0

عناصر یک تابلو :

 
arezooo
arezooo
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 2286
محل سکونت : خراسان رضوی

عناصر یک تابلو :

عناصر یک تابلو :
۱-مفهوم
۲-کمپوزسیون کلی
۳-کمپوزسیون تیرگی و روشنایی
۴-کمپوزسیون رنگ
۵-تاکید
۶-بافت
🌸با توجه به عناصر بالا میتوانید کیفیت یک تابلو هنری رو بسنجید.

 تعریف کمپوزسیون: یعنی نحوه کنار هم قرار دادن اشیا در طراحی بطوری که برای چشم خوشایند باشد...

جمعه 20 آذر 1394  1:16 AM
تشکرات از این پست
arezooo
arezooo
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 2286
محل سکونت : خراسان رضوی

خصلت هنر های تجسمی

خصلت هنر های تجسمی
✒️هر چیزی که در اطراف ماست بیانی از زندگی است ،هر موجود زنده محیط خود را آگاهانه یا نا آگاهانه تجربه میکند.بنابراین ما آگاهی موجودات پست تر را غریزه صرف وآگاهی موجودات نظیر انسان را فهم وعقل وشعور می نامیم.
✒️ هر موجود زنده آگاهانه یا ناآگاهانه  ازتجارب خود در زندگی استفاده میکند.

✒️ تجربه واقعیت در تمام موجودات زنده از ساده تا بسیار عالی بر سه نوع است:
الف)حسی sensory
ب)روحی psychic
ج)عقلی intellectual
غالب بودن هر کدام از اینها نوع رابطه را با محیط تعیین میکند.بطور مثال تجربه یک سگ از نوع حسی است و فقط از طریق حس بویایی با محیط پیرامون ارتباط برقرار میکند
✒️درک وتجربه متقابلا همدیگر را مشخص میکند. اگر درک درونی وذهنی باشد تجربه نیز درونی وذهنی خواهد بود پس عکس العمل نسبت به هر تجربه متناسب با خصلت آن تجربه است🤔🤔
اگر تجربه ای واکنش بیرونی در ما ایجاد کند آن را فعال در غیر این صورت آن را غیرفعال مینامیم.
✒️کار هنری جنبه بیانی یا شکل دهی این تجربه عقلی فعال از واقعیت است......

عمر گران میگذرد خواهی نخواهی   ـ   سَعی بر آن کن نرود رو به تباهی

جمعه 20 آذر 1394  1:31 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها