0

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟

 
masomezare4
masomezare4
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 3091
محل سکونت : یزد

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟

 

 

 
امروز 11 مهر برابر با 2 اکتبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.
 
 
  برترین ها: امروز 11 مهر برابر با 2 اکتبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

رویداد ها:

سال 522 پيش از ميلاد - سالروز شاه شدن داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

داريوش هخامنشي پسر ويشتاسپ از بزرگان پارس در نخستين روز از جشنهاي مهرگان( پس از تطبيق با تقويم ميلادي؛ سوم اكتبر) در سال 522 پيش از ميلاد، شاه ايران شد.
    
در دوران حكومت 36 ساله داريوش بزرگ، قلمرو ايران از دره سند (Indus) تا سواحل ليبي در افريقا، و از شمال درياي مرمره ( Thrace در اروپا) تا كوههاي پامير در آسيا شامل همه خاورميانه امروز، آسياي ميانه، قسمتي از آسياي جنوبي، قفقاز ، مصر و قسمتي از سودان بود كه به استانهاي متعدد (ساتراپي) تقسيم شده و مستقيما زير نظر حكومت مركزي و بر پايه قوانين واحد اداره مي شدند و به آن قسمت كه سه طايفه ايراني در آن سكونت داشته، داراي نياكان و فرهنگ مشترك بوده و آيين هاي نوروز را گرامي داشته و يكسان برگزار كرده اند "ايران زمين" گفته اند(مادها از « ري » به سمت غرب و شمالغربي از جمله كردها و آذري ها، پارسها از منطقه ري به جنوب تاجزاير خليج فارس و از شرق تا آن سوي هندوكش و انتهاي بدخشان، و پارتها در شمال شرقي). مصر ساتراپي ششم ايران بود.
    

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
طرز نشستن، لباس داريوش بزرگ ، صندلي و چوبدست او نشانه تمدن عظيم و پيشرفته ايرانيان در 25 قرن پيش است كه جهان را شگفت زده كرده است. بايد ديد كه چه عواملي ما را به قهقرا برده است و در صدد جبران برآمد

كوروش بنيادگذار كشور ايران بوده است، ولي ناسيوناليسم ايراني با داريوش بزرگ به دنيا آمده است. كوروش، جهاني فكر مي كرد و يك جامعه مشترك المنافع متساوي الحقوق به مركزيت " ايران زمين " به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلي اعضاي اتحاديه را روا نمي داشت.
   
داريوش بزرگ در كتيبه هايي كه از او باقي مانده اند با ستايش اهورا مزدا (خدا) كه زمين و آسمان و بشر و شادي ها را آفريده است ، شاهي خود بر اين سرزمين پهناور را كه مردان خوب و اسبان خوب (مقصود ارتش خوب) دارد از عنايات او دانسته است و در يكي از كتيبه هايش از اهورا مزدا خواسته است كه " ايران زمين " را از آفت دروغ و بلاي خشكسالي در امان دارد.
    
از كارهاي مهم داريوش ايجاد آبراهي ميان درياي سرخ و رود نيل بود كه خليج فارس را به درياي مديترانه متصل سازد. كار مهم ديگر او دستور ساختن تخت جمشيد بود كه شاه نشين ايران زمين باشد ( پايتخت اداري ايران شهر شوش بود) . ايجاد يك سپاه هميشه آماده در مركز كه تا رسيدن ساير واحدهاي ارتش از شهرستانها و نقاط دور دست کشور ، بتواند در برابر هر گونه تهاجم ناگهاني ايستادگي كند اقدام مهم ديگر او بود. ضرب سكه زر و سيم، مخصوصا سكه هاي طلاي تقريبا خالص موسوم به دريك ـ داريك ـ در سال 515 پبش از ميلاد ابتكار مهم داريوش اول بود. تاسيس پستخانه، دادگاه، كودكستان و دبستان ( منحصر به پسران) و وضع قوانين و تعرفه مالياتي و ايجاد يك نيروي دريايي در خليج فارس چند نمونه ديگر از كارهاي داريوش بزرگ به شمار مي آيد. آمريكاييان 23 قرن بعد هنگام تاسيس پستخانه دولتي (فدرال) اين كشور همان شعار داريوش را بر سر در آن حك كردند كه باد و باران مانع كار چاپارها نخواهد شد. داريوش ميان شوش و ساحل مديترانه نوعي جاده آسفالته كشيده بود كه اخيرا قسمتي از آن به دست آمده است. اقدام نظامي بي سابقه داريوش انتقال 24 هزار سوار و پياده با كشتي از شرق مديترانه به ساحل آتن در يونان (800 كيلومتر مسافت) بود.
    
داريوش كه با آتوسا دختر كوروش بزرگ ازدواج كرده بود در سال 486 پيش از ميلاد درگذشت و پسرش خشايارشا نوه كوروش بر جاي او نشست که سياست پدر را عينا دنبال کرد. داريوش در نقش رستم مدفون شده است.
    
برخي مورخان شاه شدن داريوش را 16 مهر (هشتم اكتبر)، آخرين روز آيين هاي مهرگان (روز اصلي مهرگان) نوشته اند. در آن زمان مراسم مهرگان شش روز ادامه داشت. آيين هاي مهر (جشن هاي مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است.
   
از زمان داريوش بود كه مدارس، پس از آيين هاي مهرگان آغاز بكار كرده اند كه اين رسم از طريق يونان به سراسر جهان منتقل شده است. گرچه در بعضي كشور به ملاحظات اقليمي ،مدارس چند روز جلوتر آغاز بكار مي كنند. هدف اصلي از مدارس در ايران عهد هخامنشي عمدتا تدريس اخلاقيات، تندرستي، سواري و تيراندازي و سرانجام انتخاب مستعدترين كودكان براي خدمت در ارتش بود. به نوشته مورخان رومي (به نقل از يونانيان) ، آموزگاران ايراني در دبستانها به كودكان مي آموختند كه اقتدار و عظمت وطن و حفظ تمدن آنان بستگي به آن دارد كه دوست و متحد باشند و ارتشي شكست ناپذير داشته باشند.
    
*****
 روزهاي ماه در ايران باستان داراي نام خاص بودند كه روز شانزدهم هر ماه روز مهر بود. بنابراين روز مهر در ماه مهر (شانزدهم) مهمترين روز آيين هاي مهرگان بوده است. آيين هاي مهر (جشن مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است كه نوروز با بهار و شكوفه و نويد بركت آغاز مي شد و مهرگان به خاطر پايان جمع آوري محصول و آغاز شش ماهه شبهاي طولاني تر و سرما.
   
مهرگان آيين هاي سپاسگزاري به درگاه خداوند بوده است كه آن همه نعمت ارزاني داشته و نيز تحكيم دوستي و محبت ميان ايرانيان. در ايام مهرگان مهماني هاي بزرگ برپا مي شده و پذيرايي با انواع ميوه رسم بوده ولي به درستي معلوم نيست كه از چه زمان پذيرايي با آش رشته مرسوم گرديده است. همچنين به درستي روشن نيست که از چه زمان " روز مهرگان " را به چهاردهم مهر ماه منتقل کرده اند و چرا؟
   

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
اين ايران را داريوش بزرگ به ميراث گذارد

 11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
كتيبه دعاي داريوش براي ايران، اين كتيبه كه عكس آن در بالا درج شده است 25 قرن عمر دارد و نشانه علاقه عميق داريوش به وطن مشترك ما است

سال 56 پيش از ميلاد - نشست «لوکا» برضد ايران

سوم اكتبر سال 56 پيش از ميلاد سران دولت روم و مشاوران و ژنرالهاي آن كشور در نشست لوكا Luca‌ تصميم گرفتند كه مناطق غرب رود فرات در آسيا و اراضي شمال و شمال غرب گٌل (فرانسه امروز) تا نزديكي برلن و جزاير بريتانيا در اروپا ضميمه قلمرو روم شود. با توجه به قيام اسپارتاکوس در سالهاي 71 - 72 پيش از ميلاد، قرار شد "پمپي" يكي از سه عضو شوراي عالي جمهوريت روم در شهر رم باقي بماند تا از قيام احتمالي ديگري كه مردم طبقه 3 روم و بردگان مستعد آن بودند جلوگيري كند و امنيت از دست نرود، ژوليوس سزار عضو ديگر شورا براي ادامه فتوحات به فرانسه برود و كراسوس رييس دوره اي شورا كه شهرت به آزمندي و جمع مال داشت داوطلب شد كه به شرق لشكر بكشد و براي تصرف اراضي غرب فرات با ايران در آويزد.
   

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
سزار ـــ كراسوس ـــ پمپي

 دو سال طول كشيد تا كراسوس موفق شد مقدمات حمله را فراهم سازد. "اسپهبد سورنا" فرمانده كل ارتش ايران ميدان جنگ را خود انتخاب كرده بود و در جنگ حرّان (كارهه) در سال 53 پيش از ميلاد با تاکتيکي نو و سلاحهاي تازه از جمله موشكهاي مكانيكي و روش رساندن آب غذا و مهمات به سربازان درحال جنگ و دادن استراحت نوبتي به آنها، لژيونرهاي رومي را از پاي درآورد و به نوشته پلوتارك، يك سرباز ايراني كراسوس 60 ساله را به هنگام فرار كشت که سر و دست راست او را به تيسفون بردند. "اورود= ارد" شاه وقت از دودمان اشکانی گفت كه مقداري طلا در دهان كراسوس گذاردند و سپس گفت: "بخور كه هميشه حرص آن را مي زدي".
   
 پس از شكست حرّان هيچيك از سران وقت روم در صدد گرفتن انتقام از ايران برنيامد. جنگ حرّان بزرگترين و قاطعترين شكست روم (ايتاليا) از ايرانيان بود كه براي ايران افتخار آفريد و غرور ايجاد كرد. مورّخان معاصر گامی فراتر برداشته و نوشته اند که نبرد حرّان بزرگترین پیروزی نظامی شزق بر غرب در طول تاریخ بوده است.
  
 قيام اسپارتاكوس دومين قيام بزرگ بشر بر ضد ظلم بود. نخستين قيام را كاوه ايراني معروف به كاوه آهنگر رهبري كرده بود.

331 - "تان گون Tangun " که شبه جزيره كره را به صورت يك خطه پادشاهي به نام چوسون Chosun در آورد لقب بنيادگذار كشور واحد كره گرفت. مورخان وي را كوروش كره لقب داده اند.


11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
تان گون
1332 ش - كيفرخواست اعدام براي دكتر مصدق!
 
مدعي العموم نظامي (دستگاه قضايي ارتش) يازدهم مهرماه 1332 براي مجازات دكتر محمد مصدق کيفرخواست صادر کرد و دو روز بعد اعلاميه مربوط به آن در روزنامه های تهران منتشر شد. طبق اين كيفرخواست، براي دكتر مصدق كه همچنان خود را نخست وزير قانوني ملت و دستگاه قضايي ارتش را جزيي از دولت كودتا مي دانست مجازات اعدام درخواست شده بود. اتهام او اقدام به حذف سلطنت اعلام شده بود.
    
از دكتر مصدق كه بعدا به سه سال زندان محكوم شد تنها پنج جلسه بازپرسي به عمل آمده بود!. برخي نوشته ها حکايت از آن دارد که همان زمان، عوامل انگلستان از جمله شاپور ريپورتر گفته بودند که نگران كيفرخواست نباشيد، دکتر مصدق به بيش از سه سال زندان محکوم نخواهد شد (مفهوم اين اظهارات اين بود که دولت انگلستان که در آن زمان هنوز يک قدرت جهانی بشمار مي رفت به اين حد مجازات راضي بود!و .... ). دکتر مصدق با رهبري جنبش ملي کردن نفت ايران پايه هاي استعمار چند صد ساله لندن را در همه قاره ها سست و لرزان ساخته بود. با اين كه از سقوط نظام سلطنتي ايران سه دهه گذشته است، هنوز اقدام جدي به ابطال راي محکمه نظامي دولت 28 امرداد و اعاده حيثيت از دکتر مصدق بعمل نيامده است.


11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
مصدق، زماني كه يک زنداني بود
   
 باوجود اينكه مسئله نفت بيشتر وقت مصدق را گرفته بود، وي در طول زمامداري اش براي دمكراسي كردن ايران و آشنا ساختن ايرانيان به حقوق خود و آزادي هاي مدني از جمله انتشار روزنامه و ايجاد حزب و برگزار كردن اجتماعات تلاش بسيار كرده بود.

1929 - اتحاديه صربستان، كرواسي و اسلواني «يوگوسلاوي (اسلاو هاي جنوبي)» نام گرفت. روسها ، اسلواك ها، اوكرايني ها، لهستاني و بلاروس ها اسلاوهاي شمالي بشمار مي آيند. بخش يزرگي از ساكنان بلغارستان نيز اسلاو هستند.


11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
يوگوسلاوي
1932 - استقلال عراق، کشور ساخت دولت لندن
 
سوم اكتبر سال 1932 كشور عراق استقلال خود را به دست آورد. اين كشور از اواخر دوران جنگ جهاني اول در اشغال نظامي انگلستان و سپس تحت الحمايه اين دولت بود. سرزميني که اينک کشور عراق را تشکيل مي دهد، از اواسط دوران سلطنت نادرشاه جزيي از امپراتوري عثماني به شمار مي رفت. بین النهرین حدود هشت قرن یک ایالت ایران بود و در این مدت، پایتخت ایران (تیسفون) در آنجا قرارداشت. بوئیان ایرانی بعدا عباسیان را مقهور ساخته و حکمران بغداد شده بودند. شاه عباس یکم در یک مصالحه قسمتي از سرزمینی را که کشور عراق است به عثماني هاي داد تا نسبت به ارمنستان و سراسر قفقاز ادعايي نداشته باشند که بعدا نزاع ازسرگرفته شد. در زمان شاه صفي در یک مصالحه دیگر، ایران و عثمانی بغداد و ايروان را باهم مبادله کردند. نادرشاه که بغداد و بیشتر نقاط عراق امروز را متصرف شده بود به اين شرط که عثماني ها نسبت به سليمانيه که ساکنان وقت آن ترکمان و وفادار به حکومت ايران بودند و چند منطقه مرزی دیگر نظر نداشته باشند از بغداد صرف نظر کرد. دولت لندن در اکتبر 1932 طي شرايطي با استقلال عراق که قبلا به صورت یک کشور نبود موافقت کرده بود که يکي از اين شرايط ادامه استقرار پايگاههاي نظامي انگلستان در آن کشور و آزادي نقل و انتقال نيروهاي آن دولت در خاک عراق بود.
   

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟

در سال 1941 نیروهای نظامی انگلستان از خاک عراق به ایران تعرض و به اشغال نظامی خود درآوردند.
    
دولت لندن که از یکپارچه کردن سه ایالت سابق امپراتوری عثمانی کشور عراق را بوجود آورده بود يک اميرزاده حجاز را پادشاه آن کرده بود که سلطنت تا سال 1958 (کودتای عبدالکریم قاسم، ژنرال نيمه عرب نيمه کُرد) در اين خانواده باقي بود.
    
مرزهاي مسئله دار كشورهاي عربي شرق سوئز، پس از جنگ جهاني اول به تدريج توسط انگلستان تعيين شده و اردن، عراق، سعودي، کويت و ... دستپُخت لندن هستند. عراق در بهار سال 2003 به اشغال نظامی آمریکا درآمد. اين نيروها در دسامبر 2011 و پس از امضاي پيمان استراتژيک مشترک دو دولت از عراق خارج شده اند.
  
 مشکلات نژادي ـ مذهبي عراق از زمان حذف سلطنت در سال 1958 آغاز شده و روز افزون است. انفجارهاي انتحاري و حمله مسلحانه به زندانها و موسسات و مقامات ادامه دارد. تنها در يک ماهه سپتامبر 2012 و طبق آمارمنتشره از سوي دولت بغداد، 365 نفر در اين کشور کشته و صدها نفر دريگر مجروح و در حمله مسلحانه به زندان تکريت دهها زنداني از اين زندان رهايي داده شده اند. اين درحالي است که معاون سنّي نخست وزير عراق از دست او فراري است و دولت محلي کُردهاي عراق (اقليم کردستان) نخست وزير شيعه مذهب را متهم به ديکتاتوري کرده، مسائل ناشي از تقسيم درآمد نفت را پيش کشيده و تهديد به جداسازي کردستان (به همان گونه که در دوران عثماني ها بود) کرده است. مي دانيم که آمريکا از 1917 و دولت اسرائيل از زمان پيدايش حامي کردهاي عراقي بوده اند.


11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
باقيمانده از يک انفجار اتومبيلي در بغداد که دهم سپتامبر 2012 (شهريور 1391) صورت گرفت.

1935 - آغاز تهاجم استعمار ايتاليا عليه كشور بي‏ دفاع حبشه

استعمار ايتاليا از سال‏هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي، قصد تصرف نواحي شرقي افريقا را دنبال مي‏كرد و با اين هدف، ايتاليايى‏ها بارها به خاك حبشه تجاوز كرده و باعث اختلافاتي شده بودند. در سال 1887م ايتاليا كه به خاك حبشه تجاوز كرده بود شكست خورد و وادار به عقب نشيني شد. در سال 1917م اختلاف ميان ايتاليا و حبشه شدت گرفت تا جايى كه در سال 1935 به جنگ تبديل شد. اين جنگ كه به دستور موسوليني، ديكتاتور فاشيست ايتاليا در سوم اكتبر 1935م آغاز شده بود. در نهايت، به پيروزي ايتاليا انجاميد و حبشه به تصرف ايتاليايي‏ها درآمد. از اين زمان دوران استعمار ايتاليا بر حبشه آغاز شد و تا سال 1941م به درازا كشيد. در سال 1941م و در جريان جنگ جهاني دوم، ارتش انگلستان، ايتاليايي‏ها را از حبشه بيرون راند و امپراتور حبشه كه در سال 1935م كشور راترك كرده بود به ميهن بازگشت.


11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
ایتالیایی ها در حبشه (اتیوپی)

1942 - پرتاب اولين موشك ساخت انسان به فضا

وِرْنِر فون براوْنْ، يكي از كارشناسان موشك‏هاي فضايى آلمان بود كه در ابتدا درباره ساختن وسيله‏اي براي دستيابي به فضا و به ويژه ماه تحقيق مي‏كرد. با آغاز جنگ جهاني دوم، ارتش آلمان او را به خدمت گرفت و امكانات لازم براي ساخت موشك را در اختيار او قرار داد. پس از آن تصميم گرفته شد اراضي مناسب براي آزمايش‏هاي نخستين موشك ارتش آلمان مهيا گردد تا اين‏كه يك جزيره دور افتاده در درياي بالتيك انتخاب شد. اين جزيره مدتي بعد، در سال 1935م، به صورت نخستين پايگاه موشكي آلمان درآمد و هفت سال بعد تبديل به مكاني شد كه 15 هزار دانشمند آلماني، روز و شب در آنجا ساخت و تكميل موشك را دنبال مي‏كردند. در نهايت در تاريخ سوم اكتبر 1942م، موشكي به طول 14 متر، مركب از 50 هزار قطعه دقيق و محاسبه شده به وزن تقريبي سيزده تن، با سرعت فوق صوتِ دو هزار متر در ثانيه، در ميان شعله‏هاي جهنمي آتش و با صدايى مهيب، آسمان را شكافت. نقطه اوج اين موشك، 90 كيلومتر بود و فاصله 180 كيلومتر را تا فراز درياي بالتيك با موفقيت پيمود و سپس به زمين سقوط كرد. اين موشك كه از همان تاريخ تحت عنوان 04- A معروف شد، محصول كار وِرنِر فون بِراوْنْ بود. هر چند اين اختراع، در نظرِ اولِ مخترعِ آنْ براي مقاصد علمي ايجاد شده بود ولي آزمايش موفق آن، سرآغاز استفاده ضد بشري از اين موشك و موشك‏هاي بعدي گرديد و انسان‏هاي بي‏شماري را به خاك و خون كشيد.


11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
وِرْنِر فون براوْنْ1337 - شروع به كار تلويزيون در ايران

با راه‏ اندازي و بهره ‏برداري از نخستين فرستنده تلويزيوني ايران در يازدهم مهرماه 1337 ش، تلويزيون ايران، پخش برنامه ‏هاي خود را آغاز كرد. تلويزيون ايران در ابتدا به صورت يك بخش كاملاً خصوصي اداره مي‏شد كه ابتدا در هر روز چهار ساعت برنامه پخش مي‏كرد. اين تلويزيون براي گسترش مناطق تحت پوشش خود، در سال 1340 ش فرستنده ديگري در آبادان و يك فرستنده تقويتي در اهواز تأسيس كرد. در اواخر سال 1342ش، تلويزيون ايران از ساختار يك شركت خصوصي به شركت سهامي تلويزيون ايران تغيير شكل داد تا اين كه تلويزيون ملي ايران با امكانات يك استوديو، سه دوربين و دو دستگاه ضبط مغناطيسي در آبان ماه 1345ش، به صورت تلويزيون دولتي و به طور آزمايشي آغاز به كار كرد. در نهايت، سازمان تلويزيون ملي ايران در 29 اسفند 1345ش رسماً افتتاح شد و كار خود را وسعت بخشيد.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، سازمان راديو تلويزيون ملي ايران به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تغيير نام يافت و با گذشت زمان، فعاليت‏هاي اين سازمان به صورت افزايش فرستنده و شبكه‏هاي راديويي و تلويزيوني در تهران و شهرستان‏ها رو به گسترش نهاد. چنانكه تا به امروز (1382 ش) اين سازمان داراي 30 مركز در استان و شهرستان‏هاي مختلف ايران، نزديك به بيست شبكه سراسري راديويي و تلويزيوني و بيش از پانزده دفتر منطقه‏اي در كشورهاي مختلف جهان و ده‏ها شبكه راديويي و تلويزيوني در تهران و شهرستان‏ها مي‏باشد. همچنين طي سال‏هاي اخير شبكه جهاني جام جم، بخش وسيعي از دنيا شامل قاره آسيا و اقيانوسيه، قاره اروپا و شمال آفريقا و قاره آمريكا را تحت پوشش قرار داده و شبكه جهاني سحر نيز به چندين زبان برنامه پخش مي‏كند. همچنين شبكه خبري و بين‏المللي العالم از ابتداي سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرد كه در سراسر جهان قابل دريافت مي‏باشد.

1990 - روز ملي و روز وحدت دو آلمان

جمهوري فدرال آلمان، بعد از جنگ جهاني دوم به دو بخش شرقي و غربي تقسيم گشت و هر كدام به بلوك شرق و غرب ملحق شدند. آلمان شرقي حكومت كمونيستي را پذيرفت و آلمان غربي، داراي حكومت جمهوري فدرال گرديد. اما مهم‏ترين تحول اروپا در سال 1990م، كه از دگرگوني‏هاي دنياي كمونيست سرچشمه گرفت، سقوط رژيم كمونيستي آلمان شرقي و وحدت آلمان شرقي و غربي بود كه تا اواخر دهه 1980م رؤيايى تحقق‏ناپذير به نظر مي‏رسيد.

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟ مقدمات اين اتحاد با پيروزي حزب دموكرات مسيحي در نخستين انتخابات آزاد آلمان شرقي فراهم آمد و نخستين مرحله وحدت آلمان شرقي و غربي با وحدت اقتصادي و پولي دو بخش آلمان در اول ژوئيه 1990م تحقق يافت. دولت شوروي نيز در ازاء يك رشته تضمين‏هاي سياسي و امتيازات اقتصادي با وحدت آلمان شرقي و غربي موافقت كرد و حتي ادامه عضويت آلمان واحد در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي، ناتو، را هم پذيرفت. آلمان واحد سرانجام پس از 45 سال جدايى با قريب هشتاد ميليون نفر جمعيت، در روز سوم اكتبر سال 1990م پا به عرصه وجود نهاد و در نخستين انتخابات سراسري آلمان كه روز دوم دسامبر آن سال برگزار شد، هلموت كُهْل صدر اعظم آلمان غربي كه قهرمان وحدت اين كشور شناخته مي‏شد، با اكثريت عظيمي به پيروزي رسيد. از اين پس، آلمان به يكي از ناسيوناليست‏ترين دول اروپايي تبديل گرديد كه مي‏تواند در سرنوشت و آينده اروپا، ايفاگر نقش تعيين كننده باشد.

زادروزها

    ۱۱۸۲ - زادروز فرانسیس آسیزی از مقدس‌ترین شخصیت‌های عالم مسیحیت ، بنیان‌گذار فرقه فرانسیسکن‌ها
    ۱۸۹۵ - زادروز سرگئی یسنین شاعر روس

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
فرانسیسِ آسیزی    ۱۸۹۷ - زادروز لویی آراگون رمان‌نویس و شاعر فرانسوی
    ۱۹۲۵ - زادروز گور ویدال رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس آمریکایی

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
لویی آراگون    ۱۹۶۹ - زادروز گوئن استفانی خوانندهٔ پاپ و طراح مد آمریکایی
    ۱۳۵۳ - زادروز عادل فردوسی پور ، مجری سیمای جمهوری اسلامی ایران

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
عادل فردوسی پور    ۱۹۸۱ - زادروز زلاتان ابراهیموویچ فوتبالیست سوئدی

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
زلاتان ابراهیموویچدرگذشت‌ها

    ۱۸۹۶ - درگذشت ویلیام موریس شاعر، هنرمند و انقلابی سوسیالیست
    ۱۹۲۹ - درگذشت گوستاف اشترزمان سیاستمدار آزادی‌خواه آلمانی، صدر اعظم آلمان، برندهٔ جایزه صلح نوبل سال ۱۹۲۶

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
گوستاف اشترزمان    ۱۹۳۱ - درگذشت کارل نیلسن آهنگساز دانمارکی
    ۱۹۶۷ - درگذشت وودی گاتری خواننده، ترانه‌سرا و نوازندهٔ گیتار آمریکایی

11 مهر - 2 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
وودی گاتری


    ۱۹۸۷ - درگذشت ژان آنوئیل دراماتورژ و فیلم‌نامه‌نویس فرانسوی
    ۲۰۰۴ - درگذشت جنت لی بازیگر آمریکایی


جَنِت لِی

شنبه 11 مهر 1394  10:51 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها