0

اصطلاحات پایین خیابانی

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

اصطلاحات پایین خیابانی

چه پر رو............................... so cheeky!

ولم کن ..............................let go of me

بزن تو رگ.................................. Dig in!

چه آدمهایی پیدا میشن؟.......... what people

حسابی صفا کردم...... painted the town red

زندگیت بر فناست.. your whole life is a waste

این برداشت شماست.(من این طور فکر نمی کنم)This is the impression you got

اهل دله. ....................He is a fun sucker

حالش رو بگیر. ....................Give it to him

وای به حالت!...................... alas for you

سوسکت می کنم........ I will walk over you

نفله ات می کنم...............I will waste you

با من کل کل نکن...... Don't mess up with me
چقدر خوشگله! .................How charming

زد تو برجکم.................. He kicked my ass

اسمم رو عوض میکنم....... I will eat my hat

خرابش نکن......................you wrecked it

بهترین لباس رو پوشیدن........ dressed to skill

نوک زبونمه!.......... on the tip of my tongue

شیرینتر از اونی که فراموشت کنم. you're 2 sweet to be forgotten

کاری کردم کف کرد. ........I totally nailed him

قسم می خورم؟..................... I  swear it

ببین دلت چی میگه؟......... follow your heart

دق و دلیت رو سر من خالی نکن. Don't take it out on me
آخ جون!..................................Oh!boy

ایول!.................................hear!hear

تیتیش مامانی..................goody goody

بی خیال باش...............Don't care a fig

قاقالیلی...................................goody

لعنتی!!...............................! Damn it

هی!عمو!داداش!........................Geezer

دلم شور می زنه!.......I have butterfly in my stomach

دروغ مصلحتی......................a white lie

ابله.......................................schmo

سرّی...............................hush-hush

حق السّکوت....................hush money

چرند.......................nonsense,hokum

خبرنگار سمج.......................paparazzi

عجیب و غریب..........................far-out

فیل و فنجون.....................not to fin in

داغون شدن...................go to the dog

وای بر من.......................! Woe is me

نقطه ضعف..........................soft spot

برو پی کارت!...................Off with you

آمین...................................Be it so

فس فس کردن....................dilly-dally

آس وپاس.......................down & out

بزن تو رگ..............................Dig in

قاطی پاطی........................peel-mill

ناز دار..........................ninny-pinyin

ورّاج یا پرچانه...................chatter box

تنت میخاره؟................... ask for you

شیر تو شیر...........................hi bye

اِوا خواهر!.............................pansy

کم آوردن..........................fall short

 ته دیگ.........................brown rice

بزن قدش!................ Give me a five

دروغگو دشمن خداست!.....Liar Liar pants on fire

یک شنبه 6 دی 1394  11:16 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها