0

شرايط جديد استخدام معلمين حق‌التدريسي نمايندگان به معلماني كه براساس اين ماد

 
AR_jalal313
AR_jalal313
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1210
محل سکونت : فارس

شرايط جديد استخدام معلمين حق‌التدريسي نمايندگان به معلماني كه براساس اين ماد

 

شرايط جديد استخدام معلمين حق‌التدريسي

نمايندگان به معلماني كه براساس اين ماده با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند اين حق را دادند تا در صورت نياز وزارت‌خانه ،تا استخدام پيماني يا رسمي ،همكاري خود را به صورت حق‌التدريس ادامه دهند.
 مجلس اين اجازه را براي وزارت آموزش و پرورش صادر كرد تا افرادي را كه داراي سابقه همكاري با وزارت آموزش نيستند نيز، در آزمون استخدامي اين وزارتخانه شركت دهد و نيروهاي شركتي را نيز بكار گيرد.

به گزارش ايلنا، در ادامه بررسي جزئيات طرح الحاق سه ماده و در تبصره به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مواد ديگري از آن را به تصويب رساندند.

بر اين اساس مقرر شد كه معلماني كه در سال تحصيلي 89ـ88 از طريق شركت‌هاي خدماتي در وزارت آموزش و پرورش تدريس كرده‌اند، در صورتي كه قبل از سال تحصيلي 89ـ88 نيز سابقه حق‌التدريس در وزارت آموزش و پرورش يا نهضت سوادآموزي داشته‌اند و يا با حكم وزارت آموزش و پرورش در دارالقرآن‌ها تدريس كرده‌اند و يا با حكم وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلمان حق‌التدريس دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل خدمت كرده‌اند و همكاري آنها در سال تحصيلي 89ـ88 با وزارت آموزش و پرورش به صورت مستمر بوده است ، با احتساب سال تحصيلي 89ـ88 منطبق بر ضوابط ماده (2) اين قانون براي مدرك كارشناسي و بالاتر و منطبق بر ضوابط ماده (3) براي مدرك فوق ديپلم با رعايت ساير شرايط مندرج در اين قانون استخدام مي‌شوند.

گفتني است استخدام اين معلمان در سقف شصت هزار نفر معلم حق‌التدريس و آموشياران نهضت سوادآموزي است و در صورت كامل شدن ظرفيت شصت هزار نفر، در اولويت استخدام بعدي كه مجوز قانوني دارد قرار مي‌گيرند.

همچنين معلماني كه داراي مدرك دكترا يا كارشناسي ارشد هستند نيز در اولويت قرار دارند. 
نمايندگان به معلماني كه براساس اين ماده با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند اين حق را دادند تا در صورت نياز وزارت آموزش و پرورش مي‌توانند تا استخدام پيماني يا رسمي ،همكاري خود را به صورت حق‌التدريس ادامه دهند.

همچنين در صورت كسب حد نصاب تا پنج امتياز و حداكثر سي امتياز به ازاي هر سال خدمت آموزشي يا همكاري آموزشي در وزارت آموزش و پرورش يا نهضت سوادآموزي در صورت تاييد خدمت يا همكاري به تشخيص آموزش و پرورش محاسبه مي‌شود اين افراد استخدام خواهند شد.

افرادي كه سابقه همكاري براساس مفاد اين ماده را با وزارت آموزش و پرورش ندارند نيز مي‌توانند در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش در اين آزمون شركت كنند و تنها امتياز مندرج را براساس نمره علمي كسب شده اخذ كنند.

وزارت آموزش و پرورش نيز مي‌تواند استخدام معلمان را براساس نياز خود با اعمال سهميه جنسيت و يا سهميه براي استان‌ها و يا رشته‌هاي مورد نياز در اولويت قرار دهد. افرادي كه براساس اين ماده به استخدام در مي‌آيند بايد تنها در همان رشته و مقطعي كه آزمون داده‌اند خدمت كنند.

تنها در صورتي به خدمت آموزشي يا همكاري آموزشي مندرج در اين ماده امتياز تعلق گيرد كه حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته و به طور كامل در يك سال تحصيلي به تاييد وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته باشد.

وزارت آموزش و پرورش از افرادي كه حد نصاب لازم را كسب نكرده و يا در آزمون شركت نكرده‌اند نمي‌تواند در امور آموزشي استفاده كند و بايد به خدمات آموزشي يا همكاري آموزشي آنها خاتمه دهد. شركت اين افراد در آزمون‌هاي استخدامي بعدي نيز بلامانع است.

با مصوبه مجلس وزارت آموزش و پرورش در صورت ياز مي‌تواند افرادي را كه از طريق شركت‌هاي خدماتي در سال 89ـ88 با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند در صورت داشتن صلاحيت عمومي و كسب حداقل نصاب علمي به صورت حق‌التدريس در رشته‌ها و مناطق مورد نياز خود استفاده كند.

مجلس وزارت آموزش و پرورش را نيز موظف كرد حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به برگزاري اولين آزمون استخدامي اقدام كند.

براساس مصوبه مجلس ممنوعيت ماده(8) قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي شامل هر نوع به كارگيري به صورت حق‌التدريسي از جمله شركت‌هاي خدماتي، حق‌التدريس در دارالقرآن‌ها و حق‌التدريسي، دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل و همچنين شامل به كارگيري آموزشياران جديد در نهضت سوادآموزي مي‌گردد. هرگونه پرداخت از اعتبارات دولتي به اين افراد ممنوع است و در صورت تخلف مرتكب به اشد مجازات مقرر براي تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي محكوم مي‌شود. 


سه شنبه 7 دی 1389  7:21 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها