0

شريعت و حقوق زن - 2

 
m_salehy
m_salehy
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 443
محل سکونت : اصفهان

شريعت و حقوق زن - 2

 

 1. حقوق زن :

( اصل : میزان همطرازی زن با مرد ، معیار گرفتن حقوق اجتماعی ، در راستای تحقق عدالت) ***

 بر اساس علوم مدرن و فهم امروزین ، حقوق زن را در دیه ، ارث ، شغل ، طلاق و .. برابر دانسته و به همین دلیل ، احکام اسلام را ناعادلانه و غیرمنطقی تلقی کرده و به آن می تازند .

پاسخ :

بر مبنای بندهای 1 تا 4 مذکور ، ناهنجاری های اجتماعی عصر پیامبر در زمینه حقوق زن ، موارد زیر را شامل می شد که هدف پیامبر تلاشی گسترده برای از بین بردن زمینه های آنها با وضع احکامی جدید بود :

 • زن عصر جاهلیت 12
 1. خرید و فروش می شد . 13
 2. به ارث برده می شد .  14
 3. مایه ننگ بود . 15
 4. زنده بگور می شد . 16
 5. کشته می شد و دیه ای برای کشتنش وجود نداشت . 17
 6. فقط وسیله ازدیاد نسل بود . 18

آن هنجار و کرامت اخلاقیی که پیامبر بدنبال رسیدن به آن بود و فرایند اصلاح ناهنجاری های فوق الذکر را با وضع قوانین جدید دنبال می کرد ، بازگرداندن کرامت الهی زن به او ، و رساندن او به شرایطی بود که متناسب با آنها ، حقوق اجتماعی خود را نیز بازیابد .

و این فرایند اصلاح ناهنجاری مذکور ، نه ایستا و ثابت بود و نه بی مقدمه و یا بی هدف ، بلکه تابعی بود از ظرفیت های اجتماعی موجود ، قابلیت های وجودی زن و آن مقدار که می توانست به فعلیت برساند .

و البته اسلام ، در ابتدای راه تشریع خود ، برای بازگرداندن کرامت الهی او ، اعلام صریح کرد که :

 1. زن در بقای جامعه انسانی ، نقشی مساوی مرد دارد . 19
 2. در خطاب های خداوند ، همطراز مرد خوانده شده است . 20
 3. در حقوق ذاتی انسانی ، قابلیت و جایگاه مساوی مرد دارد . 21
 4. کسی حق کشتن ( زنده بگور کردن ) او را ندارد . 22
 5. در صورت کشته شدن و یا صدمه دیدن، باید برایش دیه پرداخت شود . 23
 6. به او ارث تعلق می گیرد . 24
 7. به او مهریه تعلق می گیرد .25
 8. نفقه او بر مرد واجب است . 26
 9. می تواند مزد کارهای داخل خانه را طلب کند .
 10. شهادتش در دادگاه قابل پذیرش است . 27
 11. حقوق و اموالش ، مال خود اوست . 28
 12. ..

و اما در تعیین میزان دیه و ارث و یا شهادت او در دادگاه ، به میزانی که در فعلیت بخشی به قابلیت های خود در حضور اجتماعی اش و همطرازی با مرد دارد ، نگاه می کند .

جهت توضیح بیشتر ، لازم است به جایگاه زن و مرد ، در جامعه آن روز دقت کافی بشود :

جایگاه مرد :

 1. همسر زن است .
 2. پدر فرزندان است .
 3. مسئول تامین اقتصاد خانواده است .
 4. نیروی کار جامعه است .
 5. سرباز جنگی و یا تامین کننده امنیت جامعه است .
 6. کارآفرین و یا مسئول اقتصادی و یا سیاسی جامعه است  .

جایگاه زن :

 1. همسر مرد است .
 2. مادر فرزندان است .

وقتی معیار همطرازی به عنوان معیار پرداخت حقوق اجتماعی به زن و مرد ، در نظر گرفته می شود ، دیده می شود که مرد ، دیگر یک فرد حقیقی ، مساوی زن نبوده بلکه یک فرد حقوقی با بسیاری از مسئولیت های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و نظامی بوده که عدالت اجتماعی حکم می کرد ، تناسب حقوق و جایگاه ، رعایت شود ، چرا که عدالت به معنای تساوی نبوده ، بلکه به معنای تناسب بوده و بازخوردی از میزان حضور و ظهور اجتماعی فرد است .

 

 

بدین منظور

 • در مبحث دیه :

وقتی مردی کشته می شد ، نه تنها همسر و پدر خانواده کشته شده بلکه :

 1. نان آور خانواده کشته می شد .
 2. نیرویی از کار جامعه کشته شده و توان اقتصاد جامعه را کاهش می داد .
 3. نیروی امنیتی و یا نظامی جامعه دچار آسیب می شد .
 4. جایگاهی سیاسی ، بی مدیر و بی مسئول می شد .
 5. ..

و این در حالیست که وقتی زن کشته می شد :

فقط همسر و مادر خانواده کشته می شد .

و تبعا در ارزیابی میزان همطرازی زن و مرد ، جایگاه حقوقی + حقیقی مرد ، در مرتبه ای بسیار والاتر از فقط جایگاه حقیقی زن بوده ، اما اسلام به میزان و حد نیمه و نصف دیه مرد ، جایگاه زن را بالا می آورد .

 • در مبحث ارث :

مرد علاوه بر وظیفه همسر و پدری ، وظیفه نان آوری و مسئولیت اقتصاد خانواده و مدیریت و تامین نیازهای اجتماعی و هم چنین تامین امنیت آنها را بر عهده داشت ، در حالیکه زن فقط یک همسر بود و مادر ، و همین عدم همطرازی در مسئولیت ها ، باعث عدم همطرازی جایگاه و حق ارث او شده و یا او را موظف به اجازه خروج از منزل می کرد .

هر چند همان میزان ارث نیز ، هنوز بیش از حد فعلیت همطرازی او با مرد بود .

]

ادامه دارد :

 

دوشنبه 28 دی 1394  8:09 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها