0

چرا جنگنده ی روسی نتوانست از خود در برابر جنگنده های ترکیه دفاع کند ؟

 
دسترسی سریع به انجمن ها