضی از رشته‌ها در برخی کشورها محدودیتهایی دارد، و یا اینکه در دنیا در بعضی از رشته‌ها مانند تنیس و باله از ورزش مردان محبوبیت بیشتری دارد.

مي دانيم توجه علم به ورزش، يكي از اصول اساسي در توسعه آن به شمار مي آيد.در حال حاضر، توسعه، اساسي ترين مقوله ي مورد بحث در امر ورزش است. بر همين اساس، مي توان در جهت توسعه و گسترش ورزش بانوان ضمن سالم سازي و پويايي محيط هاي ورزشي، كاربردهاي علمي ورزش را در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش مدنظر قرار داد. بايد فضاي لازم براي زايش و بالندگي فرهنگ علمي ورزش در محيط زندگي زنان فراهم گردد، به گونه اي كه ورزش جزو جدا نشدني از زندگي آنها شود و به تدريج به آن خو گيرند.

زنان در صورتي به سوي فرهنگ علمي ورزش سوق داده مي شوند كه زندگي شان به طور نهادي با ورزش سامان بگيرد.

گسترش تحقيقات علمي در باره ي زن در ورزش و فعاليت هاي بدني او، نياز به تركيب اطلاعات علمي-ورزشي و ارائه روش هاي جديد علمي را بيش از پيش براي ورزشكاران زن پديد آورده است. كنفرانس «زن و علوم ورزشي» در كلرا دو در سال ۱۹۸۵ م ، جهت تامين اين نياز طرح ريزي شده بود. در آن كنفرانس برعلوم ورزشي مانند بيومكانيك، فيزيولوژي و روانشناسي و زمينه هاي مرتبط ديگر چون تغذيه، آسيب ها، كاركرد عادت ماهانه و سالمندي كه امروزه برفعاليت زنان تاثير بسزايي دارد، توجه خاصي شده بود. مطالب طرح شده در كنفرانس، در يك چارچوب هنرمندانه، اطلاعات علمي –ورزشي را در اختيار متخصصان تندرستي و پزشكي، مربيان و ورزشكاران، كمك مربيان و ديگر علاقه مندان به سلامت و تندرستي زنان كه در فعاليت هاي بدني و ورزشي شركت مي كردند، قرار داد.

مي دانيم در طي بيست سال گذشته، انقلابي واقعي در ورزش زنان رخ داده است. توجه به ورزش جزو لاينفك نهضت زنان به شمار مي رود و همين امر دورنماي جديدي را در زمينه ي تلاش انسان گشوده است. ما مي توانيم جايگاه فعلي و مشكل احتمالي ورزش زنان را در آينده با نگاهي به الگوي عملكرد ورزشي زنان، درست مانند هر پديده ي بيولوژيكي ديگر تصور كنيم، به عبارت ديگر، پيشرفت ورزش زنان چيزي شبيه منحني سينوسي است.عملكرد پيشينه ورزشي زنان به سرعت به پيشرفت خود ادامه مي دهد و اكنون در قسمت شيب تندبالا رونده ي منحني قرار دارد. از طرفي ديگر، ورزش مردان در قسمت بالاي منحني قرار دارد و پيشرفت آن ها در مقياسي اندك و به آهستگي صورت مي گيرد.

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

چهارشنبه 14 بهمن 1394  10:08 AM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

 تحسين ها و ستايش هاي اجتماعي، برنامه هاي حمايتي مناسب و تنوع جوايز روحي –رواني، هيجاني و مالي به كيفيت و كميت شركت زنان و بطور كلي به كيفيت ورزش بانوان افزوده است. از ديدگاه يك مربي ورزش، انگيزش شايد جالب ترين و آموزنده ترين موضوع در روانشناسي ورزش امروز باشد. مامعمولاً اطلاعات علمي كافي در اختيار نداريم تا ثابت كنيم بين دو جنس تفاوت هاي روانشناحتي زيادي وجود دارد. برخي از تفاوت هاي جامعه كاملاً آشكار است و در نتيجه در روش ها و رفتارهاي روانشناختي نمايان است. مثلاً هيجان و عواطف در زنان آشكارتر است، اشك ريختن، رفتاري مورد قبول در زنان و نه مردان است. تفاوت ديگر، احتمالا از اين جهت است كه مردها ساليان سال با ورزش درگير بوده اند، نقش آنها از نظر اجتماعي پذيرفته و تعريف شده است، در حالي كه نقش زنان هنوز در مرحله ي انتقال است. تعدادي از پژوهشگران معتقدند كه نيازهاي مردان و زنان از نظر رفتار موفقيت آميز نيز متفاوت است. استدلال شده است كه زنان بيشتر براي اينكه مورد علاقه و تاييد قرار گيرند، كار مي كنند تا چيرگي در مهارت ها به عنوان يك اولويت دركار؛ بنابراين مربي بايد براي زنان و تيم زنان فضاي دوستانه، گرم، مثبت و اجتماعي فراهم كند. بنابراين، وظيفه ي مربي ايجاد بالاترين انگيزه براي بهترين اجراي ورزشكاران است. مربيان بايد از روابط انساني بيشتر استفاده كنند، بويژه در مورد ورزشكاران زن. در اين الگو، مربي مانند يك باغبان، عمل مي كند. او به ورزشكاران كمك مي كند تا در ورزش مورد علاقه شان پيشرفت كنند.

براي ايجاد انگيزش در ورزشكاران بايد ورزشكاران را شناخت، محيط ورزش را كنترل كرد، به ورزشكاران كمك كرد تا خويشتن پنداري مثبت داشته باشند، ورزشكاران را در تصميم گيري دخالت داد، به آنها آموخت تا اهداف خود را تدوين كنند و آخر اينكه الگوهاي الهام بخش در اختيار ورزشكاران قرار داد. خلاصه با توصيه هاي موارد فوق ، موفقيت مربيگري ورزشكاران زن، بستگي زيادي به مهارت مربي در ايجادتعادل بين انگيزه هاي ورزشكاران دارد و تحقيقات بيشتري بايد در زمينه ي چگونگي كار برد يافته هاي تحقيقاتي با توانايي هاي خلاق مربيان در ايجاد انگيزه در ورزشكاران زن صورت پذيرد. در عصر بعد از انقلاب صنعتي كه بر اثر رنسانس و تحول علمي و فرهنگي، خط مسير جديدي در اوضاع سياسي، اجتماعي وعلمي جهان مشخص شد، نمي توان تاريخ دقيقي را در ورود زنان به جوامع ورزشي مشخص نمود؛ اما آنچه مسلم است حقوقي كه جوامع براي زنان قائل شدند و انگيزه هايي بر اساس اين نوع نگرش، براي زنان در نظر گرفتند، مشخص كننده تقدم يا تاخر اين ورود مي باشد؛ چرا كه ورود زنان در جوامع ورزشي مستلزم شركت زنان در امور اقتصادي و سياسي بوده است. شركت زنان در ورزش متناسب با جنگ توسعه و به اصطلاح استقلالي پس از جنگ جهاني بسيار فراتر گرديده است؛ در بررسي تاريخ المپيادها، از قرن ۱۹، درست در سال ۱۹۰۰ در المپياد پاريس تعداد زنان شركت كننده ۶ نفر بود، در سال ۱۹۰۴ در المپياد، شركت كننده ي زن وجود نداشت و بعدها در سال ۱۹۲۴ «پاريس» ۱۳۶ نفر بودند، اين ارقامي است كه حاكي از افزايش تعداد شركت كنندگان زنان مي باشد وبالاخره زنان كه براي شركت در بازي هاي المپيك مبارزات بسيار داشتند، در سال ۱۹۰۰ بود كه اجازه شركت در دورشته ي گلف و تنيس راه يافتند و دوپله از سكوهاي افتخار را كسب كردند.

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

چهارشنبه 14 بهمن 1394  10:09 AM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

 

بازی‌های بانوان کشورهای اسلامی

یکی از عرصه‌های بروز قابلیت‌های ورزشی، میادین بین المللی است که بدلیل مغایرت الگوهای رایج با مذهب و اعتقادات زنان مسلمان جهان، حضور این دسته از زنان مسلمان در مسابقات بین المللی و بعضآ ملی بسیار کمرنگ بوده‌است، لذا با ابتکار و پیشنهاد نائب رئیس وقت کمیته ملی المپیک ج. ا. ایران در سال ۱۳۶۹(خانم فائزه هاشمی) و نیز با موافقت ریاست کمیته بین المللی المپیک(IOC)، آقای خوان آنتونیو سامارانش، ریاست شورای المپیک آسیا(OCA)، آقای شیخ احمد الفهد الصباح و حمایت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، آیت الله هاشمی رفسنجانی، تشکیل شورای همبستگی ورزش بانوان (فدراسیون اسلامی ورزش زنان)با هدف رفع این خلا در دومین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال۱۳۶۹مطرح و به تصویب رسید.فدراسیون اسلامی ورزش زنان در چهارچوب منشور المپیک با هدف برگزاری مسابقات ورزشی با حفظ و حراست از اصول و موازین اسلامی، تقویت همبستگی در میان بانوان مسلمان و تعالی هویت اسلامی زنان در میادین ورزشی، تحکیم مبانی، عدم تبعیض نژادی و طبقاتی بر طبق موازین اسلامی، ارتقاء فرهنگ ورزشی و گسترش و تقویت کادر ورزشی و تشکیل دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف را در برنامه کاری خود قرار داده. در همين زمينه پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۹ میلادی در سه شهر ایران یعنی تهران(پایتخت ایران). و اصفهان(پایتخت فرهنگی جهان اسلام) و مشهد(شهر مذهبی) و با حضور زنان مسلمان و بعضا غیر مسلمان از کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی برگزار شود.رشته‌های ورزشی پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی:۱-والیبال ۲-شنا ۳-شیرجه ۴-واتر پلو ۵-پینگ پنگ(تنیس روی میز) ۶-تکواندو ۷-کاراته ۸-دو ومیدانی ۹-شمشیر بازی ۱۰-جودو.رشته‌های معلولین پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی نيز شامل:۱-فوتسال کم توانان ذهنی ۲-والیبال نشسته ۳-بسکتبال با ویلچر ۴-گلبال(نابینایان و کم بینایان).

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

چهارشنبه 14 بهمن 1394  10:13 AM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

 

ورزش بانوان در ايران

ورود زنان به عرصه ورزش در ایران، به تلاش‌های وسیعی که در دوران سلطنت دودمان پهلوی انجام شد، باز می‌گردد.زنان ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و دارای مدال‌های جهانی هستند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:اتومبیل‌رانی (که مشترک با مردان است) ، تنیس ، تیراندازی ، والیبال ، فوتبال ، بسکتبال ، دو و میدانی ، انواع ورزش‌های رزمی و ...یعضی از ورزشکاران زن ایرانی بسیار مشهور هستند مانند:ارغوان رضائی قهرمان تنیس ایرانی‌الاصل که هم‌اکنون در فرانسه بازی می‌کند. او به «ملکه تنیس ایران» معروف است. یاسمین سعادت، اولین زن تنیسورایرانی با حجاب اسلامی درمسابقات بین‌المللی. لاله صدیق قهرمان اتومبیل‌رانی مشترک زنان و مردان در ایران  که ادعا شده‌است در آخرین مسابقه‌اش تقلب نموده‌است. او به «شوماخر ایرانی» معروف است. ورزش بانوان در ايران شرايط كاملاً ويژه يي دارد: شرايطي كه شايد هيچ كشور مسلمان ديگري هم با آن درگير نباشد. در سال هاي ابتدايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حضور ورزشكاران زن در مسابقات برون مرزي به رشته تيراندازي يا شطرنج محدود مي شد اما امروز با گذشت سه دهه شرايط كاملاً متفاوت است و به جز چند رشته معدود كه استثنا هستند، مي توان گفت در اكثر رشته ها زنان ايران حداقل يك بار در ميادين بين المللي حاضر شده اند. مساله طراحي لباس هاي ويژه كه به رغم دارا بودن خصوصيات يك پوشش اسلامي، يك لباس ورزشي به شمار بيايد، اوايل مساله يي دور از ذهن به نظر مي رسيد اما مدتي است شكلي جدي به خود گرفته و راه را براي حضور زنان ورزشكار ايران باز كرده است.با اين حال زنان ورزشكار ايران تا درخشش در دنياي ورزش راه طولاني پيش رو دارند و آمار نتايج شان نشان مي دهد هنوز در ابتداي راه هستند. اين در صورتي است كه كج خلقي ها براي اعزام دختران ورزشكار به مسابقات برون مرزي همچنان ادامه دارد در ورزش هاي تيمي زنان ايران چندان شناخته شده نيستند و اگرچه در پنج رشته اصلي تيمي حالاحداقل تجربه يك مسابقه برون مرزي را در كارنامه خود دارند اما همه چيز تازه شروع شده و به نظر مي رسد دعوت هاي مختلفي كه از تيم هاي دختران ايران براي حضور در مسابقات بين المللي مي شود، بيشتر به دليل جذابيت حضور تيمي با پوشش متفاوت است. دختران ايراني فعال در رشته هاي تيمي، تجربه حضور در مسابقات برون مرزي را با فوتبال و فوتسال شروع كردند.

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

چهارشنبه 14 بهمن 1394  10:13 AM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

پس از انقلاب اسلامي به تمامي رشته هاي ورزشي و بالاخص ورزش بانوان توجه ويژه اي شده است.

خداراشكر مكانها و امكانات بيشتري هم براي اين امر در نظر گرفته شده است.

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

چهارشنبه 14 بهمن 1394  10:15 AM
تشکرات از این پست
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

نگاهي به ورزش قهرماني در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي

چهارشنبه 17 بهمن 1380 ساعت 15:55

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه ورزش نیز مانند دیگر زمینه ها شاهد رشد و شکوفایی در ابعاد کمی و کیفی بوده ایم هر چند این رشد و پیشرفت متناسب با نیاز جامعه بویژه جوانان نبوده اما چشم انداز امیدوار کننده ای را ترسیم کرده است

 

کشتی از دیرباز ورزش ایران بوده و کشتی گیران ما بارها مدالهای رنگارنگ المپیک و جهان را به گردن انداخته اند در سالهای نخستین بعد از انقلاب به خاطر شرایط خاص اجتماعی حاکم بر جامعه ، تا مدتی در کشتی مانند دیگر ورزشها حضور موفقی در عرصه جهانی نداشته ایم اما بتدریج شرایط رو به شکوفایی گذارد و در المپیک و جهان دوباره مطرح شدیم دو مدال نقره عسکری محمدیان در المپیک ، روزنه امید را گشود و سپس در المپیک آتلانتا، رسول خادم طلایی گرفت تا به موحد و زنده یاد تختی بپیوندد در المپیک 2000 سیدنی هم علیرضا دبیر طلا گرفت و از حیثیت کشتی ایران دفاع کرد جدا از این موفقیت ها، در مسابقات جهانی تهران با3 مدال طلای دبیر، حیدری و جدیدی ، قهرمان جهان شدیم تیم کشتی جوانان ایران نیز بر سکوی اول جهان ایستاد اما در کشتی فرنگی هم موفقیت هایی کسب کردیم که برجسته ترین آن ، کسب مدال طلای رقابت های جهانی سال 2001 توسط حسن رنگرز بود به این ترتیب او در کنار فیروز علیزاده قرار گرفت که بیش از3 دهه قبل طلای جهانی در رشته فرنگی را کسب کرده بود.وزنه برداری اولین رشته ای است که ما را در المپیک صاحب مدال کرد مرحوم جعفر سلماسی در المپیک 1948 لندن یک برنز المپیک را کسب کرد و نامش به عنوان اولین مدال آور المپیکی ایران در تاریخ ورزش کشور ثبت شد. بعد از آن وزنه برداران کشورمان مدالهای فراوانی از رقابت های جهانی و المپیک کسب کردند. در المپیک 1968 مکزیک ، محمد نصیری مدال طلا را به گردن آویخت پس از آن 32 سال صبر کردیم تا بار دیگر برق طلای المپیک در وزنه برداری ایران درخشید. در نخستین دهه بعد از انقلاب ، وزنه برداری ما وضع مناسبی نداشت و تا مدتها چشم انداز آینده تار بود اما فدراسیون وزنه برداری با سرمایه گذاری روی جوانان و فراخواندن مربیان آگاه ، پایه های موفقیت را محکم کرد طلای کورش باقری در مسابقات جوانان جهان ، خبر از شکوفایی دوباره وزنه برداری ایران داد در مسابقات جهانی سال 1999 در یونان ، شاهین نصیری نیا طلا گرفت و رضازاده جوان به برنز دست یافت بعد از آن نوبت به المپیک سیدنی رسید تا وزنه برداری ایران بزرگترین موفقیت تاریخ خود را جشن بگیرد توکلی در100 کیلو و رضازاده در به اضافه 100 کیلو، فاتح طلای المپیک شدند و برای اولینبار در یک رشته ورزشی، در یک دوره از المپیک2 مدال طلا کسب کردیم.در ورزشهای تیمی ، از زمانهای دور تاکنون ، فوتبال بیشترین طرفدار را در کشورمان داشته و همواره موردتوجه جوانان بوده است پیش از انقلاب ، تیم ملی ایران 3 بار قهرمان جام ملتهای آسیا و یک بار برنده مدال طلای بازیهای آسیایی شده بود و یک بار هم در جام جهانی 1978 حضور داشت دو شکست مقابل هلند و پرو و یک تساوی مقابل اسکاتلند؛ ره آورد اولین حضور ایران در جام جهانی بود در رده جوانان هم4 بار قهرمان آسیا شده بودیم در سالهای بعد از انقلاب ، اولین توفیق بزرگ فوتبال ایران در بازیهای آسیایی 1990 حاصل آمد که تیم ایران با مربیگری علی پروین برنده مدال طلا شد از آن زمان بود که فوتبال ایران دوبار در سطح اول قاره کهن مطرح شد اما عدم توفیق تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1994 ، باز هم تردیدهایی را در مورد تیم ملی ایجاد کرد؛ ولی پیروزی خاطره انگیز مقابل استرالیا و صعود به جام جهانی نودوهشت ، سطح بالای فنی فوتبال ایران را به جهانیان نشان داد تیم ملی در این دوره از جام جهانی 3 بازی انجام داد که مهمترین آن مقابل امریکا بود در این مسابقه با غلبه 1-2 مقابل این تیم ، به اولین و تنها پیروزی خود در جام جهانی رسیدیم در مقابل تیمهای یوگسلاوی و آلمان نیز هر چند شکست خوردیم، اما بازیهای خوب و مقتدرانه ای را نشان دادیم تیم ملی بعد از این توفیق ، در بازیهای آسیایی 1998 بانکوک مدال طلا کسب کرد تا موفقیت آن در این بازیها، درخشان تر از دوران قبل از انقلاب شود.از دیگر موفقیت های فوتبال ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب ، دومین قهرمانی تیم استقلال در جام باشگاه های آسیا و کسب جام حذفی باشگاه های آسیا توسط تیم پیروزی در اولین دوره این پیکارها بود آخرین موفقیت جهان فوتبال ایران ، راهیابی تیم نوجوانان ایران به مسابقات جهانی نوجوانان بود.یکی از رشته هایی که در سالهای بعد از انقلاب بویژه در چند سال اخیر بسیار موفق تر از قبل بوده ، والیبال است با برنامه ریزی و پشتکار فدراسیون والیبال ، برای نخستین بار قهرمان جوانان آسیا شدیم و در مسابقات جهانی تایلند به مقام هشتم رسیدیم بعد از آن نوبت به نوجوانان رسید تا بر سکوی اول قاره کهن بایستند اما بزرگترین توفیق تاریخ ورزش والیبال و ورزشهای تیمی را همین تیم نوجوانان کسب کرد که با شایستگی به مقام نایب قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2002 در شهر قاهره رسید در واقع کوشش فدراسیون برای استعدادیابی و بهره گیری از مربیان کارآزموده بخوبی نتیجه داد این نوجوانان پشتوانه های بسیار خوبی برای جوانان و بزرگسالان خواهند بود.یکی از موفقیت های برجسته ورزش در سالهای بعد از انقلاب ، توفیق جهانی در رشته های غیر از کشتی و وزنه برداری بوده است برای نخستین بار در رشته تکواندو به طلاهای جهانی دست یافتیم و در مسابقات قهرمانی جهان ، نایب قهرمان شدیم سپس در المپیک سیدنی ، هادی ساعی اولین مدال غیرکشتی و وزنه برداری ایران را کسب کرد و تکواندوی کشور به یک برنز المپیک رسید. در جودو نیز موفقیت های بزرگ آسیایی و جهانی کسب کردیم و همان گونه که پیش از این آمد، نقره جهانی والیبال نوجوانان را هم به دست آوردیم.یکی از مشکلات اساسی ورزش ما از دیرباز حرکت آرام و ناموفق ورزشهای مادر بوده است با وجود تاکید همیشگی بر توجه به ژیمناستیک ، دوومیدانی و شنا، هرگز موفقیت پیوسته و چشمگیری در این ورزشها نداشته ایم در سالهای بعد از انقلاب تاکنون ، به رغم کوششهای مسوولان این ورزشها، هنوز از سطح اول قاره آسیا بسیار عقب هستیم در دوومیدانی تک مدال هایی را در بازیهای آسیایی کسب کرده ایم ، اما در شنا و ژیمناستیک حتی در حسرت یک مدال برنز بازیهای آسیایی مانده ایم تنها نقطه روشن شنا، مدال طلای واترپولو و بازیهای آسیایی 1353 تهران است که در شرایط میزبانی و اوضاعی خاص به آن رسیدیم امیدواریم به موضوع مهم گسترش ورزشهای مادر، به طور بنیادی توجه شود و شاهد حرکت و تحولی در این ورزشها باشیم.

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است:

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

چهارشنبه 14 بهمن 1394  10:16 AM
تشکرات از این پست
sadali
sadali
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 1442
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جایگاه ورزش قبل و بعد از انقلاب

      مروري بر ورزش بانوان  قبل و بعد از انقلاب در ايران

مقدمه

َورزش به فعالیتها یا مهارتهای عادی جسمانی‌ای گفته می‌شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت جویی یا آمیزه‌ای از این اهداف انجام می‌گیرد. تعریف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگی دارد. برای نمونه پیکارهای شنا که در برابر هزاران نفر در یک استخر سرپوشیده مسابقاتی انجام می‌گیرد یک گونه از ورزش بشمار می‌رود در حالیکه شنا در یک استخر معمولی یا در دریا یک تفریح شمرده می‌شود. رشته‌های فراوانی در ورزش وجود دارند و مردم زمان و هزینه زیادی را چه به عنوان شرکت کننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش می‌کنند. ورزش و ورزش کردن طی سالیان طولانی از قالب یک تفریح و سرگرمی به قالب یک حرفه و فعالیت درآمده‌است و تعداد بیشماری از ورزشکاران حرفه‌ای در سراسر جهان از طریق ورزش به ثروت و زندگی رسیده‌اند. این یکی دیگر از خصوصیات ورزش به شمار می‌آید.امروزه ورزش زنان نیز جایگاه خاصی در مجامع بین المللی پیدا کرده‌است.واژه‌ ورزش‌ که از دیرباز معنای تمرین و ممارست داشت به هنگام‌ تصویب‌ «قانون‌ ورزش‌ اجباری‌ در مدارس‌» در ۱۶ شهریور ماه‌ ۱۳۰۶ خ‌ به طور رسمی به معنای امروزی وارد قاموس‌ واژگان‌ دولتی‌ ایران‌ شده‌ است‌

توسعه ورزشها با توجه به تاریخچه کامل آنها به ما مطالب مهمی درباره تغییرات اجتماعی و همچنین به مقدار زیاد درباره خود ورزشها می‌آموزد.کشف‌های بسیار مدرنی در فرانسه، افریقا و استرالیا درباره هنر غارنشین‌ها وجود دارد (برای مثال لاسکائوکس) را از زمان ماقبل تاریخ ببینید که شواهدی برای جشنهای مذهبی، رفتارها و غیره را نشان می‌دهد. بعضی ازتاریخهای این منابع به ۳۰۰۰۰ سال قبل مربوط می‌شود که با تاریخ نویسی کربنی ثبت شده‌اند. اگرچه شواهد مستقیم کافی درباره ورزش از این منابع وجود ندارد، منطقی است که تصور کنیم که فعالیتهایی در این دوران وجود داشته که معادل تعریف ورزش در زمان ما است.

اصل ورزش را از يونان دانسته اند که به منظور چابکي بدن و ايجاد قوّت انجام مي يافت و پاروزني، بوکس ، کشتي ، شنا ، شمشيرزني ، تيراندازي ، اسکي و ورزش هايي چون بيس بال ، سافت بال و بسکتبال و انواع فوتبال و چوگان بازي ، واليبال ، گلف ، انواع تنيس ، شنا ، پرتاب وزنه و ... جزو ورزش محسوب مي شوند.

اولين ملتي که ژيمناستيک را بنيان و آن را نام نهاده اند ، يونانيان قديم مي باشند، که ابتدا اصول ورزش در يونان خيلي خشن و ناصحيح بود و اولين نتيجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن مي دانستند. بعدها ورزش در يونان به شکل ريسمان بازي جان بازي در آمد و براي آن اهميت زيادي قايل بودند و عمل کنندگان آن را آکروبات مي ناميدند و اين نوع حرکات را آکروباتيک مي گفتند. به محل هايي که در آن جا ورزش مي نمودند، ژيمنازيوم گفته مي شد، که مهم ترين آن ها يکي ليسه و ديگري آکادمي نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش مي کردند، کلمه ژيمناز از کلمه گيمنوس که به معناي لختي است گرفته و به آن محل ها نام نهادند و بعداً به عموم ورزش هاي بدني نيز ژيمناستيک نام گذاشته شد.

مورخ مشهور ، ويل دورانت مي نويسد: آن (مدينه فاضله بچه ها) فنون خانه داري را به دختران و فنون شکار و جنگ را به پسران مي آموختند و به پسران آموزش مي دادند که چگونه شکار کنند و ماهي بگيرند و شنا کنند و همچنين شخم زدن کشت زارها، دام گستري، دامپروري و نشانه روي با تير و نيزه را مي آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگي توان محافظت و حراست از خويش را دارا باشند.

اما اگر بيش تر در مساله دقت کنيم، در خواهيم يافت تعليم و تربيت در حقيقت با پيدايش و سکنا گزيدن بشر در روي زمين آغاز شده است. خاک و سنگ و کوه و تپه و دريا و جنگل و جويبار و ديگر مظاهر طبيعت و نيز خود زندگي و نيازهاي آن. نخستين کتاب هاي درسي نوع بشر بوده اند.

از قديم ترين روزگاران و حتي پيش از پيدايش خط ، نياز به تامين خوراک و پوشاک از راه شکار حيوانات و احتياج به کسب توانايي براي مقابله با خطرهاي طبيعي و دشمنان گوناگون، جوامع کهن بشري را واداشته بود که به امر تربيت بدني، به عنوان يکي از مهم ترين امور زندگي توجه نمايند و اين حقيقت را دريابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگي انسان ها از اهميتي برخوردار است، مي توان با بهره گيري از تمرين ها و فعاليت هاي جسماني تا حد قابل ملاحظه اي تقويت کرد.

وقتي دولت ها و حکومت ها تشکيل و تاسيس شدند، رهبران آن ها متوجه شدند که براي حفظ يا گسترش مرزهاي خود، نيازمند بازوان توانايي هستند که در جنگ ها بتوانند پيروزي را براي آن ها به ارمغان آورند؛ ويل دورانت در اين باره مي نويسد:از ضروريات دولت ها و تاکيد بر روي حفظ نيروي جسماني، پيروزمندي در جنگ هايي بوده است که متکي بر قدرت بدني و نيرومندي جسماني بوده است، و نيرومندي و مهارت بدني، حاصل نخواهد شد، مگر در ورزش هايي که در بازي هاي المپيک مقرر گرديده است. »

در توجه انسان به تربيت جسم و توانمندی، عوامل زیر نقش اساس داشته استانسان اولیه در جناح مبارزه با طبیعت، که از بدو تولد تا سپری شدن عمر او را تهدید می کرده، ضرورت نیرومندی را دریافته استاز طرفی بر اثر قهر طبیعت، ناچار به مهاجرت برای یافتن معاش بوده و در این مهاجرت در برخورد با دیگر اقوام، برای حفظ بقای خویش و بقای اجتماعیو از جناح نیازهای فیزیولوژیک که برای ارضای نیازهای طبیعی خویش و خانواده، به ویژه نظام معیشتی جدیدی که در اثر مهاجرت برای او ایجاد می گردید.

واقعیت‌های هنری و ساختاری وجود دارد که نشان می‌دهد که چینی‌ها با ورزش و فعالیتهایی در ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح سروکار داشته‌اند. بنظر می‌رسد که ورزش ژیمناستیک یکی از ورزشهای محبوب و عمومی در چین باستان بوده‌است. آثار باقیمانده از فرعون‌ها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ورزشها، شامل شنا و ماهیگیری، بطور کامل توسعه و تکمیل شده بود و بطور منظمی در چندین هزار سال قبل در مصر باستان انجام می‌شده‌اند. سایر ورزشهای مصر باستان شامل پرتاب نیزه، پرش ارتفاع و کشتی گرفتن بود. در اروپا، علائم باقیمانده از ایرلند باستان شواهدی از شجره انسانهای مدرن هاکی ایرلندی را که استفاده می‌شود و برای آماده کردن جنگاوران برای جنگ را نشان می‌دهد که به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد.

میزان زیادی از ورزشها قبلا در زمان یونان باستان از قبیل، کشتی گرفتن، دویدن، بکس، پرتاب نیزه، پرتاب دیسکو، راندن گاری بودند. حوزه وسیعی از این فعالیت‌ها بطور قابل ملاحضه‌ای فرهنگ نظامی و توسعه ورزشها در یونان باستان را یکی بعد از دیگری نشان می‌دهد. از زمانی که یونانیها بازیهای المپیک را بوجود آورده‌اند، ورزش بخشی از فرهنگ این کشور شده که در زمانهای قدیم هر چهار سال یکباردر دهکده کوچکی در پلئوپونس که المپیا نامیده می‌شود برگزار می‌شده‌است.، این را ورزشها بطور فزاینده‌ای سازمان یافته و مقرراتی برای آنها از زمان المپیک باستانی تا زمان وقرن حاضر وضع و تدوین شده‌است.

صنعتی شدن زمان استراحت و تفریح بیشتری برای شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه فراهم کرده و باعث شده مدت زمان بیشتری برای شرکت و انجام ورزشهای تماشایی و مسابقه‌ای ایجاد کند و شرکت بیشتر در فعالیتهای ورزشی را جلب کند وآنها را بطور قابل دسترسی افزایش دهد. این گرایش‌ها و تمایل‌ها با کارآئی مدیا ووسایل ارتباط جمعی گسترده و ارتباطات جهانی وسیع ادامه دارد. حرفه‌ای شدن در یک ورزش یک مورد و امتیاز خاصی شده و بعلاوه بودن آنها محبوبیت ومردمی بودن ورزشها را افزایش داده‌است، تا آنجا که طرفداران ورزشها شروع به تبلیغ و نمایش ورزشکاران حرفه‌ای از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت کرده اند—که همه آنها در تمرینها و رقابتهای ورزشی با ورزش‌های آماتور شرکت و نقش دارند.در سطح جهانی فوتبال محبوب ترین و مردمی ترین ورزش در حالت کلی است.

تاریخچه ورزش در ایران

اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایران باید گفت: در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشتری اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودندهرودوت ، مورخ مشهور یونانی می نویسدایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند سواری ، تیر و کمان ، راستگوییجوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند، و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود.

به خصوص در باره دوران پارت ها یا اشکانیان و پیدایش کلمه پهلوان باید گفت: شرح فتوحات این قوم آریایی و حکومت پانصد ساله آن ها پر از دلاوری ها و کوشش های این مردم است. کلمه پهلوان و پهلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و پهلو دانسته اند. اینان مردمی جنگجو و شکارچی بودندهنستین ، مورخ یونانی می نویسد: "پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند." ورزشهای ایران یا پرشیای باستان مانند هنر نظامی ایرانیان درزمان زرتشتیان ارتباط نزدیکی با مهارتهای دفاعی ورزمی جنگی داشت. درمیان ورزشهای دیگری که در پرشیا رواج داشت چوگان و شمشیربازی سوار بر اسب بود.

زن و ورزش

ورزش زنان شامل رقابتهای حرفه‌ای و آماتور در تمام رشته‌های ورزشی می‌شود. مشارکت زنان در ورزش به تدریج از قرن بیستم میلادی، به ویژه اواخر قرن افزایش یافت. این افزایش تحت تأثیر تغییرات جامعه بود که روی برابری جنسیتی تاکید داشت.البته میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور تفاوت دارد: ورزش زنان در بعضی از رشته‌ها در برخی کشورها محدودیتهایی دارد، و یا اینکه در دنیا در بعضی از رشته‌ها مانند تنیس و باله از ورزش مردان محبوبیت بیشتری دارد.

مي دانيم توجه علم به ورزش، يكي از اصول اساسي در توسعه آن به شمار مي آيد.در حال حاضر، توسعه، اساسي ترين مقوله ي مورد بحث در امر ورزش است. بر همين اساس، مي توان در جهت توسعه و گسترش ورزش بانوان ضمن سالم سازي و پويايي محيط هاي ورزشي، كاربردهاي علمي ورزش را در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش مدنظر قرار داد. بايد فضاي لازم براي زايش و بالندگي فرهنگ علمي ورزش در محيط زندگي زنان فراهم گردد، به گونه اي كه ورزش جزو جدا نشدني از زندگي آنها شود و به تدريج به آن خو گيرند.

زنان در صورتي به سوي فرهنگ علمي ورزش سوق داده مي شوند كه زندگي شان به طور نهادي با ورزش سامان بگيرد.

گسترش تحقيقات علمي در باره ي زن در ورزش و فعاليت هاي بدني او، نياز به تركيب اطلاعات علمي-ورزشي و ارائه روش هاي جديد علمي را بيش از پيش براي ورزشكاران زن پديد آورده است. كنفرانس «زن و علوم ورزشي» در كلرا دو در سال۱۹۸۵ م ، جهت تامين اين نياز طرح ريزي شده بود. در آن كنفرانس برعلوم ورزشي مانند بيومكانيك، فيزيولوژي و روانشناسي و زمينه هاي مرتبط ديگر چون تغذيه، آسيب ها، كاركرد عادت ماهانه و سالمندي كه امروزه برفعاليت زنان تاثير بسزايي دارد، توجه خاصي شده بود. مطالب طرح شده در كنفرانس، در يك چارچوب هنرمندانه، اطلاعات علمي –ورزشي را در اختيار متخصصان تندرستي و پزشكي، مربيان و ورزشكاران، كمك مربيان و ديگر علاقه مندان به سلامت و تندرستي زنان كه در فعاليت هاي بدني و ورزشي شركت مي كردند، قرار داد.

مي دانيم در طي بيست سال گذشته، انقلابي واقعي در ورزش زنان رخ داده است. توجه به ورزش جزو لاينفك نهضت زنان به شمار مي رود و همين امر دورنماي جديدي را در زمينه ي تلاش انسان گشوده است. ما مي توانيم جايگاه فعلي و مشكل احتمالي ورزش زنان را در آينده با نگاهي به الگوي عملكرد ورزشي زنان، درست مانند هر پديده ي بيولوژيكي ديگر تصور كنيم، به عبارت ديگر، پيشرفت ورزش زنان چيزي شبيه منحني سينوسي است.عملكرد پيشينه ورزشي زنان به سرعت به پيشرفت خود ادامه مي دهد و اكنون در قسمت شيب تندبالا رونده ي منحني قرار دارد. از طرفي ديگر، ورزش مردان در قسمت بالاي منحني قرار دارد و پيشرفت آن ها در مقياسي اندك و به آهستگي صورت مي گيرد.

 تحسين ها و ستايش هاي اجتماعي، برنامه هاي حمايتي مناسب و تنوع جوايز روحي –رواني، هيجاني و مالي به كيفيت و كميت شركت زنان و بطور كلي به كيفيت ورزش بانوان افزوده است. از ديدگاه يك مربي ورزش، انگيزش شايد جالب ترين و آموزنده ترين موضوع در روانشناسي ورزش امروز باشد. مامعمولاً اطلاعات علمي كافي در اختيار نداريم تا ثابت كنيم بين دو جنس تفاوت هاي روانشناحتي زيادي وجود دارد. برخي از تفاوت هاي جامعه كاملاً آشكار است و در نتيجه در روش ها و رفتارهاي روانشناختي نمايان است. مثلاً هيجان و عواطف در زنان آشكارتر است، اشك ريختن، رفتاري مورد قبول در زنان و نه مردان است. تفاوت ديگر، احتمالا از اين جهت است كه مردها ساليان سال با ورزش درگير بوده اند، نقش آنها از نظر اجتماعي پذيرفته و تعريف شده است، در حالي كه نقش زنان هنوز در مرحله ي انتقال است. تعدادي از پژوهشگران معتقدند كه نيازهاي مردان و زنان از نظر رفتار موفقيت آميز نيز متفاوت است. استدلال شده است كه زنان بيشتر براي اينكه مورد علاقه و تاييد قرار گيرند، كار مي كنند تا چيرگي در مهارت ها به عنوان يك اولويت دركار؛ بنابراين مربي بايد براي زنان و تيم زنان فضاي دوستانه، گرم، مثبت و اجتماعي فراهم كند. بنابراين، وظيفه ي مربي ايجاد بالاترين انگيزه براي بهترين اجراي ورزشكاران است. مربيان بايد از روابط انساني بيشتر استفاده كنند، بويژه در مورد ورزشكاران زن. در اين الگو، مربي مانند يك باغبان، عمل مي كند. او به ورزشكاران كمك مي كند تا در ورزش مورد علاقه شان پيشرفت كنند.

براي ايجاد انگيزش در ورزشكاران بايد ورزشكاران را شناخت، محيط ورزش را كنترل كرد، به ورزشكاران كمك كرد تا خويشتن پنداري مثبت داشته باشند، ورزشكاران را در تصميم گيري دخالت داد، به آنها آموخت تا اهداف خود را تدوين كنند و آخر اينكه الگوهاي الهام بخش در اختيار ورزشكاران قرار داد. خلاصه با توصيه هاي موارد فوق ، موفقيت مربيگري ورزشكاران زن، بستگي زيادي به مهارت مربي در ايجادتعادل بين انگيزه هاي ورزشكاران دارد و تحقيقات بيشتري بايد در زمينه ي چگونگي كار برد يافته هاي تحقيقاتي با توانايي هاي خلاق مربيان در ايجاد انگيزه در ورزشكاران زن صورت پذيرد. در عصر بعد از انقلاب صنعتي كه بر اثر رنسانس و تحول علمي و فرهنگي، خط مسير جديدي در اوضاع سياسي، اجتماعي وعلمي جهان مشخص شد، نمي توان تاريخ دقيقي را در ورود زنان به جوامع ورزشي مشخص نمود؛ اما آنچه مسلم است حقوقي كه جوامع براي زنان قائل شدند و انگيزه هايي بر اساس اين نوع نگرش، براي زنان در نظر گرفتند، مشخص كننده تقدم يا تاخر اين ورود مي باشد؛ چرا كه ورود زنان در جوامع ورزشي مستلزم شركت زنان در امور اقتصادي و سياسي بوده است. شركت زنان در ورزش متناسب با جنگ توسعه و به اصطلاح استقلالي پس از جنگ جهاني بسيار فراتر گرديده است؛ در بررسي تاريخ المپيادها، از قرن ۱۹، درست در سال ۱۹۰۰ در المپياد پاريس تعداد زنان شركت كننده ۶ نفر بود، در سال ۱۹۰۴ در المپياد، شركت كننده ي زن وجود نداشت و بعدها در سال ۱۹۲۴ «پاريس» ۱۳۶ نفر بودند، اين ارقامي است كه حاكي از افزايش تعداد شركت كنندگان زنان مي باشد وبالاخره زنان كه براي شركت در بازي هاي المپيك مبارزات بسيار داشتند، در سال۱۹۰۰ بود كه اجازه شركت در دورشته ي گلف و تنيس راه يافتند و دوپله از سكوهاي افتخار را كسب كردند.

زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل داده و از جهات مختلف دارای اهمیت بوده و در برنامه ریزی های گوناگون جامعه، باید در نظر گرفته شوند.یکی از اموری که برای زنان مطرح است، ورزش است. امروزه زنان زیادی در سطح جهان به ورزش های مختلف اشتغال دارند. گروهی ورزشکار حرفه ای اند و تعدادی ورزشکار آماتور؛ گروهی به ورزش های سبک می پردازند و برخی به ورزش های سنگین و خشن؛ گروهی از آنان برای رسیدن به مقامات و قهرمانی تلاش می کنند و برخی برای حفظ سلامتی و یا تناسب اندام. و عدّه بیش تری از زنان نیز از ورزش و ورزشکار، بیگانه و یا حتی از آن بیزارند. حال باید دانست، کار کدامین گروه از این زنان صحیح تر بوده و به صلاح نزدیک تر است.زنان در جوامع کهن و باستانی به شدت از ورزش و حتی تماشای مراسم ورزشی منع می شدند، اما بالاخره پای آنان به ورزش و مسابقات ورزشی باز شد.در کتاب زن و ورزش (ص 18 و 19) چنین آمده است:" حتی در مراسم و آیین های ویژه مذهبی و اجتماعی که تا پیش از بر پایی المپیاد در یونان باستان برگزار می شد، و بعد از آن در المپیاد باستانی که به منظور پرورش جسم و روان نو نهالان و جوانان ترتیب یافته بود و هر چهار سال یک بار برگزار می شد، زنان حق ورود و تماشا نداشتند، و این ممنوعیت، آن قدر شدت و غلظت داشت که اگر زنی این قاعده و قانون را نادیده می گرفت و به تماشای مسابقات می رفت، محکوم به اعدام می شد.نخستین زنی که سنّت مرد سالاری را در عرصه ورزش و مسابقات میدانی در هم شکست، زنی بود به نام "هیپوهریا" که با تلاش و پشت کاری خاص، سرانجام پای زنان را به عرصه ورزش و میدان مسابقات ورزشی یونان باز کرد. چندی نگذشت که زنان موفق شدند، تحت عنوان "هریا" برای اولین بار، مسابقاتی را در حضور مردان بر پا کنند و عرصه های نبرد ورزشی را زیر قدم های خود داشته باشند. ورزش زنان شامل رقابتهای حرفه‌ای و آماتور در تمام رشته‌های ورزشی می‌شود. مشارکت زنان در ورزش به تدریج از قرن بیستم میلادی، به ویژه اواخر قرن افزایش یافت. این افزایش تحت تأثیر تغییرات جامعه بود که روی برابری جنسیتی تاکید داشت.البته میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور تفاوت دارد: ورزش زنان در بعضی از رشته‌ها در برخی کشورها محدودیتهایی دارد، و یا اینکه در دنیا در بعضی از رشته‌ها مانند تنیس و باله از ورزش مردان محبوبیت بیشتری دارد.(1)

انواع ورزش

 به طور کلی ورزش در دو بُعد حرفه‌ای و عمومی بررسی می‌شود. ورزش حرفه‌ای به مسابقات رسمی و شغل ورزشکاری برمی‌گردد ولی ورزش عمومی مربوط به انجام تمرینات ورزشی توسط تمام افراد جامعه و سلامتی عمومی افراد است و حداقل روزانه۳۰ دقیقه و ۵ روز در هفته توصیه می‌شود.از این نظر ورزش و انجام تمرین‌های ورزشی در میان زنان جایگاه بسیار پایینی دارد. به عنوان مثال، طبق تحقیقات «فدراسیون ورزش و آمادگی جسمانی زنان» (WSFF) ، بریتانیا با بحران آمادگی جسمانی و ورزش زنان مواجه است و فقط یک پنجم (۲۰ درصد) از زنان برای تندرستی خود به تمرینات ورزشی کافی می پردازند، در حالی که ۶۰ درصد زنان تصور می‌کنند تمرینات ورزشی کافی دارند.سو تیبالز، مدیر اجرایی WSFF معتقد است به تصویر کشیدن زنان مدل و لاغر اندام در رسانه‌ها، باعث می‌شود زنان بیشتر به دنبال حفظ لاغری بروند تا تناسب و سلامتی جسمانی. همچنین بسیاری از زنان هنوز فکر می‌کنند ورزش، غیرزنانه است. به نقل از هفته‌نامه شیرزنان، ورزش زنان مسلمان بریتانیا از این هم کمتر است و فقط ۱۳٫۲ درصد این زنان به میزان کافی ورزش می‌کنند.

بازی‌های بانوان کشورهای اسلامی

یکی از عرصه‌های بروز قابلیت‌های ورزشی، میادین بین المللی است که بدلیل مغایرت الگوهای رایج با مذهب و اعتقادات زنان مسلمان جهان، حضور این دسته از زنان مسلمان در مسابقات بین المللی و بعضآ ملی بسیار کمرنگ بوده‌است، لذا با ابتکار و پیشنهاد نائب رئیس وقت کمیته ملی المپیک ج. ا. ایران در سال ۱۳۶۹(خانم فائزه هاشمی) و نیز با موافقت ریاست کمیته بین المللی المپیک(IOC)، آقای خوان آنتونیو سامارانش، ریاست شورای المپیک آسیا(OCA)، آقای شیخ احمد الفهد الصباح و حمایت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، آیت الله هاشمی رفسنجانی، تشکیل شورای همبستگی ورزش بانوان (فدراسیون اسلامی ورزش زنان)با هدف رفع این خلا در دومین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال۱۳۶۹مطرح و به تصویب رسید.فدراسیون اسلامی ورزش زنان در چهارچوب منشور المپیک با هدف برگزاری مسابقات ورزشی با حفظ و حراست از اصول و موازین اسلامی، تقویت همبستگی در میان بانوان مسلمان و تعالی هویت اسلامی زنان در میادین ورزشی، تحکیم مبانی، عدم تبعیض نژادی و طبقاتی بر طبق موازین اسلامی، ارتقاء فرهنگ ورزشی و گسترش و تقویت کادر ورزشی و تشکیل دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف را در برنامه کاری خود قرار داده. در همين زمينه پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۹ میلادی در سه شهر ایران یعنی تهران(پایتخت ایران). و اصفهان(پایتخت فرهنگی جهان اسلام) و مشهد(شهر مذهبی) و با حضور زنان مسلمان و بعضا غیر مسلمان از کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی برگزار شود.رشته‌های ورزشی پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی:۱-والیبال ۲-شنا ۳-شیرجه ۴-واتر پلو ۵-پینگ پنگ(تنیس روی میز) ۶-تکواندو ۷-کاراته ۸-دو ومیدانی ۹-شمشیر بازی ۱۰-جودو.رشته‌های معلولین پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی نيز شامل:۱-فوتسال کم توانان ذهنی ۲-والیبال نشسته ۳-بسکتبال با ویلچر ۴-گلبال(نابینایان و کم بینایان).

ورزش بانوان در ايران

ورود زنان به عرصه ورزش در ایران، به تلاش‌های وسیعی که در دوران سلطنت دودمان پهلوی انجام شد، باز می‌گردد.زنان ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و دارای مدال‌های جهانی هستند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:اتومبیل‌رانی (که مشترک با مردان است) ، تنیس ، تیراندازی ، والیبال ، فوتبال ، بسکتبال ، دو و میدانی ، انواع ورزش‌های رزمی و ...یعضی از ورزشکاران زن ایرانی بسیار مشهور هستند مانند:ارغوان رضائی قهرمان تنیس ایرانی‌الاصل که هم‌اکنون در فرانسه بازی می‌کند. او به «ملکه تنیس ایران» معروف است. یاسمین سعادت، اولین زن تنیسورایرانی با حجاب اسلامی درمسابقات بین‌المللی. لاله صدیق قهرمان اتومبیل‌رانی مشترک زنان و مردان در ایران  که ادعا شده‌است در آخرین مسابقه‌اش تقلب نموده‌است. او به «شوماخر ایرانی» معروف است. ورزش بانوان در ايران شرايط كاملاً ويژه يي دارد: شرايطي كه شايد هيچ كشور مسلمان ديگري هم با آن درگير نباشد. در سال هاي ابتدايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حضور ورزشكاران زن در مسابقات برون مرزي به رشته تيراندازي يا شطرنج محدود مي شد اما امروز با گذشت سه دهه شرايط كاملاً متفاوت است و به جز چند رشته معدود كه استثنا هستند، مي توان گفت در اكثر رشته ها زنان ايران حداقل يك بار در ميادين بين المللي حاضر شده اند. مساله طراحي لباس هاي ويژه كه به رغم دارا بودن خصوصيات يك پوشش اسلامي، يك لباس ورزشي به شمار بيايد، اوايل مساله يي دور از ذهن به نظر مي رسيد اما مدتي است شكلي جدي به خود گرفته و راه را براي حضور زنان ورزشكار ايران باز كرده است.با اين حال زنان ورزشكار ايران تا درخشش در دنياي ورزش راه طولاني پيش رو دارند و آمار نتايج شان نشان مي دهد هنوز در ابتداي راه هستند. اين در صورتي است كه كج خلقي ها براي اعزام دختران ورزشكار به مسابقات برون مرزي همچنان ادامه دارد در ورزش هاي تيمي زنان ايران چندان شناخته شده نيستند و اگرچه در پنج رشته اصلي تيمي حالاحداقل تجربه يك مسابقه برون مرزي را در كارنامه خود دارند اما همه چيز تازه شروع شده و به نظر مي رسد دعوت هاي مختلفي كه از تيم هاي دختران ايران براي حضور در مسابقات بين المللي مي شود، بيشتر به دليل جذابيت حضور تيمي با پوشش متفاوت است. دختران ايراني فعال در رشته هاي تيمي، تجربه حضور در مسابقات برون مرزي را با فوتبال و فوتسال شروع كردند.

ورزش هاي تيمي

 فوتبال  

 شاید فکر کنید که فوتبال زنان سابقه چندانی ندارد و حضور زنان در این ورزش پرطرفدار پدیده‌ای نسبتا نوظهور است، در حالی که که بنیانگذاری نخستین تیم فوتبال زنان برمی‌گردد به سال ۱۸۹۴ میلادی، یعنی ۱۱۳ سال پیش.ورود زنان به رشته‌های مختلف ورزشی همیشه با تأخیر همراه بوده است. برای نمونه در اوایل قرن نوزدهم میلادی، این فقط مردان بودند که مثلا در آلمان در رشته ژیمناستیک فعالیت داشتند و در دهه سی میلادی همان قرن، یعنی بعد از گذشت ۳۰ سال، زنان نیز رفته‌رفته این فرصت را یافتند که به شکلی سازمان‌یافته در این رشته ورزشی فعال شوند.در مورد فوتبال نیز وضع به همین صورت بود و سالیان سال گفته می‌شد که زنان را چه به فوتبال. البته زنان در نهایت اهداف خود را پیش بردند و علیرغم مخالفت‌ها و تمسخرهایی که از طرف مردان ابراز می‌شد، قدم به میدان فوتبال گذاشتند. در سال۱۸۹۴، اولین باشگاه فوتبال زنان تاسیس شد، طبیعتا در انگلیس که مهد فوتبال است. این باشگاه British Ladies Football Club نام داشت و یک سالی بیش طول نکشید که در انگلیس چندین تیم فوتبال زنان فعال شدند و در حضور هزاران تماشاگر مسابقه برگزار می‌کردند. در حین جنگ جهانی اول حتی بازی‌های متعددی میان تیمهای مختلف زنان صورت می‌گرفت که درآمد بدست آمده از آن صرف امورات خیریه می‌شد.

نخستین دختران جوانی که در سال ۱۹۷۰ به باشگاه بایرن مونیخ پیوستند در سال۱۹۲۱، یعنی چند سالی پس از پایان جنگ جهانی اول، حدود ۱۵۰ تیم فوتبال زنان در انگلیس وجود داشتند. معروفترین و موفقترین آنها تیمی بود به نام Dick, Kerr Ladies F.C.  که در سال ۱۹۱۷، یعنی در اواخر جنگ جهانی اول بناینگذاری گردید. زنانی که در این تیم توپ میزدند، همگی کارگر کارخانه ماشین‌سازی و مهمات‌سازی Dick Kerr بودند. جالب توجه که این تیم نه تنها به مصاف دیگر تیم‌های فعال در انگلیس می‌رفت، بلکه بازی‌هایی در برابر رقبای خارجی نیز انجام میداد. شکی نیست که حضور مردان در میدان جنگ جهانی اول و غیاب آنان در میادین فوتبال، در پیشرفت و پررنگ شدن فوتبال زنان بی‌تأثیر نبود. بعد از پایان جنگ جهانی اول و بازگشت مردان از جبهه جنگ، اهمیت بازیهای خیریه و پرتماشاگری که از طرف تیم‌های فوتبال زنان برگزار می‌شد، روز به روز کاهش یافت و سرانجام در سال ۱۹۲۱ میلادی، فدراسیون فوتبال انگلیس از باشگاه‌ها خواست که از فعالیت‌های زنان در این عرصه پشتیبانی نکنند.

اگر چه فوتبال زنان پس از این فراخوان کاملا از صحنه محو نشد، اما به‌شدت رنگ باخت. در کنار انگلیس، فرانسه نیز از کشورهایی بود که زنان، علیرغم مخالفت‌های مردان، این امکان را یافتند که پا به میدان بگذارند. در سال ۱۹۱۷ برای نخستین بار در فرانسه یک مسابقه فوتبال بین دو تیم زنان انجام گرفت و این مسئله سبب شد که تیم‌های زیادی تشکیل شوند. در دهه‌های بیست و سی قرن بیستم میلادی نه تنها تورنمنت‌های مختلفی در داخل فرانسه برگزار می‌شد، بلکه دیدارهایی نیز میان تیمهای فوتبال انگلیس و فرانسه صورت می‌گرفت. ناگفته نماند که تیم‌های فوتبال زنان در فرانسه تا سال ۱۹۳۳ تحت پوشش فدراسیون تربیت‌بدنی زنان فرانسه قرار داشتند و از آن پس فدراسیون فوتبال زنان فرانسه، وظیفه نظارت و سازماندهی رو برعهده گرفت.

البته در همان دوران مقاوت پزشکان، مربیان، روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران ورزش در فرانسه در برابر فعالیتهای زنان در عرصه فوتبال رو به شدت گذاشت. بالا گرفتن موج مخالفت‌ها سرانجام سبب شد که در همان ده سی میلادی، زنان کم و بیش از صحنه فوتبال دور شوند.

فوتبال زنان در ايران

اگر از شما بپرسند كه ورزش فوتبال بانوان در ايران جند سال است كه راه انداري شده است چه جوابي مي دهيد؟چند نفر حدس مي زنيد كه فوتبال  زنان درايران قدمتي 38 ساله دارد؟فوتبال زنان در ايران از سال 1970 ميلادي آغاز شده است.وقتي كه زنان براي نخستين بار در بعضي از شهر ها به عنوان دروازه بان و گاهي بازيكن وارد تيمهاي محلي و خياباني آقايان شدند.بر اين اساس و با افزايش زنان علاقه مند به فوتبال در ايران،فدراسيون فوتبال تصميم گرفت چندين نفر از زنان مستعد را براي آموزش در زمينه مربي گري به كلاس هاي آموزشي فيفا بفرستد.با بازگشت اين مربيان به كشور ،سران فوتبال تصميم گرفتند تيم هاي فوتبالي را براي پرورش زنان مستعد تشكيل دهند.در اين ميان باشگاه تاج( استقلال كنوني)نخستين باشگاهاي بود كه براي زنان كلاسهاي تمريني گذاشت.پس از آن هم باشگاههاي ديگر مانند پرسپوليس ،ديهيم و عقاب نيز كلاسهايي را براي آموزش زنان تشكيل دادند.اما بعد از انقلاب و به واسطه تغييراتي كه در اين برهه در كشو روي داد فعاليت فوتبال بانوان محدود مي شود. بعد از انقلاب به واسطه نبودن لباسي متناسب با شعون اسلامي، دختران فوتباليست اجازه حضور در ميادين ورزشي را نداشتند. با تمام مشكلات به دليل وجود علاقه مندي زيادي كه در كشور بود فدراسيون فوتبال ايران تصميم به تشكيل تيم فوتبال زنان گرفت و به اين ترتيب نخستين تيم فوتبال زنان ايران تشكيل شد .اما به دليل نابساماني اوضاع سياسي كشور در اواخر رژيم گذشته و با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357فوتبال زنان در ايران به طور كلي فراموش شد. 13 سال بعد يعني در سال 1371 فوتبال زنان در ايران با مسابقات سالني كه براي نخستين بار در دانشگاه الزهرا (فرح سابق)برگزارشده بود تا حدودي احيا شد.اما در تمامي سالهاي پيش از رياست جمهوري خاتمي با وجود تلاشهاي فائزه هاشمي زنان تنها در مسابقات فوتسال حق بازي داشتند.با انتخاب خاتمي به عنوان رياست جمهوري و باز شدن فضاي سياسي در كشور فوتبال زنان دوباره احيا شد.در اين زمان تيم ملي فوتبال زنان مجددا تشكيل و براي انجام مسابقات آماده شد.با گذشت زمان و اجاي طرح ادغام ورزش زنان و مردان در ايران پستي با نام نايب رئس زنان در هر فدراسيون تشكيل شد و به اين تزتيب اوضاع ورزش زنان رو به بهبودي يافت. پس از آن تيم فوتبال زنان پس از اخذ مجوز شوراي برون مرزي ورزش آماده حضور در مسبقات آسايي شد و توانست در نخستين حضورش در مسابقات غرب آسيا نايب قهرمان شود. پس از آن فوتبال زنان روندي صعودي يافت  و در سال 2007 زنان فوتباليست در مرحله مقدماتي جام ملت هاي آسيه با غلبه بر هند به مرحله دوم مسابقات راه پيدا كرد و اين نخستين حضور جدي زنان ايران در مسابقات فوتبال است.زنان فوتباليست در سال 84 بدون هيچ سروصداي خبري در مسابقات غرب آسيا در اردن شركت كردند. كمي بعد و در شرايطي كه آنها بيش از حد انتظار ظاهر شدند و مقام دوم را در هر دو رشته به دست آوردند، عكس هايي از بازي هاي تيم فوتبال ايران انتشار يافت تا همه لباس هاي ويژه يي را كه مدت ها از آن صحبت مي شد، ببينند. شلوارهاي روي ساق پا، پيراهن هاي آستين بلند و مقنعه، ظاهري متفاوت از بازيكنان ديگر تيم ها براي بانوان ايراني ساخته بود اما آنها با همين لباس خود را براي مسابقات مهم تر آماده مي كردندهر چند در فوتسال با آنكه قدمت بيشتري از فوتبال دارد، دختران ايران هنوز عنوان خاصي به دست نياورده اند و در بازي هاي داخل سالن ماكائو هم بسيار ضعيف ظاهر شدند. البته آنها يك قهرماني در تورنمنت بين المللي اردن در كارنامه دارند كه فروردين ماه سال 86 بعد از شش پيروزي پياپي به دست آمد. با اين حال سطح آن مسابقات اجازه نمي دهد اين قهرماني را در ويترين افتخارات ورزش بانوان ايران قرار دهيم. اما بسكتبال با وجود آنكه ديگر مشكلي از نظر پوشش ندارد، هنوز شانس حضور در يك دوره مسابقه رسمي را به دست نياورده است. البته آنها مهرماه سال قبل در يك دوره مسابقه دوستانه در مالزي شركت كردند اما اگر مشكلي پيش نيايد و تيم دختران ايران بتواند طبق برنامه در مسابقات غرب آسيا در سوريه شركت كند، دومين تجربه خود را به دست مي آورد.در سال 1386 و  بر اساس اعلام آخرین رده بندی برترین تیم های ملی فوتبال زنان توسط فیفا، تیم ملی فوتبال زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ این رشته، در رتبه 55 جهان قرار گرفت.بنا به گزارش سایت فیفا، تیم فوتبال بانوان ایران با درخشش در سال‌های گذشته به خصوص پیروزی مقابل تیم ملی هند، این كشور را كنار زد و با یك پله صعود، در رتبه 55 قرار گرفت. در این رده بندی تیم آلمان در رتبه نخست جای داردو ایالت متحده آمریكا، سوئد و برزیل رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

   تاريخچه واليبال در جهان 

واليــبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي ، يعني 111 سال قبل توسط ويليام . ج . مورگـان مدير Y.M.C.A در هوليوك ايالت ماسا چوست آمريكا ابداع شد. در ابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود و دليل انتخاب اين نام براي همگان نامعلوم بود. تحت تاثير محبوبيت بسكتبـال در بين عامه ، مورگان تصميم گرفت براي دانشجويان خود ، ورزشي را بوجود آورد كه بازي از روي تور انجام گيرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تور تنيس روي چمن كه به دو طرف ديوار سالن ورزش بسته مي شد و با استفاده از توئي توپ بسكتبال كه بدليل سبكي وزن به دستها آسيب نمي رساند ، بازي را شروع كرد. با وجود اينكه بطور آهسته و كند ازY.M.C.A آغاز شد ولي طولي نكشيد كه در كليه شهرهاي ماساچوست و نيوانگلاند عموميت يافت.

در اسپرينگ فيلد ، دكتر ت ـ آ هالستيد با مــشاهده بازي ، مينتونت را به واليبال تغيير نام داد ، زيرا قصد اساسي از بازي كردن ، فرستادن و برگـشت دادن ( رد و بدل كردن ) توپ از روي تور است كه كلمه واليبال در معنا اين نيت را مشخص مي سازد. با اينكه واليبال در آغاز ورزش سالني بود و در محل هاي سرپوشيده بازي آن انجام مي شــد ، و اســاسا” براي فعاليت هاي سرگرم كننده پيشه وران و تجار اختصاص يافته بود ، ولي كم كم به زمين هــاي روبـــاز كشـيده شد و بعنوان يكي از فعاليت هاي جالب توجه تابستاني در آمد و به شدت تعقيب مي شد.

در آغاز براي بازي واليبال قوانين خاصي تدوين نشده بود ، هر فرد و در هر كشــوري بميل خود و به طريق مختلف با توپ بازي مي كردند. رفته رفته واليبال در مناطق و نواحي مـختلف جــــــهـان گسترش مي يافت. همچنانكه هر ابداع يا اختراعي در آغاز با نواقصي همراه بوده و به مـرور زمـان تكـــــميل و رفع نواقص مي شود ، واليبال نيز از اين قاعده مستثني نبود و كم كم قوانين براي اين بازي وضع شد و روشها و حركات تكنيكي جايگزين حركات قبلي گرديد.

اولين كشور خارجي كه واليبال را پذيرفت ، كشور كانادا و بـه ســـال 1900 بــود. اساساً نهضت Y.M.C.A ( سازمان جوانان مسيحي ) در معرفي اين ورزش به ديگر كشورهاي جهان و تعميم آن سهم فراواني دارد. بازي واليبال در پايان سال 1900 به هندوستان و در سال 1905 به كوبا ، 1909 به پورتوريـــكـــو ، 1910 به فيليپين ، 1912 به اوروگوئه ، 1913 به چين و 1917 به ژاپن و به تدريج از سال 1914 به بعد توسط سربازان قواي آمريكا و مستشاران و اشخاص ديگر ، به كشورهاي اروپائي از قـــبـــيل فرانسه ، چكسلواكي ، لهستان ، شوروي و بلغارستان و ساير كشورهاي اروپائي معرفي شد و تعميم يافت. ولي بسبب بيگانه بودن اين ورزش براي اروپائيان ، در ابتدا امر قبول آن به كندي صـــورت مي پذيرفت. فرانسه ، چكسلواكي و لهستان سه كشوري بودند كه قبل از ديگران اقدام به تشــكيل فدراسيون ملي واليبال در كشور خود نمودند.

بطور كلي تغييرات و پيشرفت واليبال را مي توان به سه دوره تقسيم نمود. دور اول از سال آغاز تا 1918 ، دوره دوم از سـال 1919 تا سال 1946 و دوره سوم از سال 1947 به بعد كه تــغــيــيرات و پيشرفت اساسي واليبال در دوره سوم صورت پذيرفته است. پــس از جــنـگ بــين المللي دوم ، فعاليت هاي فراوان براي حركت جديد به واليبال مجدداً آغاز شـــد و اولـــــين مــسـابـقه يين المللي در قاره اروپا بين دو كشور فرانسه و چكسلواكي و در شهر پـــاريس برگزار گرديــد. پـيـگـري براي تاسيس فدراسيون بين المللي واليبال ادامه يافت. مذاكرات بين سه كشور فرانسه ، چك و لهستان منتج به موافقت در جهت تشكيل گــنـگره ويــژه بــراي تــاسـيـس اتحاديه بين المللي واليبال گرديد. ســرانـجـام در تـاريـخ آوريل 1947 كنگره با شركت نمايندگان چهارده كشور از سراسر جهان در پاريس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي واليبال (F.I.V.B) تـاسـيـس گـردد كه اين فدراسيون در پاريس تشكيل شد و آقاي پل ليبود از كشــور فرانسه بعنوان اولين رئيس فدراسيون بين المللي واليبال انتخاب شد.

در سال 1949 اولين دوره مسابقات جهاني واليبال بــراي مــردان در پراگ و در سال 1952 دومين دوره مسابقات جهاني مردان و اولين دوره مسابقات جهاني زنان در مسكو برگزار شد. بــرنامه مسابقات واليبال بطور منظم هرچهار سال يكبار تاكنون در كشورهاي مختلف انجام شده است . در ســال 2006 دوره شــانـزدهم مسابقات واليبال جهاني مردان با شركت 24 تيم و دوره پانزدهم مسابقات جــهاني زنان با شركت 24 تيم در كشور ژاپن انجام يافت. تيم ملي واليبال بزرگسالان مردان ايران در اين مسابقات شركت نمود . به سبب اهميتي كه واليبال در بين ورزشها بدست آورد ، در سال 1964 مسابقات واليبال مردان و زنان به برنامه بازيهاي الــمـپـيــك توكيو اضافه شد.

در تاریخچه والیبال جهان باید ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها ، تاکتیک ها و آمــادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود. تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جــهــانـــی تا کنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آورند عبارتند از : کشورهای شوروی ، ایتالیا ، ژاپن ، چکسلواکی ، آمریکا ، لهستان ، بلغارستان ، رومانی ، مجارستان ، آلمان شرقــــــی ، کوبا ، برزیل ، آرژانتین ، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، كره شمالی ، هلند ، سوئد و کانــــادا.

تاريخچه واليبال در ايران

ورزش واليبال حدود سال 1299 شمسي يعني 80 سال قبل، (در سال 1379) توسط جناب آقاي ميرمهدي ورزنده استاد بزرگ ورزش، به ايران آورده شد و از دارالمعلمين ورزش آغاز به تعليم گرديد. بازي واليبال در ايران در ابتداي امر داراي قواعد خاصي نبود و به شكل‌هاي مختلف آن را بازي مي‌كردند. فنون و تاكتيك‌هاي واليبال نيز مانند قوانين آن پايه و اساس اصولي نداشت و هر بازيكن به ابتكار شخصي و اختصاصي خود كه اكثر با مشت يا سمبه زدن همراه بود با توپ بازي مي‌كرد. ليكن در سال 1302 شمسي با استفاده از ترجمه مجلات خارجي قوانيني كه در آنزمان در كشورهاي ديگر اجرا مي‌شد، در ايران نيز تا حدودي از آن پيروي مي‌گرديد. در سال 1314 يك دوره مسابقه باشگاهي در تهران برگزار گرديد كه تيم واليبال باشگاه دربند برنده جام قهرماني گرديد. در همين سال نيز چند مسابقه دوستانه و تشويقي بين تيمهاي بانوان تهران انجام شد. در سال 1318 اولين دوره مسابقات واليبال قهرماني ايران همزمان با مسابقات ساير رشته‌هاي ورزشي برگزار شد. در ابتداي تاسيس فدراسيونهاي ورزشي (سال 1324)، واليبال و بسكتبال داراي فدراسيون مشترك بود و تا سال 1336 به همين نحو ادامه داشت و همه ساله مسابقاتي تحت عنوان قهرماني باشگاهها، دستجات آزاد، انتخابي، قهرماني مدارس و دانشكده‌هاي هر شهرستان و نهايتاً قهرماني كشور انجام مي‌گرفت.

واليبال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران

در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، به علت تعويض پي در پي رئيس فدراسيون و تغييرات وسيع در كادر هيئت رئيسه، برنامه‌هاي واليبال شكل پايداري نداشت و مسابقات بين المللي چه در داخل و چه در خارج از كشور متوقف گرديد و فقط كوشش مي‌شد در زمينه ورزش عمومي گسترش وسيع تري بوجود آيد و مسابقات قهرماني كشور نيز همه ساله انجام گردد. اعزام داوران به كلاسهاي داوري بين‌المللي تقريباً شكل منظم داشت، اما اعزام مربيان به كلاسهاي بين‌المللي قطع گرديد. واليبال و هندبال بانوان سال 1386 اولين حضور بين المللي خود را بعد از انقلاب تجربه كردند چرا كه پيش از اين ( بعد از انقلاب در ايران) پوشش آنها مورد تاييد مسوولان ورزش ايران و مقامات آسيايي قرار نگرفته بود. به هرحال با رفع اين مشكل هندبال تيرماه طلسم را شكست و آنها اولين تجربه شان را ارديبهشت 86 در يك دوره بازي هاي دوستانه قطر به دست آوردند.البته در اين مورد گفته مي شد مشكل هندباليست ها حتي پيش از بازي هاي آسيايي دوحه حل شده بود و تنها به دليل نوپا بودن اين تيم و عدم شناخت از حريفان از اعزام تيم جلوگيري شد. اما عليرضا رحيمي بعد از بازي هاي دوحه از اين تصميم ابراز پشيماني كرد و گفت اگر تيم دختران اعزام مي شد، حداقل عنوان چهارم را به دست مي آورد. انتظار 32 ساله واليباليست ها هم شهريورماه سال 86 سرآمد و آنها بعد از تاييد لباس هايشان توسط كنفدراسيون واليبال آسيا 14 تا 22 شهريور در مسابقات قهرماني آسيا حاضر شدند. واليبال زنان ايران كه بهترين نتيجه را با كسب عنوان سومي در رقابت هاي 1966 بانكوك به دست آورده، طبيعي بود كه بعد از سال ها دوري عملكرد چشمگيري نخواهد داشت و با ايستادن روي پله دوازدهم بين 13 تيم شركت كننده، اولين حضورش بعد از پيروزي انقلاب را به پايان رساند. البته آنها پيش از اين تجربه يك مسابقه دوستانه در ابوظبي را هم داشتند اما با اين حال شركت در مسابقات رسمي تايلند سروصداي زيادي به پا كرد و با مخالفت و اعتراض برخي مراجع، حالاشنيده مي شود با وجود تاييد پوشش لباس واليباليست ها از سوي مسوولان ايران و آسيا، تيم ملي اين رشته فعلاً ديگر اعزامي پيش رو نخواهد داشت. به همين دليل هم دعوت كشورهاي نيوزلند، سريلانكا و تايلند از تيم دختران ايران براي حضور در تورنمنت هاي اين كشورها بي پاسخ گذاشته شد تا حضور اولين تيم مسلمان در مسابقات واليبال به همان يك دوره بازي هاي تايلند محدود شود.(2)

تاريخچه هندبال جهان

تاريخچه هندبال در جهان (( هومر)) تاريخ نويس مشهور يونان در كتاب معروف خود (( اوديسه )) از ورزش هندبال با نام (( اورانيا)) ياد كرده است و تصاوير مربوط به اين بازي نيز كه در سال 600 قبل از ميلاد روي يكي از ديوراهاي آتن قديم حجاري شده بود ، در سال 1926 كشف شد.در قرن هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي خانم هاي درباري و شواليه هاي به اين بازي كه تغيير مختصري يافته بود مي پراختند و شاعران وقت ، آن را اولين بازي تابستاني نام نهاده بودند. ((كنراد كخ)) كه يك معلم ورزش آلماني بود، در سال 1890 هندبال را به صورت جديدتري با نام (( رافابل اشپيل)) معرفي كرد كه از آن پس آن را به صورت هندبال يازده نفره بازي مي كردند كه شباهت زيادي به يكي از بازي هاي محلي چكسلواكي به نام ((هازنا)) داشت. پس از اولين جنگ جهاني ((هرمان)) رئيس فدراسيون هندبال آلمان براي گسترش و تحكيم اين ورزش بسيار كوشش كرد. البته دكتر((كارل شلنز)) استاد دانش سراي عالي تربيت بدني و ورزش برلين كه او را پدر هندبال ناميده اند، پيش تر و در سال 1920، مقررات اين ورزش را تدوين كرده و آن را در كلاس هاي خود به مرحله اجرا درآورده بود ، لذا پس از او شاگردانش موجبات گسترش اين ورزش را در سراسر آلمان فراهم آوردند. در كشور هاي شمالي به دليل سردي هوا ، براي اجراي اين ورزش در سالن ، شكل تازه اي به آن داده شد كه اين امر باعث پيدايش هندبال هفت نفره امروزي شد.اين ورزش بين سالهاي 1904 تا 1920 با استفاده از بعضي قوانين بازي فوتبال ، در قاره اروپا توسعه بيشتري يافت و به همين دليل ، ((فوتبال)) اثر بسياري بر آن گذاشته است. قبل از تشكيل فدراسيون هندبال در آلمان ، اين ورزش به ضميمه فدراسيون هاي ژيمناستيك و دو و ميداني اداره مي شد، اما ((كارل ديم)) براي يكنواختي آن اقداماتي انجام داد كه بعدها به نتيجه رسيد.تا سال 1928 از نظر تشكيلات بين المللي نيز هندبال ، جزو فدراسيون بين المللي دو و ميداني محسوب مي شد. اما به دليل اهميت هندبال ، اين فدراسيون در هشتمين كنگره خود كه در سال 1926 برگزار شد ، كميسيوني براي مستقل كردن آن به وجود آورد و سرانجلم در اوت 1928 ، فدراسيون بين المللي مستقل هندبال با يازده كشور عضو در آمستردام تشكيل شد و ((اوري براندرج)) عضو هيات مديره آن ، براي گسترش اين ورزش كمك هاي بسياري كرد. در همان سال اولين بازي نمايشي هندبال در آمستردام انجام شد و در سال 1931، كميته بين المللي المپيك اجازه داد كه هندبال جزو بازي هاي المپيك درآيد. اولين بازي هاي بزرگ و رسمي هندبال در المپيك سال 1936 برلن در رشته يازده نفره مردان انجام يافت، و كشورهاي آلمان ، اتريش و سوييس به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را به دست آوردند.

هندبال در ايران

تاريخچه هندبال در ايران در سال 1344 شمسي ((دكتر علي محمد اميرتاش )) پس از پايان تحصيلات دوره ليسانس در رشته تربيت بدني و ورزش از كشور فرانسه به ايران مراجعت كرده و گفتگو ها و اقدامات اوليه را جهت تاسيس فدراسيون هندبال ايران از طريق كميته ملي المپيك شروع نمود. مدارك لازم نيز از فدراسيون بين المللي هندبال گرفته شد تا از اين طريق ، مقدمات پيدايش ورزش هندبال هفت نفره در ايران فراهم شود. اما با تغييرات اداري در يك سال بعد ، در جلسه كنگره روساي تربيت بدني و مديران فني استان ها و فرمانداري هاي كل ايران كه هم زمان با برگزاري مسابقات ورزشي آموزشگاه هاي كشور در خرداد ماه سال 1345 در شيراز تشكيل شد ، (( دكتر اميرتاش )) طي شرح مبسوطي ، تصويب و اجراي هندبال در آموزشگاه هاي كشور را به كنگره پيشنهاد كرد ، ليكن به علت آشنا نبودن شركت كنندگان در كنگره با ورزش هندبال ، متاسفانه اين پيشنهاد به تصويب نرسيد و بررسي بيشتر درباره آن به آينده موكول شد.در سال 1347، تغييرات و سازماندهي جديدي در اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش پديد آمد كه تصويب بازي هندبال را همانند يكي از ورزش هاي رسمي آموزشگاه هاي كشور ممكن ساخت. مسئولان وقت كه از افراد با تجربه بودند و با ورزش هاي جديد نيز آشنايي داشتند، اين پيشنهاد را با احتياط و به طور غير رسمي پذيرفتند ، و بنا شد (( دكتر اميرتاش )) براي آزمايش ، دو تيم در دبيرستان البرز تهران تشكيل و تمرين دهد تا بتواند ورزش هندبال را در عمل به روساي ادارات و مديران فني تربيت بدني كشور كه بار ديگر در تهران گرد مي آمدند، نشان دهد. هم زمان با تمرين اين دو تيم ، اولين نشريه هندبال هفت نفره در ايران كه شامل خلاصهمقررات بازي و مقدماتي از مهارت هاي انفرادي و دسته جمعي بود، در 27 صفحه تهيه و در اختيار مسئولان و دست اندركاران تربيت بدني آموزش و پرورش گذاشته شد.به همت اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ، در بهمن سال 1347، سمينار بررسي مسايل و مشكلات تربيت بدني و ورزش آموزشگاههاي كشور ، با شركت روساي اداره هاي تربيت بدني و مديران فني استان ها و فرمانداري هاي كل در تهران تشكيل شد و در ضمن يك مسابقه كامل بين دو تيم هندبال دبيرستان البرز ترتيب يافت و نشريه 27 صفحه اي كه به همين منظور تهيه شده بود در دسترس شركت كنندگان سمينار گذاشته شد، در جلسه بعدي اين سمينار تصميم گرفته شد ، با توجه به امتيازات تربيتي و ورزشي كه هندبال هفت نفره دارد، به عنوان يكي از رشته هاي ورزشي به آموزش و پرورش ، پيشنهاد شود. پس از چهار سال انتظار ، اين اولين پيروزي بود. پيش از پايان سال 1347 ، پيشنهاد مذكور تصويب شد و فدراسيون هندبال آموزشگاه هاي كشور شكل گرفت.. تاسيس فدراسيون هندبال در سال 1352 با توجه به پشتوانه اي كه از نظر تعداد بازيكن و مربي در كشور ايجاد شده بود ، سازمان تربيت بدني وقت به اين ورزش توجه پيدا كرد و سرانجام در سال 1354 فدراسيون هندبال تاسيس و (( مهندس هارون مهدوي )) عهده دار امور آن شد.

اولين مسابقات قهرماني زنان 1370درتهران انجام گرفت. بعد از سال 70 هندبال زنان به تدريج رشد يافت. در سال 83ايران قهرمان مسابقات هندبال بانوان كشورهاي همجوار شد .تيم ملي هندبال بانوان با 6 امتياز بر سكوي نخست ايستاد و تيمهاي سوريه با 4 امتياز و  آذربايجان با 2 امتياز عناوين دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.  به منظور آماده سازي جهت حضور در مسابقات قهرماني آسيا،بانوان هندباليس ايراني براي اولين بار در سال 85 با سفر به سوريه نخستين اعزام برون مرزي خود را تجربه كرد.رقابت هاي سوريه اولين اعزام رسمي تيم ملي بانوان ايران در يك ديدار برون مرزي بود. اين اعزام در حقيقت يك استارت خوب براي حضور قدرتمند تيم ايران در رقابتهاي آسيايي هندبال بانوان در قزاقستان بود كه تيرماه سال86 انجام شد.همچنين اعزام تيم هندبال جوانان بانوان به قطر جهت برگزاري دو ديدار تداركاتي با تيمهاي ملي جوانان الف و ب آن كشوردر سال 86 نيز از رخدادهاي اين رشته است.تيم بانوان ايران سال 86 اولين حضور خود را در رقابتهاي آسيايي تجربه کرده است. و از آنجاييكه بسياري از کشورهاي عربي و صاحب نام هندبال وارد بخش قهرماني برون مرزي بانوان نشده اند و بانوان ايران با دريافت امتياز شرکت در رقابتهاي آسيايي سال 87 شانس زيادي براي کسب مقام در اين قاره دارند.  (3)(4)

توپي- راكتي

بدمينتون در جهان

 از هزاره دوم قبل از ميلاد مسيح در چين چيزي شبيه بدمينتون امروزي بازي مي شد و سپس در هندوستان رايج و و بنام پونا بوده است اين ورزش به وسيله افسران انگليسي ساكن ان كشور به انگلستان برده شد... از هزاره دوم قبل از ميلاد مسيح در چين چيزي شبيه بدمينتون امروزي بازي مي شد و سپس در هندوستان رايج و و بنام پونا بوده است اين ورزش به وسيله افسران انگليسي ساكن ان كشور به انگلستان برده شد و كم كم در بسياري از كشورهاي ديگر رواج يافت .در حال حاضر در بيشتر ممالك بخصوص كشورهاي اسيايي اين ورزش در زمره بازيهاي پر طرفدار در امده است در انگلستان اين ورزش براي اولين بار در قصر بدمينتون در خانه لرد بيوفورت بازي شد تا سال 1887 براي بازي بدمينتون مقررات خاصي وجود نداشت و اغلب ان را بازي قصر بدمينتون مي ناميدند تا انكه فدراسيون بدمينتون در انگلستان تاسيس گرديد و قوانين و مقررات خاصي براي ان تدوين نمود و ان را رسما بازي بدمينتون ناميد .در سال 1934 فدراسيون بين المللي بدمينتون توسط سرجورج توماس تاسيس گرديد . در سال 1939 فدراسيون بين المللي بدمينتون تصميم به انجام مسابقات بين كشورها گرفت و سرجورج توماس تاسيس گرديد .در سال 1939 فدراسيون بين المللي بدمينتون تصميم به انجام مسابقات بين كشورها گرفت و سرجورج توماس رئيس فدراسيون شخصا جامي به تيم برنده در قسمت مردان اعطا نمود كه به نام كاپ توماس معروف است .اين مسابقات تحت همين نام هر سه سال يكبار در قسمت مردان بصورت تيمي برگزار مي شود .

در سال 1957 مسابقات بين المللي بانوان نيز انجام گرفت و خانم اوبر از گلستان جامي به اين منظور به تيم برنده اعطا نمود اين مسابقات نيز هر سه سال يكبار براي بانوان برگزار مي شود علاوه بر مسابقات فوق مسابقات متعددي نيز در سطح جهان مانند مسابقات آزاد كشورهاي آسيايي مسابقات كشورهاي مشترك المنافع مسابقات جام آسيا مسابقات قهرماني اسيا و تورنمنت هاي مختلف برگزار مي شود . همچنين از سال 1992 مسابقات بدمينتون به مسابقات المپيك اضافه شد.

بدمينتون در ايران

در ايران نيز با ورود كارشناسان نفتي بدمينتون رواج يافت و اولين زمين بدمينتون در شهرستان مسجد سليمان خط كشي شد . زماني كه ايران به عنوان ميزبان مسابقات اسيايي 1974 تعيين شد بدمينتون نيز با تاييد كميته برگزاري بازيها به عنوان يكي از رشته هاي ورزشي معين شد به دنبال ان نيز فدراسيون بدمينتون ايران در سال 1351 تاسيس شد .در سال 1359 پس از جدايي ورزش بانوان از مردان كميته بدمينتون بانوان تاسيس گرديد و در سال 1365 به انجمن بدمينتون تغيير نام داد .اولين تيم ملي بانوان در سال 1360 تشكيل گرديد و در اولين ديدار خارجي خود در مقابل تيم جمهوري آذربايجان به پيروزي 4 بر يك دست يافت .از سال 1368 پس از تشكيل انجمن بدمينتون مدارس دختران اين ورزش به عنوان ورزش رسمي مدارس دخترانه تعيين و باعث جذب علاقمندان زيادي در ميان جوانان و نوجوانان به اين ورزش گرديد . در حال حاضر همه ساله مسابقاتي تحت عنوان قهرماني كشور دانش اموزان دختران در سه مقطع تحصيلي برگزار مي گردد .در سال 1371 تيم ملي بدمينتون بانوان در اولين ديدار بين المللي خود در نخستين دوره بازيهاي بانوان كشورهاي اسلامي حضور يافت و از ميان 5 تيم حاضر به مقام سوم دست يافت .از سال 1376 مسابقات بين المللي بدمينتون بانوان به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر در تقويم فدراسيون جهاني گنجانده شد اين مسابقات همه ساله در بهمن ماه همزمان با مسابقات مردان در ايران برگزار مي گردد.

بدمينتون بازان كه اولين بار سال 84 در مسابقات ست لايت هندوستان شركت كردند، اين شانس را داشتند كه حتي جزء شش رشته يي باشند كه ايران در بخش بانوان بازي هاي آسيايي دوحه شركت مي كرد. بهناز پيرزمانبين و نكيسا سلطاني در اين مسابقات براي ايران بازي كردند كه البته عنواني به دست نياوردند. البته در كارنامه دختران بدمينتون باز يك قهرماني هم ديده مي شود كه مربوط به مسابقاتي در بحرين است كه سال 85 در رده سني زير 16 سال برگزار شد. در رشته هاي توپي- راكتي، تنيس روي ميز و بدمينتون بانوان شانس حضور در مسابقات برون مرزي را به دست آورده اند و اسكواش و تنيس همچنان به شركت در مسابقات كشورهاي اسلامي محدود هستند.

تاريخچه دووميداني در جهان

ورزش دووميداني بعنوان قديمي ترين و بنيادي ترين رشته ها ي ورزشي شناخته مي شود و از مسابقه و قدمت ديرينه اي برخوردار است . قبل از برگزاري فعاليتهاي نظامند بمنظور رقابت و مسابقه ، انسانهاي اوليه ، در جريان تلاش براي بقاء ، شكار و دفاع ، توانائيهاي خود را براي تندتر دويدن ، بيشتر پريدن و دورتر پرتاب كردن بكار مي بردند تا بهتر بتوانند با مشكلات و خطرات محيط زندگي خود مبارزه كنند . با گذشت زمان و تغيير شرايط محيط زندگي كه خود ناشي از تاثير انسان انديشمند بر محيط خود بود ، انجام اين حركات طبيعي بخاطر مهارت يافتن براي جنگ و عمليات جنگي صورت مي گرفت . انواع پرشها براي عبور از موانع طولي و عمودي ، انواع پرتابها براي افزودن بر برد نيزه ها و سنگها و بالاخره دويدن براي تعقيب و گريز مورد استفاده واقع مي شد . در زمان صلح كه اوقات فراغت رزمندگان افزايش مي يافت سربازان و حتي بسياري از جوانان علاقمند ، به تقليد از آنها ، در زمينه اين مهارتها تمرين و به رقابت مي پرداختند . از دوران باستان ظروف و اشيائي به يادگار مانده است كه بر روي آنها تصاوير ورزشكاراني در حال دويدن ، پرتاب كردن و يا پريدن نشان داده شده است . در اين دوران اوج فعاليت در زمينه دووميداني به كشور يونان مربوط مي شود . به طوري كه آنها به آموزش جوانان خود در اين ورزش توجه داشته آنها را براي دويدن ، بيشتر پريدن و دورتر پرتاب كردن تحت تعليم مربيان كار آزموده قرار داده سير بهبود نتايج آنها را زير نظر قرار مي دادند .

افسانه ”  مر كور “ از اساطير يونان باستان كه دونده اي تيز تك و پرش كننده اي بلند پرواز بود و سفرهاي پر ماجرايي در سرزمينهاي مختلف داشت ، جلوه اي از علاقه مردمان آن دوران به سريع دويدن ، چالاكي و بلند پروازي بوده است .

بر اين اساس مشخص مي گردد كه حتي پيش از اولين دوره مسابقات المپيك كه به ثبت رسيده است ( 766 قبل از ميلاد ) دويدن و پريدن و پرتاب كردن بعنوان يك ورزش براي مردم جلوه و جاذبه داشته است . اولين مسابقات سازمان يافته اي كه در يك كشور برگزار گرديد در يونان اجرا شد . از سال 1200 قبل از ميلاد مردم يونان براي برگزاري بازيهاي المپيك اجتماع مي كردند و فاتحين مسابقات بعنوان قهرمانان بزرگ شناخته مي شدند .

دووميداني يکي از ورزشهاي بسيار زيبا و جذابي است که جوانان زيادي در سطح جهان را بخود مشغول کرده است و در مسابقات جهاني و المپيک تماشاگران بيشمار آن ، بيانگر اهميت اين رشته ورزشي است و چون ورزشي است که با رکورد سروکار دارد مبارزه کامل انسان با طبيعت از راه غلبه بر صدم هاي ثانيه و سانتيمترها است. دووميداني يکي از قديميترين ورزشهاي موجود در جهان استکه نخستين بار در يونان باستان مسابقات آن در مواد محدودي انجام شد و تا به امروزموادي به آن اضافه و يا تغييراتي در آن داده شد.مسابقات المپيك 1912 ، كه اولين كنگره فدراسيون بين المللي دووميداني در برگزار شد ، در ارتباط با نهضت المپيك ورزش دووميداني گام بزرگي بود . زيرا دوره هاي قبلي به دليل همزماني برگزاري آنها با نمايشگاههاي مختلف ، كمتر مورد استقبال واقع شدند . مسابقات المپيك استكهلم بطور كامل از تاثير نمايشگاهها و ساير برنامه ها بدور بود و براي مهارتهاي سوئديها در زمينه سازماندهي و برگزاري مسابقات اعتبار زيادي بوجود آورد .تعداد رشته هاي دووميداني در بازيهاي المپيک 24 رشته براي مردان و 22 رشته براي زنان است.البته لازم به يادآوري است که زنان ، سال 1928 شانس شرکت در بازيهاي المپيک را در رشته دووميداني نداشتند.

دو و ميداني در ايران

آنچه مسلم است همانگونه كه مورخان نوشته اند ، ايرانيان همچون مردمان ساير نقاط جهان به دويدن ، پريدن و پرتاب كردن توجه داشته اند در كتاب اوستا نيز به پرتاب نيزه اشاره شده است ورزش دووميداني بصورت فعلي آن توسط تحصيلكردگان خارج از كشور كه به وطن بازگشته بودند در كشور معرفي شد . مير مهدي ورزنده كه تحصيلات خود را در كشورهاي بلژيك و تركيه بپايان رسانده بود در سال 1295 به ايران بازگشت و دانسته هاي خود در مورد ورزش ژيمناستيك و شمشيربازي را در اختيار ارتشيان آن دوران قرار داد . او با آنكه در اين دو رشته تخصص داشت ولي هميشه شاگردان خود را  به  دويدن  و ساير فعاليتهاي دو وميداني توصيه  مي كرد .

او به عنوان باني ورزش دووميداني در ايران شناخته مي شود و براي اولين بار در ايران مسابقه صحرانوردي به مسافتي در حدود 7 كيلومتر بين تهران و مقبره حضرت عبدالعظيم برگزار نمود . او بعدها شاگرداني در رشته دووميداني خصوصا رشته پرش با نيزه كه در آن اطلاعات كافي داشت تعليم داد.در سال 1303 اولين مسابقه رسمي دووميداني در رشته هاي 100متر ، 200 متر ، 100 متر مانع ، 3000 متر ، پرش ارتفاع ، پرش طول و پرش با نيزه تحت سرپرستي رئيس ستاد ارتش وقت و با عنوان ” المپيك داخلي ايران “ برگزار شد . در اين مسابقه افرادي از سفارتخانه هاي كشورهاي ايتاليا ، فرانسه و انگلستان شركت نمودند. از اين پس برگزاري مسابقات دووميداني كم كم رونق يافت و در سطح آموزشگاهها و باشگاهها و محلات تهران اجرا گرديد .در سال 1310 ورزش دووميداني در كالج البرز ، معتبرترين آموزشگاه آن زمان توسعه يافت . و در سال 1311 آقا شعاع معتمد شيرازي اقدام به ايجاد تشكيلاتي براي ورزش دووميداني نمود .در سال 1312 آقاي احمد ايزد پناه كه بعنوان يكي از بانيان ورزش دووميداني ايران شناخته مي شوند با آنكه عضو تيم فوتبال تهران بودند به دليل برخورداري از سرعت زياد بهنگام دويدن فعاليت خود را در اين رشته آغاز و كم كم بيشتر توجه خود را به آن معطوف داشت .با ورود كارشناسان آموزش كشورهاي ديگر ، تشكيلات تربيت بدني آموزشگاههاي كشور پايه ريزي شد و مسابقاتي در چند رشته ورزشي در سطح آموزشگاهها برگزار گرديد كه در اين راه نقش گيبسون امريكائي كه در سال 1312 به ايران آمد بيش از ديگران بود . با برنامه ريزي و نظارت او مسابقات رسمي ورزشي در سطح آموزشگاهها برگزار گرديد كه مهمترين آن مسابقات ورزشي بين كالجهاي اصفهان و تهران بود .

دو و ميداني زنان ايران به حدود 68 سال پيش بر مي گردد.اما متاسفانه اطلاعات كاملي در اين باره منتشر نشده است.

حضور زنان ايراني از بازي هاي آسيايي 2002 بوسان كره جنوبي شروع شد و پريسا بهزادي با مقنعه، شلوار و كاور بلند در ماده پرتاب وزنه شركت كرد. اگرچه او مقامي به دست نياورد اما پوشش او مسوولان را راضي كرد تا با طراحي لباس اجازه شركت در مواد ديگر را هم به دختران بدهند اما بعد از ادغام انجمن هاي ورزشي بانوان در فدراسيون ها بود كه اين حركت شكل جدي تري به خود گرفت تا جايي كه در بازي هاي آسيايي 2006 دوحه سه ورزشكار دختر براي ايران دويدند. اما اوج درخشش دختران دونده ايران در مسابقات قهرماني آسيا در شهر امان رخ داد: جايي كه ليلاابراهيمي ركورددار دوهاي استقامت دختران ايران، در دوي سه هزار متر با مانع برنز گرفت تا اولين مدال دووميداني زنان ايران بعد از پيروزي انقلاب را به نامش ثبت كند. اگرچه در مورد اين عنوان گفته مي شد او بين چهار نفر سوم شده اما شرايط ويژه ابراهيمي در آن مسابقه و تلاشي كه مي كرد تا با شلوار بلندش از چاله هاي آب بگذرد، تعداد اندك شركت كنندگان را بي اهميت جلوه مي داد. به هر حال نام او به عنوان نفر سوم آسيا ثبت شد تا با گذشت بيش از 34 سال از آخرين مدال آسيايي زنان ايران كه اتفاقاً آن هم برنز بود و در ماده پرش ارتفاع به دست آمده بود، اين مدال تكرار شود.

عکسی متعلق به تیم ملی دو و میدانی زنان ایران که در ۶۸ سال پیش گرفته شده، زنان ورزشکار ايرانی را نشان می دهد که با لباس ورزشکاران زن که در همه جای دنیا مرسوم است، در حال دويدنند.

تيراندازي وكوهنوردي

زنان بسیاری در تاریخ ورزش کوه نوردی ایران و جهان درخشیده اند که هر یک از آنان در لحظات سخت و دشوار کوهستان ایستاده اند، مقاومت کرده اند و به هدف خود رسیده اند.تاریخ نزدیک به هفتاد سال کوه نوردی زنان ایران حاکی از حضور و تلاش زنان کوه نورد است که نام و یادشان در دوره هایی از تاریخ کوه نوردی میهن مان خوش درخشیده است.

  سال 1315 چند کوه نورد آلمانی با شگفتی عکسی از خانم ملوک تیموری در قله توچال بر می دارند. و برای انتشار در جراید به برلین می فرستند. این سال را می توان سرآغاز کوه نوردی نوین برای زنان ایران دانست.  از میان زنان دهه 20 تا50 می توان به مهری زرافشان، نرگس حکیمی، نلی یقیاییان، عصمت قاضی، نصرت کوهکن، فرخ کوهکن، مهرانگیز حکیمی،لیدا مارکاریان و بسیاری دیگر نام برد که هیچگاه از یاد نخواهند رفت. دهه 60 ، مصادف بود با نوآوری زنان در عرصه کارهای فنی کوه نوردی و این دوره را می توان پایه گذاری کوه نوردی فنی زنان دانست و دهه 70، با تشکیل انجمن کوه نوردی با نوان و هیئت های شهرستان ،فعالیت زنان در سراسر ایران گسترش یافت و سیل عظیمی از زنان به این ورزش پرداختند.(دوره توسعه ورزش) دهه 80 ، زنان پا را فراتر گذاشته و به صعودهای فنی شاخص و صعودهای برون مرزی پرداختند. اولین رکورد کوه نوردی زنان اروپا مربوط به سال 1799 میلادی است که در آلپ به ثبت رسیده است.  چند سال بعد در سال 1808 خانم ماری پارامیز فرانسوی در 18 سالگی به عنوان اولین زن بر فراز قله مون بلان از رشته کوه آلپ ایستاد. در سال 1907 ، اولین تشکیلات کوه نوردی زنان در اروپا پایه گذاری شد. در 16 می 1975 ، اولین زن بر فراز قله اورست ایستاد، او " جونکوتابئی" نام دارد که در آن هنگام 35 سال داشت. بایک نگاه کلی به دهه های گذشته مشاهده می کنیم که چگونه ورزش کوه نوردی تغییر کرده است که در این میان نقش زنان قابل انکارنیست. زنان همانند مردان پا را از حدود خود فراتر نهادند و رکودهایی را به ثبت رسانده اند. امروزه بسیاری از این صعودهای افتخارآفرین را در خبرها و گزارش های کوه نوردی می خوانیم. در میهن ما نیز زنان بر فراز بسیاری از قله های جهان ایستادند که از مهمترین آنها می توان به صعود تیم ملی بانوان ایران به قله اورست، بام جهان، در سال 1384 اشاره کرد. در کوهنوردي اعزام هاي زنان کوهنورد به تيم ملي ختم نمي شود اما به هر حال اولين اعزام در قالب تيم ملي در سال 79 انجام شد که شش نفر راهي نپال شدند. اما قطعاً کسي اولين زنان مسلمان فاتح اورست را فراموش نکرده است. لاله کشاورز و فرخنده صادق اين افتخار را سال 84 ثبت کردند.

گذري بر ديگر رشته هاي ورزشي زنان بعد از انقلاب

تير اندازي

خوش اقبال ترين رشته ورزشي در بين بانوان ورزشکار تيراندازي بوده که از سال ها پيش پاي ثابت اعزام هاي برون مرزي بوده است. تيراندازي نه تنها نياز به طراحي لباس نداشت بلکه توصيه هاي اسلامي را هم در پس خود مي ديد. اين طور بود که در ميان کاروان هاي مردانه ايران در المپيک يا بازي هاي اسلامي همواره يک تيرانداز زن هم حضور داشت. اما در واقع تيراندازان حضور بين المللي شان را از سال 70 و در يک مسابقه دوستانه شروع کردند و کمي بعد در همان سال در مسابقات قهرماني آسيا در پکن شرکت کردند و مقام چهارم تيمي را به دست آوردند. آنها عنوان سومي تيمي بازي هاي بوسان را هم در کارنامه دارند البته در شرايطي که تنها سه تيم در آن ماده شرکت کرده بودند. تيراندازان زن المپيک را هم از دست نداده اند و بهترين عنوان شان را نسيم حسن پور در آتن 2004 به دست آورد که بيست و سوم شد. با اين حال تيراندازي هيچ وقت راضي کننده ظاهر نشده است. تير و کمان که ابتدا به عنوان انجمني زير نظر فدراسيون تيراندازي کار مي کرد اولين بار سال 81 دختران را راهي مسابقات قهرماني آسيا در چين کرد. اما بعد از تشکيل فدراسيون مستقل همه چيز جدي تر دنبال شد که نهايتاً هم به عنوان دومي انفرادي نجمه آبتين در مسابقات جايزه بزرگ تايلند در سال 85 منجر شد. تيم دختران ايران سال بعد در همان مسابقات عنوان سومي تيمي را به دست آورد.

تكواندو

اما در اين ميان تكواندو زودتر از بقيه شروع به تجربه اندوزي كرد تا جايي كه حالابه عنوان پرافتخارترين رشته دختران ايران بعد از انقلاب شناخته مي شود. دختران تكواندوكار كه سال 81 و در مسابقات اوپن كره جنوبي اولين ميدان بين المللي خود را تجربه كردند، در شرايطي كه كسي روي مدال آوري دختران ايران حساب نمي كرد، در بازي هاي آسيايي بوسان اولين مدال شان را هم به دست آوردند. پروانه محمدتقي پور تهران كه چندي بعد به عنوان مربي ملي پوشان مشغول به كار شد، در آن مسابقات يك برنز گرفت تا نوار برنزي تكواندوكاران زن ايراني شروع شود. اگرچه آنها حتي حضور در مسابقات جهاني را هم تجربه كردند اما افتخارآفريني هايشان فعلاً به آسيا محدود شده است. مهروز ساعي چهره شناخته شده تكواندو زنان است كه حتي پيش از اعزام به بازي هاي آسيايي دوحه يك برنز آسيايي در كارنامه اش داشت. او در جريان مسابقات تايلند كه ارديبهشت ماه سال 85 در بانكوك برگزار شد روي سكوي سوم ايستاد. مهروز اين مدال را در بازي هاي آسيايي دوحه هم تكرار كرد تا در كنار افسانه شيخي دو برنز براي تيم تكواندو ايران به دست آورند و تنها دختران مدال آور ايران در دوحه نام بگيرند. اگرچه تكواندو زنان ايران در مسابقات بزرگسالان هنوز مدالي خوش رنگ تر از برنز به دست نياورده است اما در رده سني نوجوانان، آيتك معمارزاده تنها مدال نقره تكواندو دختران ايران را در جريان مسابقات قهرماني آسيا و اقيانوسيه به گردن آويخت. اين مدال شهريورماه امسال و در امان به دست آمد. با اين حال افتخارات تكواندوكاران به همين مدال ها ختم نمي شود. سارا خوش جمال فكري اولين دختر ورزشكاري است كه شخصاً سهميه حضور در بازي هاي المپيك را به دست آورده است. پيش از اين نمايندگان معدود زنان ايران با سهميه هاي آزاد به المپيك مي رفتند كه البته آن هم به رشته تيراندازي محدود مي شد. به دليل همين موفقيت ها است كه دختران تكواندوكار فعلاً پرافتخارترين ورزشكاران زن ايراني هستند.

سوارکاري

سوارکاري از آن دسته رشته هاست که در ظاهر مشکلي براي اعزام برون مرزي ندارند. لباس ها کاملاً پوشيده است و مانند تيراندازي سفارشات اسلامي را هم پشت خود دارد اما مشکل درباره اين رشته جاي ديگري است، به طوري که حتي سوارکاران مرد هم تجربه چنداني در مسابقات برون مرزي ندارند. مشکل قرنطينه اسب ها باعث شده سوارکاران ايراني نتوانند با اسب هاي شخصي شان در مسابقات شرکت کنند اما حل موقت اين مشکل به حضور هاله نکويي در بازي هاي آسيايي منجر شد. نکويي که تنها زن عضو تيم چهار نفره ايران بود، نتيجه خاصي به دست نياورد. در ديگر اعزام هاي محدود سوارکاري زنان، آنها مجبور بودند از اسب هاي عاريه يي کشور ميزبان استفاده کنند. با اين حال اولين حضور آنها برمي گردد به سال 76 که در مسابقات دوجانبه فرانسه شرکت کردند و البته يک مقام چهارمي هم به دست آوردند.

دوچرخه سواري

دوچرخه سواري با دردسرهايي که در داخل ايران و در بخش همگاني داشت، بالاخره سال 86 اولين حضور بين المللي اش را در مسابقات آسيايي تايلند تجربه کرد. تيم دختران ايران لباس متفاوتي با ديگر تيم ها داشتند و در اولين تجربه شان نتيجه قابل توجهي به دست نياوردند. شايد تنها نتيجه اين اعزام را بتوان تثبيت حضور تيم ايران به عنوان يک تيم مسلمان در مسابقات رسمي دانست.

اسکيت

اسکيت دختران ايراني کارش را در بخش نمايشي شروع کرد اما هنگامي که متوجه شدند اگر در بخش سرعت و استقامت کار کنند، شانس اين را دارند که در ميادين برون مرزي حاضر شوند، فعاليت خود را روي اين بخش متمرکز کردند، در نهايت هم زماني که هنوز حتي فدراسيون اسکيت تشکيل نشده بود و همه چيز در يک انجمن زير نظر فدراسيون ورزش ها خلاصه مي شد، دو دختر اسکيت باز سال 83 به مسابقات قهرماني آسيا در ژاپن اعزام شدند. اگرچه مارال راسخي و سارا فرشتيان در آن رقابت ها عنوان خاصي به دست نياوردند اما با گذشت چند سال حالا اسکيت دختران خيلي خوب جلو مي رود.آنها در مسابقات آسيايي چين تايپه توانستند پنج مدال برنز بگيرند؛ در سه هزار متر امدادي جوانان، 200 متر جاده جوانان، 8- 5 هزار متر امدادي، پنج هزار متر امدادي بزرگسالان و اسکيت نمايشي. با وجود نوپا بودن اين رشته، عملکرد دختران در مسابقات آسيايي قابل ستايش است.

در اسکي دختران تاکنون دو بار در مسابقات رسمي حضور داشته اند. اولين بار سال 76 در رقابت هاي کره جنوبي شرکت کردند، اين در حالي بود که از سال 68 تيمي تحت عنوان تيم ملي بانوان تشکيل شده بود. دومين اعزام آنها هم مربوط به بازي هاي زمستاني آسيايي 2007 چين است که در مارپيچ بزرگ پنجم شدند.

شمشيرباز

شمشيربازي دختران مدتي مشکل طراحي لباس داشت. نهايتاً قرار شد دامني کوتاه به لباس معمول شمشيربازان اضافه شود که البته کمي بعد تغيير کرد و به مانتويي بدون آستين تبديل شد. نهايتاً لباس جديد تاييد شد و سال 83 دختران شمشيرباز راهي مسابقات قهرماني آسيا و اقيانوسيه در فيليپين شدند. از آن زمان تاکنون هنوز عنوان خاصي در مسابقات سطح اول به دست نيامده و در حالي که به نظر مي رسد فدراسيون بيشتر تمايل دارد تيم هاي رده هاي سني را به مسابقات اعزام کند، همه چيز به جرقه هاي زودگذر در مسابقات بين المللي محدود شده است. در اتومبيلراني هم با وجود آنکه ورزشکاران شناخته شده يي دارند، تاکنون هيچ اعزامي به مسابقات برون مرزي انجام نشده چرا که حتي در بخش مردان هم اين اتفاق رخ نداده است.

جودو

جودو هم تا سال گذشته به دليل مشكل لباس شان به مسابقات داخلي ايران محدود شده بود. با وجود پوشيده بودن لباس فرم جودو، درگيري دو حريف مانع از اعزام جودوكاران دختر ايراني به مسابقات برون مرزي مي شد. سال گذشته پيش از بازي هاي آسيايي دوحه گفته شد لباس دختران ايراني مورد تاييد فدراسيون جهاني قرار گرفته اما باز هم اعزامي انجام نشد.

 

كيك بوكسينگ

كيك بوكسينگ ديگر رشته رزمي مورد علاقه دختران است كه سال 86 اولين اعزام بين المللي اش را پشت سر گذاشت. البته اين فقط يك رقابت بين المللي بود و جزء مسابقات رسمي به شمار نمي آيد اما به هر حال دختران ايران در مسابقات بين المللي گرجستان كه تيرماه برگزار شد، قهرمان شدند اما در مقابل در كونگ فو هنوز فرصتي به دختران داده نشده است.

 تنيس روي ميز 

تنيس روي ميز اولين بار در سال 81 به مسابقات برون مرزي اعزام شد. در آن مسابقات كه تحت عنوان رقابت هاي قهرماني خاورميانه در كشور قزاقستان برگزار شد، تيم زير 17 سال ايران در مجموع تيمي عنوان سومي را به دست آورد و يك عنوان دوم انفرادي هم كسب كرد. پينگ پونگ بازان دختر ايراني سال گذشته موفق شدند در جريان مسابقات جهاني از بين تيم هاي دسته چهارم خود را يك دسته بالاتر بكشند و نام شان هم در رنكينگ جهاني ثبت شد.

ورزش هاي آبي

در بين رشته هاي آبي اين تنها قايقراني است كه اجازه حضور در ميادين برون مرزي را دارد. شنا، شيرجه، واترپلو و نجات غريق شرايط ويژه يي دارند اما قايقراني در اين ميان استثنا است و دختران ايران با پوشش ويژه خود اولين بار در سال 84 راهي چين شدند تا در مسابقات قهرماني آسيا شركت كنند. از آن پس آنها در بازي هاي آسيايي و جهاني هم شركت كردند و بهترين عملكردشان راهيابي به مراحل پاياني و فينال مواد مختلف بوده است.(4)

 رشته هاي پايه

شنا، ژيمناستيك و دووميداني را رشته هاي پايه مي نامند اما به جز دووميداني كه چند صباحي است شاهد حضور دختران ايران است، دو رشته ديگر نقشي در اين ميان ندارند. ناگفته پيداست كه شنا، شيرجه، سينكرونايز و همين طور ژيمناستيك با شرايط ويژه يي كه دارند هيچ گاه شانسي براي حضور در ميادين بين المللي ندارند و تمام تلاش شان به حضور در بازي هاي كشورهاي اسلامي كه هر چهار سال يك بار در ايران برگزار مي شود، محدود شده است. البته در مورد ژيمناستيك گفته مي شد قرار است در تورنمنت هاي دوجانبه با كشورهاي عربي شركت كنند كه اين اتفاق رخ نداد و كار به جايي رسيد كه رئيس فدراسيون ژيمناستيك گفت براي روحيه دادن به ژيمناست هاي دختر آنها را همراه با تيم پسران به مسابقات برون مرزي مي فرستند تا حداقل از نزديك شاهد رقابت هاي سطح اول اين رشته باشند. حتي اگر اين وعده هم عملي شود، اعزام دختران ژيمناست به عنوان تماشاچي در كارنامه ورزش بانوان ايران ثبت نخواهد شد .

      ورزشهاي رزمي

       از ابتداي شروع بحث اعزام تيم هاي ورزشي دختران به مسابقات برون مرزي اين طور به نظر مي رسيد كه ورزش هاي رزمي از اقبال بلندتري برخوردارند و با لباس هاي پوشيده يي كه دارند مشكل دختران ايراني با يك مقنعه حل مي شود اما مساله به اين سادگي نبود و به غير از تكواندو كه از ابتدا توانستند موافقت مسوولان تكواندو آسيا و جهان را براي حضور دختران تكواندوكار با حجاب اسلامي كسب كنند، باقي رشته ها چندان خوش شانس نبودند تا جايي كه ووشو با رايزني هاي مختلف و سعي و تلاش فراوان توانست اين مانع را از پيش رو بردارد و كاراته هم همچنان ناكام مانده و مجبور است به رقابت هاي غيررسمي بين المللي دل خوش كند.

    در اين بين ووشو هم خوش اقبال بوده چرا كه با تلاش هاي سال هاي گذشته آنها هم اجازه آن را دارند كه با پوشش و حجاب اسلامي در ميادين رسمي حاضر شوند.اولين تجربه آنها سه سال پيش و در جريان مسابقات قهرماني آسيا در ميانمار به دست آمد و در طول اين مدت آنها حتي بازي هاي آسيايي دوحه را هم تجربه كردند اما اوج درخشش ووشوكاران كه اتفاقاً در سان شو موفق تر از تالو ظاهر شده اند، مسابقات جهاني چين است كه منجر به كسب چهار مدال براي دختران ايران شد. اين مسابقات كه مردادماه امسال برگزار شد، دو مدال برنز و دو نقره براي دختران ايران به همراه داشت و به احتمال زياد تيمي از دختران ايراني در مسابقاتي كه به صورت نمادين در رقابت هايي كه همزمان با المپيك پكن برگزار مي شود، شركت مي كنند. اما كاراته كاران كه از نظر اعزام هاي برون مرزي ركورددار هستند، هنوز شانس حضور در رقابت هاي رسمي را به دست نياورده اند. مقنعه يي كه دختران ايران به عنوان حجاب اسلامي به لباس فرم كاراته اضافه مي كنند، مورد تاييد فدراسيون بين المللي كاراته و كنفدراسيون آسيايي قرار نگرفته و فدراسيون ايران تنها به اين اميد دل بسته است كه با اجباري شدن استفاده از كلاه براي كاراته كاران، مشكل دختران ايران هم حل شود. به هر حال اولين اعزام آنها مربوط به سال 77 است كه عازم مجارستان شدند اما با گذشت 9 سال به دليل عدم حضورشان در مسابقات رسمي هنوز عنوان درخشاني در كارنامه آنها ثبت نشده است.(5)

   منابع

 (1)،سايت http://www.tebyan.net.

۱-ديدگاه هاي علمي در ورزش بانوان ، نويسندگان: ژاكلين ل . پل ، سي. هارمون و ... مترجمان: دكتر شكوه نوابي نژاد، دكتر مهوش نوربخش، فريده هادي ، تهران: اميد دانش، ۱۳۸۱.

۲-ورزش بانوان، به كوشش: بخش طرح ها و تحقيقات جهاددانشگاهي گروه علوم انساني-كميته تربيت بدني، ۱۳۶۵.

۳-آمادگي جسماني براي بانوان، مترجم: شيلا رياضي، انتشارات: خجسته، ۱۳۷۵.

۴-زنان نيرومند جوان مي مانند، نويسنده: مريام نلسون، مترجم: شهره عبدالهي   ، انتشارات : ياسمن، ۱۳۷۷.

۵-آمادگي جسماني بانوان، مترجم: صديقه جباري و بهروز ژاله دوست، انتشارات: ناهيد، ۱۳۷۲

۶-تمرين تندرستي، جودي آلتر، مترجم: سكينه (مهري) خرازي، انتشارات: علم و حركت، ۱۳۷۴.

۷-دفاع شخصي زنان، بري ديوس، مترجم: آذردانش اشراقي، انتشارات: موج ۱۳۸۱.

(2)، .blogspot.com http://lavaee.html

(3)، http://www.tavanir.org.ir

(4)، فدراسيون هندبال  http://www.irhandball.org

(5)، http://www.magiran.com

(6)،www.etemadnews.com

چهارشنبه 14 بهمن 1394  10:21 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها