چندی پیش، گوگل حرکتی را جهت انجام کمک به امور نیکوکاری توسط چند نهاد مرتبط با این کار را آغاز کرد. طرحی که در آن، کاربران مرورگر گوگل کروم، به بهانه باز کردن تب‌های مختلف می‌توانستند در زمینه‌های مختلف به دیگران کمک نمایند و در این کار خیر شریک شوند. حالا گوگل بعد از اتمام زمان ۵ روزه این طرح، آماری را از این برنامه جالب منتشر نموده است و در آن میزان مشارکت کاربرانش را به رخ همگان کشیده است.

infographicv8-google.jpg

در این طرح که تا ۱۹ دسامبر ادامه داشت، کاربران گوگل با باز کردن بیش از ۶۰ میلیون تب توانستند ۱ میلیون دلار پول را در ۵ زمینه مختلف به افراد نیازمند کمک نمایند. بیشترین کمک‌های اهدا شده از کاربران به مبحث واکسیناسیون مربوط می‌شد. در واقع کاربران کروم با باز کردن ۱۶.۲ میلیون تب در مرورگرهایشان توانستند ۲۶۷ هزار دلار را به این مقوله اختصاص دهند. حدود ۱۴.۸ میلیون تب نیز برای کاشت درختان در دنیا اهدا شد. همچنین کاربران با اهدا ۱۴.۱ میلیون تب برای تامین آب بهداشتی افراد نیازمند توانستند ۱۱.۶۴۰ نفر را از رنج بی‌آبی نتاج دهند. بقیه کمک‌ها هم در جهت خرید ۱۴۳ هزار کتاب و تامین ۱۱ هزار پناه‌گاه اهدا گردیدند.

این اقدام گوگل حرکتی بسیار جالب در راستای مشترک کردن کاربرانش برای انجام امور نیکوکاری در سطح جهانی بود. گوگل با این‌کار هم کمک مالی خود را اهدا کرد، هم برای کروم تبلیغات گسترده‌ای انجام داد و هم دیگران را به انجام امور خیر ترغیب نمود.