0

اصلاح نحوه پذیرش دانشجو در رشته‌های هنر/ تغییر کمی و کیفی وضعیت اساتید

 
bardia_m
bardia_m
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : آذر 1389 
تعداد پست ها : 6374

اصلاح نحوه پذیرش دانشجو در رشته‌های هنر/ تغییر کمی و کیفی وضعیت اساتید

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات برنامه های وزارت علوم برایتغییر و بازنگری رشته هایهنری دانشگاهها افزود: کارگروهی از 4 ماه پیش برای بررسی وضعیت رشته های هنر دانشگاهها تشکیل شده که شامل3 زیرکارگروه می شود.

 

اصلاح وضعیت ظرفیت و پذیرش دانشجو در رشته های هنر

 

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کارشناسان اظهار می کردند بسیاری از دانشجویان هنر پس از پذیرش، از ذوق و علاقه خاص برای رشته های هنری برخوردار نیستند، در کارگروه اول بحث دانشجو، ظرفیت و نحوه پذیرش دانشجو در رشته های هنری مورد بررسی قرار می گیرد تا اصلاحات و بازنگریهای لازم در این زمینه انجام شود.

 

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم از تغییر در نحوه پذیرشدانشجو و افزایش ظرفیت در رشته های هنری خبر دادوگفت:پذیرش دانشجوی هنرالان به صورت عمومی است و تفکیکی برای آن قائل نیستیم که این نحوه پذیرش اشکالدارد و بایددر پذیرش به گونه ای عمل شود که افرادی که واقعا به این رشته ها علاقه مند هستند و پتانسیل لازم را برای آندارند، وارد این رشته ها شوند.

 

وی ابراز امیدواری کرد که نتایج بررسیهایاین کارگروه برای مهر سال آیندهمشخص شود.

 

افزایش تعداد رشته های هنری در دانشگاهها

 

قدیمی با اشاره به کارگروه دوم مربوط به رشته های هنری به مهرگفت: کارگروه دوم مربوط بهسرفصلهای دروساست که بحث ایجاد و افزایش رشته های هنری را نیز در بر می گیرد.

 

وی اظهار داشت: ما در حال حاضرحدود 100 رشته در هنر داریمو با ارزیابی انجام شده در این کارگروه به نتیجه رسیده ایمکه تعداد این رشته ها باید افزایش یابند.

 

شاخصهای کیفیت سرفصلهای دروس هنر

 

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مهرگفت: کیفیت سرفصلهای دروس هنری نیز در دستورکار این کارگروهاست که بر اساس آن سرفصلهای رشته های موجود باید به روز وغناسازی شودو مطابق بانیازهایکشور تغییریابد تا فارغ التحصیلان رشته های هنری در یافتن شغلمشکلات کمتری داشته باشند.

 

وی افزود: همچنین اصلاحاتارزشیمطابق با ارزشهای ایرانی و اسلامی نیز در بازنگری دروسدر نظر گرفته می شود.

 

مهارتی شدن دوره های کاردانی هنر

 

قدیمی گفت:در حال حاضر7 درصد از تعداد کلدانشجویان کشور غالبا در دوره کاردانی رشته های هنری تحصیل می کنند از این رو تلاش ما این است که هم دوره های کاردانی رشته های هنر مهارتی تر شود و هم دوره های بالاتر تحصیلی نیز ارتقا یابد.

 

تغییر در وضعیت اساتید رشته های هنری

 

وی موضوع اساتید رشته های هنر را یکی دیگر از دغدغه های وزارت علوم دانست و افزود: کارگروه سوم به وضعیت اساتید این رشته ها می پردازد و با بررسیهایی که تا کنون در این کارگروه صورت گرفته مشخص شده کهما باید از لحاظ کمی و کیفی به این موضوع رسیدگی کنیم.

 

مدیرکل امور آموزشی وزارتعلوم گفت: از این رو به دنبال این هستیم که هم از نظر تعدادو هم ازنظرکیفیت تغییراتی را در در وضعیت اساتید هنر داشته باشیم.

 

بازآموزی اساتید رشته های هنر در دانشگاهها

 

وی با بیان اینکهتعداد اساتید هنر باید در دانشگاهها افزایشیابند به مهرگفت: همچنین به لحاظ کیفی اگر نیاز باشد اساتید این رشته ها باید بازآموزی هایی داشته باشند و برای آنهادوره های تکمیلی برگزار شود.

 

قدیمی افزود:همچنین بحث محیط و نیازسنجینیز در این رشته هامطرح شده که هنوز به صورت کارگروه شکل نگرفته است.


سه شنبه 7 دی 1389  1:55 PM
تشکرات از این پست
mashhadizadeh
دسترسی سریع به انجمن ها