0

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی+ فایل pdf

 
titishmili
titishmili
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 1333
محل سکونت : اصفهان

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی+ فایل pdf

 مرحله ی ۱: در این آموزش نیاز به ۸ کاغذ مربع شکل در اندازه های ۱۵ در ۱۵ سانتی متر دارید. بهتر است ۴ کاغذ آن به رنگ زرد  و ۴ کاغذ دیگر به رنگ قهوه ای یا نارنجی باشد.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۲: برای شروع ابتدا لبه ی پایینی کاغذ را بر روی لبه ی بالایی تا کنید، با این کار مربع بزرگ به دو مستطیل تبدیل می شود. سپس کاغذ را به حالت قبلی یعنی مربع بر گردانید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۳: از سمت راست کاغذ گوشه های بالا و پایین را گرفته و تا خط مرکز مربع آن را تا کنید. با این کار دو مثلث کوچک می سازید.
به این صورت:

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۴: حالا کاغذ را همانند مرحله ی اول از وسط تا کنید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ۵: موازی با ضلع سمت راستی کاغذ ، یک هاشور بزنید تا یک لوزی و یک مثلث به دست بیاید.
به این صورت:

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۶: گوشه ی مثلثی که در مرحله ی قبل به دست آمد (A) را بگیرید و بر روی نقطه ی B تا کنید سپس تا را به حالت اول برگردانید. کاغذ را از وسط باز کنید، با دست راستتان قسمت سمت راست کاغذ را بگیرید. انگشت شصت دست چپتان را پایین تر از تایی قرار دهید که در مربع پایینی سمت چپ قرار دارد، سپس سعی کنید با انگشت انگشت اشاره ی دست چپ تای بالایی آن را به سمت نقطه ی B بکشید. سپس لبه ی بالایی را بر روی لبه ی پایینی تا کنید تا یک لوزی به دست بیاید.
به این صورت:

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

توضیح: مراحل ۱ تا ۶ را برای ۷ کاغذ دیگر هم انجام دهید تا ۸ لوزی داشته باشید. زمانی که ۸ لوزی را ساختید ساختن فرفره را ادامه دهید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۷: یک کاغذ زرد را به صورت افقی قرار دهید. دقت داشته باشید که لبه ی سمت راست باید لبه ای باشد که باز می شود و دو لبه دارد.
به این صورت:

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۸: لبه ی بالایی کاغذ زرد را باز کنید و کاغذ قهوه ای را میان آن قرار دهید. لبه های پایینی باید در امتداد هم باشند. دو لبه ی کاغذ قهوه ای باید در سمت راست قرار بگیرد.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۹: لبه هایی کاغذ زرد رنگ را داخل لبه های کاغذ قهوه ای تا کنید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۰: یک کاغذ زرد دیگر(unit3) بردارید و آن را میان لبه های کاغذ قهوه ای (unit2) قرار دهید. مانند مرحله ی قبل زاویه ها باید در کنار هم قرار بگیرند . سپس لبه های کاغذ قهوه ای را داخل کاغذ زرد تا کنید. قسمت دو لبه ای کاغذ زرد باید در قسمت پایین قرار بگیرد.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۱: حالا کاغذ را بچرخانید تا unit1 یعنی همان کاغذ زرد رنگ اول در سمت پایین قرار بگیرد.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۲: یک کاغذ قهوه ای بردارید و بین لبه های Unit3قرار دهید. سپس لبه های کاغذ زرد را داخل کاغذ قهوه ای تا کنید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۳: یک کاغذ زرد دیگر(unit5) بردارید و میان لبه های کاغذ قهوه ای(unit4) قرار دهید و لبه های کاغذ قهوه ای را داخل آن تا کنید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۴: فرفره را ۹۰ درجه به سمت راست بچرخانید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۵: یک کاغذ قهوه ای بردارید و آن را داخل کاغذ زرد رنگUnit5  قرار دهید. لبه های کاغذ زرد را داخل  کاغذ قهوه ای تا کنید. دقت داشته باشید که قسمت دو لبه ای کاغذ قهوه ای در سمت پایین قرار بگیرد.
به این صورت:

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۶: کاغذ زرد رنگ باقی مانده (unit7) را بردارید و داخل لبه های کاغذ قهوه ای قرار دهید. توجه داشته باشید که قسمت دو لبه ای آن باید سمت پایین باشد و لبه ی پشتی پشت unit1 قرار بگیرد.. سپس لبه های کاغذ قهوه ای را درون کاغذ زرد رنگ تا کنید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۷: فرفره را ۹۰ درجه به سمت چپ بچرخانید.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۸: لبه ی بالایی unit7 را باز کنید و تنها کاغذ باقی مانده یعنی کاغذ قهوه ای را بردارید . سپس از سمت بالای unit1 آن را وارد کنید به طوری که لبه ی جلویی آن زیر unit7 قرار بگیرد و لبه ی پشتی آن پشت unit1 قرار بگیرد.
به این صورت:

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۱۹: لبه های باقی مانده را تا کنید تا یک طرف فرفره کامل شود.

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

مرحله ی ۲۰: فرفره را بچرخانید و لبه های طرف دیگر را نیز مرتب کنید. شکل نهایی به این صورت است:

آموزش ساخت فرفره به روش اوریگامی - www.ittutorial.ir

آموزش ساخت اوریگامی دایناسور - www.ITTutorial.ir

 دانلود این آموزش با حجم ۴۱۸ کیلوبایت:

رمز فایل: www.ittutorial.ir

منبع:ittutorial.ir
دوشنبه 6 دی 1389  11:13 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها