0

از فرزندان شیطان چه می دانید؟

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

از فرزندان شیطان چه می دانید؟

دررابطه باازدواج "ابلیس"دودلیل وجوددارد:
دلیل اول: وقتی خداوندمتعال، اراده کردبرای "ابلیس"همسرونسلی قراردهدغضب رابروی مستولی ساخت، ازغضب اوتکه ای آتش پیداشد، ازآن آتش برای اوهمسری آفرید.(مجمع البحرین، ص48)

دلیل دوم: ابلیس بادختر"روحا"به اسم "لهبا" که آنهم ازطائفه جن بود،ازدواج نمود.باازدواج آنها، فرزندان زیادی ازآنهامتولدشدندکه ازشمارش بیرون است به طوری که زمین ازآنهاپرشد.
ودربعضی روایات آمده است: درهرروزده بچه می زاید وبچه هایش همه نرهستندودربین آنهاازدواج وتولیدمثل وجودندارد... 
ابليس - كه اسم اولى او عزازيل است - از همان اوان جوانى ، در ميان قوم خود مشغولعبادت و بندگى خداوند بود تا بزرگ شد.فرزندان زيادى از آن ملعون به وجود آمد كه ازشمارش به طورى كه زمين از آنها پر شد. همه آنها مشغول عبادت شدن و مدتى طولانى ،خدا را ستايش نمودند. در ميان ايشان عبادت و بندگى خود ابليس از همه آنان **شتربود. از همين جهت ، بعد از آن كه خداوند اختلاف و خون ريزى را در ميان طايفه جن ونسناس (طايفه اى به جاى انسان فعلى بودند) ديد، هر دو طايفه را هلاك كرد، و از ميانآن طايفه فقط ابليس را نگاه داشت . بعدا فرشتگان او را به آسمان بردند. آن ملعون هم، در آسمان اول مدتى در ميان ملائكه ، خدا را عبادت كرد بعد به آسمان دوم و سوم تاآسمان هفتم **ش رفت و با ملائكه هر آسمان خدا را ستايش كرد تا وقتى كه خداوند آدمعليه السلام را خلق فرمود، و دستور سجده داد او هم سر**چى كرد و رانده شد.
تعدادی از فرزندان شیطان و وظایف آنان

1- ابیض:مأمور وسوسه انبیاء و به خشم در آوردن انسان است و غضب را پیش او موجه جلوه میدهد و به وسیله آن، خونها ریخته می شود.


2- قَزَح:ابن کوا از حضرت امیرالمومنین، امام علي عليهالسلام از " قوس قزح" سئوال کرد، حضرت فرمود: "قوس قزح" مگو، زیرا "قزح" نام شیطان است، بلکه بگو " قوس الله" و "قوس الرحمن".

( یکی از نمادهای اصلی در بین شیطان پرستان ،رنگین کمان می باشد ؛ غالباً شیطان پرستان موهای خود را با هفت نوع رنگ مختلف ، رنگ می کنند)


3- قفندر يا قَنْذَر:او نظارت بر خانه افراد می کند. هرکس چهل روز در خانه طنبور(نوعی آلت موسیقی)داشته باشد، غیرت را از او زائل ميكند، به طوری که انسان در برابر ناموس خويش و حفظ آن در برابر **گانگان و متجاوزان بیتفاوت میشود.


4- زلنبور یارکتبور:که آن موکل بازاریها است، لغویات و دروغ ، قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آنها زینت می دهد.آنها هم برای این که جنس خود را به فروش رسانند آن اعمال را انجام می دهند.


5- لاقیس:پسر ابليس که وی موکل است در طهارت و نماز، مردم را به وسوسه اندازد. عمرو بن خیل بن لاقیس بن ابلیس یکی از شرورترین نوادگان پسری ابلیس لعنه الله علیه، فرزند همين لاقيس بود که بیش از دوازده هزار از اجنّه کافر با شکل و هیئت حیوانات و علیالخصوص گاو در خدمت او بودند. بر اساس روایت عبدالله بن عباس که سلمان و ابوذر و مقداد بن اسود و حذیفه نیز آن را تأئید نمودهاند, او و تمام اجنّه تحت امرش, در حالی که به شکل دو توده عظیم آتش خود را آشکار نموده بودند, به دست مبارک و با کفایت حضرت امیرالمومنین امام علی(علیه السلام) کشته شدند. این جنّ سری به طول یازده انگشت و چشمی در میان پیشانی داشته و موی سرش همچون موی درندگان بود.*1


6- هَفاف:ماموریت دارد که در بیایان ها و صحرا ها انسان را اذیت کند و برای ترسانیدن او را به وهم و خیال اندازد یا به شکل حیوانات گوناگون به نظر انسان درآید.


7- ثبر:در وقتی که مصیبتی به انسان وارد می شود ، خراشیدن صورت ، سیلی به خود زدن، یقه و لباس پاره کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد.


8- اعور، اعورا يا عور:وظيفهاش تحریک قوا و غریزه شهوانی مردان و زنان بوده و با شیوههاي موذیانه آن دو را به عمل ناشایست و شنيع زنا وادار مینمايد. عور همان شیطانی است که برصیصای عابد را وسوسه کرد تا با دختر **ماري كه براي دعا نمودن و شفاء گرفتن در نزدش حضور يافته بود، زنا کند و بعد او را به قتل رساند.


9- داسم:همواره مراقب خانه مومنين است. وقتی انسان وارد خانه شود و سلام نکند و نام خدا را نگوید،همراه او وارد خانه میشودو آنقدر وسوسه میکند تا **ن اعضاء خانواده شر و فتنهائی ایجاد نماید و اهل خانه را به جان هم بیاندازد. هرگاه انسان وارد خانه شد و سلام نکرد و ناراحتی پیدا شد، باید بگوید: داسم، داسم، اعوذ بالله منه. اگر انسان بدون گفتن نام خدا به خوردن طعام مشغول شود، با وی غذا خورد و بركت را از آن غذا ميبرد.
( فکر نکنم دفع شر این شیطان کار سختی باشه ، کافیه یه بسم الله الرحمن الرحیم موقع وارد شدن به خانه بگید و هنگام آغاز کردن کارها هم اول با بسم الله الرحمن الرحیم کارتون رو شروع کنید)
امام صادق (علیه السلام) :در هر امر کوچک و بزرگی بگوییدبسم الله الرحمن الرحیمکه مرضهای باطنی را پاک می کند و اعمال زشت را محو می کند و در روز قیامت وقتی نامه اعمال گنهکار را به دستش می دهند چون در دنیا به گفتنبسم الله الرحمن الرحیمعادت داشته ٬ آنجا همینکه با گفتنبسم الله الرحمن الرحیمنامه را می گیرد ٬ تمام گناهان از نامه اعمالش محو می گردد.


10- مطرش، مشوط یا وشوط:مسئولیت او جعل اخبار دروغ و خالی از حقیقت و انتشار آن به شكلي ميباشد كه بر سر زبانها و نقل مجالس باشد.


11- تمریح:حضرت امام جعفر صادق(عليهالسلام) فرمود: « برای ابلیس(در گمراه ساختن افراد) کمک کنندهائی به نام تمریح است که هنگام فرا رسیدن شب بین مغرب و مشرق را از وسوسه کردن مردم پر میکند.»12- وهّار يا دهّار: وظيفه دارد که در خواب مومنین را اذيت و آزار کند و باعث اندوهشان شود. ماموریت او آزار مومنان و ايجاد اندوه معنوي براي آنان در خواب است، به طوری که انسان در خواب، كابوسهاي وحشتناک میبیند او در خواب به شکل زنان نامحرم در میآید و انسان را وسوسه میکند تا او را محتلم نمايد و به اين ترتيب باعث فوت بعضي از عبادات و ايجاد رخوت معنوي در انسان ميشود.13- زوال:مرحوم كلينى از عطية بن المعزام روايت كرده كه وى گفت : در خدمت حضرت صادق عليه السلام بودم و از مردانى كه داراى مرض (ابنه ) بوده و هستند ياد كردم . حضرت فرمود: (زوال ) پسر ابليس با آنها مشاركت مى كند ايشان مبتلا به آن مرض مى شوند.

14- لاقیس:یعقوب بن جعفر نقل نموده است كه مردی از حضرت امام جعفر صادق(عليهالسلام) از مساحقه(آمیزش و همجنس بازي زنان) دیگر سئوال کرد. حضرت فرمودند: راکبه و مرکوبه هر دو ملعونند. پس از آن فرمود: « خدا بکشد لاقیس را که چه عمل زشتی را برای زنها آورد.»


15- مُتکَوَّن:شکل خود را تغییر میدهد و خود را بصورت بزرگ و کوچک در میآورد و مردم را گول میزند و به این وسیله آنان را وادار به گناه میکند.


16- مُذَهّب:خود را بصورتهای مختلفی در میآورد مگر به صورت پیغمبر و وصی او. مردم را به هر وسیله که بتواند گمراه میکند.


17- خنزب:بین نمازگزار و نمازش حائل میشود. یعنی توجه قلب را از وی برطرف میکند. در روايات آمده است که عثمان بن ابیالعاص بن بشر در خدمت حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) عرض کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حائل میشود(حضور قلب را از من میگیرد). حضرت فرمود: نامش شیطان خنزب است. پس هر زمان از او ترسیدیبه خدا پناه ببر.


18- طَرطَبه يا ل**ني:یکی از دختران آن ملعون میباشد. کار او وادار کردن زنان به زنا است و هم جنس بازی را هم به آنان تلقین میکند. ابليس از رهگذر اين دختر به ابول**ني نيز معروف شده است.


19- وَلْها یا ولهان:او مأمور كنترل طهارت و نماز و عبادت است. او انسان را در طهارت و نماز وسوسه میکند و به شک میاندازد که این نماز باطل است. نماز دیگری را شروع کن، وضوی تو ناقص بود و بايد دو مرتبه تجدید وضو کني.


20- اقبض:وظیفه او تخم گذاری است. روزی سی عدد تخم میگذارد. ده عدد در مشرق، ده عدد در مغرب و ده عدد در وسط زمین و از هر تخمی عدهائی از شیاطین، عفریتها، غولها و اجنّه بیرون میآیند که تمام آنها دشمن انسانها ميباشند.


21- مِقلاص:موکل قمار است. قمار بازها همه به دستور او رفتار میکنند. به وسیله قمار و برد و باخت، اختلاف و دشمنی در میان آنها به وجود میآورد.


22- خنّاس:وظيفه ايجاد وسوسه و انحراف فكري و عملي انسانها را به عهده دارد و گويا محل استقرار او در ناحيه سر و سينه افراد بوده و همان شيطاني است كه ميگويند در زير پوست انسان ميخزد.

با توجه به مطالب فوق درمییابیم که ابلیس(لعنه الله عليه) به صورت یک فرمانده ویرانگر، نقش فرماندهی و هدايت فرزندانش را در به گمراهي كشاندن اولاد حضرت آدم(عليهالسلام) به عهده دارد و فرزندانش كه هر كدام يك شيطان ميباشند، در اجرای فرمانش میکوشند، و با تلاش فراوان و شیوههای گوناگون و با تغییر شکل، جوامع انسانی را به ضلالت و بدبختی میکشانند
 
 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

یک شنبه 8 آذر 1394  10:14 AM
تشکرات از این پست
yas1405
دسترسی سریع به انجمن ها