0

عایق کاری کانال ها

 
paramisrockwool
paramisrockwool
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : فروردین 1394 
تعداد پست ها : 11

عایق کاری کانال ها

به منظور عایق کاری حرارتی و یا حتی صوتی، کانال ها می توان از عایق انعطاف پذیر پشم سنگ پتویی استفاده کرد. البته در عایق کاری کانال ها از عایق تخت و صلب پشم سنگ تخته ای نیز می توان استفاده کرد.
علیرغم مقاومت و استحکام بالای عایق تخته ای پشم سنگ، به دلیل ساختار هندسی کانال ها، در عایق کاری حرارتی کانال ها بیشتر از عایق پتویی پشم سنگ استفاده می شود. عایق های پشم سنگ تخته ای بیشتر به عنوان عایق حرارتی دیوار و سطوح تخت استفاده می شود.
البته ذکر این نکته نیز مهم است که در ساخت پشم سنگ پتویی از تور سیمی استفاده شده که این باعث افزایش استحکام این نوع عایق صوتی حرارتی پشم سنگ شده است.
در مکان هایی که سیستم تخلیه بخار سطحی کانال های سرد و گرم مورد نیاز است، باید دقت کرد که تمام اتصالات در مقاطع مختلف کانال، بوسیله چسب های مخصوص آب بندی شود و لایه بخار بند نیز در نظر گرفته شود.

آستر داخل کانال

در مواقعی که مسیرهای داخلی کانال ها نیاز به عایق کاری دارند، آسترهای مخصوص بوسیله چسب و یا اتصالات مکانیکی تعبیه می گردد. مشخصات این نوع آسترها به سایز داخلی کانال ها و سرعت حرکت هوا در داخل آن ها بستگی دارد. کانال ها و اتصالات تبدیل و گوشه و زوایای کار توسط عایق درزبندی و در محل خود محکم می گردند.

 

منبع: http://paramisrockwool.com/fa/blog/138-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C

سه شنبه 24 شهریور 1394  8:10 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها