0

نشانه ها و علائم اختصاری در زبان انگلیسی

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

نشانه ها و علائم اختصاری در زبان انگلیسی

نشانه ها و علائم اختصاری در زبان انگلیسی🔴

( , ) comma کاما       
( . ) period, decimal point نقطه     
( ; ) semicolon نقطه ویرگول     
( : ) colon دو نقطه       
( ! ) exclamation mark / exclamation point علامت تعجب       
( ? ) question mark علامت سوال       
( ' ) apostrophe, prime آپوستروف      
( " ) quotation mark علامت نقل قول     
( ( ) ) parenthesis پرانتز      
( [] ) square bracket / bracket کوروشه      
( {} ) brace آکولاد    

( < ) less-than sign کوچکتر از     
( > ) greater-than sign بزرگتر از     
( $ )  dollar sign علامت دلار      
( / ) slash ممیز     
( % ) percent    درصد      
( - ) dash / hyphen خط فاصله    
( # ) number sign
( & ) ampersand   
( @ ) at sign
( * ) asterisk
( _ ) underscore

 

شنبه 14 آذر 1394  10:30 AM
تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet
yassinmoradi
yassinmoradi
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : شهریور 1389 
تعداد پست ها : 483
محل سکونت : خراسان

پاسخ به:نشانه ها و علائم اختصاری در زبان انگلیسی

جالب و مفيد هستند.مخصوصا براي كساني كه كانون زبان مي روند

دیوانه کسی است که کاری را مدام انجام دهد اما منتظر نتیجه ی متفاوت باشد

شنبه 14 آذر 1394  10:37 AM
تشکرات از این پست
8pooria
دسترسی سریع به انجمن ها