0

همزبانم کسی جز دل مجروحم نیست

 
m_salehy
m_salehy
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 443
محل سکونت : اصفهان

همزبانم کسی جز دل مجروحم نیست

همزبانم کسی جز دل مجروحم نیست

 

او را گفتم  :     راحت جان را کجا می توان یافت  !

       گفت  :     آنجا که بتوان ، غبار تن از چهره جان شست  !

       گفتم  :      و آن را کی ؟

       گفت  :     آنگاه که این قبیله دلت اسیر قمار عشق سازد  !

       گفتم  :      و در قمار کدام نفع است ؟ باختن یا ؟

       گفت  :     گر جز باخت باشد دیگر قمار نیست  !

       گفتم  :      و این را چسان می توان راحت خواند ؟  !

       گفت  :     به همان که اسارت را عشق نام دادند  !

       گفتم  :     پس آن کیست که در قمار نمی بازد ؟  !

       گفت  :     آن دیگر فقط یک بازیست  !

       گفتم  :     پس عشق را برایش چه سود ؟  !

       گفت  :   

                همان که تو را 

                                  در محضر عشق

                                                        به رقص مرگ

                                                                                وادارد  !

و با این جواب ، دیگر جای سوالم نبود ،

                                                    که مرا در بازی تلخ زندگی ،

                                                                                          به رقص مرگ

نقش داده بودند و خود ،

                              نی بر فنای من می نواختند

                                                               و با آن ،

                                                                          آواز جنون می خواندند  !

 

محمد صالحی

21 / 9 / 73

 

 

سه شنبه 24 شهریور 1394  8:17 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها