0

استجابت دعا

 
omidayandh
omidayandh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 7483
محل سکونت : تهران

استجابت دعا

(و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)
پروردگار شما گفته است: مرا بخوانيد تـا خواستـه هايتـان را اجـابـت كنم و بـرآورده نمايم. همانا كساني كه از عبـادت من (درخـواست و سوال از من) سربـاز مي زنند و سركشي مي كنند, بـه زودي با ذلت و خواري وارد دوزخ مي شوند.
خداوند در اين آيه شريفه بـه صراحت اعلام مي دارد كه هر كه مرا بخواند و از من چيزي بطلبد, دعايش را مي پذيرم و بـه استجابـت مي رسانم و حاجتش را بـرآورده مي كنم. سپس تاكيد مي كند كه هر كس از دعا كردن سـرپـيچـي و عصـيان كند و از سـوال و نيايش بـه درگاهم تكبر نمايد و مرا نخواند, او را با ذلت بـه جهنم افكنم. واژه عبادت كه در اين آيه آمده است, مقصود از آن بـه فرموده امام باقر عليه السلام دعا است, زيرا بـرترين و بـا فضيلت ترين عبادت و بندگي خدا, دعا و سوال از درگاه اوست.
از امام باقر عليه السلام سوال مي شود: كدام عبادت افضل است؟
مي فرمايد: چيزي نزد خداي عزوجـل بـرتـر از دعا نيست كه از او سوال و درخواست كنند وآنچه را نزد اوست از او بخواهند و هيچ كس نزد خدا دشمن تر نيست از كسي كه در عبـادت و پـرستـش ذات مقدسش گردنكشي كند و آنچه را نزد او است درخواست ننمايد.
پرسشي كه بـه نظر مي رسد اين است كه بـا اين صراحت بـيان آيه مباركه در استجابـت دعاي مومنان, چرا درخواست ها بـه استجابـت نمي رسد؟
در اين بـاره مطالب جـالب و زيادي در روايات معـصـومين عليهم السلام آمده كه بهتر است بدون هيچ حاشيه اي از آنها استفاده كرد.

شرايط استجابت دعا
مهمترين شرايط استجابت دعا, مصلحت بودن آن است.
چه بسا كسي چيزي را از خدا بـخواهد كه بـه مصلحتـش نيست و چون خداي عزوجـل ارحم الراحمين است و به بندگانش لطف دارد, قطعا مصلحت بـنده اش را مي خواهد و لذا اگر در حالي كه مطلب درخواستي بـه مصلحت سوال كننده نباشد, به اجابت برسد, قطعا قبيح است و خداي سبـحان از هر قبيحي منزه است, يا اينكه ممكن است مطلب درخواستي غير ممكن باشد يا داراي مفسده اي چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت بـراي درخواست كننده باشد, كه ما بيشتر بر درگاهش عجز و لابـه كنيم و بـه خاك افتـيم و دعا و نيايش نمائيم و اگر در اين دنيا, دعاي ما طبق مصالحي كه بسياري از آنها بر ما پوشيده است به استجابـت نرسد, قطعا بر سرمايه آخرتمان افزوده مي شود و اجر و پاداش ما را عندالله زيادتر مي كند.
به هر حال لازم است انسان در هر حال از خدا بـخواهد و دعا كند. معاويه بـن عمار از امام صادق عليه السلام مي پـرسد: جانم بـه قربانت ! چه مي فرماييد درباره دو نفر كه بـا هم وارد مسجد شدند, يكي بـيشتر نماز مي خواند و ديگري بـيشتر دعا مي كند, كدام يك بـرتـرند؟ حضرت پـاسخ مي دهد: هر دو كار نيكي انجام مي دهند.
عرض مي كند: دانستـم ولي كدام يك بـه هر حـال بـرتـر اسـت؟ مي فرمايد: او كه بيشتر دعا مي كند. آيا نشنيدي كه خداي سبحان مي فرمايد: [ادعوني استجب لكم]. دعا همان عبادت بزرگ است.
يكي ديگر از شرايط استجابـت دعا اين است كه انسان بـه پيماني كه با خدا بسته است وفادار باشد.
پيمان بـا خدا اين است كه در بـرابـر احـكـام و اوامرش اطاعـت كـنيم و سـر فـرود آوريم و از دستورهاي الهي سرپيچي ننمائيم, در آن صورت اگر درخواستي كرديم, بي گمان مورد استجابت قرار مي گيرد.
شخصي از امام صادق عليه السـلام پـرسـيد: خـدا مي فرمايد: [ادعوني استـجـب لكم] و بـا اين حـال ما هرچـه دعا مي كنيم بـه استجابت نمي رسد؟ ! حضرت فرمود: روا نشدن دعاهايتان بـراي اين اسـت كه شما بـه عهد و پـيمان خـود بـا خـداوند وفا نمي كنيد.
خداوند مي فرمايد: [اوفوا بعهدي اوف بعهدكم] بـه پيمان من وفادار بـاشـيد, من هم بـه پـيمانم وفـا مي كنم. [والله لو وفيتم الله لوفي لكم] به خدا قسم اگر وفا كنيد, خدا نيز وفا مي كند.

شرايط ديگر استجابـت دعا, دانستـن جهت و روش دعا كردن است.
در روايتـي كه نويسنده كتـاب [نورالثقلين] نقل كرده, راوي از امام صادق عليه السلام مي پـرسد: چرا دعاي ما بـه استـجـابـت نمي رسـد؟ حـضرت مي فرمايد: بـايد روش دعا كردن را بـياموزيد.
سوال مي كند: روش چيست؟ مي فرمايد: [تـبـدا فتـحمد الله و تـذكر نعمه عندك ثم تـشكره ثم تـصلي علي النبـي و آله ثم تـذكر ذنوبـك فتقر بـها ثم تستعيذ منها, فهذا جهه الدعاء] در آغاز دعا, خدا را ستايش مي كني و نعمتهايش را بـه ياد مي آوري سپـس شكر و سپاس مي كني و بر پيامبر و اهل بيتش درود مي فرستي, سپس گناهانت را يادآور مي شوي و بـه آنها اعتـراف مي كني و بـه خدا پناه مي بري. اين روش دعا كردن است.

شرط ديگر دعا صلوات است
در روايتـي حارث بـن مغيره از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه فرمود: هرگاه خواستي دعا كني, خدا را ستايش و تمجيد و حمد و تسبـيح و تهليل كن و پس از حمد و ثناي پروردگار, بر محمد و آلش صلوات و درود بـفرست, سپس دعاي خود را با خدايت مطرح كن.
امام صـادق عـليه السـلام طي روايت ديگري مي فرمايد: هر كه از خدا چيزي را بـخواهد, پـس بـايد در آغاز, بـر محمد و آل محمد درود فرستد سپس حاجتش را بيان كند و بعد از آن دوباره با صلوات بر پيامبر و اهل بيتش, سخنش را به پايان بـرساند, همانا خداي عزوجل كريم تر از آن است كه دو طرف دعا را كه صلوات مي بـاشد بـپذيرد و خود درخواست را كه در وسط قرار دارد, رها نمايد.

آخرين شرط استجابت دعا شناخت است كه شرط بـسيار دشواري است.
البته شناخت از شخـصي بـا شخـص ديگر تـفاوت دارد. قطعا شناخـت واقعي نزد پيامبر و خاندان معصومش است و بـس, ولي بـهر حال هر كس بـايد تا اندازه اي خدا شناس بـاشد. در كتاب توحيد از امام كاظم عليه السلام روايت شده كه فرمود: گروهي از امام صادق عليه السلام پـرسيدند: چرا خدا را مي خوانيم و اجابـتـمان نمي كند؟ فرمود: زيرا كسي را مي خوانيد كه او را نمي شناسيد.
از خـداي متـعال خـالصانه درخـواسـت مي نماييم خـود را بـه ما بشناساند [اللهم عرفني نفسك] تا در اين ايام و ليالي مبارك قدر كه ايام دعا و استجابت دعا است, توفيق دعا كردن را بيابيم و بـا شناخـت و معرفت خـدا را بـخـوانيم و بـه خـواسـت خـداوند دعاهايمان به استجابت رسد و مقبول درگاه ذات مقدسش قرار گيرد.
سايت شارح - مجله پاسدار اسلام ش 217

برای ِ زیستن دو قلب لازم است
قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوست‌اش بدارند
قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد
قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید
قلبی برای ِ من، قلبی برای ِ انسانی که من می‌خواهم
تا انسان را در کنار ِ خود حس کنم.
 

دوشنبه 6 دی 1389  2:48 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها