0

پرکاربردترین افعال مرکب انگلیسی

 
haj114
haj114
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3991

پرکاربردترین افعال مرکب انگلیسی

 لیست زیر شامل پرکاربردترین فعل های دو کلمه ای انگلیسی است.
 
 
Take out : کسی را بیرون بردن
 
Throw away : دور ریختن – خلاص شدن
 
Throw up : استفراغ کردن
 
Try on : پرو کردن لباس
 
Turn off : خاموش کردن
 
Turn on : روشن کردن
 
Hand in = تکلیف درسی را تحویل استاد دادن
 
Hang up = مکالمه تلفنی را قطع کردن – لباس آویزان کردن
 
Keep out of = وارد نشدن
 
Look after = مراقبت کردن
 
Pass away = فوت شدن
 
Pass out = بیهوش شدن
 
Pick out = انتخاب کردن
 
Pick up = برداشتن
 
Put off = به تعویق انداختن
 
Put on = پوشیدن
 
Put out = خاموش کردن سیگار یا آتش
 
Put up with = تحمل کردن
 
Run out of = تمام شدن چیزی
 
Show off = پز دادن
 
Take off = در آوردن لباس – بلند شدن هواپیما از مین
 
Get back from = از جایی برگشتن
 
Get in , into = وارد شدن
 
Get off = خارج شدن
 
Get on = وارد وسیله نقلیه شدن
 
Get over = غلبه کردن
 
Get up = از روی تخت یا صندلی بلند شدن
 
Give back = پس دادن
 
Give up = کاری را ترک یا متوقف کردن
 
Grow up = رشد کردن – به بلوغ رسیدن
یک شنبه 8 آذر 1394  12:13 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها